InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Contract de leasing

(Sentinta civila nr. 4046 din data de 25.06.2010 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:

     Prin actiunea depusa la Judecatoria Braila contestatorul AB a solicitat anularea tuturor actelor de executare efectuate de catre Biroul Executorului Judecatoresc DC din mun. Braila prin care acesta a fost somat sa achite suma de 500.000 lei, urmand ca in caz de neexecutare benevola sa se paseasca la executarea silita a contestatorului.
Prin actiunea introductiva au fost formulate doar aparari de fond impotriva titlului care formeaza obiectul executarii, fiind invocate si exceptii procesuale privitoare la fondul titlului care se executa silit. In cuprinsul contestatiei nu au fost formulate aparari impotriva actelor de executare propriu-zise.
Fata de prevederile art. 399 alin. 3 din Codul de Procedura Civila si avandu-se in vedere ca titlul executoriu dedus executarii silite nu este emis de catre o instanta judecatoreasca si nu exista o cale specifica de atac impotriva contractului de leasing financiar, intelegandu-se prin cale de atac posibilitatea ca aceasta sa fie examinata de catre o instanta independenta si impartiala conform legii, in prezenta cauza sunt admisibile si apararile pe fond impotriva titlului executoriu sau care antameaza fondul acestui titlu executoriu.
Admisibilitatea acestor aparari nu a fost contestata de altfel de catre intimata.    
          Contestatorul a solicitat si anularea incheierii prin care a fost admisa de catre Judecatoria Braila cererea formulata de catre executorul judecatoresc privind executarea silita a contestatorului precum si intoarcerea executarii, ultimul capat de cerere fiind formulat in mod lapidar in penultimul paragraf al ultimei pagini din cuprinsul cererii de chemare in judecata.   
Au fost atasate la contestatie inscrisuri in copie.   
Intimata SD a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei formulate, mentinerea ca legala a incheierii prin care s-a incuviintat executarea silita si a actelor de executare silita, raspunzand pe larg si in mod detaliat la aspectele invocate de catre contestator.
Analizand actele si inscrisurile existente la dosarul cauzei instanta retine in fapt ca in anul 2008 intre intimata in calitate de locator si S.C. XG S.A. in calitate de utilizator a fost incheiat contractul de leasing financiar care a avut ca obiect un excavator pe pneuri. Acest contract a fost incheiat pe o perioada de 5 ani, termenul de finalizare fiind stabilit in anul 2013, valoarea totala  a acestuia fiind de 154.562,40 de euro in conditiile in care utilizatorul a achitat un avans in suma de 33.000 euro.
Contestatorul in cuprinsul acestui contract a semnat in calitate de director general la acea data al S.C. XG S.A. din sustinerile acestuia necontestate de catre intimata rezultand ca la o data ulterioara incheierii contractului in discutie acestuia i-a incetat calitatea de director general al societatii utilizatoare.
De asemenea contestatorul apare mentionat in cuprinsul acestui contract si ca persoana fizica in calitate de "GARANT", fara alte mentiuni suplimentare la cel de al treilea paragraf al contractului
          Intrucat S.C. XG S.A. nu si-a respectat obligatia contractuala asumata privitoare la plata ratelor de leasing in termenele stabilite, intimata a reziliat in mod unilateral contractul, solicitand Biroului Executorului Judecatoresc sa procedeze la executarea silita a contestatorului in considerarea calitati de "garant debitor".
In cadrul contestatiei au fost formulate aparari pe fond cat si mai multe exceptii procesuale, iar in cadrul sedintei de judecata prin aparator ales a invocat exceptia nulitatii absolute a actelor de executare sub aspectul lipsei a insasi obligatiei de garantie in substantialitatea sa, aspecte dezvoltate si expuse de altfel in cuprinsul contestatiei la punctul "II" al cererii introductive.
         In temeiul prevederilor art. 137 alin. 1 din Codul de Procedura Civila instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, acestea putand face de prisos examinarea fondului cauzei.
         Exceptia invocata de catre contestator prin aparator ales nu este o exceptie de procedura propriu-zisa, neavand ca obiect nerespectarea unei reguli statuate de catre procedura civila privind corecta desfasurare a procesului civil, aceasta fiind calificata de catre o instanta ca o exceptie de fond.
         Analizand exceptia invocata de catre contestator prin aparator ales, din examinarea contractului de leasing financiar se constata ca acesta a fost incheiat intre intimata in calitate de locator si S.C. XG S.A. in calitate de utilizator. Clauzele contractuale care stabilesc in mod clar, evident si neechivoc obligatiile partilor sunt cuprinse atat in contractul propriu-zis cat si in cuprinsul Anexei Nr. 1 la contract intitulata Conditii Generale.
In schimb toate clauzele contractuale cuprind obligatii strict privitoare la utilizator si locator. In cuprinsul contractului nu exista nici o clauza contractuala, nici o referire, nici o fraza sau macar un rand sau expresie care sa se refere la obligatiile pe care contestatorul si le-ar asumat prin intermediul acestui contract de leasing financiar. Nu rezulta in nici un mod in ce constau obligatiile contestatorului in consideratia calitatii sale de "garant" in cadrul acestui contract, ce anume se garanteaza, care este intinderea obligatiilor sale sau limitele obligatiunilor care se asuma.
Este evident ca in fapt avem de a face cu un contract in forma tipizata, de adeziune, specific activitatii comerciale si pietei de leasing financiar, in care clauzele contractuale sunt fixate anterior de catre o parte iar cealalta parte poate sau nu sa-si insuseasca aceste prevederi prin semnare si beneficiere de serviciile oferite, iar negocierile care se pot purta nu sunt de natura sa modifice decat anumite aspecte si nu majoritatea clauzelor contractuale.
Instanta nu respinge o astfel de practica, nefiind interzisa de vreun act normativ, din contra, este o practica eficienta, utilizata in majoritatea relatiilor comerciale atat in Romania cat si in tarile Uniunii Europene, fiind de altfel practic posibila dar foarte greu de efectuat in activitatea comerciala caracterizata prin celeritate si repetativitate a relatiilor comerciale o negociere distincta si separata pentru fiecare contract incheiat de catre un comerciant. Pentru efectuarea unei negocieri, aplicarea sau modificarea unor clauze contractuale legale este de asemenea necesara si o asistenta juridica de specialitate, ori astfel de aspecte pot aduce atingere unor relatii comerciale caracterizate dupa cum s-a mai aratat anterior prin celeritate dar mai ales prin repetativitate.  
In schimb in prezenta cauza Contractul de leasing financiar este un contract de adeziune in forma tipizata doar pentru doua parti, respectiv Locator si Utilizator, fiind prevazute obligatii contractuale legale doar pentru aceste doua parti, iar mentiunile privitoare la contestator in calitate de "garant" care contin doua randuri au fost grefate,  cel mai probabil, pe un contract tipizat in forma deja prestabilita, cel mai posibil printr-o aplicatie informatica, fara insa a se insera si obligatiile care decurg din calitatea de "garant".
           Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca din continutul Contractului de leasing financiar nu rezulta in nici un fel obligatia contestatorului de garantare a obligatiei asumate de catre S.C. XG S.A.                    
          Simpla mentionare cu o calitate generica de "garant" si in calitate de persoana fizica a directorului general al utilizatorului intr-un contract de leasing financiar dar fara a se insera nici o prevedere referitoare la ce anume se "garanteaza" sau intinderea acestei "garantii" este apreciata de catre instanta ca lipsita de orice efect juridic, pe cale de consecinta actele de executare fiind lovite de nulitate absoluta pe fondul lipsei a insasi obligatiei contractuale care sa poata fi executata pe cale silita si fortata de catre executorul judecatoresc.
La aprecierea nulitatii absolute a actelor de executare pentru considerentele anterior expuse se au in vedere si prevederile Legii nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale in vigoare la data incheierii contractului dedus judecatii. Conform prevederilor art. 2 alin. 2 din acest act normativ "contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, in functie de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligatiile ce revin partilor in derularea contractului_", exigente care nu au fost respectate in ceea ce priveste obligatiile care ar reveni contestatorului in considerarea calitatii sale de "garant", considerente care in mod similar atrag nulitatea absoluta, virtuala a actelor de executare, pe fondul nerespectarii de catre contractul dedus judecatii a unor prevederi imperative in vigoare la acea data.
Desi Legea nr. 469/2002 a fost abrogata prin Legea nr. 246/2009, acest aspect nu poate inlatura nulitatea actelor de executare generata de nerespectarea unor prevederi legale in vigoare la data incheierii contractului nr. 10457 la nivelul anului 2008. Pe timpul cat aceasta lege a fost in vigoare se impunea a fi respectata de catre partile contractante in ceea ce priveste orice contract comercial ca si cel de fata.
         Legea nr. 246 emisa in anul 2009 care abroga Legea nr. 469/2002 nu retroactiveaza si nu poate inlatura obligatiile care reveneau partilor in anul 2008 cu ocazia incheierii contractului de leasing financiar. Neretroactivitatea legi civile este un principiu fundamental de drept constitutional statuat in mod implicit si per-a-contrario de catre art.15 alin. 2 din Constitutia Romaniei republicata care prevede ca "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile".
Avandu-se in vedere toate aceste considerente expuse instanta apreciaza ca exceptia nulitatii absolute a actelor de executare invocata de catre contestator fundamentata pe lipsa obligatiei de garantie in substantialitatea sa este intemeiata, o va admite ca atare si pe cale de consecinta va anula toata actele de executare efectuate de executorul judecatoresc.
           Intrucat aceasta exceptie odata admisa face inutila judecarea fondului, instanta nu se va mai pronunta asupra celorlalte exceptii invocate si asupra fondului cauzei.
           In ce priveste capatul de cerere privitor la anularea Incheierii prin care s-a incuviintat executarea silita a contestatorului instanta apreciaza ca o astfel de cerere nu poate fi primita, fata de dispozitiile Deciziei Curtii Constitutionale nr. 458/2009 care a si fost mentionata si in considerentele incheierii in discutie. Pe calea incuviintarii executarii silite caracterizata prin maxima celeritate se verifica doar "legalitatea titlului executoriu, caracterul cert, lichid si exigibil al creantei, calitatea partilor", fiind evident ca examinarea exceptiei ridicata de catre contestator excede unei proceduri de maxima celeritate. Mai mult, invocarea unei exceptii si admiterea ei pe calea unei proceduri care se solutioneaza fara citarea partilor ar reprezenta o grava ingerinta in dreptul de acces la justitie al partilor care ar fi private de posibilitatea de a pune concluzii asupra unei exceptii care are consecinte directe asupra drepturilor patrimoniale ale acestora. Din aceste motive instanta respinge capatul de cerere privitor la anularea Incheierii prin care s-a incuviintat executarea silita a contestatorului ca neintemeiat.
In ce priveste capatul de cerere formulat marginal de catre contestator prin cerere referitor la intoarcerea executarii, instanta are in vedere ca nu s-a facut nici o dovada ca in aceasta cauza au fost efectuate de catre executorul judecatoresc acte de executare efectiva. Conform art. 4042 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, instanta "la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii". Ori prin neexistenta vreunui act de executare silita cu efecte directe asupra intereselor contestatorului efectuate  de catre executorul judecatoresc pana la acest moment nu se poate retine existenta vreunui interes al contestatorului sub acest capat de cerere.           
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013