InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Asigurari sociale de sanatate

(Sentinta civila nr. 1858 din data de 09.03.2012 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:

     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei  Braila contestatoarea AB a solicitat anularea somatiei, titlului executoriu si  procesului verbal emise de intimata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila.
A fost solicitata si suspendarea executarii acestor acte pana la solutionarea contestatiei care a fost admisa prin incheiere.
S-a aratat de contestatoare ca este ilegala executarea sa silita intrucat nu a obtinut nici un venit pentru perioada la care se refera aceste acte de executare. In sustinerea cererii sale a fost invocata de contestatoare Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei cu nr. 335/2011, aceasta apreciind ca executarea sa silita de catre intimata este abuziva. 
In drept au fost invocate prevederile art. 172-173 si urmatoarele din OG nr. 92/2003, art. 242 si art. 403 alin. 1 din Codul de Procedura Civila.
   Intimata a formulat intampinare solicitand respingerea ca nefondata a contestatiei. S-a aratat de intimata ca in conformitate cu prevederile art. 172 din OG nr. 92/2003 contestatia este limitata la controlul actelor de executare iar actele administrative contestate cuprind toate mentiunile prevazute la art. 46 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.  Obligatiile de plata ale contestatoarei au fost stabilite raportat la veniturile impozabile comunicate prin protocolul nr. P5282/96896/30.10.2007 incheiat intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala de Administrare Fiscala din care rezulta ca, contestatoarea a realizat venituri impozabile.
In privinta sumelor datorate intimata a aratat ca revine obligatia virarii contributiei catre bugetul asigurarilor sociale de stat conform prevederilor art. 211 din Legea nr. 95/2006 care este sub forma unei cote de 6,5% ce se aplica asupra veniturilor impozabile conform prevederilor art. 257 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 in referire la prevederile art. 51 alin. 2 lit. e din OG nr. 150/2002.
Intimata a mai aratat ca revenea contestatoarei obligatia conform prevederilor art. 261 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurari dupa caz documente justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiei la fond iar intimata a aflat de existenta acestor obligatii de plata doar la momentul incheierii protocolului nr. P5282/96896/30.10.2007.

         Analizand probatoriile administrate in cauza instanta constata ca, contestatoarea este executata silit de intimata in privinta sumei de 452,36 lei reprezentand contributie datorata la fondul asigurarilor sociale de sanatate si majorari de intarziere si in privinta sumei de 688,56 lei reprezentand contributie datorata la fondul asigurarilor sociale de sanatate si majorari de intarziere, contestatoarea fiind somata prin somatiile cu acelasi numar emisa la aceeasi data cu titlurile executorii  sa achite aceste sume iar prin procesele verbale contestate s-a stabilit in sarcina sa obligatia platii cheltuielilor de executare.
In astfel de cazuri intimata procedeaza la masuri de executare silita conform prevederilor art. 216 din Legea nr. 95/2006 si ale art. 36 din Ordinul CNAS nr. 617/2007.
          Chiar si in aceasta situatie masurile de executare silita se efectueaza in temeiul unui titlu de creanta ce devine titlu executoriu conform prevederilor art. 141 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. Intr-o astfel de situatie, desi exista prevederi speciale in cuprinsul art. 259 alin. 4 din Legea nr. 95/2006, acest act normativ nu specifica faptul ca urmarirea silita poate fi executata in lipsa unui titlu de creanta.
  Rezulta din cuprinsul titlului executoriu ca executarea silita a contestatoarei a avut drept temei titlul de creanta cu nr. 123456 dar intimata nu a facut dovada existentei acestui titlu de creanta si nici a comunicarii lui catre contestatoare pentru ca aceasta sa fie in masura sa isi exercite dreptul de contestare a acestora conform prevederilor art. 205 din OG nr. 92/2003.
     Rezulta din cuprinsul titlului executoriu ca executarea silita a contestatoarei a avut drept temei titlul de creanta cu nr. 78910 dar intimata nu a facut dovada existentei acestui titlu de creanta si nici a comunicarii lui catre contestatoare pentru ca aceasta sa fie in masura sa isi exercite dreptul de contestare a acestora conform prevederilor art. 205 din OG nr. 92/2003.
In cadrul dosarului de executare depus in copie de intimata se regasesc deciziile de impunere A1 si A2 care nu au fost avute in vedere la executarea silita a contestatoarei prin titlurile executorii contestate.
         Se impunea comunicarea acestor titluri de creanta contribuabilului si dupa ramanerea lor definitiva prin neatacare sau respingerea actiunii conform art. 205 din OG nr. 92/2003 sa fie emis titlul executoriu, somatia si celelalte acte de executare. In acest mod contestatoarea a fost pusa in imposibilitatea exercitarii caii legale de atac prevazuta de art. 205 din OG nr. 92/2003 intrucat creanta stabilita a fost pusa direct in executare silita.
        In conditiile in care procedura executarii silite s-a efectuat fara existenta unor titluri de creanta care, pe cale de consecinta, nu au fost comunicate contestatoarei, se constata de instanta ca executarea silita s-a efectuat cu incalcarea prevederilor legale, motiv pentru care contestatia urmeaza a fi admisa iar actele de executare silita contestate vor fi anulate.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013