InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL-RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA

(Sentinta civila nr. din data de 16.02.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Raspundere civila delictuala | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau


   Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr_.., la data de 14.10.2008 reclamantii  CFI si CFF a solicitat obligarea paratului RC la plata sumei de 10062,68 lei reprezentand  despagubiri materiale, obligarea paratului la plata  sumei de 10000 lei reprezentand despagubiri morale, cate 5000 lei pentru fiecare reclamant, cu cheltuieli de judecata.
In motivare reclamantii au aratat  ca  la data de 20.06.2008 , in timp ce conducea autoturismul marca Opel cu nr. de inmatriculare _, mergand impreuna cu tatal lor la mama lor care se afla internata in spital, au fost loviti de autoutilitare marca AB cu nr. de inmatriculare _condusa de paratul RC.
In urma impactului a rezultat vatamarea loc corporala si avarierea autoturismului pe care il conduceau.
       Proprietarul autoturismului avariat est eCFI . Pe latura penala dupa cercetarile efectuate in cauza in dosarul _/P/2008 s-a dispus neinceperea urmaririi penale pentru infractiunile prevazute si pedepsite de art. 184 alin. 1 si 3 cod penal si art. 219 alin. 1 cod penal.
       Pe perioada efectuarii cercetarilor penale au reusit sa ajunga de comun acord cu paratul in privinta despagubirilor datorate pentru avarierea autoturismului, motiv pentru care nu au inteles sa formuleze plangere penala , insa ulterior acesta a afirmat ca nu mai doreste sa achite suma stabilita ci numai jumatate din aceasta. Datorita acestei situatii apeleaza la instanta civila pentru a-l obliga pe parat la suma stabilita drept prejudiciu.
       Cu privire la prejudiciul material arata ca autoturismul marca Opel Zafira, a fost achizitionat din Germania in urma cu un an, cu suma de 7500 euro. Pentru inmatricularea sa a achitat suma de 5700 lei din care i s-a restituit 2550 lei. Dupa accident a fost nevoit sa transporte autoturismul de la locul faptei pana la un atelier auto achitand suma de 100 lei. Aici s-a intocmit un deviz pentru care a achitat suma de 250 lei, potrivit facturii nr_...2008.
       Prin acest deviz s-a constatat ca suma de bani necesara repararii autoturismului este de 35086,42 lei. Avand in vedere costurile ridicate a optat pentru incasarea sumei platita de societatea de asigurari in valoare de 15787,31 in ideea ca adaugand la aceasta, suma de bani ce urmeaza a fi achitata de catre parat , pentru a-si cumpara alta masina.
       De asemenea a considerat ca, dupa reparare valoarea masinii, scade considerabil, nemaiputand fi instrainata de catre reclamant la pretul unui autoturism cu aceleasi caracteristici tehnice.
       A aratat ca a instrainat epava in schimbul sumei de 1500 euro. Avand in vedere aceste sume a ajuns la cuantumul prejudiciului adica suma de 10062,6 lei: din valoarea de achizitionare a autoturismului adica 7500 euro reprezentand 27250 lei, a scazut suma incasata de la societatea de asigurari adica 15787,31 lei si cea incasata din vanzarea epavei adica 5400 lei la cursul euro de 3,6 lei rezultand suma finala de 6562,69 lei. Din suma de bani achitata pentru inmatricularea autoturismului de 5700 lei a scazut 2550 lei rezultand 3150 lei; 100 lei reprezinta contravaloarea transportului autoturismului la sediul societatii auto, 250 lei reprezinta contravaloarea devizului intocmit.
       Cu privire la daunele morale au solicitat fiecare dintre ei suma de 5000 lei, apreciind ca impactul pe care l-a avut evenimentul asupra familiei lor a fost deosebit, avand in vedere ca la momentul producerii accidentului mergeau catre spital , in vizita la mama lor care suferise o interventie chirurgicala, ca pana la urma sa fie ei nevoiti sa se supuna unor investigatii medicale urmare a leziunilor suferite.
        Leziunile produse la genunchi si maini au urmari si in prezent resimtind dureri in aceste zone urmand a se avea in vedere disconfortul produs de acestea pana la vindecare. Autoturismul era folosit atat pentru deplasarea la locul de munca cat si pentru a face periodic drumuri, prejudiciul rezulta si din faptul ca nu s-a putut folosi de acesta , cauzandu-i un stres in plus fiind nevoit sa caute alte masini pentru a fi transportati.
       In drept a invocat art. 998-999 Cod civil.
       Cererea a fost legal timbrata cu suma de 1274 lei taxa judiciara de timbru si 1,05 lei timbru judiciar.
Paratul RC a depus intampinare, prin care a solicitat introducerea in cauza a asiguratorului Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF SA - Sucursala_, intrucat conform art. 27 alin. 1 din Legea 136/1995 despagubirile se platesc de asigurator si dispozitiile art. 9 din Legea 136/1995 prevad ca prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat sa plateasca beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare incheiat in conditiile prezentei legi, in limitele si termenele convenite.
       Pe fondul cauzei cele pretinse de catre reclamant nu sunt intemeiate avand in vedere faptul ca paratul CI a fost despagubit de catre societatea de asigurari acesta fiind de acord cu suma primita, iar in ce priveste daunele morale nu sunt criterii care sa conduca la concluzia ca acestia au suferit un prejudiciu moral sub acest aspect nu sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale. Referitor la prejudiciul material, arata ca nu se face dovada achitarii efective a costurilor solicitate cu chitanta si factura conform pct. 9 alin. 3 din Normele aprobate prin Ordinul Ministerului de Finante nr. 2436/1996, in speta se face trimitere la un presupus inscris intitulat " deviz" , dar care nu indeplineste conditiile mentionate. De asemenea exista neconcordante vadite intre evaluarea facuta de asigurator si cea stabilita si solicitata de catre reclamanti, existand neconcordanta intre reparatiile pretins a fi facute si cele retinute in dosarul de daune.
       Asiguratorul Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF SA - Sucursala_ a depus intampinare prin care a aratat ca a fost introdusa in cauza la solicitarea paratului RC pentru ca in cazul in care acesta ar cadea in pretentii societatea sa fie obligata la plata sumei de 20062,6 lei reprezentand contravaloarea pagubelor produse autoturismului marca Opel cu nr. de inmatriculare _.avariata in data de 20.06.2008 in urma impactului cu autoutilitara _condusa de parat.
       In cauza a fost intocmit de catre societatea de asigurari dosarul de dauna _. prin procesul verbal de constatare a pagubelor acestea au fost identificate constatandu-se ca autoturismul in cauza a suferit o dauna totala . Inspectorii de specialitate din cadrul departamentului daune au procedat la evaluarea autoturismului avariat si au stabilit valoarea maxima a despagubirii in cuantum de 15787,31 lei, avandu-se in vedere dispozitiile art. 27 din Legea 136/1995 si art. 50 din Ordinul nr. 11/2007 emis de Comisia de Supraveghere a asigurarilor, valabil la momentul producerii accidentului, ce prevad faptul ca despagubirile acordate de societatea de asigurari se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat si nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.
       Urmarea  a instrumentarii dosarului de daune i s-a achitat reclamantului suma sus mentionata si pentru aceasta prin cererea de despagubire a fost de acord cu cuantumul acesteia declarand ca " a fost integral despagubit pentru pagubele suferite si nu mai are nicio pretentie de la SC ARDAF SA.
       In ceea ce priveste suma de 3150 lei reprezentand diferenta achitata pentru inmatricularea autoturismului acestea reprezinta cheltuieli de exploatare a autoturismului, fiind in principal obligatii legale ale proprietarilor , plata acestora nefiind conditionate de implicarea vehiculului in evenimente rutiere, iar in subsidiar si in fapt acestea sunt incluse si recuperate , inclusiv suma de 250 lei reprezentand contravaloarea devizului intocmit pentru stabilirea pretului epavei prin pretul incasat cu ocazia vanzarii epavei.
       In ceea ce priveste cheltuielile efectuate pentru transportul epavei acestea sunt exceptate de la plata pe baza politei de asigurare de raspundere civila obligatorie potrivit art. 55 alin. 2 din ordinul nr. 11/2007 emis de CSA in cazul de dauna totala.
       Cu privire la daunele morale considera ca aceste pretentii sunt exagerate si cuantumul acestora nejustificat, nefiind demonstrata suferinta fizica si psihica care sa justifica acordarea acestora.
       Potrivit normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto daunele morale se acorda potrivit legislatiei si jurisprudentei romane, ori la o atenta cercetare a practicii judiciare romane se constata ca despagubirile banesti pentru prejudicii morale se acorda potrivit legislatiei si jurisprudentei romane atunci cand acestea rezulta din fapte grave si au urmari grave.
       In cazul de fata nu se justifica o suferinta care sa poata fi recompensata baneste cu atat mai mult cu cat cuantumul acesteia este inclusa in lipsa de folosinta a autoturismului avariat deghizat sub forma de daune morale.
       Considera ca a facut o aplicare corecta a normelor legale in stabilirea despagubirilor pentru paguba produsa reclamantului, in calitate de asigurator raspunde in limita obligatiilor ce-i revin din contractul de asigurare potrivit art. 41 si 42 din Legea 136/1995, eventualele diferente urmand a fi recuperate de la persoana vinovata de producerea accidentului.
       In cauza instanta a administrat la solicitarea partilor proba cu inscrisuri, in cadrul careia au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: rezolutie de neincepere a urmaririi penale pronuntata in dosarul nr. _./P/2008 ( f 8), scrisori medicale ( f 9, 10), polita de asigurare seria _.din _.( f 11 ), calculul valorii maxime a despagubirilor ( f 12, 13), deviz de reparatii ( f 14-19), factura nr. __( f 20), extras de cont ( f 21), autorizatie de reparatie seria _nr. _ ( f 22 ), copie CI seria _nr_ ( f 23 ), copie CI seria _nr. _.( f 24 ), planse foto ( f 29-32), dosarul de dauna ( f 49-58), fisa de inmatriculare a auto _..( f 77,) cerere de inmatriculare ( f 78 ), contract de vanzare cumparare din _..( f 97), calculul taxei de prima inmatriculare ( f 80 ), chitanta privind plata taxei de inscriere auto ( f 81 ), certificat de autenticitate ( f 88 ), factura _.( f 86 ), chitanta privind achitarea taxei de prima inmatriculare ( f 87 ), certificat de inmatriculare ( f 88-91), carte de identitate vehicul ( f 92 ), proba cu interogatoriu paratului, raspunsurile acestuia la interogatoriu fiind atasat la filele 68, 69 din dosar, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii BDM, propus de reclamant, A.F. si L.G.I. propusi de parat, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele 70, 71, 120 din dosar,  proba cu expertiza tehnica auto, fiind depus la dosar raportul de expertiza nr. 1528/26.06.2009 intocmit de expert_,( f 111-112, si raspunsurile la obiectiunile  si completarea la raportul de expertiza aflate la fila 134 din dosar. 
       De asemenea a fost atasat dosarul 3367/P/2008.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine  urmatoarele:
        Din rezolutia  de neincepere a urmaririi penale pronuntata in dosarul nr. _.instanta retine ca la data de 20.06.2008 in timp ce conducea autoutilitara marca AB cu nr. de inmatriculare _..pe str. Aurel Vlaicu la intersectia cu Aleea Industriilor, paratul  RC nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" si a intrat in coliziune cu autoturismul marca Opel cu nr. de inmatriculare _.condus de reclamantul C.F..
       In urma impactului autoturismul reclamantului  C.F. a fost avariat , avariile fiind consemnate in autorizatie de reparatie aflata la fila 22 din dosar, respectiv, a fost avariat parbrizul, capota, motorul aripa stanga fata, bara fata, far dreapta, grila fata, proiectoare, aripa dreapta fata.
       Tot ca urmare a accidentului reclamantul CFI a suferit contuzie la mana dreapta, contuzie la genunchi, iar reclamantul CF a suferit TCC minor cu excoriatii frontale, contuzie antebrat stang cu hematom si excoriatii locale la degetele de la mana dreapta si contuzie la gamba dreapta.
       Aceste vatamari corporale rezulta din scrisorile medicale depuse la dosar.
        Reclamantii au primit de la SC ARDAF SA in baza politei de raspundere civila obligatorie seria_, valabila la data producerii accidentului pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare_.., condus de paratul RC suma de 15787,31 lei, despagubirea fiind acordata pentru dauna totala.
Potrivit art. 998 Cod civil, orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Prin urmare pentru a fi indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, trebuie sa existe un  prejudiciu, produs prin fapta ilicita a paratului, iar intre fapta ilicita si prejudiciu sa existe un raport de cauzalitate. Asadar instanta constata ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, paratul RC , prin nerespectarea regulilor de circulatie a produs avarii autoturismului cu nr. de inmatriculare_., proprietatea numitului CFI precum si vatamarea corporala a reclamantilor. Intre fapta paratului si prejudiciu produs exista raport de cauzalitate, iar vinovat de producerea prejudiciului se face paratul intrucat accidentul s-a produs din cauza faptului ca paratul nu a respectat semnificatia indicatorului oprire.
       In ceea ce priveste cuantumul prejudiciului instanta constata ca principiul general este acela al repararii integrale a prejudiciului cauzat de fapta ilicita insa se repara numai acele prejudicii care sunt rezultatul cauzal al faptei ilicite.
       Referitor la prejudiciul material, instanta retine ca din completarea la raportul de expertiza tehnica auto intocmit de expert _.valoarea unui autoturism de aceeasi marca si vechime cu autoturismul reclamantului   CFI , la data producerii accidentului, respectiv 26.06.2008, era de 7574 euro, echivalent a 27797 lei.
         Reclamantul  CFI a  primit de la SC ARDAF SA in baza politei de raspundere civila obligatorie seria _. valabila la data producerii accidentului pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare _.,condus de paratul RC suma de 15787,31 lei, despagubirea fiind acordata pentru dauna totala.
        Ulterior  la data de 01.09.2008 a vandut epava numitului LGI si a incasat suma de 5400 lei, fapt ce rezulta din actul de vanzare cumparare aflat la fila 97 din dosar coroborat cu declaratia acestui martor aflata la dosar.
       Instanta mai retine ca dupa accident reclamantul a transportat masina la un service auto pentru a intocmi un deviz de reparatie, achitand o taxa de 250 lei, astfel cum rezulta din factura nr. _.
       Instanta constata ca valoarea integrala a prejudiciului material suferit de reclamant ca urmare a avarierii autoturismului sau, respectandu-se principiile enuntate mai sus este de 6860 lei, valoare la care s-a ajuns prin scaderea din valoarea de piata a autoturismului reclamantului la data producerii accidentului a sumei incasate de la asigurator, a pretului epavei la care s-a adaugat si taxa achitata pentru efectuarea devizului.
       In ceea ce priveste contravaloarea transportului epavei, respectiv suma de 100 lei instanta nu o poate acorda intrucat reclamantii nu au facut dovada achitarii acestei sume.
       Referitor la taxa de prima inmatriculare achitata de reclamant pentru autoturismul avariat, aceasta nu poate fi acordata intrucat achitarea acestei taxe intra in cheltuielile de administrare a autoturismului, reprezinta o obligatia a proprietarului autoturismului, iar plata ei nu are nicio legatura de cauzalitate cu fapta ilicita savarsita de catre parat.
Prejudiciul astfel stabilit, va fi suportat  in integralitate de catre parat, intrucat societatea de asigurare SC ARDAF SA a achitat in baza politei RCA suma maxima de despagubire ce putea fi acordata in temeiul politei de  asigurare de raspundere civila auto. Potrivit art. 50 din ordinul CSA 11/2007 despagubirile pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA.
       In cererea de despagubire reclamantul CF , a aratat ca suma primita de la asigurator reprezinta despagubirea integrala a pagubei  si a declarat ca a fost integral despagubit si nu mai are nicio pretentie fata de SC ARDAF SA.
        In conformitate cu art. 65 alin. 3 din Ordinul 11/2007 al CSA , in situatia efectuarii platii de catre asiguratorul RCA direct in contul indicat in declaratia de acceptare a despagubirii de catre persoana prejudiciata, aceasta se considera a fi integral despagubita daca in termen de 30 de zile de la data intrarii sumei in contul sau bancar nu a notificat asiguratorului RCA eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii, daca plata efectuata contine elementele necesare identificarii acesteia de catre creditor.
       Cu privire la prejudiciul moral suferit de reclamanti instanta apreciaza ca suma solicitata de catre reclamanti cu titlu de despagubiri morale,  respectiv cate 5000 lei pentru fiecare reclamanta este nejustificat de mare, in raport cu prejudiciul suferit de reclamanti. De vreme  ce vatamarile corporale suferite de catre cei doi reclamanti, asa cum au fost descrise mai sus au fost minore, si nu au avut urmari grave, instanta apreciaza ca o despagubire de cate 300 lei pentru fiecare reclamant este echitabila si de natura a acoperi disconfortul suferit de reclamanti ca urmare a leziunilor corporale suferite precum si trauma prin care au trecut ca urmare a accidentului a caror victime au fost. Prin acoperirea prejudiciului moral nu trebuie sa se realizeze o imbogatire a victimei pe seama autorului faptei ilicite.
       Fata de aceste motive instanta va admite cererea doar in parte si va obliga paratul RC la plata catre reclamantul CFI a sumei de 6860 lei reprezentand despagubiri materiale, intrucat acest reclamant este proprietarul autoturismului avariat si la plata catre reclamantii CFI si CF a cate 300 de lei pentru fiecare reclamant cu titlu de despagubiri morale.
Avand in vedere culpa procesuala a paratului, instanta potrivit art. 274 Cod procedura civila, va obliga paratul  la plata cheltuielilor  de judecata, efectuate de catre reclamanti, constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si onorariu avocatial in limita pretentiilor admise.    
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raspundere civila delictuala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
Cerere de valoare redusa - Decizie nr. 501 din data de 21.06.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 851 din data de 18.10.2017
Pretentii. Contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului - Sentinta civila nr. 2031 din data de 12.11.2015
Prestare munca fara forme legale. Prejudiciul produs prestatorului in urma unui accident. Acordarea daunelor materiale si morale in baza raspunderii civile delictuale - Sentinta civila nr. 89 din data de 05.03.2015
Imbogatirea fara justa cauza. Existenta unui temei constitutional al raspunderii. - Sentinta civila nr. 141/S din data de 04.05.2009
Raspunderea statului este o raspundere directa, limitata doar la prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale si este reglementata de art.538-539 Cod procedura penala (art.504 – 507 din vechiul Cod de procedura penala).Raspund - Decizie nr. 779 din data de 24.09.2015
Inadmisibilitatea actiunii in raspundere civila delictuala exercitata de angajator ulterior anularii deciziei de imputare emisa functionarului public pentru recuperarea prejudiciului. - Decizie nr. 700 din data de 13.02.2015
Drept civil. Daune morale si materiale derivand din procesul penal intemeiate pe dispozitiile art. 998-999 Cod civil. Neindeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale. - Decizie nr. 101 din data de 23.10.2014
Raspunderea civila a functionarului public angajata in temeiul art. 84 alin. 1 lit. b din Legea nr.188/1999 „ ... pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit”.Calcularea termenului de 30 de zile pentru emiterea dispozitiei - Decizie nr. 11894 din data de 13.11.2013
Raspunderea patrimoniala asociata raspunderii penale este intotdeauna o raspundere civila delictuala, ori raspunderea intemeiata pe dispozitiile art. 28 din Legea nr.22/1969 este o raspundere materiala intemeiata pe raporturile de munca. In cadrul pr... - Decizie nr. 887 din data de 30.11.2010
actiune in raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 1920 din data de 08.03.2011
Raspundere civila delictuala art 1001 - Hotarare nr. 1589 din data de 05.07.2011
Atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere. Fapte savarsite de administratorul statutar dupa deschiderea procedurii insolventei - Decizie nr. 699 din data de 22.06.2010
LATURA CIVILA A PROCESULUI PENAL. CALITATEA IN CARE RASPUNDE CIVIL ASOCIATIA FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII. GARANT. ASIGURATOR - Decizie nr. 87 din data de 04.02.2010
SESIZAREA CURTII DE CONTURI PRIVIND APROBAREA SI EFECTUAREA UNOR PLATI NELEGALE DIN BUGETUL LOCAL. EXECUTAREA UNOR CLAUZE PREVAZUTE IN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA, PRIVIND PLATA CATRE SALARIATI A UNOR SUME PENTRU CARE NU EXISTA TEMEI LEGAL. - Decizie nr. 355 din data de 09.04.2009
ACTIUNE IN STABILIREA RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE - Sentinta civila nr. 134 din data de 22.01.2006
Pretentii civile. Raspunderea civila delictuala se intemeiaza pe ideea repararii unui prejudiciu, in timp ce raspunderea penala se intemeiaza pe ideea pedepsirii celui care a savarsit o fapta ilicita, apreciata de lege ca fiind infractiune. De aseme... - Sentinta civila nr. 2650/17.04.2008 din data de 21.09.2009
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
Raspundere civila delictuala - Hotarare nr. 1827 din data de 17.03.2010