InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

Contestatie la executare- consecintele neinscrierii creditelor in masa credala in cadrul dosarului de lichidare judiciara a debitului asupra executarii silite a acestora

(Sentinta civila nr. 2 din data de 29.05.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

Contestatie la executare- consecintele neinscrierii creditelor in masa credala in cadrul dosarului de lichidare judiciara a debitului asupra executarii silite a acestora Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr _/200/19.02.2014contestatorul HIDROELECTRICA SA-SUCURSALA CURTEA DE ARGES a formulat in contradictoriu cu intimatii BG contestatie la executare prin care a solicitat anulrea tuturor formelor de executare efectuate de SCPEJ Florin Lumperdean si Sorin Paraipan in dosarul de executare nr _/2013 si a executarii insasi, intoarcerea executarii silite in situatia in care executarea se finalizeaza pana la solutionarea irevocabila a contestatiei, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia, cu cheltuieli de judecata
In motivarea in fapt a cererii, contestatorul a invederat  ca prin cererea de chemare in judecata ce a facut obiectul dosarului _/2005 reclamantul Statul Roman prin Hidroelectrica SA a solicitat Tribunalului Buzau exproprierea terenurilor in suprafata de 4200 mp situate in Nehoiu, sat Lunca Priporului, pct Intre Rauri, precum si stabilirea despagubirilor cuvenite proprietarilor vizati de despagubire
Prin sentinta civila nr _/2006 Tribunalul Buzau a admis actiunea si a respins cererile reconventionale obligand reclamantul la despagubiri pentru valoarea terenului de 13,56 euro/mp
In ad doilea ciclu procesual in rejudecarea apelurilor impotriva sentintei civile nr _/2006 , Curtea de Apel Ploiesti a pronuntat decizia civila nr _/2010 prin care a S.H Buzau la despagubiri pentru valoarea terenului 7,5 euro/mp si la daune calculate pentru fiecare proprietar, pentru BG si sora lui 37323 lei valoare teren si 632 lei daune, pentru PG 51480 lei valoare teren si 816 lei daune, acest din urma este decedat din 08.11.2011 fiind necesara introducerea in cauza a mostenitorilor lui
In data de 20.06.2012 prin sentinta civila nr _/2012 Tribunalul Bucuresti a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de Hidroelectrica SA , numind lichidator judiciar, data de la care toti creditorii au fost chemati la masa credala pentru a-si acoperi creantele contra debitoarei
Dispozitiile sentintei civile nr _/2006 a Tribunalului Buzau astfel cum au fost modificate prin decizia nr _/2010 a Curtii de Apel Ploiesti au devenit irevocabile la 29.03.2012 data respingerii recursului promovat de intimatii creditori , prin Decizia _/2012 a ICCJ
Intimatii au formulat in data de 18.12.2013 cerere de executare silita , fiind comunicata la data de 06.02.2014 la Uzina Hidroelectrica Buzau somatia emisa de executorul judecatoresc in dosar executional _/2013 atasand incheierea privind stabilirea cheltuielilor executare in valoare de 10373,62 lei
Contestatorul a invocat exceptia prescriptiei dreptului intimatilor de a obtine executarea silita a creantelor potrivit art 705 NCPC titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, exceptia decaderii intimatului din dreptul de a-si realiza creantele impotriva societatii, prevazuta de art 76 din Legea 86/2005 intrucat in data de 20.06.2012 prin sentinta civila nr _./2012 pronuntata in dosarul _./3/2012 Tribunalul Bucuresti a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, data de la care fiind in procedura reorganizarii judiciare toti creditorii trebiau sa se inscrie in tabelul creantelor fiind invocate art 64 al 1 din Legea 85/2006, art 66 alin 1
Toti creditorii care detineau creante impotriva patrimoniului debitorului Hidroelectrica SA au avut posibilitatea de a se inscrie in masa credala, toti acei creditori care s-au inscris in masa credala si a caror creanta a fost admisa in tabelul definitiv de creante sunt evidentiati in planul de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor si confirmat de judecatorul sindic, urmand sa le fie achitate creantele conform programului de plati, societatea a achitat voluntar crente provenind din expropriere la solicitarea unor petenti, intimatii nu s-au inscris la masa credala a societatii in conformitate cu prevederile legii insolventei, fiind aplicabile art 76
In ceea ce priveste actele de executare transmise punctului de lucru UH Buzau ,  cererea de punere in executare a hotararii judecatoresti dupa 6 luni de la iesirea din insolventa a societatii  se datoreaza culpei exclusive a intimatului care nu a inteles sa isi exercite dreptul de inscriere la masa credala , Hidroelectrica SA a iesit din insolventa la data de 26.06.2013 in conformitate cu sentinta civila nr _./2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti
Cheltuielile de executare sunt abuziv stabilite si nelegale, dat fiind ca nu se face vinovata de pasivitatea intimatilor creditori  de a nu se inscrie in tabelul creditorilor, cuantumul lor trebuind a fi cenzurat potrivit art 669 al 1 Ncpc
Potrivit art 722 alin 1 C.p.civ in toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare
In drept au fost invocate art 705, art 711 si urmat, art 722, art 718 C.p.civ
Prin cererea depusa la filele 56-57 dosar contestatorul a invederat ca prin efectul deciziei civile nr _/25.02.2014 a fost casata sentinta civila nr _/26.06.2013 de iesire din procedura de insolventa a Hidroelectrica SA , consecinta fiind aceea a redeschiderii procedurii de insolventa impotriva societatii
Intimatii, prin intampinarea depusa la filele 85-86 dosar au solicitat respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata, au invocat exceptia decaderii din dreptul de a contesta executarea silita motivat in esenta de faptul ca actiunea a fost formulata peste termenul prevazut de art 714 C.p.civ, nu au depus cautiunea , potrivit art 28,30 si 31 din Legea 33/1994 nu poate exista prescriptie care sa sanctioneze persoana expropriata indiferent daca acesta este diligenta sau nu cu dreptul ei, legea speciala impune ca mai intai sa se execute obligatia de plata apoi realizandu-se transmiterea dreptului de proprietate, prescriptia in cazul punerii in posesie este de 10 ani, regimul juridic al exproprierii si caracterul prealabil al despagubirii rezulta nu numai din legea speciala ci si din dispozitiile art 44 Constitutie., nu are nici o importanta ca reclamanta a intrat sau nu in insolventa
In drept au fost invocate art 205, 634, 705, 714, 718, 719 C.p.civ, art 28, 30, 31 din Legea 33/1994, art 44 Constitutie
Contestatorul a depus la filele 100-104 dosar raspuns la intampinare prin care a mai invederat ca Sucursala Hidrocentrale Buzau a fost desfiintata si radiata din evidentele registrului comertului la finele lunii ianuarie 2014, contestatia a fost formulata in termen legal motiv pentru care a solicitat respingerea exceptiei tardivitatii invocate de intimati, contestatoarea nu a solicitat suspendarea executarii silite prev de art 718 NCPC prin urmare nu trebuia sa depuna cautiunea prevazuta de textul invocat de intimati, potrivit art 36 din Legea 85/2006 incepand cu data deschiderii procedurii de insolventa sunt suspendate de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, actele de executare intocmite dupa data de 20.06.2012 sunt nule
La termenul de judecata din 28.04.2014 instanta dupa ce a invocat din oficiu, a pus in discutia partilor, a admis exceptia lipsei capacitatii de folosinta a intimatului PG, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta de la data respectiva; ca urmare acest intimat a fost scos din cauza, fiind introdusi in locul lui mostenitorii _..
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sun br _/200/07.03.2014 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE-HIDROELECTRICA SA a formulat in contradictoriu cu intimatii BG contestatie la executare prin care a solicitat suspendarea de drept a masurilor de executare silita in temeiul art 36 din Legea 85/2006, anularea tuturor formelor de executare efectuate de SCPEJ Florin Lumperdean si Sorin Paraipan in dosarul de executare nr _/2013 si a executarii insasi, intoarcerea executarii silite in situatia in care executarea se finalizeaza pana la solutionarea irevocabila a contestatiei, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia, cu cheltuieli de judecata.
Contestatorul a reiterat in esenta  aceeasi motivare in fapt si in drept ca la dosarul de mai sus nr _./200/2014
A atasat in copie certificata inscrisuri filele 10-50 dosar
Intimatii au depus la filele 51-56 dosar in termen legal intampinare prin care au reiterat in esenta  aceeasi motivare in fapt si in drept ca la dosarul de mai sus nr _./200/2014, depunand inscrisuri in copie certificata filele 57-65 dosar
La filele 71-77 dosar contestatorul a depus raspuns la intampinare prin care a mai invocat exceptia conexitatii
La termenul de judecata din 20 mai 2014 instanta a admis exceptia conexitatii invocata de contestator si a conexat dosarul nr _/200/2014 la dosarul nr _./200/2014 .
La solicitarea instantei a fost inaintat in copie certificata dosarul executional nr _/2013 al Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti, filele 63-84 dosar.
La termenul de fata, dupa ce a pus in discutia partilor, instanta a respins exceptia tardivitatii formularii cererii invocata de intimati, exceptia prescrierii dreptului material de a cere executarea silita invocata de contestatori, exceptia decaderii intimatilor din dreptul de a-si realiza creantele invocata de contestatori, pentru motivele aratate in practicaua prezentei hotarari
Instanta a administrat la solicitarea partilor proba cu inscrisuri
Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:
         Potrivit art 711 alin 1 C.p.civ impotriva executarii silite , a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.
Prin cererea formulata la data de 17.12.2013 intimatii, prin aparator ales,  au solicitat  executarea silita,  impotriva debitoarelor SC Hidroelectrica SA si Sucursala Hidrocentrale Buzau,   a titlului executoriu Decizia nr _/2010 a Curtii de Apel Ploiesti pentru realizarea creantelor de 37955 lei si respectiv 52296 lei, sume ce vor fi reactualizate cu dobanda legala  ,  filele 63 dosar.
Potrivit art 632, art 634  Cp.pciv respectiva hotarare judecatoreasca reprezinta  titlu  executoriu impotriva debitorilor contestatari.
Ca urmare,  in temeiul art 664 C.p.civ a fost constituit dosarul executional nr _./2013 al SCP EJ Florin Lumperdean si Sorin Paraipan, prin incheierea din 17.12.2013, fila 74 dosar
Prin Incheierea pronuntata in Camera de Consiliu la data de 23.12.2013 de Judecatoria Buzau in dosar nr _/200/2013 s-a incuviintat executarea silita impotriva debitorilor contestatari a titlului executoriu de mai sus, fila 78 dosar.
Executorul judecatoresc a emis , in baza art 731 alin 1 coroborat cu art 667  C.p.civ,  la data de 24.01.2014 somatia catre debitorii contestatari , ca in termen de 1 zile de la primire sau lasarea la domiciliu sa se conformeze titlurilor executorii sa achite sumele de 37955 lei catre BG , de 52296 lei catre PG, de 10373,62 lei cheltuieli de executare, act comunicat la data de 26.02.2014 , cu respectarea art 666 C.p.civ., filele 65, 81 dosar
Contestatorii se prevaleaza in opozitia la executarea silita faptul ca cererea de executare silita nu au formulat-o toate persoanele indreptatite potrivit titlului executoriu, insa instanta fata de faptul ca obligatia de achitare a sumei de 37323 lei pentru creditorii BG este una solidara, fata de art 663 C.p.civ, art 9 C.p.civ, o va inlatura
Instanta va inlatura sustinerea potrivit careia creditorul PG ar fi formulat cererea de executare silita dupa data decesului sau intrucat acesta anterior decesului a desemnat aparatorul ales a carei imputernicire avocatiala este depusa la fila  76 dosar  de a redacta, semna cererile de executare silita, asistare/reprezentare, fiind respectate art 663 alin 2 C.p.civ
Contestatorii nu au solicitat si nici nu au probat ca respectiva imputernicire avocatiala sau contractul de asistenta juridica in baza careia a fost emisa ar cuprinde un fals in ceea ce priveste semnatura respectivului creditor.
Sustinerea contestatorilor potrivit careia intimatii nu aveau la indemana procedura de executare silita pe dreptul comun dupa data deschiderii insolventei lor judiciare, instanta o va inlatura avand in vedere ca la data formularii cererii de executare silita nu era finalizata lichidarea judiciara a Hidroelectrica SA, prin  efectul deciziei civile nr _/25.02.2014 a fost casata sentinta civila nr _./26.06.2013 de iesire din procedura de insolventa a Hidroelectrica SA , consecinta fiind aceea a redeschiderii procedurii de insolventa impotriva societatii, fiind obligatorie numai suspendarea executarii silite pe dreptul comun in baza textului legal prevazut de art 36 din Legea 85/2006, creditorii  asumandu-si riscul  consecintelor ulterioare generate de neinscrierea lor  in masa credala in cadrul dosarului de lichidare judiciara, alaturi de ceilalti creditori ai debitoarei, de a nu fi   fost admisa creanta lor in tabelul definitiv de creante de a nu fi evidentiati in planul de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor si confirmat de judecatorul sindic, de a nu le  fi achitate creantele conform programului de plati; ca urmare, riscul acestor consecinte va fi resimtit  de intimati,  in situatia neinscrierii lor voluntare in procedura speciala descrisa, la data reluarii procedurii executarii silite in discutie derulate potrivit dreptului comun, ceea ce nu poate conduce la nulitatea formelor de executare silita ci numai la ineficacitatea lor.
           Formele executionale  in discutie au fost intocmite cu respectarea art 664, 665, 666, 667 C.p.civ, precum si toate celelalte dispozitii legale aratate mai sus.
Motivele contestatiei la executare ce  privesc cuantumul cheltuielilor de executare,  in contextul de mai sus,  sunt neintemeiate urmand a fi inlaturate intrucat examinand Incheierea din 24.01.2014, fila 80 dosar, instanta apreciaza ca aceasta cuprind toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii de art 656 C.p.civ.
Instanta retine prevederile art. 669  alin.2 Cod procedura civila, conform carora debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu.
Acelasi articol, teza finala prevede ca in cazul in care, debitorul somat potrivit art 667 C.p.civ, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc , proportional cu activitatea depusa.
Cuantumul cheltuielilor de executare poate fi cenzurat de instanta de judecata potrivit art 669 alin 4 C.p.civ,  pe calea contestatiei la executare si tinand seama de probele administrate de acesta.
In ceea ce priveste onorariul de executor, suma stabilita de acesta, respectiv de cate  7570,20 lei din care  TVA de 1465,2 lei  inclus respecta dispozitiile art. 39 alin. 1 lit.a din Legea nr. 188/ 2000 si dispozitiile Ordinului nr 2561/2012.
In legatura cu celelalte cheltuieli de executare in cuantum de 20 lei  instanta va avea in vedere ca  in ceea ce priveste  taxa judiciara de timbru de 20 lei a fost calculata corect potrivit art 10 alin 1 lit a din OUG 80/2013.
Verificand anexa Ordinului nr 2550/2006 modificat prin Ordinul 2561/2012 care stabileste cuantumul maxim al cheltuielilor de executare, instanta constata ca se pot stabili: pentru notificare comunicare acte procedura de la 20 lei la 400 lei, consultatii in legatura cu constituirea actelor de la 20 lei la 200 lei.
In cauza, asa cum rezulta din copia dosarului de executare, s-au emis urmatoarele acte de executare:  inregistrare dosar executare, formare dosar executare, pronuntare incheieri deschidere dosar executare si privind stabilirea cheltuielilor de executare, adresa catre Judecatoria Buzau pentru incuviintarea executarii silite, somatii si instiintari  ,  filele 60-81 dosar executional. Fiind comunicate prin posta, pentru aceste acte de executare se adauga taxele postale, costuri materiale si de personal cu intocmirea actelor de procedura enumerate, sume prevazute de art 669 alin 3 C.p.civ.
Mai mult, toate aceste acte executionale au fost efectiv realizate pana la  data platii debitelor inscrise in titlul executoriu, de catre creditori, astfel ca suma de 303,42 lei cheltuieli de executare, din care 58,73 lei TVA nu este excesiva.
TVA, in procent de 24% , este un impozit indirect, executorul judecatoresc avand obligatia de a-l colecta si a-l achita catre bugetul de stat potrivit dispozitiilor Cofului fiscal.
In ceea ce privesc onorariile de avocat in cuantum de 2480 lei cuprinse in cheltuielile executionale, acestea nu au fost retinute discretionar ci  au fost stabilite in baza chitantelor nr  _/18.12.2013 si _./2013  prin care a fost achitata avocatului ales de catre creditori respectiva suma.
       Instanta apreciaza ca  in dosar nu exista dovezi cu privire la indeplinirea vreuneia dintre cerintele art 702 alin 1 C.p.civ ., sustinerile contrare ale reclamantelor urmand a fi inlaturate.
In considerarea celor ce preced, instanta  urmeaza , in temeiul art 711 C.p.civ, art 703, art 722 C.p.civ sa  respinga ca neintemeiate capetele de cerere privind  anularea tuturor formelor de executare efectuate in dosarul executional nr _/2013 al BEJ Florin Lumperdean si Sorin Paraipan incetarea executarii insesi, intoarcerea executarii silite.
Referitor la cererea de suspendare de drept a formelor de executare silita in dosarul executional nr _/2013 al BEJ Florin Lumperdean si Sorin Paraipan pana la ramanerea definitiva a hotararii ce se va pronunta in dosar nr _/2/2012 al Tribunalului Bucuresti solicitata de contestatori, instanta va avea in vedere ca art 64  din Legea 85/2006 deschide posibilitatea tuturor creditorilor ale caror creante sunt anterioare datei incetarii platilor sa depuna declaratia de creante in adunarea creditorilor. Judecatorul sindic are ca atributii sa stabileasca exact masa pasiva si sa verifice toate creantele. Desfasurarea , in paralel, a procedurii de executare silita cu privire la o parte din bunurile mobile sau imobile ale debitorului, in conditiile procedurii de drept comun, reglementate de Codul de procedura civila, ar prejudicia interesele celorlalti creditori si chiar exercitarea, in conditiile prevazute de Legea 85/2006 a atributiilor judecatorului sindic.
Pe cale de consecinta, instanta va admite capatul de cerere analizat si constata, in temeiul art 36 din Legea 85/2006 cu referire la art 700 al 1 C.p.civ, suspendarea de drept a formelor de executare silita in dosarul executional nr _/2013 al BEJ Florin Lumperdean si Sorin Paraipan pana la ramanerea definitiva a hotararii ce se va pronunta in dosar nr _/2/2012 al Tribunalului Bucuresti.
          Instanta apreciind ca intimatii nu au o culpa procesuala, urmeaza ca in temeiul art 453 al 1 C.p.civ sa respinga capatul de cerere accesoriu referitor la plata cheltuielilor de judecata  catre contestatori .
Instanta fata de principiul disponibilitatii partii in procesul civil, in temeiul art 453 al 1 C.p.civ va obliga contestatorul la plata catre intimatul BG la plata cheltuielilor de judecata in suma de 210 lei ( cheltuieli de transport filele 154-156 dosar.
          Potrivit art 719 alin 4 C.p.civ hotararea se va comunica , la ramanerea sa definitiva, din oficiu si de indata executorului judecatoresc.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013