Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

Contestatie la executare. Acutalizarea creantei avand ca izvor biletul la ordin

(Sentinta civila nr. 6 din data de 27.06.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

Contestatie la executare. Acutalizarea creantei avand ca izvor biletul la ordin Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. _/200/19.03.2014 pe rolul acestei instante, contestatoarea S.C. GEMENII PROD COM S.R.L. a formulat in contradictoriu cu intimatele BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESC POPESCU SILVIU ANDREI si S.C. SELE CONS EXPORT-IMPORT contestatie la executarea silita ce face obiectul dosarului executional nr. _/2013 solicitand anularea incheierii nr. _/03.03.2014 si a actelor de executare subsecvente.
In motivarea cererii a aratat ca in urma derularii unor activitati comerciale cu societatea parata, aceasta a emis o factura, iar in urma achitarii acesteia in termenul stabilit, aceasta a inteles sa demareze procedura de executare silita, in urma careia debitoarea a achitat debitul datorat.
A aratat in continuare ca la momentul emiterii uneia dintre facturi a garantat plata acesteia cu un bilet la ordin, iar din cauza ca din motive obiective nu a putut achita la scadenta suma inscrisa in factura, creditoarea a completat biletul la ordin si l-a introdus la plata.
A mentionat ca pe verso-ul facturii exista un contract semnat de parti prin care acestea isi asuma si obligatia de a plati penalitati de intarziere in cazul in care suma aferenta facturii nu ar fi achitata la timp.
A invederat ca in timpul executarii silite creditoarea a formulat o cerere de actualizare a debitului cu penalitati contractuale, executorul procedand la actualizarea sumei in mod gresit, facand confuzie intre titlul executoriu si efectele acestuia, precum si intre titlul executoriu care este biletul la ordin si factura fiscala.
In dovedirea cererii a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri.
In drept a invocat dispozitiile art. 711 si urm. C.p.c., ale art. 719 C.p.c., alin. 3 si ale art. 632 si urm. C.p.c.
A anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in copii certificate: incheierea nr. 143/03.03.2014, somatie, biletul la ordin, instiintare, incheierea de incuviintare a executarii silite.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 1000 de lei (fila 3).
Intimata S.C. SELE CONS EXPORT IMPORT S.R.L. a formulat la data de 31.03.2014 intampinare (fila 18) prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare.
In motivare a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, in considerarea dispozitiilor art. 638 alin. 1 pct. 1 C.p.c. si ale art. 714 alin. 2 C.p.c.
Pe fondul cererii a aratat ca biletul la ordin titlu executoriu reprezinta obligatia de plata a unei sume de bani rezultata din contracte de vanzare-cumparare in baza carora au fost emise 2 facturi fiscale, mentionate in cuprinsul acestuia, insusite de parti.
A apreciat ca debitoarea da o interpretare proprie si eronata a dispozitiilor art. 628 alin. 3 C.p.c, intrucat actualizarea valorii obligatiei principale se poate face independent de izvorul ei.
In drept a invocat dispozitiile art. 205, 628, 656, 714 si urm. C.civ.
In dovedire a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri.
La solicitarea instantei, BEJ Popescu Silviu Andrei a comunicat dosarul de executare nr. _./2013, in copii certificate (filele 28-61).
Contestatoarea a formulat raspuns la intampinare (fila 62) prin care a solicitat respingerea exceptiei tardivitatii, aratand ca incheierea i-a fost comunicata la data de 12.03.2014, data de la care incepe sa curga termenul de 5 zile prevazut de lege, iar contestatia la executare a fost depusa in termen la serviciul de curierat.
Pe fondul cauzei, a aratat ca factura fiscala nu este titlu executoriu in conformitate cu dispozitiile art. 633 si urm. C.p.c.
A apreciat ca societatea creditoare face abstractie de faptul ca insusi textul de lege prevede ca in cazul in care prin titlul executoriu nu au fost acordate dobanzi, penalitati sau astfel de sume, actualizarea creantei se face in functie de indicele de inflatie.
In sedinta publica din data de 17.06.2014 intimata a aratat ca nu isi mai sustine exceptia tardivitatii invocata.
Instanta a incuviintat pentru creditoare si debitoare proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin cererea formulata la data de 08.11.2013 (fila 57) creditoarea S.C. SELE CONS EXPORT IMPORT S.R.L. a solicitat executarea silita a debitorului SI in baza titlului executoriu bilet la ordin seria seria _. (fila 60).
Prin incheierea pronuntata la data de 21.11.2013 de Judecatoria Buzau in dosarul nr. _./200/2013 (fila 55) instanta a incuviintat executarea silita a titlului executoriu susmentionat pana la concurenta sumei de 237.694,00 lei, in dosarul de executare nr. _/2013 al BEJ Popescu Silviu Andrei.
Prin cererea formulata la data de 24.02.2012 creditoarea a solicitat actualizarea creantei in conformitate cu prevederile contractului comercial, capitolul 5, punctul 2 si in conformitate cu prevederile art. 628 pct. 3 C.p.c.
Prin incheierea nr. _./03.03.2014 (fila 7) executorul judecatoresc a procedat la actualizarea creantei  prin calcularea de penalitati contractuale in cuantum de 0,25% pe zi de intarziere, conform contractului incheiat intre parti (fila 59).
Instanta observa ca, potrivit art. 628 alin. 2 C.p.c. in cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecatoresc, potrivit legii, iar potrivit alin. 3 daca prin titlul executoriu nu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte asemenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.
Mai observa ca titlul executoriu este biletul la ordin seria _..
Ca titlu de valoare, biletul la ordin incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma si neconditionata de plata a unei sume de bani.
Caracterul abstract se traduce prin faptul ca drepturile si obligatiile rezultate din biletul la ordin exista in mod valabil, independent de raporturile fundamentale dintre parti care le-au generat. Aceste drepturi si obligatii au o existenta juridica de sine statatoare, astfel incat fiecare semnatura pusa pe titlul de valoare creaza un raport juridic distinct, cu regim propriu.
Raportul juridic de drept cambial, desi se grefeaza pe raportul de drept substantial dintre parti, in speta contractul incheiat, este diferit de acesta si creeaza in sarcina partilor drepturi si obligatii specifice.
Deci, actualizand creanta in functie de clauza penala inserata in contract, executorul judecatoresc a facut abstractie de caracterul de sine statator al raportului juridic ce a generat executarea silita. Singurul mod in care creanta putea fi actualizata este in functie de indicele de inflatie, in conformitate cu dispozitiile art. 628 alin. 3 teza a II-a C.p.c., biletul la ordin necuprinzand niciun criteriu in sensul avut in vedere de legiuitor.
In consecinta, va admite contestatia la executare si va anula incheierea nr. _/03.03.2014 pronuntata de BEJ Popescu Silviu Andrei in dosarul de executare nr. _/2013, precum si actele de executare subsecvente acesteia, in limita sumei de 40922,70 lei, reprezentand actualizare creanta.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, instanta observa ca acestea constau in taxa judiciara de timbru.
Observand dispozitiile art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013, va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de contestatoare, aceasta avand posibilitatea de a cere restituirea taxei judiciare de timbru.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013