InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - PLINGERE CONTRAVENTIONALA

(Sentinta civila nr. 1212 din data de 23.04.2013 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

Sentinta civila nr.1212/23.04.2013
DREPT CIVIL - PLINGERE CONTRAVENTIONALA
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante in data de 28.02.2013 sub nr. ***/202/2013, petentul O. D. a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu intimatul I.,  prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria CP nr.2910797 din 25.02.2013, exonerarea de plata amenzii si a masurile dispuse in temeiul acestuia.
In motivarea plangerii sale, petentul arata ca circuland pe str. B., cand s-a apropiat de intersectia cu str. D., intentionand sa viteze la stanga a fost oprit de un echipaj de politie care i-a adus la cunostinta faptul ca nu a acordat prioritate unui pieton angajat in traversare. Arata ca pietonul angajat in traversare din partea stanga a drumului nu putea fi observat pe de parte din cauza configuratiei intersectiei strazii B. cu str. D. colt cu "magazinul de articole electrice" care nu permite ocolirea de catre pietoni a coltului cu magazinul mentionat si pe de alta parte pe partea stanga erau parcate mai multe autovehicule dintre care o dubita chiar pe trecerea de pietoni.
In drept, a invocat O.U.G. NR,195/2002.
Intimatul  legal citat a depus intampinare prin care solicita respingerea plangerii ca neintemeiata aratand ca fapta contraventionala a fost inregistrata, depunand in acest sens si inregistrarea video a faptei contraventionale.
Instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri (incluzand inregistrarea video a faptei contraventionale).
Analizand actele si lucrarile dosarului in solutionarea plangerii contraventionale, instanta retine urmatoarele:
La data de 25.02.2013, petentului i s-a incheiat procesul-verbal de contraventie seria CP nr. 2910797  prin care i s-a aplicat amenda contraventionala in cuantum de 300 lei pentru ca nu a acordat prioritate unui pieton angajat in traversare, fapta constituind contraventia prev. de  art. 135 lit.h alin. 1 din HGR nr.1391/2006 si sanctionata de art.100 alin3 lit.b din O.U.G. nr.195/2002 rep..
Din continutul actului de constatare rezulta ca la data de 25.02.2013, ora 16.28, petentul conducand automobilul cu nr. de inmatriculare CL 54 XXX pe str. B. la intersectia cu str. D., acesta nu a acordat prioritate unui pieton angajat in traversare pe trecerea de pietoni.
Procesul-verbal atacat este semnat de petent cu obiectiuni.
Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele:
Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta considera ca situatia de fapt retinuta de catre agentul constatator nu corespunde realitatii.
Astfel, din inregistrarea depusa la dosarul cauzei de intimat (fila 31) se poate observa cum 2 pietoni se angajeaza in traversare pe trecerea de pietoni. Din inregistrarea video se poate observa cum pietonii se angajeaza in traversare fara se asigure, ei asigurandu-se dupa cca 1 m. Din comportamentul pietonilor, instanta prezuma ca pe partea stanga a strazii B. erau oprite/stationate autovehicule, astfel ca pietoni angajati in traversare s-au asigurat in momentul in care aveau vizibilitate. De asemenea, se poate observa ca autovehiculul care traverseaza intersectia in fata automobilului condus de petent nu opreste pentru a acorda prioritate , oprit fiind numai petentul.
Totodata din fotografiile depuse la dosarul cauzei (filele 20-26),  rezulta ca autovehicule opresc/stationeaza pe partea stanga a drumului (strada B.) chiar pe trecerea de pietoni facand imposibila observarea pietonului/pietonilor angajati in traversare.
Elementele unei contraventii sunt: obiect, subiect, latura subiectiva si latura obiectiva. Astfel, in esenta contraventia are un obiect juridic, anume valoarea sociala protejata, un obiect material care reprezinta materializarea obiectului juridic, un subiect activ, contravenientul, un subiect pasiv, cel care sufera consecintele contraventiei, o latura obiectiva, anume comportamentul ilicit impreuna cu urmarea produsa de acesta si o latura subiectiva care cuprinde reprezentarea psihica a persoanei cu privire la fapta sa ilicita.
 Asadar, vinovatia reprezinta trasatura contraventiei care impune, ca o conditie de existenta a unei fapte tipice necesitatea ca persoana care a comis actul incriminat sa fi realizat, la momentul comiterii acelui act, implicatiile actului sau si sa fi putut sa determine efectele acestuia. In alte cuvinte, pentru ca o fapta sa fie contraventie este necesar ca autorul acesteia sa fi actionat in mod liber si sa isi fi putut percepe actele si consecintele lor.
 In cauza, avand in vedere fotografiile depuse de petent coroborate cu comportamentul pietonilor asa cum reiese din inregistrarea video depusa la dosarul cauzei, instanta apreciaza ca este incident principiul in dubio pro reo, neputandu-se stabili cu certitudine daca petentul in mod obiectiv putea observa pietonii angajati in traversare din partea stanga a drumului.
Totodata se remarca unghiul din care este facuta inregistrarea video, unghi care nu permite pozitionarea in locul conducatorului auto - petentul, astfel incat instanta constata pe de o parte ca fapta nu este constatata personal de agentul constatator (ex proprius sensibus) iar pe de alta parte ca din probele administrate nu rezulta dincolo de orice dubiu ca fapta contraventionala este savarsita de petent cu forma de vinovatie ceruta de lege (intentie sau culpa).
Pentru aceste considerente, instanta va anula procesul -verbal seria CP nr.2910797 incheiat in data de 25.02.2013 de intimatul I. si pe cale de consecinta va exonera de plata amenzii contraventionale si a masurilor dispuse in temeiul acestuia.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:  Admite plangerea contraventionala formulata de petentul O. D., impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionarea a contraventiilor seria CP nr.2910797  din 25.02.2013  in contradictoriu cu intimatul I..
Anuleaza procesul - verbal de constatare si sanctionarea a contraventiilor seria CP nr.2910797  din 25.02.2013  emis de  I.P.J.
Cu drept de apel, in 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 23.04.2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016