InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - PRETENTII

(Sentinta civila nr. 2510 din data de 19.09.2013 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

SENTINTA CIVILA NR. 2510/19.09.2013
DREPT CIVIL - PRETENTII Prin cererea introdusa la aceasta instanta  la data de 13.02.2013 si inregistrata sub nr.________, reclamanta ___________, cu sediul in  ____________a chemat in judecata pe paratele ________, cu sediul in ___________ si ______ , cu sediul in __________, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, sa fie obligate sa-i achite, in solidar,suma de 3905,01 lei , reprezentand c/val. despagubiri,dar si dobanda legala,aferenta  acestora,incepand  cu data convocarii la conciliere  si pana la achitarea integrala a debitului ,precum si la plata  cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca  la data de 12.05.2011  asiguratul sau __________,  in timp ce  conducea autoturismul marca Honda Accord cu nr. de inmatriculare _________, pe str. Prel. Dobrogei din mun. Calarasi , a lovit cu rotile de pe stanga o gura de canalizare inaltata la aprox. 10 cm  fata de carosabil, producand astfel daune autoturismului .
A mai precizat ca autoturismul era asigurat CASCO la ea, cu polita seria ______, in temeiul careia i-a achitat despagubiri pentru repararea avariilor, in cuantum de 3905,01 lei , in dosarul de dauna nr. ___________ .
          A mai invederat ca paratele,in calitate de administratori al drumului, respectiv al retelei de canalizare, se fac vinovate de pozitionarea defectuoasa a capacului de canalizare,ce a determinat daune la autovehiculul mai sus mentionat,intrucat,conf. disp. art. 33 al. 1 din OUG 195/2002, obligatia instalarii in zona a indicatorului " drum cu denivelari" revine administratorului drumului.
          A mai precizat ca, conform art. 22 din Leg. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, astfel ca a convocat paratele  la conciliere,insa acestea nu si-au indeplinit obligatia  de plata  a despagubirilor achitate de ea.
A solicitat obligarea paratelor la plata c/val. despagubirilor,dar si a dobanzii legale, aferenta lor,incepand cu data de 7.11.2012 si pana la achitarea integrala a debitului.
In dovedirea cererii sale, reclamanta a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, depunand in acest sens la dosarul cauzei  convocarea la conciliere si o serie de acte  din dosarul de dauna ( filele 11-25 ) .
In drept a invocat prev. art. 22 din leg. 136/1995 , art. 998 si urm. C civ, OG 9/2000.
Cererea a fost legal timbrata.
Parata ____________, in termen legal, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind neintemeiata.
A precizat ca nu are calitate procesuala pasiva  in cauza , aceasta calitate  revenindu-i doar parata ______, avand in vedere ca evenimentul rutier s-a produs pe str. Prel. Dobrogei, iar acel sector de drum nu a fost predat niciodata in administrarea sa. A mai invederat  ca  pe sectorul de drum pe care s-a produs incidentul, ce a generat  plata despagubirilor din prezenta cauza, era in derulare o investitie al carei beneficiar era __________, avand ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii retelei de canalizare in zona industriala N din mun. Calarasi.A mai adaugat ca lucrarea a fost efectuata de _________,urmand ca dupa finalizare sa fie predata in administrare catre ea,ceea ce nu s-a intamplat pana in prezent.
A solicitat admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive , intrucat nu sunt intrunite cu privire la ea elementele constitutive ale raspunderii civile delictuale, conform art. 998 si 999 C civ. ,respectiv  vinovatia sub forma culpei, fapta ilicita , precum si legatura de cauzalitate . 
In drept a invocat prev. art. 5 al.6 din OUG 195/2002 R , art.115 C.p.c.
In dovedire a depus la dosar  acte, aflate la filele 34-40.
Paratul __________, in termen legal, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind neintemeiata.
A invocat si exceptia lipsei calitatii  sale procesuale pasive, fata de faptul ca din actiunea reclamantei ,reiese ca avarierea autovehiculului s-a produs ca urmare a impactului acestuia ,cu o gura de canalizare inaltata la aprox. 10 cm fata de carosabil,ori potrivit  Hotararii Consiliului  Local al mun. Calarasi nr. 222/2004,parata ____________ , preia activitatea de furnizare a apei potabile si canalizare, astfel ca obligatia de a fixa, schimba si intretine capacele de canalizare ii revine ei.
Pe fondul cauzei a precizat ca in speta nu sunt intrunite  elementele  constitutive ale raspunderii civile delictuale in ceea ce o priveste, respectiv vinovatia sub forma culpei, fapta ilicita si legatura de cauzalitate intre prejudiciu si producerea accidentului ,intrucat in conf. cu disp. art. 96 din H.G. nr. 1391/2006 participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul  drumului public  atunci cand au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei , ori ea nu a primit nici o sesizare despre existenta  in acea zona a vreunui capac de canalizare care poate provoca accidente sau pagube materiale.
A mai invederat ca  trebuie sa se retina si  faptul ca acel sector de drum este circulat,iar ceilalti conducatori auto nu si-au avariat  autovehiculele, ceea ce  face sa se prezume ca numai  un sofer  neglijent si-a avariat autoturismul .
In concluzie a mai mentionat ca reclamanta nu a depus nici o  dovada  din  care sa rezulte  fapta sa ilicita,culpa si nici legatura de cauzalitate dintre pretinsa fapta ilicita si prejudiciu,neexistand certitudine nici macar cu privire la locul producerii incidentului , cu atat mai mult cu cat el a fost stabilit doar in baza simplei declaratii a soferului, fara ca ea sa fi fost convocata si fara a putea verifica daca cele afirmate corespundeau realitatii de la momentul producerii evenimentului asigurat .
In drept a invocat prev. art. 115-118 C.p. c
In dovedire a depus Hotararea Consiliului  Local al mun. Calarasi nr. 222/2004.
Instanta ,la termenul de judecata din data de 14.03.2013 , a pus in discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ____________, invocata de aceasta prin intampinare .
La acelasi termen de judecata  parata ________ a depus la dosar o cerere de chemare in garantie a numitei ________________, cu sediul in ________________ solicitand ca  daca se va admite actiunea formulata impotriva ei, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa fie obligata aceasta  sa-i achite suma de 3905,01 lei reprezentand c/val. despagubiri , dobanda legala aferenta acestei sume, de la data convocarii la conciliere si pina la achitarea integrala a debitului,precum si cheltuielile de judecata.
In motivarea cererii sale  a aratat ca la data de 3.03.2008 Compania Nationala de Investitii SA a incheiat cu chemata in garantie contractul nr. ___ avand ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Retelei de Canalizare in Zona Industriala de N a mun. Calarasi, zona din care face parte si str. Prel. Dobrogei, pe care a avut loc incidentul. A mai invederat ca potrivit art. 5 al. 2  din OUG 195/2002 R administratorul drumului public sau dupa caz  executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia , iar conform  al. 6 al aceluiasi articol , in cazul producerii unui eveniment rutier, ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, acesta raspunde dupa caz civil, contraventional, penal. A mai mentionat ca potrivit art. 40 al. 1 din OG 43/1997, in perioadele in care  pe sectoarele de drum se desfasoara lucrari de intretinere  , reparatii,modernizare, reabilitare sau consolidare,responsabilitatea ca acestea sa fie semnalizate si intretinute in starea tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta revine executantului lucrarii .
A mai adaugat ca la data producerii incidentului , chemata in garantie efectua lucrari de extindere a retelei de canalizare  din mun. Calarasi, ei revenindu-i asadar obligatia de a semnaliza orice obstacol ce punea in pericol siguranta traficului rutier.
In dovedire a inteles sa se foloseasca de proba cu  inscrisuri si expertiza tehnica auto .A depus la dosarul cauzei  contractul nr. 88/2003 -filele 62-81  si o situatie de lucrari din perioada oct. 2010-iunie 2011 .
In drept  a invocat prev. art. 60-63 C.p.c.
Cererea a fost  legal timbrata.
Instanta, in aceeasi sedinta publica, a  admis cererea paratei  si a dispus conform art. 61 C.p.c ,introducerea in cauza  in calitate de chemata in garantie a _______, comunicandu-i un exemplar de pe inscrisurile depuse la dosar  si   a admis, dupa punerea in discutie a partilor,   exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ________.
 Totodata  a dispus scoaterea acesteia din cauza,motivat de faptul ca ea nu are calitate procesuala pasiva .
Chemata in garantie ______ a depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in garantie ca neintemeiata.
A mai aratat ca in speta, administratorul drumului ,paratul ______ nu a facut nici o dovada ca la momentul producerii incidentului rutier  ea executa lucrari in zona respectiva si ar fi avut obligatia de a semnaliza  orice obstacol aflat pe partea carosabila. A mai mentionat ca lucrarile efectuate de ea in baza contractului  au fost executate in conditii de calitate si cu respectarea prevederilor caietului de sarcini .
In drept a invocat prev. art. 115-118  C. p. c
La termenul din data de 9.05.2013 instanta a incuviintat  probele propuse  reclamanta si de parata ____________ si a dispus efectuarea unei expertize auto.
Din raportul de expertiza auto a reiesit faptul ca avariile constatate la autoturismul Honda Accord au fost cauzate in principal de conducerea pe contrasens, cu viteza neadaptata la conditiile de drum,iar in secundar de prezenta gurilor de canalizare nesemnalizate , inaltate cu aprox. 6 cm  fata de nivelul soselei.
Reclamanta a formulat obiectiuni  la raportul de expertiza , ce au fost inaintate expertului , constatandu-se ca obiectiunea de la pozitia nr. 3 nu poate fi avuta in vedere , fata de imprejurarea ca potrivit fotografiilor coroborate cu sustinerile expertului, gurile de canal se aflau pe un anumit sens.
Prin suplimentul la raportul de expertiza expertul a raspuns punctual la obiectiunile formulate de reclamanta, precizand ca lovirea jantii rotii stanga fata de la autoturismul Honda  ar fi fost posibila daca conducatorul auto avea roata dezumflata, ori daca frana puternic, dar si ca  pe sectorul de drum respectiv  exista mai multe guri de canalizare duble, suprainaltate fata de nivelul carosabilului, ceea ce impunea  montarea unui indicator " drum cu denivelari ", care nu exista nici in prezent.
         Analizand actele si lucrarile dosarului a retinut urmatoarea situatie de fapt: la data de 12.05.2011 numitul ________, in timp ce  conducea autoturismul marca Honda Accord cu nr. de inmatriculare _______,pe str. Prel. Dobrogei din mun. Calarasi,a lovit cu rotile de pe partea stanga o gura de canalizare,inaltata la aprox. 6 cm fata de carosabil,conform raportului de expertiza auto intocmit in cauza,producand daune autoturismului,constand in avarierea rotilor de pe partea stanga fata si spate.Intrucat autoturismul era asigurat CASCO la reclamanta , cu polita seria ___ (fila 14 ) ,  aceasta  i-a achitat despagubiri pentru repararea avariilor mai sus mentionate, in cuantum de 3905,01 lei , in dosarul de dauna nr. _________ (filele 16-25).
Prin prezenta actiune reclamanta a solicitat obligarea in solidar  a administratorului drumului,dar si a administratorului retelei de canalizare, la plata despagubirilor mai sus mentionate,subrogandu-se, conform art. 22 din Leg. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile,in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
Instanta  a respins actiunea reclamantei formulata impotriva  paratei ___________,ca fiind  introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Pentru a se pronunta astfel ,instanta a avut in vedere faptul ca pentru a avea calitate procesuala pasiva, intre persoana paratului si cel care urmeaza a fi obligat in raportul juridic dedus judecatii,trebuie sa existe identitate.
In speta, parata _________ a fost chemata in judecata  in calitate de  administrator al  serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ,din mun. Calarasi, conform hotararii nr. 222 din 7.12.2004 emisa de Consiliul Local al mun. Calarasi ( fila 54 ),  calitate in care avea obligatia  de a intretine si schimba capacele de la gurile de canalizare .In zona , in care s-a produs insa incidentul, respectiv Prel. Dobrogei , din mun. Calarasi se afla in derulare  un proiect, avand ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Retelei de Canalizare in Zona Industriala de N a mun. Calarasi, al carui beneficiar  este  __________ , care  nu fusese insa finalizat, asa cum rezulta din inscrisul depus la fila 61, astfel ca nu-i fusese  predata paratei administrarea retelei de canalizare  de pe acel sector.Ca atare,ea nu avea inca  responsabilitatea  intretinerii corespunzatoare a retelei de canalizare , neputandu-i fi imputat  incidentul cauzator de prejudicii.
   La randul sau ,parata _______ si-a invocat lipsa calitatii  procesuale pasive, in principal, iar in subsidiar  a solicitat chemarea in garantie a _____________, motivat de faptul prin contractul nr. 88, incheiat intre ea si aceasta, avand ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Retelei de Canalizare in Zona Industriala de N a mun. Calarasi,zona din care face parte si str. Prel. Dobrogei, pe care a avut loc incidentul, aceasta era obligata sa semnalizeze orice obstacol care ar fi afectat siguranta traficului rutier.
Chemata in garantie a invederat la randul ei  ca nu se face vinovata de nici o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii,intrucat a executat lucrari de calitate , pe sectorul de drum pe care s-a produs incidentul.
Instanta a admis probele propuse de parti si a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei  ____, apreciind ca pentru solutionarea celor doua se impune administrarea acelorasi probe .
Pentru a fi aplicabile in cauza conditiile  raspunderii civile delictuale , prev. de art. 998 si urm. C civ , in vigoare in momentul producerii incidentului asigurat, trebuie intrunite cumulativ anumite conditii si anume: sa existe un fapt ilicit, acesta sa fi produs un prejudiciu, prejudiciul sa nu fi fost acoperit si sa existe legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat.
Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese ca la data de 3.03.2008 Compania Nationala de Investitii SA a incheiat cu chemata in garantie contractul nr. 88, (filele 62-81 ) avand ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Retelei de Canalizare in Zona Industriala de N a mun. Calarasi, zona din care face parte si str. Prel. Dobrogei, pe care a avut loc incidentul, beneficiar fiind Municipiul .De asemenea,din inscrisul depus la fila 61 reiese ca in perioada oct. 2010 -iunie 2011, chemata in garantie executase lucrari in zona mai sus mentionata.
Raportul de expertiza auto intocmit in cauza,precum si fotografiile depuse de reclamanta ( filele 23-25 ),atesta faptul ca atat la data producerii incidentului asigurat, dar si in prezent,pe sectorul de drum de pe str. Prel. Dobrogei, din mun. Calarasi,exista un numar considerabil de  canalizari, inaltate la aprox. 6 cm fata de nivelul drumului si care determina implicit denivelarea acestuia.
Potrivit art. 5 al. 2  din OUG 195/2002 R administratorul drumului public sau dupa caz  executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia , iar conform  al. 6 al aceluiasi articol , in cazul producerii unui eveniment rutier, ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, acesta raspunde dupa caz civil, contraventional, penal. Potrivit art. 40 al. 1 din OG 43/1997, in perioadele in care  pe sectoarele de drum se desfasoara lucrari de intretinere,reparatii,modernizare,reabilitare sau consolidare, responsabilitatea ca acestea sa fie semnalizate si intretinute in starea tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta revine executantului lucrarii.
Raportul de expertiza auto,ale carui concluzii au fost omologate partial in cauza, arata ca, in principal, avariile constatate la autoturismul Honda Accord au fost cauzate de conducerea pe contrasens, cu viteza neadaptata la conditiile de drum,iar in secundar de prezenta gurilor de canalizare nesemnalizate duble, suprainaltate fata de nivelul soselei,ceea ce impunea  montarea unui indicator " drum cu denivelari ",care nu exista nici in prezent.
In speta, instanta a apreciat ca este irelevant, din punctul de vedere  al existentei faptei ilicite, daca asiguratul  circula sau nu pe sensul sau de mers la momentul producerii evenimentului asigurat, fata de faptul ca pe sectorul de drum respectiv ,circulatia se efectueaza  pe cate o banda pe sensul de mers,existand posibilitatea ca in mod legal sa patrunzi pe contrasens , pentru depasirea  unui alt autovehicul sau obstacol.Chiar si admitand faptul ca a patruns in mod ilegal pe contrasens , aceasta fapta reprezinta o contraventie la regimul circulatiei rutiere si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare de catre agentii politiei rutiere. Existenta unei eventuale contraventii  nu inlatura nici pe departe raspunderea administratorului drumului sau a executantului lucrarilor de a semnaliza corespunzator orice obstacol ce impiedica desfasurarea normala a circulatiei rutiere .In plus, expertul mai men?ioneaza  ca producerea prejudiciului ar fi putut preintampinata, doar daca asiguratul  reclamantei ar fi rulat  cu o viteza de 15-20 km/h , viteza  pe care insa nu era obligat sa o aiba in ora?,cata vreme art .49 al. 1 din OUG 195/2002 R , stabile?te ca viteza legala de circula?ie in localitate este de 50 km/h ,iar pe sectorul de drum respectiv nu se afla nici un indicator ca sa o limiteze sau care sa indice ca drumul este denivelat.
Ca atare, instan?a re?ine ca in cauza  s-a savar?it o fapta ilicita, fa?a de faptul ca nici administratorul drumului , in spe?a parata ____, dar nici chemata in garan?ie  ________, care efectua lucrari de modernizare a canalizarii,pe sectorul de drum pe care s-a produs incidentul ,nu au semnalizat corespunzator existen?a drumului denivelat, din cauza gurilor de canalizare suprainal?ate, de?i aveau aceasta obliga?ie conform dispozi?iilor legale mai sus men?ionate. Din aceasta cauza asiguratul reclamantei a suferit un prejudiciu constand in deteriorarea jantelor de la ro?ile din fa?a ?i din spate ale autoturismului marca Honda Accord,existand evident legatura de cauzalitate intre fapta ilicita ?i prejudiciul creat,intrucat ne?tiind ca pe drumul respectiv sunt denivelari a circulat cu o viteza mai mare de 20 km/h,viteza peste care nu avea cum sa evite producerea  pagubei.In spe?a,prejudiciul nu a fost acoperit, reclamanta subrogandu-se in drepturile asiguratului sau , conform art. 22 din leg. 195/2006 , pentru suma de 3905,01 lei, reprezentand c/val. despagubirilor achitate acestuia,dupa ce i le-a achitat,conform actelor aflate la fila 15.
Ca atare,instan?a urmeaza a constata ca parata ______ are calitate procesuala pasiva in cauza,in calitate de administrator al drumului,a respinge excep?ia invocata de ea ?i a admite ac?iunea reclamantei ,urmand a o obliga la plata catre aceasta a sumei  mai sus men?ionate, cu titlu de despagubiri civile ,dar ?i la plata dobanzii legale aferente,calculata de la data convocarii la conciliere (7.11.2012) ?i pina la achitarea integrala a debitului, conform dispozitiilor art. 1 si 3 din OG 9/2000.
Avand in vedere , ca asa cum s-a retinut mai sus , in cazul in care  pe drumul respectiv se fac lucrari de modernizare,nu administratorul drumului , ci constructorul are obligatia de amplasa indicatoarele care sa semnalizeze obstacolele ce pun in pericol siguranta traficului rutier, instanta apreciaza ca sunt intrunite conditiile raspunderii delictuale,dar si cele privind admisibilitatea cererii de chemare in garantie,fata de faptul ca a fost admisa actiunea reclamantei impotriva paratei, astfel ca, conform art.57 si urm. C. civ ,urmeaza a admite si cererea paratei de chemare in garantie .
Urmeaza a obliga chemata in garantie la plata catre parata a sumei de 3905,01 lei reprezentand despagubiri civile  si la plata dobanzii legale aferente , calculata de la data introducerii cererii ( 11.03.2013 ) si pina la achitarea integrala a debitului.
In baza art.  274 C.p.c parata fiind cea care cade in pretentii, instanta o va obliga pe aceasta la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar, in suma de 822 lei .
In baza art. 274 C.p.c urmeaza a obliga chemata in garantie , catre parata, la plata sumei de  2122 lei,  reprezentand c/val. taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu expertiza.

PENTRU ACESTE MOTIVE:
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive  a _______, invocata de acesta.
Admite actiunea formulata de reclamanta _____, cu sediul in  ____  impotriva  paratei  ____, cu sediul in ____ .
Respinge actiunea formulata de reclamanta impotriva paratei __ , cu sediul in ____, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Admite cererea de chemare in garantie formulata de parata _______ impotriva chematei in garantie ______,  cu sediul in _____.
Obliga parata ____, la plata  catre reclamanta a sumei de 3905,01 lei reprezentand c/val. despagubiri civile  si la plata  dobanzii legale,aferenta  acestei sume , calculata  de la data  de  7.11.2012 si pana la achitarea integrala a debitului  . 
Obliga chemata in garantie la plata catre, a sumei de 3905,01 lei reprezentand despagubiri civile  si la plata  dobanzii legale aferente , calculata  de la data  de  11.03.2013 si pana la achitarea integrala a debitului. 
Obliga parata la plata  catre reclamanta a sumei de 822 lei cu titlu de cheltuieli  de judecata.
Obliga chemata in garantie la plata catre parata a sumei de 2122 lei cu titlu de cheltuieli  de judecata.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi ______.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016