InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - PLINGERE CONTRAVENTIONALA- CNADNR

(Sentinta civila nr. 767 din data de 21.03.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi


JUDECATORIA CALARASI
 Sentinta civila nr. 767/2014
DREPT CIVIL - PLINGERE CONTRAVENTIONALA- CNADNR Prin plangerea inregistrata la data de 29.10.2013 pe rolul Judecatoriei Fetesti, sub nr. 2534/229/2013, contestatorul D. T. a solicitat, in contradictoriu cu intimata CNADNR - CESTRIN, anularea procesului-verbal seria R11 nr.0511476/19.12.2011.
In motivare, petentul arata, in esenta, ca procesul-verbal de contraventie i-a fost comunicat tardiv, la o adresa unde nu mai are domiciliul  inca din anul 2007 cand a instrainat imobilul, cartea de identitate fiind emisa in anul 2008 cu noua adresa.
Mai arata ca fapta retinuta in procesul-verbal nu este probata, motiv pentru care se impune anularea procesului-verbal.
In drept, au fost invocate dispozitiile art.31 din OG nr.2/2001.
In dovedire, au fost anexate, in copie, urmatoarele inscrisuri: act de identitate, somatie, proces-verbal de contraventie, contract de vanzare-cumparare.
La data de 16.11.2013, intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata, cu motivarea ca procesul-verbal indeplineste toate conditiile prevazute de lege.
In drept, au fost invocate OG nr. 2/2001, OG nr. 15/2002, Legea nr. 455/2001, Ordinul M.T.I. nr. 769/2010.
Prin sentinta civila nr. 482/04.02.2014 pronuntata de Judecatoria Fetesti a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Calarasi, cauza fiind inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.02.2014, sub nr. 1224/202/2014.
In cauza instanta a administrat, la cererea ambelor parti, proba cu inscrisuri.

Analizand materialul probator administrat, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal seria R11 nr.0511476/19.12.2011, contestatorul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 250 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin.2 din OG nr. 15/2002, retinandu-se ca la data de 02.07.2011, ora 16.10 pe A2, km.144+100m vehiculul cu nr. de inmatriculare a circulat fara a detine rovinieta valabila.
Procesul-verbal a fost intocmit in lipsa contestatorului si nu a fost identificat niciun martor care sa nu aiba calitatea de agent constatator.
Potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanta competenta sa solutioneze plangerea analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.
Analizand actul de sanctionare sub aspectul legalitatii sale, instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16 si 17 din O.G. nr. 2/2001 referitoare la mentiunile obligatorii ce trebuie prevazute sub sanctiunea nulitatii.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine faptul ca procesul-verbal de contraventie legal intocmit, in cuprinsul caruia sunt consemnate aspecte constatate personal, in mod direct, de catre agentul constatator, care este o persoana investita cu exercitarea autoritatii de stat, se bucura de o prezumtie relativa de temeinicie, facand dovada situatiei de fapt retinute, pana la proba contrara.
Aceasta concluzie nu contravine jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, conform careia raspunderea contraventionala constituie o "acuzatie in materie penala" ce atrage aplicabilitatea prezumtiei de nevinovatie, intrucat prezumtia prevazuta de art.6 par.2 din Conventie nu are caracter absolut, procesului-verbal de contraventie putandu-i-se recunoaste, la randul sau, in dreptul intern, prezumtii (de legalitate si temeinicie), daca ii sunt acordate contravenientului garantii suficiente pentru respectarea dreptului la aparare.
In dreptul nostru, aceste garantii sunt recunoscute si acordate prin reglementarea dreptului de a formula plangere impotriva procesului-verbal de contraventie conform art.34, alin.1 din O.G. nr.2/2001 si prin posibilitatea de a proba contra imprejurarilor constatate, insa contestatorul nu a dovedit o alta situatie de fapt.
Conform art. 14 din OG nr.2/2001, Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii, iar alin.2 al aceluiasi articol mentioneaza faptul ca Prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale poate fi constatata chiar si de instanta investita cu solutionarea plangerii contraventionale.
Aplicand aceste dispozitii legale, instanta constata ca procesul-verbal seria R11 nr.0511476 a fost incheiat la data de 19.12.2011, la aceeasi data fiind aplicata si sanctiunea amenzii.
Fiind intocmit in lipsa persoanei sanctionate, procesul-verbal a fost comunicat contestatorului prin afisare, la data de 05.01.2012, la adresa din Calarasi.
Din copia cartii de identitate depusa de petent, instanta retine ca cel putin din data de 05.02.2008, data emiterii actului, petentul a avut domiciliul in mun. Calarasi, iar imobilul unde intimata a comunicat prin afisare procesul-verbal a fost instrainat de contestator in anul 2007, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2516/03.07.2007.
 In consecinta, instanta apreciaza ca petentul a luat cunostinta de actul de sanctionare contraventionala la data primirii somatiei din partea organelor fiscale, respectiv 08.10.2013, data pana la care intimata nu a realizat o comunicare legala a procesului-verbal contestat.
 Avand in vedere ca de la data aplicarii sanctiunii - 19.12.2011 - si pana la data comunicarii procesului-verbal - 08.10.2013 - a trecut mai mult de o luna, instanta va admite  plangerea contraventionala si va constata prescrisa executarea sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 250 lei, aplicata prin procesul-verbal contestat.
  - definitiva prin respingerea apelului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016