InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL- Hotarare care sa tina loc de act autentic

(Sentinta civila nr. 1679 din data de 20.06.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi


JUDECATORIA CALARASI
SENTINTA CIVILA Nr. 1679/2014
DREPT CIVIL- Hotarare care sa tina loc de act autentic Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.04.2014, sub nr., reclamantul V. D. a solicitat in contradictoriu cu paratul P. C., pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate intervenita vanzarea unei suprafete de 1,4144 ha teren arabil extravilan, situat pe raza comunei Ciocanesti, sat Margineni, judet Calarasi.
In motivarea cererii formulate, reclamantul a aratat ca, la data de 12.04.2013, a incheiat cu paratul o promisiune bilaterala de vanzare cumparare ce avea ca obiect suprafata de 1,4144 ha teren arabil extravilan, situat pe raza comunei Ciocanesti, sat Margineni, judet Calarasi.
Reclamantul a aratat ca a achitat integral pretul vanzarii la momentul incheierii promisiunii bilaterale de vanzare - cumparare si ca si-a indeplinit obligatiile asumate prin promisiunea mentionata, respectiv a intabulat suprafata de teren ce a facut obiectul contractului.
Reclamantul a mai mentionat si ca, desi a solicitat paratului sa se prezinte la notar pentru a incheia contractul de vanzare - cumparare, acesta nu a dat curs solicitarilor formulate.
Asadar, reclamantul a solicitat instantei sa constate ca si-a indeplinit obligatiile asumate si sa admita cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata.
In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1279 alin. 3, art. 1669 alin. 1, 2, 3 Cod civil.
In sustinerea cererii formulate, reclamantul a depus, in copie, promisiunea bilaterala de vanzare - cumparare incheiata la data de 12.04.2013, titlurile de proprietate nr. emise de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, certificatul de atestare fiscala emis la data de 22.01.2014 si incheierile nr. emise de O.C.P.I.
Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 745 lei. 
Paratul, desi legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si proba constand in interogatoriul paratul.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Partile, la data de 12.04.2013, au incheiat promisiunea bilaterala de vanzare - cumparare autentificata sub nr., avand ca obiect vanzarea unui teren in suprafata de 1,4144 ha teren arabil extravilan, situat pe raza comunei Ciocanesti, sat Margineni, judet Calarasi.
Prin antecontractul incheiat, partile si-au asumat obligatia de a incheia in forma autentica contractul de vanzare - cumparare in termen de 90 de zile lucratoare de la primirea incheierii de intabulare a suprafetei de teren.
De asemenea, reclamantul, prin antecontractul incheiat, si-a asumat obligatia de a intocmi documentatia cadastrala pentru suprafata de teren ce formeaza obiectul antecontractului mentionat.
Instanta retine si ca pretul vanzarii a fost stabilit la suma de 12730 lei, paratul primind suma mentionata la data autentificarii promisiunii bilaterale de vanzare - cumparare, asa cum rezulta din cuprinsul antecontractului intocmit.
Din promisiunea bilaterala de vanzare - cumparare autentificata sub nr., instanta constata ca obiectul antecontractului este reprezentat de suprafata totala de 1,4144 ha teren arabil extravilan, situat pe raza comunei Ciocanesti, sat Margineni, judet Calarasi, compusa din urmatoarele suprafete:
- suprafata de 3658 mp, teren arabil extravilan,
- suprafata de 2018 mp, teren arabil extravilan,
- suprafata de 3468 mp,
- suprafata de 5000 mp,
Instanta apreciaza prin raportare la titlurile de proprietate  nr., respectiv nr. emise de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, ca paratul a facut dovada dreptului de proprietate asupra suprafetelor de teren mentionate.
Instanta constata ca, asa cum rezulta din Incheierile nr. emise de O.C.P.I., reclamantul si-a indeplinit obligatia de a  intocmi documentatia cadastrala pentru suprafata de teren ce formeaza obiectul promisiunii de vanzare - cumparare incheiate.
Totodata, instanta constata ca, desi a fost legal citat cu mentiunea de a se prezenta pentru a fi administrata proba cu interogatoriu, paratul nu s-a prezentat in fata instantei.
In temeiul dispozitiilor art. 358 C.proc.civ., instanta considera neprezentarea paratului pentru a fi administrata proba cu interogatoriu, o recunoastere a sustinerilor reclamantului, in sensul ca acesta a refuzat sa se prezinte la notar pentru a incheia contractul de vanzare - cumparare in forma autentica.
Potrivit art. 1669 alin. 1 Cod Civil, cand una din partile care au incheiat promisiunea bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.
Practic, in lumina dispozitiilor legale mentionate, executarea silita a obligatiei de a face asumate de paratul P. C. prin antecontractul incheiat, este posibila prin pronuntarea, de catre instanta, a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare, actiune ce vizeaza numai suplinirea consimtamantului partilor, la incheierea in forma autentica a actului juridic intervenit. De aceea, se presupune, prin ipoteza, un antecontract valabil incheiat, in care celelalte clauze contractuale au fost respectate.
Prin urmare, intrucat din administrarea probelor rezulta ca, desi reclamantul si-a indeplinit obligatiile asumate prin promisiunea bilaterala de vanzare - cumparare autentificata sub nr. , paratul nu s-a prezentat la notar pentru a incheia contractul de vanzare - cumparare in forma autentica, in temeiul art. 1669 alin. 1, instanta va admite cererea de chemare in judecata.
Prezenta hotarare tine loc de contract de vanzare, cu privire la suprafetele de teren ce au rezultat din masuratorile realizate, la momentul efectuarii documentatiei cadastrale in baza titlurilor de proprietate nr. ., respectiv nr. . emise de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Astfel, prezenta hotarare tine loc de contract de vanzare, incheiat intre reclamantul V. D., in calitate de cumparator, si paratul P. C., in calitate de vanzator, avand ca obiect dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 1,4144 ha teren arabil extravilan, situat pe raza comunei Ciocanesti, sat Margineni, judet Calarasi, pretul fiind in cuantum de 12730 lei.
-definitiva prin neapelare

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016