InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT PENAL - art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 R / art. 336 alin. 1 NCP.

(Sentinta penala nr. 249 din data de 23.01.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria CalarasiJUDECATORIA CALARASI
DREPT PENAL - art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 R / art. 336 alin. 1 NCP.

Sentinta penala nr. 249/2014 Prin rechizitoriul nr. din 03.07.2014  al Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, inregistrat pe rolul acestei instante sub nr.4637/202/2014 din data de 11.07.2014, a fost trimis in judecata inculpatul R. ?. pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 336 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., retinandu-se, in esenta, ca la data de 26.07.2013, in jurul orelor 10.15, inculpatul a condus pe strada Gradini?ei din satul Unirea, comuna Unirea, jud. Calara?i autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numarul de inmatriculare CC 7672 CB, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.
Pentru dovedirea situatiei de fapt, au fost mentionate urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de constatare a actelor premergatoare (f. 14), proces verbal de cercetare la fa?a locului, din data de 26.07.2013, schi?a traseului parcurs de inculpat ?i plan?ele fotografice aferente (f. 18 - 28), buletin de analiza toxicologica nr. 587/A12/383 din 30.07.2013 (f. 29), adresa nr. 6150/06.11.2013 emisa de Primaria Comunei Unirea (f. 30), proces verbal de reconstituire din data de 21.01.2014 ?i plan?ele fotografice (f. 35 - 40), declara?ii inculpat (f. 41 - 59), declara?ii martor B. M. I. (f. 63 - 70), declara?ii martor P. M. (f. 72), declara?ii martor A. N. (f .75 - 79), bon aparat Drager, seria ARRK - 0319 (f. 84), proces verbal de prelevare probe biologice ?i buletin examinare clinica nr. 00084214 din 26.07.2013, emise de Spitalul Jude?ean Calara?i (f. 85 - 86).
La data de 28.07.2014, judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea sesizarii instan?ei cu rechizitoriul nr. din 03.07.2014  al Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, a administrarii probelor ?i a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunand inceperea judeca?ii.
La termenul de judecata din 12.09.2014, inainte de inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatul R. ?.  a declarat ca recunoaste in totalitate savarsirea faptelor, astfel cum au fost retinute in actul de sesizare, si solicita ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, conform procedurii prevazute de art.375 C.pr.pen.
I. Analizand conform procedurii prevazute de art. 375 C.pr.pen., probatoriul administrat in faza de urmarire penala, instanta retine aceeasi situatie de fapt ca si cea expusa in actul de sesizare, respectiv ca la data de 26.07.2013, in jurul orelor 10.15, inculpatul R. ?. a condus pe strada Gradini?ei din satul Unirea, comuna Unirea, jud. Calara?i autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numarul de inmatriculare CC 7672 CB, provocand, ulterior, un accident de circula?ie cauzat de pierderea controlului volanului, lovind podi?ca de beton a ?an?ului pentru colectarea apei, fara a rezulta vatamari corporale pentru vreo persoana(declaratii inculpat coroborate cu declara?iile martorilor P. M. ?i A. N. ?i cu procesele verbale de cercetare la fa?a locului ?i de reconstituire).
Organele de politie sesizate au procedat la testarea inculpatului cu aparatul etilotest (fila 84 d.u.p.), rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul Judetean Calarasi unde i-a fost recoltata o proba biologica de sange, inculpatul refuzand prelevarea celei de a doua probe de sange (fila 86 d.u.p.),  stabilindu-se ca la ora 12.40, inculpatul avea o alcoolemie de 1,60 gr %(fila 29 d.u.p.).
Cu ocazia audierilor din cursul urmaririi penale ?i din fa?a instan?ei, inculpatul a recunoscut ca la data de 26.07.2013, a consumat o anumita cantitate de bauturi alcoolice, respectiv de bere.
In contextul intrarii in vigoare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, instanta constata ca devin aplicabile dispozitiile art. 5 alin. 1 C.pen., potrivit carora, in cazul in care, de la data savarsirii faptei si pana la solutionarea definitiva a cauzei, se succed in timp cel putin doua legi penale, se aplica legea mai favorabila.
In determinarea legii mai favorabile aplicabila in speta, instanta retine, in acord cu Decizia CCR 265/06.05.2014, publicata in M.Of. nr. 372/20.05.2014, ca "aplicarea legii mai favorabile" inseamna identificarea si valorificarea unei singure legi, in exclusivitate, care permite in cazul concret stabilirea unei pedepse mai mici ori a unui tratament sanctionator in ansamblu mai putin restrictiv, nefiind permisa combinarea prevederilor din legi succesive.
Prin urmare, instanta va avea in vedere particularitatile cauzei deduse judecatii, efectuand o analiza comparativa a tuturor normelor existente in cele doua legi succesive, relevante pentru situatia inculpatului, respectiv cele referitoare la conditiile de incriminare, criteriul pedepsei principale, modalitatile de individualizare a executarii sanctiunilor principale si conditiile de aplicare a pedepsei accesorii.
In urma evaluarii tuturor acestor dispozitii, instanta apreciaza ca legea noua este mai favorabila deoarece permite, prin reglementarea specifica pedepselor accesorii si prin instituirea unor mijloace variate de individualizare a executarii pedepsei,  aplicarea unui tratament sanctionator mai bland in privinta inculpatului.
Astfel, calificarea faptei conform legii noi atrage incidenta dispozitiilor art. 336 alin. 1 C.pen., limitele de pedeapsa fiind similare celor prevazute de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, respectiv 1-5 ani inchisoare. Pedeapsa alternativa a amenzii ce ar putea fi aplicata inculpatului conform legii noi nu are, in speta, functionalitatea unui criteriu de identificare (teoretica) a legii penale mai favorabile deoarece, pentru considerentele ce vor fi expuse, instanta apreciaza necesara aplicarea unei pedepse cu inchisoarea.
Totodata, spre deosebire de vechiul cod penal (in care condamnarea la pedeapsa inchisorii atragea de drept aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi) legea noua permite aplicarea unei astfel de sanctiuni doar in situatia interzicerii acelorasi drepturi ca pedeapsa complementara. Aceasta cerinta nu este indeplinita in speta, iar, in conditiile in care instanta nu apreciaza necesara aplicarea unei pedepse complementare, o atare imprejurare ii este mai favorabila inculpatului.
In fine, modalitatile diverse de individualizare a pedepsei prevazute de art. 83 - 98 din Legea nr. 289/2009 dau instantei posibilitati mai largi de alegere a celor mai adecvate masuri de supraveghere a conduitei inculpatului pe o durata determinata, cu efecte similare celor prevazute de art. 81 din Codul penal din 1969 sub aspectul reabilitarii, dar pe o durata mai scurta si in conditii mai putin restrictive decat cele prevazute de art. 861 din Codul penal din 1969.
Prin urmare, stabilirea unei pedepse cu inchisoarea intr-un cuantum orientat spre minimului special (redus ca efect al aplicarii art. 396 alin. 10 C.pr.pen.), dar a carei aplicare este amanata in conditiile si pe durata prevazuta de art. 83 C.pen., creeaza, in ansamblu, o situatie mai favorabila inculpatului decat suspendarea sub supraveghere a aceleiasi pedepse in conditiile legii vechi (masura spre care instanta s-ar orienta conform acestei din urma legi), in condi?iile in care instan?a considera ca in raport de situa?ia de fapt re?inuta inculpatul ar trebui sa respecte anumite masurii de supraveghere ?i obliga?ii pentru a se realiza in mod eficient scopul pedepsei.
II. In drept, fapta inculpatului R. ?., care la data de 26.07.2013, in jurul orelor 10.15, a condus pe drumurile publice un autoturism, avand o imbibatie alcoolica la momentul prelevarii probelor biologice peste limita legala de 0,80 g/l alcool pur in sange, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.336 alin.1 C.pen..
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infractiunii consta in actiunea de conducere a unui autovehicul- marca Volkswagen Golf, cu numarul de inmatriculare CC 7672 CB, pe un drum public, respectiv pe strada Gradini?ei din satul Unirea, comuna Unirea, jud. Calara?i. La momentul prelevarii mostrei biologice, inculpatul avea in sange o imbibatie alcoolica de 1,60 g/l alcool pur in sange, calculata prin analiza toxicologica pe baza probei biologice prelevate.
Urmarea imediata consta in atingerea adusa relatiilor sociale referitoare la siguranta circulatiei pe drumurile publice si crearea unei stari de pericol, din cauza aflarii pe drumurile publice a unor autovehicule conduse de persoane care, consumand bauturi alcoolice, nu mai sunt in plenitudinea aptitudinilor fizice si psihice, au o viteza de reactie scazuta si simturi diminuate, ce le impiedica sa raspunda prompt la situatiile periculoase din trafic. Fiind o infractiune de pericol, legatura de cauzalitate intre fapta si urmarea produsa rezulta din insasi savarsirea faptei (ex re).
Pe latura subiectiva, inculpatul a savarsit fapta cu intentie indirecta in modalitatea prevazuta de art.16 alin.3 lit.b C.pen., intrucat a avut reprezentarea consecintelor actiunii sale si a acceptat ca astfel pune in pericol siguranta circulatiei, chiar daca nu a urmarit producerea ei.
III. La individualizarea pedepsei pentru infractiunea savarsita, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare enumerate de art.74 alin.1 C.pen., respectiv gravitatea infractiunii savarsite si periculozitatea infractorului, dar si limitele de pedeapsa fixate in art. 336 alin.1 C.pen, reduse cu o treime conform art.396, alin.10 C.pr.pen. (inchisoarea de la 8 luni la 3 ani si 4 luni).
Avand in vedere gravitatea infractiunii savarsite - punerea in pericol a sigurantei circulatiei de catre inculpatul aflat sub influenta bauturilor alcoolice relevata de o alcoolemie ridicata, instanta apreciaza ca pedeapsa amenzii penale nu este suficienta pentru indreptarea comportamentului inculpatului si pentru prevenirea savarsirii de astfel de fapte, circumstantele cauzei impunand stabilirea unei pedepse cu inchisoarea.
Sub acest aspect, instanta va retine ca valoarea alcoolemiei este ridicata- 1,60 g0/00, reprezentand dublul limitei prevazute de lege, ca inculpatul a produs un accident care a dus la avarierea grava a unui autoturism ?i ca, la momentul consumarii infrac?iunii, in autoturism se afla ?i martorul P. M., existand posibilitatea reala a vatamarii corporale a acestuia.
In ceea ce priveste persoana inculpatului, acesta este absolvent de studii medii, este incadrat in munca si nu are antecedente penale(fila 61 - d.u.p.).
In cauza instanta constata ca nu este incidenta nicio circumstanta atenuanta din cele prevazute de art. 75 C.pen.
Fata de aceste criterii, aplicand dispozitiile art. 396 alin.10 C.pr.pen., instanta apreciaza ca pentru prevenirea savarsirii de noi fapte penale si formarea unei atitudini corecte fata de ordinea de drept si regulile de convietuire sociala, este necesara stabilirea unei pedepse de 11 luni inchisoare pentru infractiunea savarsita de inculpat.
In schimb, situa?ia de fapt re?inuta ?i elementele personale ale inculpatului fundamenteaza concluzia ca se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata, fara a fi necesara aplicarea pedepsei.
Astfel, avand in vedere ca pedeapsa stabilita este sub limita de 2 ani inchisoare, ca legea prevede o pedeapsa mai mica de 7 ani pentru infrac?iunea savar?ita, iar inculpatul nu a fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, acesta, prin declara?ia data la termenul de judecata din data de 12.09.2014 manifestandu-?i, totodata,  acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunita?ii, tinand seama de varsta si gradul de educatie ?i de faptul ca este integrat social (fiind angajat in munca), instanta apreciaza ca scopul pedepsei si reinsertia sociala pot fi atinse fara privarea de libertate a inculpatului, in conditiile valorificarii art. 83 C.pen. si amanarii aplicarii pedepsei pe durata prevazuta de lege, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani, fiind indeplinite condi?iile impuse de disp. art. 83 alin. 1 ?i 2 C.pen.
Cu toate acestea, impunerea in sarcina inculpatului doar a masurilor de supraveghere prevazute de art. 85 alin. 1 C.pen. este insuficienta, in opinia instantei, pentru realizarea preventiei generale si speciale, astfel incat, conform art. 85 alin.2 lit. g) C.pen. va impune inculpatului si obligatia de a nu conduce nicio categorie de autovehicule pe durata termenului de supraveghere.
Concluzia instantei are la baza importanta valorii sociale ocrotita prin norma legala incalcata de inculpat precum si periculozitatea inculpatului relevata de valoarea ridicata a alcoolemiei ?i de consecin?ele faptei penale comise. De asemenea, aceasta masura se afla in legatura directa cu infractiunea comisa si este de natura sa asigure in mod real constientizarea gravitatii faptei comise, a consecintelor pe care le-ar fi putut produce si a comportamentului pe care inculpatul trebuie sa il adopte pe viitor, in calitate de conducator auto.
Nu in ultimul rand, in temeiul art.403 alin.4 C.pr.pen., atrage atentia inculpatului ca acest mod de individualizare a executarii pedepsei implica, corelativ, revocarea amanarii aplicarii pedepsei si aplicarea si executarea pedepsei in intregime in regim penitenciar, daca va savarsi din nou vreo infractiune sau daca nu va respecta cu rea-credinta masurile de supraveghere si obligatiile ce i-au fost impuse prin prezenta hotarare.
In baza art.274  alin.1 C.pr.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. -definitiva prin neapelare
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016