InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - CONTESTATIE LA EXECUTARE

(Sentinta civila nr. 3424 din data de 05.12.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

Prin cererea de chemare in judecata  inregistrata la data de 15.10.2014 pe rolul Judecatoriei Calarasi, sub nr., contestatorul X a formulat contestatie la executare impotriva somatiei nr. emisa de intimata Municipiul Calarasi -Serviciul Taxe si Impozite. Prin aceeasi contestatie, reclamantul a solicitat si suspendarea executarii silite.
In motivare, reclamantul a aratat, in esenta, ca procesele-verbale indicate in somatia de plata nu i-au fost comunicate in mod legal, astfel ca executarea silita ar trebui demarata ulterior acestor comunicari. 
In drept, au fost invocate dispozitiile art.399-401 C.proc.civ.
In dovedire, au fost anexate, in copie, urmatoarele inscrisuri: somatie, titlu executoriu, act de identitate.
La data de 05.11.2014, intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, cu motivarea ca reclamantul avea obligatia contestarii proceselor-verbale de sanctionare anterior formularii contesta?iei la executare, iar procesul-verbal neatacat in termen constituie titlu executoriu. S-a aratat si ca procesele-verbale s-au comunicat prin afisare la domiciliul contravenientului.
In drept, a fost invocat art. 205-208 C.proc.civ.
In cauza instanta a administrat, la cererea ambelor parti, proba cu inscrisuri.
Analizand cu prioritate exceptia netimbrarii capatului de cerere avand ca obiect suspendarea executarii silite, instanta constata ca reclamantul, desi a fost citat pentru termenul din cu mentiunea de a achita 50 lei taxa de timbru si 42 lei cu titlu de cautiune, nu si-a indeplinit aceste obligatii, motiv pentru care se impune anularea ca netimbrat a acestui capat de cerere.

 Analizand materialul probator administrat in cadrul contestatiei la executare, instanta retine urmatoarele:
Conform art. 14 din OG nr.2/2001, Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii, iar alin.2 al aceluiasi articol mentioneaza faptul ca Prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale poate fi constatata chiar si de instanta investita cu solutionarea plangerii contraventionale.
Din reglementarea amintita se desprinde concluzia ca prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale  este analizata, ca regula generala, in cadrul contestatiei la executare, chiar daca nu a fost formulata plangere contraventionala si independent de calitatea de titlu executoriu a procesului-verbal prin care s-a aplicat sanctiunea.
Instanta constata ca procesele-verbale seria nr. /19.06.2012 si seria nr. /15.03.2010 nu au fost semnate de reclamant, la data incheierii lor fiind aplicate si sanctiunile cu amenda contraventionala.
Din inscrisul aflat la fila 18 din dosar, instanta constata ca procesul-verbal seria /19.06.2012 a fost afisat la data de 14.07.2012 la adresa numitului P. si nu la domiciliul contestatorului. Totodata, procesul-verbal seria CC nr. /15.03.2010  a fost afisat in Calarasi, pe str., desi contestatorul are domiciliul in com. Modelu (fila 19).  
In orice caz, comunicarea legala a procesului-verbal de contraventie presupune, conform art. 27 din OG nr.2/2001, mai intai comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata prin posta, cu aviz de primire, afisarea la domiciliul sau la sediul contravenientului avand caracter subsidiar.
In consecinta, instanta apreciaza ca reclamantul a luat cunostinta de actele de sanctionare contraventionala la data primirii somatiei din partea organelor fiscale, respectiv 03.10.2014, data pana la care nu s-a realizat o comunicare legala a proceselor-verbale puse in executare.
 Avand in vedere ca de la data aplicarii sanctiunilor - martie 2010 si iunie 2012  - si pana la data comunicarii proceselor-verbale - 03.10.2014 - a trecut mai mult de o luna, instanta va admite contestatia la executare si va anula somatia nr. emisa de intimata cu incalcarea dispozitiilor legale privind prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite exceptia netimbrarii capatului de cerere avand ca obiect suspendarea executarii silite, invocata din oficiu, si anuleaza ca netimbrat acest capat de cerere.
Admite contestatia la executare formulata de contestatorul X, in contradictoriu cu intimata Municipiul Calarasi -Serviciul Taxe si Impozite.
Anuleaza somatia nr. emisa de intimata.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Judecatoria Calarasi.
Pronuntata in sedinta publica,

-def. prin respingerea apelului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016