Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 18.12.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

   R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ

     SENTINTA  PENALA   Nr. 890/2009
                                        Sedinta publica din data de  18 Decembrie 2009
               Instanta  formata  din: Ministerul Public reprezentat prin procuror   ,prim-procuror  la Parchetul
 de pe langa Judecatoria DEJ

     Pe rol fiind judecarea cererii petentului P.D detinut in Penitenciarul Spital Dej, pentru liberare conditionata.
     La apelul nominal facut in cauza  lipsa partile:
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care  se constata ca mersul dezbaterilor si concluziile partilor  au fost consemnate in incheierea de sedinta din 14.12.2009  ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

I N S T A N T A

     Deliberand retine ca prin contestatia la executare formulata de catre petentul P.D detinut in Spitalul Penitenciar Dej   se solicita liberarea  conditionata din executarea pedepsei de 2 ani 6 luni in sensul de a tine cont de prevederile legale, privind institutia liberarii conditionate anterioare adoptarii Legii 140/1996 si anume dupa ce a executat cel putin jumatate din durata pedepsei. Ulterior, petentul prin aparator ales a precizat ca cererea formulata urmeaza a fi privita ca fiind o cerere de liberare conditionata intemeiata pe disp. art.59 si 60 Cod penal in forma avuta anterior modificarii codului penal prin Legea 140/1996.
     In motivarea cererii, petentul  releva ca pedeapsa pe care o executa este in cuantum de 3 ani 6 luni, conform mandatului de executare nr.136/2002 emis de Judecatoria Tg.Lapus. Aceasta pedeapsa este formata dintr-un cumul aritmetic al pedepselor de 2 ani 6 luni inchisoare aplicata prin SP.75/1997 al Tribunalului Militar Cluj si pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata prin SP.104/2001 a Judecatoriei Tg.Lapus.
     Pedeapsa de 2 ani 6 luni este formata dintr-un cumul juridic a trei pedepse respectiv 2 ani 6 luni inchisoare: 2 ani inchisoare si o pedeapsa de 6 luni inchisoare care s-au contopit intr-o singura pedeapsa de 2 ani 6 luni.
     La randul sau pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata prin SP 104/2001 este o pedeapsa rezultanta derivand din contopirea a doua pedepse, respectiv 6 luni si 1 an inchisoare.
     Petentul sustine ca, infractiunea pentru care a fost condamnat la 2 ani 6 luni inchisoare a fost comisa la 23.01.1996 anterior intrarii in vigoare a Legii 140/1996.
     Din procesul verbal al Comisiei de propuneri pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Spital Dej rezulta ca, petentul nu poate fi liberat conditionat intrucat pentru a beneficia de institutia liberarii conditionate trebuie sa execute fractia de 2/3 parte din pedeapsa de 3 ani 6 luni, respectiv 852 zile, or, pana la data de 9.12.2009 petentul avea executate 695 zile. Prin urmare, a fost  amanat la liberare conditionata pana dupa data de 15.05.2010. Din caracterizarea de la dosar rezulta ca petentul nu a fost sanctionat disciplinar, a fost recompensat de 4 ori si are castigate prin munca 94 de zile.
     Din examinarea sentintelor depuse la dosar se constata ca petentul executa o pedeapsa rezultanta de 3 ani 6 luni inchisoare formata dintr-un cumul aritmetic a pedepselor de 2 ani 6 luni inchisoare si 1 an inchisoare. Cele doua pedepse rezultante la randul lor s-au format ca urmare a contopirii unor pedepse: respectiv pedeapsa de 2 ani 6 luni inchisoare este compusa din 2 ani 6 luni inchisoare, o pedeapsa de 2 ani inchisoare si o pedeapsa de 6 luni inchisoare, fiind contopite toate 3 in  pedeapsa de 3 ani 6 luni inchisoare prin SP 75/1997 a Tribunalului Militar Cluj .
     Pedeapsa de 1 an inchisoare este rezultanta contopirii a doua pedepse a cate 6 luni, respectiv 1 an inchisoare.
     Se constata ca pedeapsa de 2 ani 6 luni inchisoare aplicata  prin SP 75/1997 a Tribunalului Militar Cluj a fost comisa la 23.01.1996, anterior datei  de 14.nov.1996, data intrarii in vigoare a Legii 140/1996.
     Este adevarat ca celelalte doua pedepse au fost comise dupa intrarea in vigoare a Legii 140/1996, insa fiind absorbite in pedeapsa cea mai grea de 2 ani 6 luni inchisoare(comisa la 23.01.1996) si-au pierdut individualitatea ca urmare a contopirii.
     Intrucat, pedeapsa de 3 ani 6 luni inchisoare pe care o executa in prezent este rezultanta unui cumul aritmetic a pedepselor de 2 ani 6 luni inchisoare respectiv 1 an inchisoare rezulta ca, celor doua pedepse urmeaza a li se aplica institutia liberarii conditionate separat conform reglementarilor in vigoare la data comiterii infractiunilor. Adica, dupa executarea a 1/2 parte din pedeapsa de 2 ani 6 luni conform art.59 cod penal in  vigoare la 23.01.1996, si respectiv 2/3 parte din pedeapsa de 1 an inchisoare conform art.59 cod penal, in vigoare.
     Rezulta deci, ca pentru a putea fi liberat conditionat trebuie sa execute 1 an si 3 luni inchisoare conform fractiei de ? iar pentru pedeapsa de 1 an inchisoare fractia de 2/3 respectiv 8 luni inchisoare. Prin urmare, din cele doua pedepse cumulate aritmetic trebuie sa execute 1 an si 11 luni inchisoare pentru a beneficia de institutia liberarii  conditionate. Pana la data de 18 dec.2009 tinand cont si de zilele castigate prin munca petentul avea executate 610 zile si 94 zile castigate prin munca prestata, deci a executat peste fractia legala asa cum s-a aratat mai sus.
     Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia XXV din 16.04.2007 pronuntata in solutionarea unui recurs in interesul legii a stabilit ca in cazul cererilor de liberare conditionata formulata potrivit art.59,60 Cod penal pentru infractiuni comise anterior adoptarii Legii 140/1996, fractiunile din pedepsele aplicate ce trebuie executate sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare la data comiterii infractiunilor.
     Pentru considerentele aratate in temeiul art.450 al.1 Cod proc.penala, combinat cu art.59 cod penal, va admite cererea petentului si il va pune in libertate conditionata.
     Cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.
     Pentru aceste motive,
                                       IN  NUMELE LEGII
                                        H O T A R A S T E

     Admite cererea pentru liberare conditionata formulata de petentul si in temeiul art.450  alin.1 cod proc.penala, combinat cu art.59 cod penal, pune in libertate conditionata pe condamnatul P.D  nasc.la  fiul lui S si a lui R, condamnat la 3 ani 6 luni inchisoare prin sentinta penala nr. 104/2001 a Judecatoriei Tg.Lapus, aflat in executarea pedepsei in Penitenciarul Spital Dej, in baza mandatului nr.136/2002 pe data ramanerii definitive a sentintei.
     Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
     Cu recurs in 3 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica din 18.12.2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013