InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 18.12.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

   R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ

     SENTINTA  PENALA   Nr. 891/2009
                                        Sedinta publica din data de  18 Decembrie 2009
               Instanta  formata  din:
Ministerul Public reprezentat prin procuror
 
     Pe rol fiind pronuntarea  in cererea formulata de  condamnatul L.I ,  detinut in Penitenciarul Spital Dej, pentru liberare conditionata.
     La apelul nominal facut in cauza  lipsa partile.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care se constata ca  mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din 14.12.2009, ce face parte  integranta din prezenta hotarare.  

I N S T A N T A

     Deliberand retine ca prin cererea formulata de catre petentul L.I detinut in Penitenciarul Spital Dej, se solicita liberarea sa conditionata in temeiul art.450 Cod proc.penala, si al art.77  alin.5 din Legea 275/2006 din executarea pedepsei de 2 ani 6 luni inchisoare cu motivarea ca in perioada detentiei, incepand inca cu primele zile dupa arestarea sa, care a avut loc in 30 mai 2008 si pana in luna oct.2009 a lucrat zilnic elaborand 4 volume de lucrari stiintifice - cursuri universitare necesare in procesul instructiv educativ al studentilor facultatii de Stiinte Juridice din cadrul  Universitatii de Vest -Vasile Goldis- Arad,  lucrari care au fost elaborate si publicate la editura Cordial Lex- Cluj - Napoca. Mai releva petentul ca domeniile in care au fost elaborate cursurile universitare constituie discipline obligatorii la respectiva facultate potrivit programului de invatamant si la care are calitate de conferentiar universitar, insa dupa arestarea sa, a fost suspendat din aceasta calitate. Mai arata ca aceste lucrari le-a elaborat in manuscris iar prin intermediul membrilor de familie a asigurat redactarea lor in sistem computerizat si totodata  pentru publicarea primelor doua lucrari, a solicitat petentul conducerii penitenciarului sa-i monitorizeze activitatea stiintifica desfasurata in detentie insa a fost refuzat sub pretextul ca n-au fost elaborate norme metodologice de aplicare a dispozitiilor art.76 lit.f din Legea 275/2006.
     Examinand cererea formulata de petent prin prisma dispozitiilor legale invocate se constata ca potrivit disp.art.59 al.1 cod penal, condamnatul dupa ce a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin ? in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este staruitor in munca disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei. In al.2 al aceluiasi articol se prevede ca in calculul fractiunilor de pedeapsa prevazuta in al.1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata potrivit legii ca executata pe baza muncii prestate__
     Coroborand acest text de lege cu disp.art.76 lit.f din Legea 275/2006 privind executarea pedepselor, se constata ca" pedeapsa care este considerata ca executata pe baza muncii prestate sau a instruirii scolare si formarii profesionale in vederea  acordarii liberarii conditionate se calculeaza in sensul ca potrivit dispozitiilor de la lit.f, in cazul elaborarii de lucrari stiintifice  publicate sau inventii si inovatii brevetate se considera 3 zile executate pentru doua zile de munca. Petentul se afla in executarea unei pedepse de 2 ani 6 luni inchisoare aplicate prin S.P 1114 din 03.06.2009 a I.C.C.J Sectia penala, ramasa definitiva prin Decizia penala 782/19.10.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, executarea pedepsei a inceput la 30.05.2008.
     Din actul de la fila 49, rezulta ca petentul a fost sanctionat o singura data pe perioada executarii pedepsei in luna martie 2009, sanctiune ce a fost ridicata la 19.nov.2009 prin recompensare.
     La dosar au fost depuse doua cursuri universitare, respectiv "Procesul Civil International" si" Drept International Privat" al caror autor este I.L.publicate in anul 2009 la editura"Cordial Lex" Cluj-Napoca. Cele doua cursuri universitare au inregistrate pe ultima coperta si codul"ISBN".
La fila 5 din dosar, s-a depus raspunsul Administratiei Penitenciarului Bucuresti Rahova, la solicitarea petentului, prin care i se comunica acestuia ca inca nu s-a adoptat o metodologie de lucru in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate_..desi s-au inaintat mai multe propuneri catre ANP care sa conduca la stabilirea unei proceduri clare privind definirea notiunii de "lucrare stiintifica" in contextul Legii 275/2006, pentru a putea beneficia de disp.art.276 lit.f in sensul de a beneficia de 3 zile executate pentru doua zile de munca.
Din actul de la fila 13 intocmit de Penitenciarul Spital Dej, rezulta ca, pentru a deveni propozabil petentul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa aplicata, respectiv 609 zile din care pana la 9 decembrie 2009, avea deja executate 559 zile.
Instanta apreciaza ca din probele depuse la dosar, petentul poate beneficia de disp.art.76 al.1 lit.f din Legea 275/2006 in sensul ca i se considera 3 zile executate pentru doua zile de munca. Nu-i poate fi imputabila petentului imprejurarea ca pana in prezent nu s-a adoptat o metodologie clara pentru aplicarea dispozitiilor legale invocate si de asemenea nu se poate face abstractie de la faptul ca in perioada detentiei petentul care a detinut si functia de conferentiar universitar a elaborat 4 lucrari stiintifice (cursuri universitare, din care doua publicate si doua in manuscris), notiunea de cursuri universitare publicate in opinia instantei pot fi echivalate cu notiunea de lucrari stiintifice.
In consecinta, in temeiul art.59 al.1 si 2 cod penal, coroborat cu art.76 lit.f din Legea 275/2006 va fi admisa cererea petentului si se va dispune punerea acestuia in libertate.
Cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.
     Pentru aceste motive,
IN NUMELE LEGII
                                            H O T A R A S T E

     Admite cererea pentru liberare conditionata formulata de petent si in temeiul art.450 alin.1 cod proc.penala, combinat cu art.59 cod penal si art.76 lit.f din Legea 275/2006, pune in libertate conditionata pe condamnatul L.I nasc.la  fiul lui P si a lui F condamnat la 2 ani 6 luni inchisoare, prin sentinta penala nr. 1114/2009 aflat in executarea pedepsei in penitenciarul Spital Dej, in baza mandatului 183/2009, pe data ramanerii definitive a sentintei.
     Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
     Cu recurs in 3 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 18 Decembrie 2009 .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013