InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 15.10.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Infractiuni | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

ROMANIA
JUDECATORIA DEJ

SENTINTA PENALA NR.

Sedinta publica din data de 15.10.209
Instanta constituita din:

     Ministerul Public reprezentat prin procuror .. de la  Parchetul de pe langa Judecatoria DEJ
      

      Pe rol fiind judecarea plangerii formulate de petentul ... , avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor
 sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.) , dispusa in dosar nr.375/P/2009
 din 07.08.2009, privind  pe intimata .. .
      La apelul nominal facut in cauza  se prezinta  petentul ...  care se identifica cu cartea de identitate ...,
 lipsa fiind intimata ...
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei dupa care;
      Instanta constata ca plangerea este formulata in termenul prevazut de lege ar.2781 al.1 Cpp.
      Petentul arata ca-si mentine plangerea formulata, precizand faptul ca solicita extinderea cercetarilor penale
 si pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. Mai precizeaza ca nu s-au facut cercetarile penale
in dosarele penale din anii 2005si 2006 in care a fost judecat,sentintele acestor dosare fiind atacate in  apel,
 recurs, cereri de revizuire, constatarea nulitatii, neanalizand-se fapta de fals in declaratii, fals intelectual,
 precizand ca nu mai are alte probe de propus in plus fata de cele existente la dosar.
      Procurorul arata ca nu are cereri sau exceptii de formulat.
      Instanta nemaifiind alte cereri, declara terminata faza probatorie si acorda cuvantul in dezbateri.
      Petentul solicita admiterea plangerii, considerand ca procurorul are o apreciere subiectiva a faptelor.
      Procurorul solicita respingerea plangerii ca nefondata in temeiul art.2781 al.8 lit.a Cpp, mentinerea
 rezolutiei date, cu plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
      Instanta, pe baza actelor si probelor de la dosar, retine cauza in pronuntare.

INSTANTA,

      Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
      Parchetul de pe langa Judecatoria Dej a fost sesizat, prin decizia penala nr. 48/R/2009 a Tribunalului Cluj,
Sectia Penala (pronuntata in dosarul nr. 1345/219/2008, avand ca obiect recursul declarat impotriva sentintei penale
 nr.  642/30 octombrie 2008 a Judecatoriei Dej), in sensul efectuarii de cercetari penale sub aspectul savarsirii
 de catre faptuitoarea ... a infractiunii de denuntare calomnioasa incriminata de art. 259 C.p., conform sentintei
penale nr. 874/12 decembrie 2005 pronuntata in dosarul penal nr. 2619/2005 al Judecatoriei Dej.
      Pentru a pronunta aceasta solutie, Tribunalul a retinut ca petentul ...a formulat plangere penala prealabila
 impotriva inculpatei ... sub aspectul savarsirii infractiunilor de insulta si calomnie avand la baza continutul
adresei de sesizare cu nr. 21435/24.10.2005, plangere ce a format obiectul dosarului penal cu nr. 2619/2005 inregistrat
 pe rolul Judecatoriei Dej la data de 04 noiembrie 2005, iar cu ocazia solutionarii acesteia de catre instanta de fond,
petentul, in calitatea sa de parte vatamata in declaratia data in fata instantei la data de 12 decembrie 2005 a declarat
 ca in opinia sa, aceasta sesizare catre Comisia de disciplina intruneste si elementele constitutive ale infractiunii
 de denuntare calomnioasa incriminata de art. 259 C.p., motiv pentru care Judecatoria Dej, prin sentinta penala
nr. 874/12.12.2005 a dispus scoaterea de pe rol a cauzei si trimiterea la Parchetul de pe langa Judecatoria Dej
 pentru a se efectua cercetari impotriva inculpatei ... sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare calomnioasa.
      In continuare, prin sentinta penala nr. 48/R/2009, se arata ca petentul ... a mai formulat si inregistrat o noua
 plangere penala impotriva inculpatei ... strict sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare calomnioasa la data
 de 06 ianuarie 2006, plangere ce formeaza obiectul dosarului cu nr. 10/P/2006 avand la baza continutul adresei cu nr.
 25026/12.12.2005 emisa de inculpata in calitatea acesteia de sef interimar ..., privind refuzul petentului de a semna
 documentele de restituire a T.V.A. Prin adresa din data de 11 ianuarie206 emisa de Judecatoria Dej pentru efectuarea
 cercetarilor penale sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare calomnioasa.
      Astfel, rezulta fara echivoc, sustine Tribunalul, ca, in loc de a se forma doua dosare penale distincte,
 Parchetul de pe langa Judecatoria Dej a inteles sa formeze un singur dosar penal, si anume dosarul nr. 10/P/2006,
solutionand cauza numai cu privire la plangerea formulata de petent sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare
 calomnioasa, incriminata de art. 259 C.p., in baza a continutului adresei nr. 25026/12.12.2005 emisa de catre inculpata,
ignorand cu desavarsire plangerea pentru aceeasi infractiune, dar avand la baza continutul adresei de sesizare cu
 nr. 21435/24.10.2005 . Prin urmare, prin rezolutia din data de 26.01.2006 pronuntata in dosarul nr. 10/P/2006 procurorul
 nu s-a pronuntat sub nici un aspect asupra plangerii formulate in instanta la data de 12.12.205 avand la baza continutul
 adresei de sesizare cu nr. 21435/24.10.2005, ci numai asupra sesizari din data de 05.01.2006 adresata direct procurorului.
      Ca urmare a solutiei Tribunalului Cluj, Sectia Penala s-a format pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Dej
 dosarul cu nr. 375/P/2009, avand ca obiect efectuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare
 calomnioasa de catre intimata ... raportat  la continutul adresei cu nr. 21435/24.10.2005.
      Ulterior, la data de 17.03.2009, petentul ... , in legatura cu cercetarea penala dispusa de Tribunalul Cluj,
 Sectia Penala, prin decizia penala nr. 48/R/2009 din 09.02.2009, a solicit incadrarea faptei si in prevederile
 art. 292 Cod penal, respectiv fals in declaratii.
      Cu ocazia cercetarilor au fost luate declaratiile intimatei ....( fila 12) si petentului ...(fila 13).
      Prin rezolutia din 07.08.2009, Parchetul de pe langa Judecatoria Dej a confirmat propunerea de neincepere a
urmaririi penale in dosarul nr. 375/P/2009 atat  sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare calomnioasa prev.
 de art. 259 C.p., cat si sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii prev. de art. 292 Cod penal.
      In motivare, s-a retinut ca sub aspectul infractiunii de denuntare calomnioasa, sesizarea formulata de intimata
... nu priveste latura obiectiva a infractiunii de denuntare calomnioasa, constand intr-o invinuire cu caracter mincinos,
 prin denunt sau plangere privind savarsirea unei infractiuni, intrucat faptuitoarea a sesizat Comisia de disciplina
 cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre persoana vatamata. Iar continutul adresei nr. 21435 din
data de 24.10.2005 nu releva indicii cu privire la existenta unor elemente de materializare a infractiunii de fals
 in declaratii, prev. de art. 292 C.p., sesizarea privind aspecte de natura disciplinara, neavand aptitudinea de a
produce consecinte juridice, in absenta unei cercetari disciplinare realizate in baza acestei cercetari.
      Impotriva acestei solutii, in termen legal, a formulat plangere petentul ... la prim-procurorul Parchetului
 de pe langa Judecatoria Dej.
      La data de 02 septembrie 2009, prin rezolutia dispusa in dosarul nr. 145/II/2/2009, prim-procurorul Parchetului
 de pe langa Judecatoria Dej a respins plangerea formulata de petentul ... In motivare, s-a aratat ca procurorul care a
 instrumentat cauza, in solutia adoptata, a analizat fondul cauzei, respectiv continutul acestei adrese, apreciind
 in mod corect ca nu se face referire la savarsirea vreunei infractiuni. Mai mult, in speta este vorba despre o sesizare
 a unor organe ierarhic superioare si nu despre formularea unei invinuiri mincinoase, prin denunt sau plangere,
acte procedurale care se adreseaza numai organelor de urmarire penala sau instantei de judecata.
      Impotriva acestei solutii, petentul ... a formulat plangere la Judecatoria Dej, fiind inregistrata sub
nr. 2636/219/2009.
      In motivare, petentul a aratat ca procurorul de caz nu a expus obiectul cauzei si imprejurarile juridice ale
 prezentei anchete, ancheta neefectuata de peste 3 ani si jumatate de zile de Parchetul de pe langa Judecatoria Dej,
 conform sentintei penale nr. 874/12.12.2005 a Judecatoriei Dej din dosarul nr. 2619/2005; continuarea judecarii cauzei
 la Judecatoria Dej din dosarul nr. 2619/2005 in dosarul nr. 698/2006, ilegal, prin complicitatea organului de ancheta
penala si a instantei, fara ca cercetarea penala dispusa prin sentinta penala nr. 874/2005 sa fie efectuata;
incetarea procesului penal in dosarul nr. 698/2006 prin tertipuri juridice; dezincriminarea faptelor de insulta si
 calomnie, incurajarea numitei ... care, in complicitate cu conducerea D.G.F.P. Cluj si-a intetit actiunile impotriva
 acestuia prin deschiderea pana la sfarsitul anului 2005 a 10 dosare disciplinare, retrogradarea din functie,
evaluarea cu calificativul nesatisfacator, deschiderea a trei dosare penale la Parchetul de pe langa Judecatoria Dej:
 nr. 60/P/2006, nr. 87/P/2006; nr. 253/P/2006, determinarea acestuia de a demisiona in luna februarie 2006.
 in continuare, petentul a aratat ca primul procuror nu a raspuns la aspectele invocate de petent privind cercetarea
 intimatei pentru faptele de fals intelectual si de fals in declaratii prev. de art. 289 si 291 Cod penal.
      In drept a invocat art. 289 Cod penal.
      In fata instantei nu au mai fost depuse inscrisuri noi, insa, cu prilejul cuvantului in dezbateri,
 petentul a solicitat, printre altele, si extinderea cercetarilor pentru infractiunea de fals intelectual.
      
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta urmeaza a constata urmatoarele:
      Obiectul cercetarilor penale o reprezinta adresa nr. 21435 emisa de intimata ..., cu privire la care
Parchetul ar fi trebuit sa efectueze cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de denuntare calomnioasa prev.
 de art. 259 Cod penal, conform sentintei penale nr. 48/R/2009 a Tribunalului Cluj si, respectiv, sub aspectul
 savarsirii infractiunii de fals in declaratii, prev. de art. 292 Cod penal, conform cererii din
 17.03.2009( fila 16 a dosarului nr. 375/P/2009) a petentului ....
      In ceea ce priveste infractiunea de fals intelectual, petentul a solicitat efectuarea de cercetari privind
aceasta infractiune pentru prima data cu ocazia solutionarii prezentei plangeri.
      Or, obiectul plangerii prev. de art. 278? C.p.p. il reprezinta analiza legalitatii si temeiniciei solutiei
 procurorului de caz de netrimitere in judecata, nefiind procedural a se invoca pentru prima data in aceasta cale
 speciala de atac extinderea cercetarilor si pentru alte infractiuni, sub aspectul acestei solicitari, cererea fiind
inadmisibila.
      In ceea ce priveste prima infractiune, conform art. 259 C.p. ½invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plangere,
 cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre o anumita persoana, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani½.
      Adresa nr. 21435/24.10.2005( fila 2 a dosarului nr. 2619/2005 al Judecatoriei Dej) nu are caracterul unei
 plangeri penale sau a unui denunt privind savarsirea unei infractiuni, ci are ca obiect  sesizarea organelor
ierarhic superioare privind atitudinea necorespunzatoare a petentului in exercitarea atributiilor de serviciu,
 astfel incat, chiar daca, ipotetic, aceste afirmatii ar fi neadevarate, nu pot constitui elementul constitutiv
al infractiunii de denuntare calomnioasa, din motivele expuse: 1. nu au ca obiect un mod de sesizare al organelor
 judiciare penale, respectiv plangerea sau denuntul si 2. nu privesc savarsirea unei infractiuni.
      Cat priveste cea de-a doua infractiune, falsul in declaratii este definit de art. 292 Cod penal astfel:
 ½declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre
 cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul,
 atunci cand potrivit legii sau imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte,
 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda½.
      Nici de aceasta data declaratia, sesizarea facuta de intimata, chiar daca ar fi neadevarata nu este apta a
atrage automat, prin ea-insasi, o consecinta juridica, respectiv sanctiunea disciplinara  a retrogradarii sau a
diminuarii salariului sau a eliberarii din functie, fara efectuarea unor verificari, a unor cercetari prealabile pe
linie disciplinara, astfel cum prevede art. 78 alin. 3 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici,
 conform caruia½ Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si
 dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare
 care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.½
      Asadar, simpla declaratie nu este apta a atrage consecinta juridica a sanctionarii disciplinare, daca nu este
confirmata si de alte persoane sau alte probe in cursul cercetarii disciplinare. Or, chiar petentul recunoaste ca
 i-au fost aplicate mai multe sanctiuni disciplinare.
      Ca urmare, critica petentului ca nu s-a cercetat fondul cauzei de procurorul de caz nu este intemeiata intrucat,
 fata de infractiunile cu privire la care se solicita tragerea la raspundere penala raportat la continutul adresei
 mai sus amintite, nu erau necesare aceste cercetari pentru ca, astfel cum s-a aratat, chiar daca ar fi fost false
 afirmatiile din continutul adresei nr. 21435/24.10.2005, tot  nu s-ar fi circumscris infractiunilor de denuntare
 calomnioasa sau de fals in declaratii, lipsindu-le unul din elementele constitutive ale infractiunii.
      Fata de considerentele expuse, in baza art. 278? alin. 8 lit. a C.p.p. va respinge, ca netemeinica,
plangerea formulata de petentul ..., cu domiciliul in ... impotriva rezolutiei de confirmare a propunerii de a nu
 se incepe urmarirea penala dispusa in dosarul nr. 375/P/2009 din 07 august 2009, privind pe intimata ...,
cu domiciliul ....
      In baza art. 192 alin. 2 C.p.p. va obliga petentul la plata sumei de 50 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare
 in favoarea statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELEL LEGII
HOTARASTE:

      In baza art. 278? alin. 8 lit. a C.p.p. respinge plangerea formulata de petentul ..., cu domiciliul
  impotriva rezolutiei de confirmare a propunerii de a nu se incepe urmarirea penala dispusa in dosarul
nr. 375/P/2009 din 07 august 2009, privind pe intimata ..., cu domiciliul in...ca netemeinica.
      In baza art. 192 alin. 2 C.p.p. obliga petentul la plata sumei de 50 de lei cu titlu de cheltuieli
 judiciare in favoarea statului.
      Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si petent si de la comunicare
 pentru intimata.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 15.10.2009.
      
                                                                                                        
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale – Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 – privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011