Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Iasi

Contopirea unor pedepse in privinta carora s-a dispus, prin hotarari judecatoresti definitive, suspendarea conditionata a executarii. Aplicarea prevederilor art. 81 din C.pen. si pentru pedeapsa rezultanta. Data de la care incepe sa curga termenul de...

(Sentinta penala nr. 2449 din data de 31.08.2012 pronuntata de Judecatoria Iasi)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Iasi | Jurisprudenta Judecatoria Iasi

               Prin sentinta penala nr. 363/29.01.2009, pronuntata de Judecatoria Iasi, mentinuta prin decizia penala nr. 253/08.05.2009 a Tribunalului Iasi, mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. 820/15.12.2009, a Curtii de Apel Iasi, petentul a fost condamnat la cate o pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea, la data de 01.01.2008, a infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, prevazuta de art.86, alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 si a infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala, prevazuta de art.87, alin.1 din O.U.G. nr.195/2002. Prin aceeasi sentinta, s-a dispus, in temeiul art.33, lit.b, 34, lit.b C.pen., contopirea pedepselor, inculpatul urmand a executa pedeapsa rezultanta de 1 an inchisoare. In baza art. 81 C.pen. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani.
                Prin sentinta penala nr. 64/06.01.2011, pronuntata de Judecatoria Iasi, modificata prin decizia penala nr. 762/28.06.2011 a Curtii de Apel Iasi, petentul a fost condamnat la cate o pedeapsa de 4 luni  inchisoare, pentru savarsirea, la data de 10.07.2008, a infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, prevazuta de art.86, alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 si a infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala, prevazuta de art.87, alin.1 din O.U.G. nr.195/2002. Prin aceeasi sentinta s-a dispus contopirea pedepselor, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 4 luni inchisoare, facandu-se aplicarea art.81 C.pen., in sensul suspendarii conditionate a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 2 ani si 4 luni inchisoare.   

                Avand in vedere ca faptele pentru care a fost condamnat prin sentintele mentionate anterior au fost savarsite inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, instanta constata ca acestea sunt concurente, fiind savarsite in conditiile concursului ideal de infractiuni (faptele din 10.07.2008, respectiv 01.08.2008), si ale concursului real, faptele din 10.07.2008 si cele din 01.08.2008, fiind comise prin acte materiale diferite.
   Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea formulata, de contopire a pedepselor aplicate prin sentintele penale anterior mentionate.
 
Avand in vedere ca pentru fiecare din cele doua pedepse rezultante s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pentru a repune in individualitate pedepsele componente este necesara, mai intai, anularea suspendarii conditionate, astfel incat, in baza art.85 din C.pen., va anula suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante de 1 an, aplicata prin penala nr. 363/29.01.2009, pronuntata de Judecatoria Iasi si suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 4 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 64/06.01.2011, pronuntata de Judecatoria Iasi.
  Va repune in individualitate pedepsele componente ale fiecareia din cele doua pedepse rezultante, pedepse pe care, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, raportat la art.33, lit.a,b, 34, lit.b C.pen.le va contopi, urmand ca petentul  sa execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an.
   Tinand cont de multitudinea  faptelor savarsite de petent, instanta apreciaza ca fiind necesara aplicarea unui spor, in cuantum de 3 luni, care se va adauga pedepsei rezultante, urmand ca inculpatul sa execute o pedeapsa totala de 1 an si 3 luni inchisoare.
                Pe durata si in conditiile art. 71 din C.pen., apreciind ca natura infractiunilor savarsite atrage o nedemnitate in exercitarea drepturilor prevazute de art.64, alin.1, lit.a, teza a 2-a, lit.b C.pen., va interzice condamnatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64, lit.a, teza a II-a, lit.b C.pen.
                In baza art.81 din C.pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani si 3 luni, apreciind ca scopul pedepsei, represiv si educativ poate fi atins  si fara privarea de libertate a petentului.
    In temeiul art.71, alin.5 din C.pen., pe durata termenului de incercare va suspenda executarea pedepselor accesorii.
     In ceea ce priveste data de la care va incepe sa curga termenul  de incercare, instanta va face aplicarea art.85, alin.3, teza a II-a, in conformitate cu care termenul se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Avand in vedere ca sentinta penala nr. 363/29.01.2009, a Judecatoriei Iasi a ramas definitiva la data de 15.12.2009, anterior sentintei penale nr. 64/06.01.2011 a aceleiasi instante, care a ramas definitiva la 28.06.2011, instanta va constata ca termenul de incercare in prezenta cauza a inceput sa curga de la data de 15.12.2009.           
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013