Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 1062 din data de 31.10.2011 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

ROMANIA
JUDECATORIA MIZIL                                   Tip: Sentinta Civila
JUDETUL PRAHOVA                                      Nr./Data: 1062/31.10.2011
                                                                              Autor: Sectia civila
                                                                              Domenii asociate: contestatie 
                                                                              la executare
                                                                                  Contestatie la executare
     Prin contestatia la executare initial inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la nr.2587/259/2008, contestatoarea AF C.Mizil a chemat in judecata pe intimatele DGFP Prahova, AFP Mizil si BRD-Sucursala Mizil, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna anularea popririlor infiintata asupra disponibilitatilor banesti ale reprezentantilor legali ai contestatoarei M. I. si M. M. in dosarele de executare nr.3444/03.12.2008 si respectiv nr.3423/03.12.2008,  motivat de faptul ca raportul de expertiza contabila efectuat de expert S. S. a stabilit faptul ca acestia din urma, nu au eludat cu nimic obligatiile pe care le aveau  catre bugetul de stat, precum si ca in ceea ce-l priveste pe numitul M. I., nu exista date concrete cu privire la savarsirea infractiunii prev.de art.289, 291 c.pen., iar suma de 203.248 lei pentru care a fost infiintata poprirea conturilor celor doi reprezentanti ai contestatoarei, este o suma nedatorata.
     A mai aratat contestatoarea ca, in urma unui control financiar efectuat de curtea de conturi Prahova la sediul contestatoarei, s-a constatat si s-a stabilit  inregistrarea in evidentele contabile a unor cheltuieli care nu au avut la baza documente justificative, iar prin actul de control din 28.01.2008 intocmit de DGFP Prahova, s-a stabilit si TVA-ul deductibil in valoare de 11.612 lei, mai putin cu 122.673 lei fata de TVA-ul deductibil rezultat din datele prezentate de contestatoare, ocazie cu care s-au sesizat si organele de urmarire penala care, prin Ordonanta pronuntata in dosarul nr.288/P/2007/12.11.2008, s-a dispus neinceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii prev.de art.289-291 c.pen., dosar in care s-a efectuat si o expertiza contabila prin care s-a concluzionat ca reprezentantii contestatoarei nu au eludat cu nimic obligatiile bugetului de stat si ca nu exista date concrete privind savarsirea infractiunii prev.de art.289-291 c.pen.
     Prin Sentinta civila nr.625/15.04.2009, Judecatoria Mizil a respins contestatia la executare, retinand ca din actele depuse la dosar a reiesit ca popririle infiintate asupra conturilor contestatoarei AF C. Mizil nu aveau in vedere numai suma de 203.248 lei apreciata ca fiind debit datorat la bugetul de stat cu ocazia controlului efectuat de inspectorii ANAF-DGFP Prahova la data de 02.08.2007 si 10.12.2007 si configurat in raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008, contestatoarea renuntand chiar si la proba cu expertiza contabila, conditii in care instanta a luat in considerare expertiza S. S. in baza careia Parchetul de pe langa Judecatoria Mizil dispusese scoaterea de sub urmarire penala a reprezentantilor contestatoarei, raport conform caruia contestatoarea datora la bugetul de stat numai suma de 102.200 lei din care, 24.550 lei cu titlu de impozit pe venit si 77.777 lei TVA si suma de 164.315 lei cu titlu de accesorii, in loc de suma totala de 338.125 lei stabilita initial prin raportul de inspectie fiscala.
  Impotriva acestei sentinte contestatoarea a formulat recurs care a fost solutionat prin Decizia civila nr. 1778 din data de 03.12.2009 pronuntata de catre Tribunalul Prahova prin care a fost admis recursul contestatoarei AF Complet Mizil si a dispus casarea Sentintei civile nr.625/15.04.2009 a Judecatoriei Mizil pronuntata in dosarul nr.2587/259/2008 si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta de fond cu mentiunea ca instanta de fond sa stabileasca clar ce persoane, fizice sau juridice au formulat contestatia, obiectul propriu-zis al acesteia, daca contestatoarea are sau nu calitatea de debitoare, daca impotriva asociatiei in calitate de debitoare s-a pornit sau nu executarea silita prin poprire, in ce conditii, pe baza caror titluri executorii, avand in vedere ca actele de executare constand in somatii, instiintari de popriri si adrese de infiintarea popririi  vizeaza executarea silita a unor persoane fizice pentru sumele de 204.474 lei si, respectiv 203.248 lei, in ce masura persoanele fizice raspund sau nu pentru sumele datorate de catre contestatoare la bugetul statului, in ce conditii, motiv pentru care vor fi administrate toate probele legale, concludente si pertinente, rezultate inclusiv din dezbateri.
     Dupa casarea cu trimitere spre rejudecare cauza a fost inregistrata sub nr.1083/259/2010, contestatoarea precizandu-si cererea initiala in sensul ca intelege sa conteste si validitatea titlului executoriu  Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 solicitand  anularea acestuia si a tuturor actelor de executare silita emise in baza titlu executoriu contestat.
In dovedirea cererii de chemare in judecata contestatoarea AF Complet Mizil  a solicitat iar instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si expertiza judiciara specialitatea contabilitate, prin Incheierea de sedinta din data de 10.11.2010 fiind stabilite obiectivele completate prin Incheierea de sedinta din 15.12.2010 iar prin raportul de expertiza (filele 28-38 dosar vol IV) s-a stabilit ca pentru perioada 2002-2004 AF M. M. Complet Mizil nu datoreaza TVA suplimentar si nici impozit suplimentar pe venitul net si in consecinta obligatiile fiscale accesorii reprezentand majorari si penalitati de intarziere sunt lipsite de temei intrucat obligatia principala nu exista.
     S-a concluzionat ca suma de 44 896 considerata de organele de control fiscal ca fiind TVA nedeductibil aferent celor 55 facturi fiscale din anul 2002 este deductibila intrucat respectivele facturi fiscale au fost legal aprobate , emise pe numele sau de catre persoane impozabile, mentionate in facturi ca platitori de TVA iar valoarea individuala a acestora nu depaseste plafonul de 2000 lei stabilit de HG nr.512/1998 motiv pentru care nu exista obligatia de a anexa si copia certificatului de inregistrare ca platitor de TVA.
            In consecinta TVA-ul din anul 2002 in cuantum de 44896 si cel din perioada 2003-2004 in suma de 77777 fiind deductibil integral , majorarea valorii cheltuielilor a determinat reducerea proportionala a cuantumului impozitului suplimentar pe venit in suma de 209958 lei  de catre organele de control fiscal, in final expertul judiciar concluzionand ca AF M. M. Complet Mizil nu datoreaza nici o suma de bani cu titlu de impozit suplimentar pe venit net.
     Impotriva raportului de expertiza au fost formulate obiectiuni ( filele 58-61 dosar vol IV)de catre intimata DGFP Prahova prin care s-a invocat faptul ca in lipsa materiala a unor documente justificative privind cheltuielile aferente venitului  nu se putea acorda deductibilitatea acestor cheltuieli fata de prevederile art.16 din O.G 7/2001 intrucat nu pot fi dovedite operatiunile si nu se poate constata realitatea acestora.
     Aceste obiectiuni au fost incuviintate de catre instanta prin incheierea de sedinta din data de 21.02.2011 (fila 75 dosar vol IV) iar prin raspunsul la obiectiuni expertul a mentinut concluziile din raportul initial de expertiza motivat de faptul ca in Raportul de inspectie fisacala -fila 4- se constata existenta materiala a celor 55 facturi fisacale privind suma de 44896 lei reprezentand T.V.A dedusa insa unii dintre furnizorii inscrisi nu au fost inregistrati la Oficiul Registrului Comertului imprejurare ce nu poate fi imputabila contestatoarei in raport de disp. HG  512/1998 conform carora agentii economici furnizori nu aveau obligatia de anexa Certificatul de inregistrare ca platitor de TVA la facturile fiscale ce nu depaseau valoarea de 2000 ron iar cumparatorul nu avea obligatia de a le solicita.
     Referitor la TVA in suma de 77777lei  aferent facturilor pierdute pe care organul de control l-a considerat ca fiind dedus in mod necuvenit, expertul sustine faptul ca AF Complet Mizil avea dreptul sa il considere deductibil intrucat este aferent volumului de materiale intrate de la furnizori in perioada 2003-2004, materiale pe baza carora s-a stabilit volumul de vanzari  si de prestari servicii, in raport de care organul de control a stabilit impozitul pe venit si TVA-ul colectat.
     Intimata a depus la dosarul cauzei copiile dosarelor de executare nr.230032 si respectiv 230033/03.12.2008 privindu-i pe M. M. si M. I. precum si dosarul de executare silita al Asociatiei Familiale Complet Mizil ( fila67-174 dosar vol I, copia Adresei nr.6243/07.04.2009( fila 95 dosar vol IV) prin care intimata comunica contestatoarei faptul ca AF Complet Mizil si-a achitat obligatiile restante datorate pana la data de 31.1.2.2004 conform celor trei foi de varsamant din anul 2008.
     La termenul din data de 05.05.2011 asociatii AF Complet Mizil , M. M. si M. I. au formulat o cerere de interventie in principal in interesul contestatoarei si in subsidiar in nume propriu (fila 155 dosar vol IV)prin care au solicitat anularea titlului executoriu Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 si a actelor subsecvente (deciziile de impunere emise pe numele  contestatoarei AF COMPLET MIZILsi respectiv pe numele intervenientilor M. M. si M. I.) precum si anularea tuturor formelor de executare silita.
     In motivarea cererii de interventie  s-a aratat ca activitatea desfasurata de A.F. COMPLET si membrii asociati ai acesteia, a fost supusa unui control financiar in perioada 02.08.2007-24.01.2008 finalizat prin Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 si a format obiectul dosarului de urmarire penala nr. 281/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Mizil si in baza probelor administrate in cauza respectiva, inclusiv a expertizei contabile judiciare efectuate de expert Stoica Sever, prin Ordonanta din 12.11.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Mizil s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitilor M. I. si M. M. pentru infractiunile prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscala si art. 43 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestor infractiuni, expertiza contabila stabilind ca M. I. si M. M. nu au eludat cu nimic obligatiile  catre bugetul de stat si nu exista date concrete privind savarsirea infractiunilor prev. de art. 289 si 291 c.pen. de catre M. I., solutia fiind comunicata si D.G.F.P.Prahova - Activitatea de Inspectie Fiscala si necontestata de catre aceasta cu plangere in termen legal conform prevederilor codului de procedura penala.
     Totodata,  s-a  invederat faptul ca AF M. M. Complet Mizil si-a incetat activitatea din anul 2005 fiind radiata la data de 27.10.2009 conform certificatului de radiere depus la fila 70 dosar vol IV.
     Intervenientii au precizat  faptul ca executarea silita a fost pornita impotriva asociatilor contestatoarei AF Complet Munteanu fara ca intimata sa fi emis in prealabil o decizie privind raspunderea asociatilor in solidar cu asociatia familiala.
     O alta critica privind deciziile de impunere emise in baza Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 o constituie numele incorect al asociatiei familiale debitoare in sensul ca aceasta asociatie familiala este de fapt AF M. M. Complet Mizil in loc de AF Complet Mizil
     De altfel,  titlul de creanta reprezentat de Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 devenind titlu executoriu da nastere unui nou raport juridic  si anume raport juridic executional care atrage incidenta disp. art.172 alin.1 si 4 din Cod proc. fiscala potrivit carora orice persoana interesata poate face contestatie impotriva oricarui act de executare silita efectuat cu incalcarea prevederilor codului de catre organele de executare, coroborat cu disp. art.399-400 Cod proc civ, putand fi formulate aparari de fond cu privire la valabilitatea creantei fiscale cat timp pentru contestarea titlului de creanta fiscala nu s-a reglementat accesul la o instanta judecatoreasca fiind invocata Decizia nr. XIV (14) din 05.02.2007 a I.C.C.J. s-a aratat ca in cazul contestarii executarii silite ce se realizeaza de catre organele administrativ fiscale in baza unui titlu executoriu fiscal, dreptul comun este reprezentat de normele dreptului civil, material si procesual, iar nu de normele de drept public  cuprinse in Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ si respectiv, in titlul IX din C.pr.fiscala , care sunt aplicabile numai la solutionarea actiunii in anularea obligatiei fiscale, ce constituie titlul de creanta fiscala.
     S-a invocat nulitatea titlului de creanta fiscala reprezentat de Raportul de inspectie fiscala fiind incalcate dispozitiile art.46 Cod proc. fisc intrucat numele debitorului din actele fiscale este AF Complet Mizil in loc de AF M. M. Complet Mizil conform Certificatului de inregistrare de la fila 168 dosar vol IV- iar  numitii M. M. si M. I.nu au calitatea de contribuabili intrucat prin Raportul de inspectie fiscala nu au fost stabilite debite in sarcina acestor si in consecinta nu exista raporturi juridice in raport de aceste persoane.
     Un alt motiv de nulitate al Raportului de inspectie fiscala  pe care intervenientii il invedereaza este reprezentata de nerespectarea termenului imperativ prevazut de art.98 al Cod proc. fiscala privind efectuarea controlului fiscal in cadrul termenului de a stabili obligatiile fiscale, in speta controlul fiscal incepand la data de 02.08.2007.
     Totodata, intervenientii au reclamat nerespectarea de catre intimata a dispozitiilor art.109 alin.3 Cod proc fiscala privind neindeplinirea obligatiei de a comunica deciziile de impunere emise la finalizarea inspectiei fiscale  in termen de 7 zile D.G.F.P.Prahova - Activitatea de Inspectie Fiscala comunicand la data de 25.02.2008 cele trei decizii de impunere cu nr. 297/776/29.01.2008 privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere  (pentru A.F. "COMPLET" - TVA, majorari si penalitati de intarziere pentru perioada 01.01.2002 - 31.12.2005) si pentru persoanele asociate la A.F. COMPLET, M. M. si M. I., privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere .
     Intervenientii M. M. si M. I. reclama si incalcarea dispozitiile art.143 din Cod de proc. Fisc. intrucat in titlurile executorii nu se mentioneaza natura debitului iar sumele inscrise nu se regasesc perioadei in care a fost realizat controlul fiscal, mai mult conform Adresei nr.6243/07.04.2009( fila 95 dosar vol IV) intimata comunica contestatoarei faptul ca AF Complet Mizil si-a achitat obligatiile restante datoarate pana la data de 31.1.2.2004 celor trei foi de varsamant din anul 2008.
     Intimata a depus intampinare solicitand respingerea cererii de interventie in interes propriu promovate de catre M. M. si M. I. ca fiind inadmisibila intrucat contestatia formulata de catre AF Complet Mizil pe cale principala este promovata de catre o persoana fara calitate procesuala activa, aceasta asociatie familiala fiind radiata iar actele de executare silita respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei si respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei sunt emise pe numele unor persoane fizice, respectiv M. M. si M. I.
     La dosarul cauzei au fost depuse dosarele de executare privindu-i pe intervenientii M.M. si M. I., declaratiile de venit depuse de  catre acestia, deciziile de impunere, titlurile executorii in baza carora au fost emise adresele si instiintarile de poprire .
     In dovedirea cererii de interventie in interes propriu au fost depuse inscrisuri respectiv  Contractul de asociere  (fila 166 dosar vol IV), Certificat de inmatriculare AF M.M.Complet Mizil (fila 168 dosar vol IV) si mai multe hotarari judecatoresti prin care s-a dispus anularea unor titluri executorii emise pe numele intervenientilor, utila pentru solutionarea prezentei cauze fiind Sentinta civ nr.41/18.01.2009 pronuntata de catre Judecatoria Mizil (fila 199-202 dosar vol IV) si ramasa irevocabila prin Decizia nr.707/11.05.2011 pronuntata de catre Tribunalul Prahova prin care s-a dispus anularea  titlurilor executorii 294070000494790/18.02.2008 in valoare de 187 lei, nr. 294070000494791/18.02.2008 in valoare de 77 lei, nr. 294070001674348/06.11.2008 in valoare de 71 lei, nr. 294070001674349/06.11.2008 in valoare de 14.007 lei, nr. 294070000737981/29.05.2008 in valoare de 187.134 lei, nr. 294070000673806/24.04.2008 in valoare de 34 lei emise pe numele intervenientului Munteanu Ionel si respectiv anularea titlurilor executorii nr. 294070000737982/29.05.2008 in valoare de 188.210 lei, nr. 294070001674350/06.11.2008 in valoare de  14.161 lei, nr. 294007000001045/03.08.2007 in valoare de 876 lei emise pe numele contestatoarei Munteanu Marieta; dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 194 lei si imputernicire avocatiala.
     In drept,  intervenientii au invocat dispozitiile art.49-56 Cod proc civ.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a  constatat faptul ca pe rolul Judecatoriei Mizil a fost inregistrata initial sub nr.2587/259/2008 contestatia la executare promovata de catre AF Complet Mizil (denumire pe care si-o  atribuie contestatoarea insasi prin cerere de chemare in judecata) in contradictoriu cu  Directia Generala A Finantelor Publice Prahova , Administratia Finantelor Publice A Orasului Mizil, Si Banca Romana De Dezvoltare Prahova - Agentia Mizil prin care se solicita anularea adresei de infiintare a popririi nr.230033 emise in dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei pe numele contestatorului M. I. si respectiv a adresei de infiintare a popririi nr.230032 emise in dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei, pe numele contestatoarei M. M., fiind solutionata prin Sentinta  civila nr.625/15.04.2009.
      Judecatoria Mizil a respins contestatia la executare iar impotriva acestei sentinte s-a formulat recurs care a fost solutionat prin Decizia civila nr. 1778 din data de 03.12.2009 pronuntata de catre Tribunalul Prahova prin care a fost admis recursul contestatoarei AF Complet Mizil si a dispus casarea Sentintei civile nr.625/15.04.2009 a Judecatoriei Mizil pronuntata in dosarul nr.2587/259/2008 si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta de fond cu mentiunea ca instanta de fond sa stabileasca clar ce persoane, fizice sau juridice au formulat contestatia, obiectul propriu-zis al acesteia, daca contestatoarea are sau nu calitatea de debitoare, daca impotriva asociatiei in calitate de debitoare s-a pornit sau nu executarea silita prin poprire, in ce conditii, pe baza caror titluri executorii, avand in vedere ca actele de executare constand in somatii, instiintari de popriri si adrese de infiintarea popririi  vizeaza executarea silita a unor persoane fizice pentru sumele de 204.474 lei si, respectiv 203.248 lei, in ce masura persoanele fizice raspund sau nu pentru sumele datorate de catre contestatoare la bugetul statului, in ce conditii.
     Dupa casare cu trimitere spre rejudecare dosarul a fost inregistrat sub 1083/259/2010 iar din precizarile si cererile depuse la dosarul cauzei rezulta faptul ca AF Complet Mizil a promovat contestatia la executare avand ca obiect atat anularea adreselor de infiintare poprire emise pe numele unor persoane fizice, respectiv M. M. si M. I. pentru sumele de 204.474 lei si, respectiv 203.248 lei, precum si anularea titlului principal de creanta, respectiv Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 ce a vizat Asociatia Familiala Complet Mizil iar prin cererea de interventie formulata in principal in interesul contestatoarei AF Complet Mizil iar in subsidiar in interes propriu, intervenientii M. M. si M. I. au solicitat anularea tuturor actelor de executare silita printre care si adresele de infiintare poprire emise pe numele unor persoane fizice, respectiv M. M. si M. I.pentru sumele de 204.474 lei si, respectiv 203.248 lei, anularea Titlului executoriu principal reprezentat de Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 si a actelor subsecvente (deciziile de impunere emise pe numele contestatoarei AF Complet Mizil si cel al intervenientilor M. M. si M. I. ).
     Prin notele de sedinta cu caracter de intampinare (fila 150 dosar vol IV ) , intimata DGFP Prahova a solicitat respingerea cererii de interventie in interes propriu promovate de catre M. M.si M. I. ca fiind inadmisibila intrucat contestatia formulata de catre AF Complet Mizil pe cale principala este promovata de catre o persoana fara calitate procesuala activa, aceasta asociatie familiala fiind radiata iar actele de executare silita respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei si respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei sunt emise pe numele unor persoane fizice, respectiv M. M. si M. I.
     Instanta a apreciat ca pentru solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei AF Complet Mizil este necesara unirea acestei exceptii cu fondul cauzei in vederea administrarea de probatorii.
     Avand in vedere :
     - Adresa nr.6243/07.04.2009( fila 95 dosar vol IV) prin care intimata comunica contestatoarei faptul ca AF Complet Mizil si-a achitat obligatiile restante datorate pana la data de 31.12.2004 conform celor trei foi de varsamant nr.1960213/12.03.2008 pentru suma de 200 lei, foaia de varsamant nr.1960304/13.03.2008 pentru suma de 1000 lei din anul 2008 si foaia de varsamant nr.613895/31.12.2008 pentru suma de 800 lei;
     - Faptul ca toate actele de executare silita inclusiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei si respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei au fost emise pe numele unor persoane fizice, respectiv M. M. si M.I.
     - Sumele ce au facut obiectul celor doua acte de poprire reprezinta obligatii fiscale ale asociatilor M. M. si M. I. reprezentand impozitul pe venit stabilit de catre organele fiscale in urma controlului fiscal si in raport de Declaratiile anuale de venit  - formular 204- ale celor doi contribuabili-persoane fizice pe care aeau obligatia sa le depuna conform disp art.86 alin.4 si 5 Cod proc fisc, precum si accesoriile calculate ca urmare a neachitarii obligatiilor fiscale la scadenta;
Instanta constata ca in raport de capatul de cerere referitor la anularea actelor de executare silita emise pe numele asociatilor M. M. si M. I., printre care si adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei si respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei, nu are calitate procesuala activa Asociatia Familiala Complet Mizil, motiv pentru care va respinge constestatia formulata pe cale principala ca fiind promovata de catre o persoana fara calitate procesuala activa.
Referitor la cel de doilea capat al contestatiei la executare formulata pe cale principala privind anularea Titlului executoriu reprezentat de Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 prin care se contesta existenta si cuantumul creantei fiscale stabilite prin acesta act fiscal instanta constata ca AF Complet Mizil are calitatea procesuala activa Raportul de inspectie fiscala nr.776/29.01.2008 a avut ca obiect verificarea financiar fiscala a AF Complet Mizil, insa urmeaza sa o respinga ca inadmisibila pentru considerente retinute si de catre Tribunalul Prahova prin Sentinta nr.1/12.01.2010 (fila 97 dosar vol IV) pronuntata in dosarul nr.2886/105/2009 potrivit carora contestatoarea  desi avea obligatia conform dispozitiilor art.205 si art 207 Cod proc fiscala sa se adreseze organului fiscal care a emis Raportul de inspectie fiscala  si Decizia de impunere  nr.297/776/29.01.2008 cu o contestatie in termen de 30 de zile nu parcurs aceasta etapa prealabila motivand ca la momentul emiterii deciziei de impunere nu a inteles sa conteste aceste titluri de creanta deoarece nu avea nici un motiv sa puna la indoiala corectitudinea mentiunilor organelor fiscale( fila 98 dosar vol IV).
     De altfel conform dispozitiilor art.399 alin.3 Cod proc civ , pe calea contestatiei la executare este admisibila invocarea de aparari de fond referitoare la existenta, intinderea si valabilitatea unei creante stabilite printr-un titlu executoriu ce nu este emis de catre o instanta judecatoreasca numai in masura in care legea nu prevede, in acest scop o alta cale; in speta existand posibilitatea contestarii pe cale administrativa la organul fiscal emitent in termen de 30 de zile de la data comunicarii titlurilor de creanta,  conform disp art205 si art.206 Cod proc fiscala.
     In ceea ce priveste cererea de interventie in interes propriu formulata de catre M. M. si M. I. instanta o va admite in parte raportat la capatul de cerere prin care se solicita anularea tuturor actelor de executare printre care si adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei si respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei.
     Din dispozitivul Sentintei civile nr.41/18.01.2009 pronuntata de catre Judecatoria Mizil (fila 199-202 dosar vol IV) si ramasa irevocabila prin Decizia nr.707/11.05.2011 pronuntata de catre Tribunalul Prahova reiese faptul ca titlurile executorii 294070000494790/18.02.2008 in valoare de 187 lei, nr. 294070000494791/18.02.2008 in valoare de 77 lei, nr. 294070001674348/06.11.2008 in valoare de 71 lei, nr. 294070001674349/06.11.2008 in valoare de 14.007 lei, nr. 294070000737981/29.05.2008 in valoare de 187.134 lei, nr. 294070000673806/24.04.2008 in valoare de 34 lei emise pe numele intervenientului Munteanu Ionel si in baza carara a fost emisa  adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei, precum si titlurile executorii nr. 294070000737982/29.05.2008 in valoare de 188.210 lei, nr. 294070001674350/06.11.2008 in valoare de  14.161 lei, nr. 294007000001045/03.08.2007 in valoare de 876 lei emise pe numele contestatoarei M. M. si in baza carara a fost emisa  adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei, au fost anulate .
     In consecinta , prin anularea titlurilor executorii in baza carora au fost emise actele de executare subsecvente respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei si adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei  si avand in vedere principiul ,,accesorium sequitur principale", instanta va admite in parte cererea de interventie in interes propriu formulata de catre M. M. si M. I. si dispune anularea actelor de executare subsecvente respectiv adresa si instiintarea  de infiintare a popririi nr.230033 din dosarul de executare nr.3443/03.12.2008 pentru suma de 204474 lei emise pe numele intervenientului M. I. in baza  titlurilor executorii mai individualizate si anulate prin Sentinta civila nr.41/18.01.2009 precum si anularea adresei si instiintarii  de infiintare a popririi nr.230032 din dosarul de executare nr.3444/03.12.2008 pentru suma de 203248 lei emise pe numele intervenientei M.M. in baza titlurilor executorii nr. 294070000737982/29.05.2008 in valoare de 188.210 lei, nr. 294070001674350/06.11.2008 in valoare de  14.161 lei, nr. 294007000001045/03.08.2007 in valoare de 876 anulate prin aceeasi hotarare judecatoreasca, Sentinta civila nr.41/18.01.2009.
     
     

INTOCMIT,
Judecator  Dinu Madalina
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013