Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Contestatie la executare - admite sesizarea

(Sentinta penala nr. 170 din data de 25.05.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

La data de __2015, pe rolul Judecatoriei Mizil, a fost inregistrata sub nr___/259/2015, sesizarea Biroului Executari Penale din cadrul Judecatoriei Mizil, in temeiul dispozitiilor art.598 alin.1 lit.c) Cod pr. penala, asupra urmatorului incident semnalat de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova: prin sentinta penala nr___./____.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil in dosarul penal nr____/259/2013, definitiva prin neapelare la data de ___...2014, privind pe inculpatul P.M.F., prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni inchisoare. Prin aceeasi sentinta, in baza art.93 alin.1 Noul Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata termenului de supraveghere prev. de art.92 Noul Cod penal, si anume de 2 ani. De asemenea, in baza art.93 alin.1 Noul Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
- sa se prezinte  la Serviciul  de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta;
- sa primeasca vizitele consilierului de Probatiune desemnat  cu supravegherea sa;
- sa anunte in prealabil  schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste  5 zile;
- sa comunice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta, iar in baza art. 93 alin. 2 lit. b) Noul Cod Penal, s-a dispus ca inculpatul  sa urmeze un curs de pregatire profesionala.
Se mai arata in sesizare ca, prin adresa nr____/23.02.2015 emisa de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova, s-a solicitat indepartarea din dispozitivul sentintei penale mentinerea masurii a obligatiei prevazuta de art.93 alin.2 lit.a Codul Cod penal, mentionat de faptul ca acesta a absolvit doar 4 clase si acesta nu poate fi inscris la un curs de formare profesionala.
S-a atasat adresa nr___/23.02.2015 a Serviciului de Probatiune Prahova, raportul de evaluare intocmit la ___..2015 de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova, adresa nr___../03.02.2015 emisa de Serviciul de Probatiune Prahova catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, adresa nr___../20.02.2015 emisa de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, copia incheierii din 17.09.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil in dosarul nr___./259/2013, copia sentintei penale nr___./__...2014 pronuntata de Judecatoria Mizil in dosarul nr___./259/2013.
Prin rezolutia din __...2015 s-a dispus citarea Serviciului de Probatiune Prahova si a intimatului si atasarea dosarului de fond. Prin incheierea din data de __..2015, s-a dispus emiterea unei adrese catre Scoala cu clasele I-VIII a Comunei J, cu solicitarea de a comunica cate clase a absolvit intimatul P.M.F.
La data de __...2015 s-a depus la dosarul cauzei-fila ___.., adeverinta nr____../13.05.2015 emisa de Scoala Gimnaziala din Comuna J, din care rezulta ca P.M.F. a absolvit 4 clase in perioada 1995-1999.
    Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele :
  Inculpatul P.M.F. a fost condamnat prin sentinta penala nr. ___./___.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil in dosarul nr____/259/2013, ramasa definitiva prin neapelare la data de ___..2014, la o pedeapsa 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de santaj in forma continuata, fapta din cursul lunii noiembrie 2012. In baza art. 91 Noul Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata termenului de supraveghere  prev. de art. 92 Noul Cod Penal - 2 ani.
In temeiul art. 93 alin.1 Noul Cod Penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri  de supraveghere:
- sa se prezinte  la Serviciul  de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta;
- sa primeasca vizitele consilierului de Probatiune desemnat  cu supravegherea sa;
- sa anunte in prealabil  schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste  5 zile;
- sa comunice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta, iar in baza art. 93 alin. 2 lit. b) Noul Cod Penal, instanta a impus inculpatului obligatiile de a:
- urma un curs de pregatire profesionala,
- frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova sau organizate in colaborare cu institutiile din comunitate.
In baza art. 93  alin. 3 Noul Cod Penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pentru o perioada de 60 de zile  - in cadrul Primariei Comunei J.
In baza art. 404 alin. 2 Noul Cod de Procedura Penala, s-a atras atentia inculpatului asupra disp. art. 96 Noul Cod penal privind posibilitatea revocarii suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
Prin incheierea din data de ____.2014, in temeiul art.278 Cod pr. Penala, s-a admis cererea de indreptare a erorii materiale invocata din oficiu si s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul sentintei penale nr___../23.07.2014, in sensul ca se mentioneaza si pentru inculpatul P.M.F., ca obligatii pe durata termenului de supraveghere, si lit.a), alaturi de lit.b) din cadrul art.93 alin.2 Noul Cod penal.
Potrivit concluziilor raportului de evaluare intocmit la data de ____..2015 de Serviciul de Probatiune Prahova, P.M.F. a manifestat interes in vederea respectarii dispozitiei sentintei penale, dar nu poate fi inscris la un curs de formare profesionala, intrucat conditiile legale prevad absolvirea a 8 clase de pregatire scolara. Cu privire la obligatia dispusa de instanta, conform art.93 alin.2 lit.a) Cod penal, avand in vedere ca acesta a absolvit doar 4 clase, nu poate fi inscris (potrivit dispozitiilor legale) la un curs specializat de formare profesionala, propunandu-se potrivit art.57 alin.2 si art.48 alin.1 din Legea nr.253 coroborat cu art.87 alin.1, 2 Cod penal, inlaturarea obligatiei din dispozitivul sentintei penale.
           Potrivit art.48 alin.1 din Legea nr.53/2013, in situatia in care, pe parcursul termenului de supraveghere, consilierul de probatiune constata ca se impune modificarea continutului unora dintre obligatiile stabilite in sarcina persoanei supravegheate, impunerea unor noi obligatii sau incetarea executarii unora dintre cele dispuse, sesizeaza instanta de executare, potrivit art.87 din Legea nr.286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
           In conformitate cu dispozitiile art.87 alin.1 Cod penal, daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare, iar in alin.2 al aceluiasi articol se prevede ca instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, atunci cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.
Conform art.598 alin.1 lit.c) Cod pr. penala, contestatia impotriva executarii hotararii penale se poate face cand se iveste o nelamurire cu privire la hotararea ce se executa sau vreo impiedicare la executare.
           Din adeverinta nr___/___..2015 emisa de Scoala Gimnaziala din Comuna J, rezulta ca P.M.F., a absolvit 4 clase in perioada 1995-1999.
          Pentru considerentele anterior expuse, instanta a apreciat sesizarea formulata de catre Biroul de Executari Penale din cadrul Judecatoriei Mizil, ca fiind intemeiata si a admis-o, iar in baza art.598 alin.1 lit.c) Cod penal, a dispus indepartarea din dispozitivul sentintei penale nr____./____.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil in dosarul nr____../259/2013, a obligatiei prevazute de art.93 alin.2 lit.a Cod penal, de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, impusa condamnatului P.M.F. 
In baza art.275 alin.3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare  au ramas in sarcina statului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013