Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Contestatia la executare. Titlu executoriu - ordonanta presedintiala - desfiintat dupa realizarea executarii

(Sentinta civila nr. din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A
Asupra cererii de fata;
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.382/277/09.03.2010, contestatoarea SC ****** SRL, cu sediul in orasul ****, judetul Buzau, prin reprezentantul legal, a formulat in contradictoriu cu intimata SC ****** SRL ****, contestatie la executare impotriva formelor de executare incheiate in dosarul nr.**/P/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc "Negulescu Emilian Mihail".
In motivarea contestatiei se arata ca in dosarul de executare mentionat s-a procedat la punerea in executare a sentintei civile nr.124/26.01.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele, avand ca obiect ordonanta presedintiala, executarea facandu-se fara somatie si fara trecerea vreunui termen, iar actele de executare au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in data de 17.02.2010 de catre executorul judecatoresc. Sustine contestatoarea ca titlul executoriu mentionat a fost dat fara citare, astfel incat nu a avut cunostinta de obligatia instituita din respectivul titlu si a aflat acest lucru doar in momentul in care s-a inceput executarea. Desi a invederat executorului judecatoresc ca a atacat cu recurs sentinta civila nr.124/26.01.2010, acesta a continuat executarea.
Arata de asemenea contestatoarea ca daca ar fi fost notificata de creditoare sau daca ar fi fost legal citata in actiunea de ordonanta presedintiala, ar fi fost de acord cu actiunea astfel ca nu s-ar mai fi impus interventia executorului judecatoresc si implicit obligarea sa la cheltuielile de executare in suma de 6296,45 lei.
A depus la dosar procesul-verbal incheiat la data de 17.02.2010 in dosarul de executare nr.**/P/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc "Negulescu Emilian Mihail", procesul-verbal incheiat in data de 12.02.2010 prin care executorul judecatoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare in sarcina debitoarei.
Printr-o precizare facuta la actiune pentru termenul de judecata din data de 23.04.2010, contestatoarea a aratat ca prin decizia civila nr.163/12.03.2010 Tribunalul Buzau a admis recursul formulat impotriva sentintei civile nr.124/26.01.2010 a Judecatoriei Patarlagele, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare situatie in care, casarea titlului atrage dupa sine si anularea formelor de executare intocmite in baza acestuia.
A depus la dosar copia deciziei nr.163/12.03.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
Contestatia a fost suspendata in baza art.242 alin.1 pct.2 din codul de procedura civila prin incheierea din data de 04.06.2010 si a fost repusa pe rol la cererea contestatoarei la data de 17.06.2010.
Intimata nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat la instanta.
Din oficiu, instanta a dispus efectuarea de verificari cu privire la solutia pronuntata asupra ordonantei presedintiale la rejudecare, fiind atasata sentinta civila nr.796/17.06.2010 a Judecatoriei Patarlagele pronuntata in dosarul nr.892/277/2010. S-a atasat de asemenea dosarul avand ca obiect ordonanta presedintiala, inregistrat la rejudecare sub nr.892/277/2010.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, a probelor administrate in cauza, instanta retine urmatoarea situatie:
Prin sentinta civila nr.124/26.01.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele, a fost admisa cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala de catre reclamanta SC ***** SRL **** in contradictoriu cu parata SC ****** SRL **** si a fost obligata parata sa permita reclamantei sa ridice de pe platforma fostei autobaze a SC "Foresta" SA **** urmatoarele bunuri: 600 m.c. busteni fag; 900 m.c. busteni rasinoase; 2 autoplatforme; o autoutilitara; o cisterna si 2 arcuri autoplatforma. Sentinta a fost executorie, fara somatie si fara trecerea vreunui termen.
Pe baza acestei sentinte care constituie titlu executoriu, s-a declansat procedura de executare silita a debitoarei, prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc "Negulescu Emilian Mihail", executarea silita fiind incuviintata prin incheierea din data de 11.02.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele.
Executorul judecatoresc a stabilit in conformitate cu dispozitiile art.3717 cod procedura civila, cheltuielile de executare in suma de 6296,45 lei incheind procesul verbal din data de 12.02.2010 in dosarul de executare nr.**/P/2010. Intrucat executarea a fost dispusa fara somatie, la termenul stabilit pentru executare din data de 17.02.2010, s-a procedat la punerea in executare a dispozitiilor din titlul executoriu in prezenta reprezentantului debitoarei, asa cum rezulta din procesul-verbal intocmit la data de 17.02.2010.
Se mai retine ca ulterior executarea a continuat in datele de 18.02.2010, 22.02.2010, 24.02.2010, 25.02.2010, la acest ultim termen finalizandu-se actele materiale de executare.
In data de 17.02.2010, asa cum rezulta din procesul-verbal incheiat de executorul judecatoresc, reprezentantul debitoarei a luat cunostinta de dispozitiile titlului executoriu si a declarat ca nu este de acord cu aceste dispozitii, refuzand sa permita creditoarei sa ridice bunurile depozitate si sa descuie lacatul cu care sunt incuiate portile de acces, executarea infaptuindu-se in mod silit prin deschiderea portilor de catre executor si reprezentantul Politiei orasului ****, in prezenta a doi martori.
Contestatoarea a formulat recurs impotriva titlului executoriu, recurs care insa nu a suspendat executarea silita, aceasta continuand asa cum s-a aratat mai sus.
Prin decizia civila nr.163/12.03.2010 Tribunalul Buzau a admis recursul debitoarei si a casat sentinta nr.124/26.01.2010 a Judecatoriei Patarlagele, dispunand trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. S-a apreciat ca instanta fondului a pasit la judecarea litigiului incalcand dreptul la aparare al paratei - debitoare, aceasta nefiind legal citata pentru termenul din 26.01.2010.
La rejudecare prin sentinta civila nr.796/17.06.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele, a fost respinsa cererea principala si actiunea conexa ca fiind ramasa fara obiect, instanta retinand ca  s-a realizat executarea in sensul ca societatea reclamanta si-aluat de pe terenul proprietatea paratei bunurile mentionate in cererea de ordonanta presedintiala, situatie ce rezulta din procesele - verbale intocmite de catre Biroul Executorului Judecatoresc din dosarul de executare nr.**/P/2010.
Fata de situatia retinuta mai sus instanta, deliberand asupra legalitatii actelor de executare intocmite in dosarul nr.**/P/2010, raportat la situatia din momentul inceperii si efectuarii executarii silite, apreciaza ca nu este intemeiata contestatia de fata, asa cum se va arata in continuare.
Executarea silita a fost inceputa in temeiul titlului executoriu - sentinta civila nr.124/26.01.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele, intr-o actiune formulata pe cale de ordonanta presedintiala si avand ca obiect obligatia de a face a debitoarei (contestatoarea din cauza de fata), constand in obligatia de a-i permite creditoarei sa isi ridice de pe terenul debitoarei anumite bunuri mobile ce-i apartineau. La momentul incuviintarii executarii silite (incheierea din data de 11.02.2010) , a intocmirii procesului-verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare (12.02.2010) si al inceperii executarii (17.02.2010) si apoi continuarii acesteia pana la data de 25.02.2010, sentinta civila nr.124/26.01.2010 era in vigoare si producea efecte, fiind executorie de drept, cu mentiunea ca executarea se face fara somatie si fara trecerea vreunui termen.
Chiar daca reprezentantul debitoarei a instiintat executorul judecatoresc ca a atacat sentinta civila nr.124/2010, in conditiile in care aceasta era executorie si debitoarea nu a obtinut suspendarea executarii de la instanta de recurs, in mod corect s-au continuat actele de executare pana la finalizarea acestora.
Desfiintarea ulterioara a sentintei civile nr.124/26.01.2010 nu este de natura a atrage anularea actelor de executare intocmite in temeiul acesteia deoarece, casarea sentintei s-a facut pentru nerespectarea unor norme procedurale iar nu pentru netemeinicia pretentiilor reclamantei, cauza fiind trimisa spre rejudecare.
      Nici cu ocazia rejudecarii instanta judecatoreasca nu a constatat inexistenta in sarcina debitoarei a obligatiei ce a facut obiectul cererii de ordonanta presedintiala, ci dimpotriva, implicit a constatat existenta acestei obligatii insa, cum intre timp se realizase executarea silita a acesteia, cererea a fost respinsa ca ramasa fara obiect.
      Instanta nu poate primi ca fiind intemeiata critica contestatoarei cu privire la faptul ca, fiind inceputa executarea silita fara somatie nu a avut posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la ridicarea de catre creditoare a bunurilor de pe terenul sau, ca daca ar fi avut aceasta posibilitate interventia executorului nu s-ar mai fi impus si pe cale de consecinta, nu ar mai fi fost cazul sa fie obligata la cheltuieli de executare in conformitate cu disp.art.3717 alin.2 din codul de procedura civila.
      Din analiza lucrarilor dosarului avand ca obiect cererea de ordonanta presedintiala, instanta retine ca promovarea acestei cereri a fost necesara ca urmare a lipsei acordului debitoarei de a-i permite creditoarei sa isi ridice bunurile depozitate pe proprietatea sa.
      Prin adresa nr.948/04.12.2009 SC ****** SRL **** a solicitat debitoarei sa-i permita accesul pe proprietatea sa (incinta fostei Autobaze a SC "FORESTA" ****), pentru a-si ridica bunurile depozitate anterior dobandirii de catre debitoare a acestui teren intr-o procedura de insolventa, insa cu raspunsul inregistrat sub nr.995/05.12.2009 debitoarea nu-si exprima acest acord, atentionand-o pe creditoare sa nu patrunda in incinta respectiva fara acordul sau. Din data de 05.12.2009 nu s-a exprimat acest acord, iar partile nu au ajuns la o intelegere pe cale amiabila, creditoarea fiind nevoita sa formuleze actiune pe dreptul comun (dosar nr.72/277/2010) si cerere de ordonanta presedintiala in data de 14.01.2010, deoarece exista riscul degradarii materialului lemnos depozitat, necesitatea prelucrarii acestei mase lemnoase pentru onorarea unor contracte comerciale si necesitatea ridicarii urgente a utilajelor care erau indispensabile derularii activitatii economice a creditoarei.
      Pozitia debitoarei - contestatoare cu privire la solicitarea creditoarei - intimate rezulta si din consemnarile facute de executorul judecatoresc in procesul - verbal din data de 17.02.2010, in sensul ca, si dupa ce a luat cunostinta de dispozitiile titlului executoriu, reprezentantul debitoarei a refuzat sa permita creditoarei sa ridice bunurile depozitate si sa descuie lacatul cu care erau incuiate portile de acces, fiind necesara interventia executorului judecatoresc si a organelor de ordine.
      Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca executarea silita ce a facut obiectul dosarului de executare nr.**/P/2010 s-a desfasurat cu respectarea dispozitiilor legale, ca aceasta executare a fost necesara intrucat debitoarea nu si-a exprimat disponibilitatea de a se conforma cerintelor creditoarei in mod voluntar si in atare situatie, cheltuielile de executare avansate de catre creditoare in mod corect au fost puse in sarcina debitoarei.
      In consecinta, in temeiul art.399 cod procedura civila instanta va respinge contestatia la executare ca fiind neintemeiata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Respinge ca neintemeiata contestatia la executare.
Mentine actele de executare intocmite in dosarul executional nr.**/P/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc "Negulescu Emilian -Mihail".
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013