InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pucioasa

Pretentii

(Hotarare nr. 1 din data de 22.05.2014 pronuntata de Judecatoria Pucioasa)

Domeniu | Dosare Judecatoria Pucioasa | Jurisprudenta Judecatoria Pucioasa

DOSAR NR. 584/283/2014
- pretentii-
ROMANIA
JUDECATORIA PUCIOASA - JUDETUL DAMBOVITA
INCHEIERE
Sedinta din Camera de consiliu din  data de 22.05.2014
PRESEDINTE: M. G
GREFIER: N. I .R.

Pe rol se afla solutionarea cererii formulate de B E J A:S:P, oras P ,judetul D in dosarul de executare nr. 93/2014 privind pe creditoarea S.C. V R SA, Bucuresti, sector 6, si sediul ales in Constanta, , judetul Constanta (la avocat F O) si pe debitoarea G Cdomiciliata in P, , judetul P.
Cauza se solutioneaza fara citarea partilor conform art. 665 alin. 2 Cpc.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei de judecata urmatoarele:     
• Cererea are ca obiect incuviintare executare silita;
• Stadiul procesual - primul termen de judecata;
• La depunere, cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei.

                                                        I N S T A N T A

            Prin cererea inregistrata sub nr.584/283/2014 BEJ SP si S C cu sediul in P, jud. D a solicitat incuviintarea executarii silite a sentintei civile nr.6186/02.06.2011 pronuntata de Judecatoria P in dosarul  nr.6195/281/2011, aratand  ca in cauza sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru declansarea urmariri silite in baza titlului executoriu mai sus mentionat.
          Prin sedinta camerei de consiliu din data de 15.05.2014 instanta constatand ca sentinta mai sus mentionata nu poarta mentiunea definitiva, a amanat cauza pentru termenul din data de 22.05.2014 pentru cand a pus in vedere petentului sa faca aceasta dovada. Desi a fost instiintat asupra acestui aspect petentul nu a dat curs solicitarii instantei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
Conform art.362 NC pr.civ. executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu (alin.1), constituind titluri executorii hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care potrivit legii pot fi puse in executare.
Sunt hotarari definitive conform art.634 alin.1 hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel (alin.1, pct.3), situatie care in speta nu a fost probata.
In esenta, se retine ca sentinta civila a carei incuviintare silita se solicita nu poarta mentiunea "definitiva" si nu exista nici un alt inscris atasat dosarului din care sa rezulte in lipsa acestei mentiuni ca nu a fost exercitata calea de atac prevazuta de lege sau ca aceasta cale de atac ar fi fost exercitata dar ar fi fost respinsa.
Instanta constata ca legea aplicabila prezentului litigiu, in raport de data formularii cererii de executare silita-06.05.2014, sunt dispozitiile noului cod de procedura civila si nu cele ale codului de procedura civila din 1865.
Astfel, din coroborarea art.24 si 25, alin.1 noul codul de procedura civila rezulta ca dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare, cele incepute sub legea veche ramanand supuse acestei legi.
Fata de cele de mai sus,se constata ca in cauza este incident  unul dintre cazurile limitativ prevazute de art.665, alin.5, pct.2 NC pr.civ., care prevede ca instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite daca hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie potrivit legii titlu executoriu.
Pentru motivele care preced, in temeiul art.665, alin.6 NC pr.civ.,

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

DISPUNE
         
  Respinge cererea de incuviintare a executarii silite formulate de BEJ S.P in dosarul de executare nr. 93/2014 privind pe creditoarea V. R SA .
Cu apel in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Pucioasa.
 Pronuntata in sedinta publica din 22.05.2014.

PRESEDINTE                           GREFIER
                                              M G                                        N I R Red.M.G.
Tehn.M.G.
3 ex/23.05.2014

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016