Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pucioasa

Divort prin acord, fara motivare

(Hotarare nr. 869 din data de 20.10.2014 pronuntata de Judecatoria Pucioasa)

Domeniu | Dosare Judecatoria Pucioasa | Jurisprudenta Judecatoria Pucioasa

DOSAR NR.143/283/2014

ROMANIA
JUDECATORIA PUCIOASA - JUDETUL DAMBOVITA
SENTINTA CIVILA NR.869
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 06.10.2014
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE: P.O.A.
GREFIER: G.M.

             Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect "divort cu copii", actiune formulata de reclamanta L.M.L., domiciliata in com. M,  judetul D, in contradictoriu cu paratul L.V.C., domiciliat in com.M., judetul D., autoritate tutelara Primaria com.M., judetul D.
            La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta-parata L.M.L. asistata de avocat O.E., in baza imputernicire avocatiale seria DB nr.201754/31.01.2014  si paratul-reclamant L.V. C.- personal.
             Procedura  de citare legal indeplinita. Actiunea timbrata legal cu taxa timbru in suma de 200 lei conform chitantei nr.4111101/31.01.2014 emisa de Primaria com.M. (fila 6 dosar).
  S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care prezinta pe scurt obiectul cauzei, modul de indeplinire a procedurii de citare, stadiul de judecare a pricinii si masurile dispuse de instanta, cu mentiunea ca s-a depus prin serviciul registratura la data de 22.09.2014,  referatele de ancheta sociala intocmite de Primaria com. M.  sub nr. 8406/18.09.2014,  dupa care ;
        Avocat O.E. pentru reclamanta-parata depune la dosar copie certificat inregistrare firma seria B nr. 2283283, emis de Oficiul Registrului Comertului, pentru veridicitatea depozitiilor martorilor audiati, din care un exemplar comunica partii adverse pentru studiu, cu precizarea ca  nu mai are alte cereri.
        Paratul arata  de asemenea ca nu mai are cereri de formulat.
       In temeiul disp. art.244 Cod procedura civila, instanta declara incheiata cercetarea judecatoreasca, si acorda cuvantul in dezbaterea fondului.
        Avocat O.E. pentru reclamanta-parata solicita a se lua act de pozitia procesuala a partilor in sensul desfacerii casatoriei prin acord si fara motivarea hotararii, mai putin in ceea ce priveste capatul de cerere privind legaturile personale cu minora in modalitatea solicitata de paratul-reclamant. Considera ca numai instanta poate sa aprecieze daca s-ar impune ca paratul-reclamant sa aiba legaturi personale cu minora la domiciliul acestuia, avand in vedere varsta frageda si consecintele in ceea ce priveste comportamentul pe viitor al minorei, atat sub aspect fizic, dar si psihic, cu mentiunea ca reclamanta-parata nu se opune ca paratul sa aiba legaturi personale cu minora, insa numai la domiciliul sau, urmand ca in functie de probe sa  se dea prioritate interesului superior al minorei. 
        Paratul-reclamant considera ca nu poate merge la domiciliul reclamantei-parate, cu atat mai mult cu cat aceasta intretine relatii cu un alt barbat, si solicita a se dispune incuviintarea legaturilor personale cu minora in modalitatea aratata in cuprinsul intampinarii, cu precizarea ca este de acord cu celelalte capete de cerere.
      Considerand ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt si temeiurile de drept ale cauzei, in conformitate cu art. 394 Cod de procedura civila, instanta dispune incheierea dezbaterilor si retine cauza spre deliberare.    
                                                  
I N S T A N T A
Deliberand, retine urmatoarele:
Actiunea introductiva de instanta - prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Judecatoria Pucioasa la data de 03.02.2014 in dosarul cu nr. 143/283/2014, reclamanta L.M.L. a chemat in judecata pe paratul L.V.C. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa de dispuna desfacerea casatoriei inregistrata sub nr. - din -, din vina exclusiva a paratului, iar in cazul in care acesta este de acord cu cererea de divort prin acordul partilor si fara motivare, sa se stabileasca locuinta minorului rezultat din casatorie, L.G.G., nascuta la data de -, la reclamanta, sa se acorde autoritatea parinteasca ambilor parinti, sa se stabileasca in sarcina paratului o pensie de intretinere, in favoarea minorului, prin raportare la venitul pe care acesta il realizeaza, respectiv venitul minim pe economie si sa se dispuna revenirea de catre reclamanta la numele avut inainte de casatorie.
 In motivarea cererii sale, reclamanta  arata, in esenta, ca s-a casatorit cu paratul in -, din casatorie rezultand minora L. G. G., nascuta la data de -. De la momentul incheierii casatoriei si pana in anul 2012 lucrurile au decurs normal relatiile dintre soti au decurs normal, insa incepand cu anul 2012 comportamentul acestuia s-a schimbat din cauza faptului ca avea o relatie extraconjugala. Aceasta infidelitate genera in familie o stare de tensiune care de multe opri degenera in certuri si amenintari din partea paratului.
 In drept, reclamanta invoca dispozitiile art. 373, art. 379, art. 383, art. 397, art. 400 si art. 499 raportat la art. 529 - 530 Cod civil.
 In probatiune, reclamanta a depus, anexat cererii de chemare in judecata urmatoarele inscrisuri: certificatul de casatorie original,  proces verbal nr. 7/30.01.2014 privind medierea, copia certificatului de nastere al minorei L. G. G.,, copie a certificatului de nastere al reclamantei. De asemenea, a solicitat audierea a doi martori M. M. A. si U. I.
Apararile formulate - paratul a fost legal citat cu copie actiune si cu mentiunea de a depune intampinare. La data de 13.03.2014 acesta a depus intampinare (filele 17 - 19 dosar) prin care a mentionat ca este de acord cu desfacerea casatoriei prin acord si fara motivare, fiind de acord cu cererile reclamantei. De asemenea, a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat stabilirea unor legaturi personale cu minora prin luarea acesteia la domiciliul paratului timp de 2 zile pe saptamana si o luna in timpul verii.
La data de 04.04.2014 reclamanta a formulat raspuns la intampinare si intampinare la cererea reconventionala, mentionand ca este de acord cu solicitarea paratului in ceea ce priveste legaturile personale cu minora, dar nu in forma solicitata de catre acesta, ci de doua ori pe luna, in prima si a treia sambata cate doua ore, de la ora 1000 la ora 1200.
Analizand actele si lucrarilor dosarului, precum si legislatia relevanta, instanta constata urmatoarele.
Prin cererea de chemare in judecata la Judecatoria Pucioasa la data de 03.02.2014 in dosarul cu nr. 143/283/2014, reclamanta L.M.L. a chemat in judecata pe paratul L.V.C. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa de dispuna desfacerea casatoriei inregistrata sub nr. - din -, din vina exclusiva a paratului, iar in cazul in care acesta este de acord cu cererea de divort prin acordul partilor si fara motivare, sa se stabileasca locuinta minorului rezultat din casatorie, L.G.G., nascuta la data de -, la reclamanta, sa se acorde autoritatea parinteasca ambilor parinti, sa se stabileasca in sarcina paratului o pensie de intretinere, in favoarea minorului, prin raportare la venitul pe care acesta il realizeaza, respectiv venitul minim pe economie si sa se dispuna revenirea de catre reclamanta la numele avut inainte de casatorie.
 Paratul a fost legal citat cu copie actiune si cu mentiunea de a depune intampinare, iar la data de 13.03.2014 acesta a depus intampinare (filele 17 - 19 dosar).
De asemenea, la data de 04.04.2014 reclamanta a formulat raspuns la intampinare si intampinare la cererea reconventionala, mentionand ca este de acord cu solicitarea paratului in ceea ce priveste legaturile personale cu minora, dar nu in forma solicitata de catre acesta, ci de doua ori pe luna, in prima si a treia sambata cate doua ore, de la ora 1000 la ora 1200.
La termenul de judecata din data de 08.09.2014 reclamanta prin avocat, arata ca partile si-au exprimat acordul in ceea ce priveste_.. au ajuns la un acord cu privire la aproape toate capetele de cerere cu exceptia celui privind stabilirea legaturilor pesonale cu minora pentru parat.
La acest termen reclamanta a renuntat la proba testimoniala, fiind audiati doar martorii propusi de catre paratul reclamant, L.S. si P.M., numai in legatura cu stabilirea legaturilor personale pentru paratul reclamant.
La termenul din 06.10.2014 partile au aratat ca isi mentin punctele de vedere exprimate in cererea reconventionala, respectiv in intampinarea la cererea reconventionala cu privire la stabilirea legaturilor personale cu minora pentru parat, lasand la latitudinea instantei modalitatea de solutionare, in functie de interesul superior al minorei.
Fata de considerentele ce preced, instanta urmeaza sa dispuna desfacerea casatoriei prin acordul partilor, luand act de solicitarea acestora ca hotararea sa nu fie motivata.
Va desface casatoria incheiata intre petenta si petent, inregistrata sub nr. - din -, in Registrul de stare civila al Consiliului local al Comunei M., judet D., prin acordul partilor, fara motivare, va incuviinta intelegerea partilor asupra cererilor accesorii, respectiv exercitarea impreuna de catre petent si petenta a autoritatii parintesti asupra minorei L.G.G., nascuta la data de - si stabilirea locuinta minorei la petenta, va stabili o pensie de intretinere in sarcina lui L. C. si in favoarea minorei L. G.G., nascuta la data de -, in cuantum de 150 de lei, incepand cu data introducerii actiunii, data de 03.02.2014 si pana la majoratul minorei, va stabili ca reclamanta sa revina la numele de familie anterior casatoriei, acela de "M.".
In ceea ce priveste legaturile personale cu minora, instanta urmeaza a avea in vedere dispozitiile legale referitoare la interesul superior al copilului, care, de regula, este de a avea relatii cat mai stranse cu ambii parinti.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului "copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior."
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (2) si (3) din acelasi act normativ "interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si morala normala, la echilibru socio-afectiv si la viata de familie, iar principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal."
Aceeasi lege in art. 6 prevede ca "respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform urmatoarelor principii:
    a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
    b) egalitatea sanselor si nediscriminarea".
Nu trebuie omis din vedere de catre ambele parti litigante ca legaturile dintre tatal biologic si minora trebuie incurajate si perpetuate. Astfel, drepturile parintelui caruia minora nu i-a fost incredintata si care nu a fost decazut din drepturile parintesti ar fi grav incalcate, putand produce majore repercusiuni pentru partile implicate si care nu depun toate eforturile pentru asigurarea exercitarii acestora. Restrangerea unui atare drept, garantat atat de prevederile legislatiei interne, cat si de art. 8 din Conventia europeana a drepturilor omului, poate avea loc exclusiv atunci cand exista motive de protectie a minorului, motive care in prezenta cauza nu pot fi invocate.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca posibilitatea parintelui si a copilului de a se bucura reciproc de compania celuilalt reprezinta un element fundamental al vietii de familie, chiar daca relatia dintre parinti s-a rupt, iar masurile nationale care stanjenesc aceasta posibilitate reprezinta o ingerinta in dreptul protejat de art. 8 din Conventie, trecerea timpului putand avea consecinte ireparabile asupra relatiilor dintre copil si parintele care nu locuieste cu el (I.-Z. c. Romaniei, 25 ianuarie 2000).
Tatal natural, in speta paratul reclamant nu poate fi "sanctionat" nici de catre instanta si nici de catre partile implicate in litigiu prin ingradirea dreptului sau de a beneficia de timp cu propriul sau copil si de a incerca sa consolideze relatia cu minora.
In consecinta, avand in vedere faptul ca nu s-a ajuns la un acord cu privire la acest capat de cerere, faptul ca minora nu are o varsta foarte frageda, de cateva luni, care sa nu ii permita parasirea locuintei mamei, respectiv si faptul ca aceasta nu are nici o varsta care sa ii permisa sa se intretina singura, instanta urmeaza a dispune ca petentul sa aiba legaturi personale cu minora, la domiciliul acestuia, o zi pe saptamana, respectiv o luna de zile pe timpul verii. La stabilirea acestui program de vizitare instanta a avut in vedere neintelegerile dintre parti cu privire la modalitatea de stabilire a legaturilor firesti tata - minora, considerand ca este obligatia ambilor parinti sa se asigure de mentinerea stabilitatii in viata minorei.
Instanta va lua act ca nu s-au cerut cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea, formulata de petenta L.M.L., cu domiciliul in com. M., jud. D. si petentul L. C., cu domiciliul in com. M. jud. D.
 Desface casatoria incheiata intre petenta si petent, inregistrata sub nr. - din -, in Registrul de stare civila al Consiliului local al Comunei M., judet D., prin acordul partilor, fara motivare.
Incuviinteaza intelegerea partilor asupra cererilor accesorii, dupa cum urmeaza:
Dispune exercitarea impreuna de catre petent si petenta a autoritatii parintesti asupra minorei L.G. G., nascuta la data de -.
Stabileste locuinta minorei la petenta.
Stabileste o pensie de intretinere in sarcina lui L. C. si in favoarea minorei L. G. G., nascuta la data de -, in cuantum de 150 de lei, incepand cu data introducerii actiunii, data de 03.02.2014 si pana la majoratul minorei.
Stabileste ca petentul sa aiba legaturi personale cu minora, la domiciliul acestuia, o zi pe saptamana, respectiv o luna de zile pe timpul verii.
Petenta revine la numele de familie anterior casatoriei, acela de "M.".
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Definitiva in ceea ce priveste divortul, stabilirea autoritatii parintesti, locuinta minorei, stabilirea pensiei de intretinere si numele pe care il va purta petenta dupa divort.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare in ceea ce priveste capatul de cerere referitor la legaturile personale ale petentului cu minora.
Pronuntata in sedinta publica, azi 06.10.2014.

        PRESEDINTE                                       GREFIER 
            P.O.A                                                   G.M.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016