Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pucioasa

Plangere contraventionala circulatie

(Sentinta civila nr. 4 din data de 19.05.2014 pronuntata de Judecatoria Pucioasa)

Domeniu | Dosare Judecatoria Pucioasa | Jurisprudenta Judecatoria Pucioasa

DOSAR NR.188/283/2014 

ROMANIA
JUDECATORIA PUCIOASA - JUDETUL DAMBOVITA
SENTINTA  CIVILA NR.
Sedinta publica din 19 mai  2014
Instanta formata din:
PRESEDINTE P.O.A
GREFIER C.C.

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect “plangere contraventionala" formulata de petentul V. F. I., domiciliat in oras F., judet D., impotriva procesului verbal de contraventie seria CP nr.5575176 din 10.02.2014, intimat Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita, cu sediul in Targoviste, B-dul Carol I, nr.64, judet Dambovita.
Achitat taxa de timbru de 20 lei cu chit. 81665(39)/10.02.2014.
          La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
          Procedura de citare legal indeplinita.
          S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care prezinta pe scurt obiectul  cauzei, stadiul de judecare a  pricinii, modul de indeplinire a procedurii de citare, masurile dispuse de instanta  dupa care;
         In baza art.131 Noul cod de procedura civila raportat la prevederile art. 94 si art. 28 Cod procedura civila si art. 9 alin. (3) din OUG nr. 2/2001, instanta constata competenta de solutionare a litigiului generala, materiala si teritoriala.
In baza art. 237 din Noul cod proc. civ. dispune inceperea cercetarii procesului estimand, in temeiul art. 238 din Noul cod proc. civ., ca durata necesara solutionarii cauzei prezentul termen de judecata.
In baza art. 255 NCPC instanta constata ca proba cu inscrisurile atasate cererii de chemare in judecata, solicitata de petenta, este admisibila si duce la solutionarea procesului, astfel incat in temeiul art. 258 din Noul cod proc. civ. o  incuviinteaza.
In baza art. 244 NCPC declara incheiata cercetarea judecatoreasca.
Considerand ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt si temeiurile de drept ale cauzei, in conformitate cu art. 394 din noul Cod de procedura civila, instanta dispune inchiderea dezbaterilor si ramane in pronuntare.
  Instanta retine cauza spre deliberare.

I N S T A N T A

Actiunea introductiva de instanta - Prin cererea inregistrata sub nr. 188/283/2014,  petentul V. F. I., domiciliat in oras F., judet D. a formulat plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de contraventie seria CP, nr. 5575176/10.02.2014 intocmit de catre agent sef de politie A. D. din cadrul Politiei Pucioasa.
In motivarea plangerii contraventionale petentul a recunoscut savarsirea contraventiei, dar in considerarea gradului de pericol social redus si a faptului ca este student la Academia de politie "Al. I. Cuza" si nu realizeaza venituri, a solicitat inlocuirea sanctiunii contraventionale aplicate cu cea a avertismentului.
De asemenea, petentul mentioneaza ca depasirea vitezei legale admise a fost generata si de temerea ca prin intarzierea in efectuarea stagiului de practica ar fi putut suporta consecinte raportat la statutul cadrelor militare.
In probatiune a depus la dosar copia procesului verbal de contraventie seria CP, nr. CP nr.5575176 din 10.02.2014 si copia ordinului de serviciu seria U nr. 0396593/27.01.2014.

Aparari formulate - intimatul a fost citat cu mentiunea de a depune intampinare. La dosarul cauzei s-a depus intampinare de catre intimatul I.P.J. Dambovita, prin care a solicitat respingerea plangerii si mentinerea procesul verbal de contraventie, ca fiind legal si temeinic.
Intimatul a invederat instantei ca dupa cum reiese din raportul agentului constatator (fila nr. 19), raportul agentului de politie care insotea agentul constatator (fila nr. 20), fisa registru radar (fila nr. 22), buletin de verificare metrologica si atestat operator radar (fila nr. 23), plansa fotografica (fila nr. 24), suport magnetic (fila nr. 14), coroborate cu cele consemnate in procesul verbal de constatare a contraventiei rezulta vinovatia certa si fara echivoc a reclamantului.
De asemenea, intimatul sustine ca faptul ca reclamantul este student al Academiei de politie nu il indreptateste sa incalce legea, pentru eventuala intarziere la practica acesta fiind singurul vinovat pentru ca a plecat tarziu de la domiciliu.
Pe de alta parte, intimatul mentioneaza faptul ca reclamantul a mai fost sanctionat anterior pentru depasirea vitezei legale, astfel incat inlocuirea sanctiunii aplicate cu avertismentul nu ar mai conduce la scopul preventiv educativ urmarit de legiuitor.
In probatiune, intimatul a depus procesul verbal de contraventie, raportul agentului constatator, inregistrarea video/plansa fotografica ce a stat la baza emiterii procesului verbal de contraventie, raportul agentului de politie care insotea agentul constatator, fisa registru radar, buletin de verificare metrologica si atestat operator radar, plansa fotografica, suport magnetic si fisa istoric abateri.
Analizand actele si lucrarile dosarului precum si legislatia relevanta, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Pucioasa sub nr. nr. 188/283/2014,  petentul V. F. I., domiciliat in oras F., judet D.,, in contradictoriu cu IPJ Dambovita, inlocuirea sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 340 de lei in baza procesului-verbal de contraventie CP nr.5575176 din 10.02.2014 intocmit de catre agent sef de politie A. D. din cadrul Politiei Pucioasa, cu avertismentul.
La dosarul cauzei s-a depus intampinare de catre intimatul IPJ Dambovita, prin care s-a solicitat mentinerea sanctiunii aplicate.
In temeiul art. 33 si art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta a citat partile. Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, considerand-o admisibila pentru solutionarea cauzei, putand duce la dezlegarea in fond a pricinii.
Potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta are obligatia de a verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie.
In fapt, prin procesul verbal de contraventie CP nr.5575176 din 10.02.2014 incheiat de un agent constatator din cadrul intimatului Inspectoratul Judetean de Politie Dambovita (fila nr. 5 din dosar) petentul V. F. I. a fost sanctionat contraventional in temeiul art. 100 alin. (2) rap. la  art. 121 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391 din 4 octombrie 2006  (in continuare prescurtat "Regulament") cu amenda contraventionala in valoare de 340 de lei ca sanctiune principala si aplicarea a 3 puncte de penalizare ca sanctiune complementara, retinandu-se ca la data de 10.02.2014, in jurul orelor 0806 a condus in localitatea Pucioasa pe DN 71 autovehiculul inmatriculat sub numarul -, fiind inregistrat cu viteza de 77 km/h cu ajutorul cinemometrului tip  radar autovision BEE III, seria 390, montat pe autovehiculul inmatriculat sub numarul -.
Examinand probele administrate in cauza instanta retine temeinicia procesului verbal de contraventie.
Inregistrarea depusa de intimat in format foto si video (filele 15 si 5), surprinde autoturismul cu nr. de inmatriculare - circuland cu viteza de 77 km/h in localitate.
Data si ora evidentiate in plansa foto realizata cu ajutorul aparatului radar sunt cele precizate in procesul verbal de contraventie. Intrucat masurarea vitezei de deplasare a fost efectuata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat si verificat metrologic [aparat radar tip Autovision BEE III 152 seria 390, pentru care a fost depus buletin de verificare metrologica cu termen de valabilitate de 1 an incepand din 21.02.2013 din care rezulta ca aparatul radar masoara atat in regim stationar, cat si in deplasare (fila 14)], instanta apreciaza ca intimatul a probat deplasarea petentului cu viteza retinuta in procesul-verbal de contraventie.
Instanta a verificat procesul-verbal de contraventie sub aspectul legalitatii acestuia.
Nu s-a constatat existenta vreunui caz de nulitate absoluta asa cum sunt mentionate la art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si niciun caz de nulitate relativa care sa fi produs o vatamare demonstrata petentului.
In ceea ce priveste conditiile de forma prevazute de lege pentru tragerea la raspundere contraventionala, instanta constata ca procesul verbal de contraventie contine toate mentiunile prevazute de art. 180 din Regulament.
De asemenea, procesul verbal de contraventie a fost incheiat de un agent constatator ce are calitatea de politist rutier, in conformitate cu dispozitiile art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002.
Sub aspectul conditiilor de fond, se constata ca fapta retinuta in sarcina petentului a fost dovedita, constituie contraventie si a fost corect incadrata juridic.
Art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 instituie doua conditii de fond de care depinde legalitatea procesului verbal de contraventie, respectiv aplicarea sanctiunii in limitele prevazute de lege si proportionalitatea sanctiunii aplicate cu gradul de pericol social al faptei. Agentul constatator a respectat aceste doua conditii, sanctiunea complementara fiind aplicata in limita fixa prevazute de lege, iar amenda a fost aplicata intr-un cuantum prevazut de lege, proportional cu pericolul social al faptei.
In temeiul art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) si art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta poate aprecia inclusiv asupra individualizarii sanctiunii aplicate, chiar daca prezumtia relativa de valabilitate a procesului-verbal de contraventie nu a fost rasturnata. Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.
Instanta nu poate retine ca circumstanta atenuanta faptul ca petentul este student al Academiei de Politie, apreciind ca tocmai aceasta calitate ar trebui sa impuna acestuia o mai mare rigoare si atentie in respectarea si aplicarea intocmai a normelor legale. De asemenea, nici sustinerile reclamantului referitoare la faptul ca nu realizeaza venituri (afirmatie nesustinuta si de prezentarea unor dovezi in acest sens) nu pot constitui temei al unei eventuale inlocuiri a sanctiunii aplicate, mai ales in conditiile in care, asa cum reiese din fisa istoricului abaterilor (fila nr. 16), acesta a mai fost depistat de catre organele de politie in situatii asemanatoare.
In concluzie, fiind indeplinite conditiile de fond si de forma pentru tragerea la raspundere contraventionala a petentului, instanta urmeaza a respinge plangerea ca neintemeiata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:Respinge ca neintemeiata plangerea contraventionala formulata de petentul V. F. I., domiciliat in oras F., judet D., in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita, cu sediul in Targoviste, B-dul Carol I, nr.64, judet Dambovita, impotriva procesului verbal de contraventie seria CP nr. 5575176 din 10.02.2014, emis de catre intimat, prin care s-a stabilit in sarcina petentului o amenda contraventionala in suma totala de 370 lei.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 19.05.2014.

              PRESEDINTE                                               GREFIER
                     P.O.A.                                                         C.C.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016