Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pucioasa

Contract credit

(Hotarare nr. 5 din data de 07.10.2014 pronuntata de Judecatoria Pucioasa)

Domeniu | Dosare Judecatoria Pucioasa | Jurisprudenta Judecatoria Pucioasa

DOSAR NR.1592/283/2014
ROMANIA
JUDECATORIA PUCIOASA JUDETUL DAMBOVITA
INCHEIERE
Sedinta din camera de consiliu din data de 07 0ctombrie 2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: POPESCU OCTAVIAN-ADRIAN
GREFIER:  Geambasu Mariana

Pe rol se afla solutionarea cererii formulata de  Biroul Executorului Judecatoresc P. A., cu sediul in P, judetul P., in dosarul de executare nr. 417/2014 privind pe creditoarea I. B. NV A., SUCURSALA B., - cu sediul in B. si  pe debitoarea  B. N. , cu domiciliul in V. judetul D.
         Cauza se solutioneaza fara citarea partilor conform art. 665 alin.(2) NCPC
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei de judecata urmatoarele:     
• Cererea are ca obiect incuviintare executare silita;
• Stadiul procesual - primul termen de judecata;
• La depunere, cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei cu chitanta nr.1285844/27.08.2014.
Instanta constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.
I N S T A N T A:

           Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pucioasa la data de 03.10.2014, Biroul Executorului Judecatoresc P. A., a solicitat incuviintarea executarii silite in dosarul de executare nr. 417/2013, in baza titlului executoriu constand in  contract de credit si garantie nr.332372/16.07.2008 emis de I. B. NV A., SUCURSALA B, suma totala fiind de 11.302,40 lei -  reprezentand debit si recuperarea tuturor cheltuielilor de executare silita atasand inscrisurile prevazute de art. 665 alin.(1) NCPC, respectiv cererea creditoarei de incepere a executarii silite, titlul executoriu sus-mentionat, incheierea executorului judecatoresc din data de 18.12.2013 precum si dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 20 lei.
Prin cererea de executare silita creditorul  a solicitat punerea in executare a titlului executoriu aratat anterior in vederea recuperarii sumei totale de 11.302,40 lei.
Prin incheierea din data de 18.12.2013, Biroul Executorului Judecatoresc P. A. a admis cererea creditoarei si a dispus inregistrarea cererii de executare silita in Registrul general al Biroului executorului judecatoresc si deschiderea dosarului de executare silita nr. 417/2013..
Analizand cererea si inscrisurile atasate instanta constata, sub aspectul competentei, ca executarea silita a carei incuviintare se solicita este de competenta executorului judecatoresc, stabilita in baza art. 651 alin.(1) lit. (b) NCPC, iar instanta este competenta sa solutioneze cererea de incuviintare a executarii silite in temeiul art. 107 alin. 1 C pr civ, avand in vedere ca domiciliul debitorului se afla in circumscriptia Judecatoriei Pucioasa.
Potrivit art. 632 alin.(2) din NCPC constituie titlu executoriu hotararile executorii, hotararile definitive, precum si alte hotarari sau inscrisuri care potrivit legii pot fi puse in executare.
In ceea ce priveste temeiul executarii silite, instanta constata ca: contractul de credit si garantie nr.332372/16.07.2008 emis de I. B. NV A., SUCURSALA B reprezinta titlu executoriu in conformitate cu art. 120 din OuG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului "contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate cu o institutie de credit constituie titluri executorii".
In conformitate cu prevederile art. 3 din OuG nr. 99/2006 "institutiile de credit, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona in una din urmatoarele categorii: banci, organizatii cooperatiste de credit, banci de economisire si creditare in domeniul locativ, banci de credit ipotecar".
De asemenea, titlul executoriu cuprinde o creanta certa, lichida si exigibila, care poate fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite, fiind asadar intrunite si conditiile prevazute de art. 662 NCPC.
Totodata instanta retine ca debitorul nu se bucura de imunitate de executare si ca nu exista niciun alt impediment la executare prevazut de lege.
          In consecinta, constatand ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 632 si de art. 662 - art. 664 NCPC, precum si ca nu exista niciunul dintre motivele de respingere prevazute limitativ de art. 665 alin. (5) NCPC, in temeiul art. 665 NCPC instanta va admite cererea, va incuviinta executarea silita ce urmeaza a se efectua potrivit art. 622 alin. (3) NCPC prin toate formele de executare, impotriva debitoarei  B. N., in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit si garantie nr.332372/16.07.2008 emis de I. B. NV A., SUCURSALA B pentru suma  de 11.302,40 lei-  reprezentand debit si recuperarea tuturor cheltuielilor de executare silita.
          Procedura de executare silita urmeaza sa se efectueze de catre executorul judecatoresc cu respectarea dispozitiilor legale incidente.
In baza art. 665 alin.(3) NCPC va autoriza creditoarea sa treaca la executarea silita a obligatiilor cuprinse in titlul executoriu.
Totodata, instanta are in vedere dispozitiile art.  665  alin. (6) si (7) Cod procedura civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

DISPUNE
Admite cererea de incuviintare a executarii silite formulata de Biroul Executorului Judecatoresc P. A., cu sediul in P., judetul P., in dosarul de executare nr. 417/2014 privind pe creditoarea I. B. NV A., SUCURSALA B, cu sediul in B. si  pe debitoarea  B.N. , cu domiciliul in V., judetul D.
         Incuviinteaza executarea silita ce urmeaza a se efectua potrivit art. 622 alin. (3) NCPC prin toate formele de executare impotriva debitoarei Barbu Niculina, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit si garantie nr.332372/16.07.2008 emis de I. B. NV A., SUCURSALA B, pentru suma de 11.302,40 lei, reprezentand debit si recuperarea tuturor cheltuielilor de executare silita.
                Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita a obligatiilor cuprinse in titlul executoriu.
        Fara cale de atac.
                Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica astazi, 07.10.2014.
  PRESEDINTE                                     GREFIER
P.O.A                                                     G.M.
,,Noi, Presedintele Romaniei,
Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare de contractul de credit si garantie nr.332372/16.07.2008 emis de I. B. NV A., SUCURSALA B pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de incuviintare a executarii silite. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii.,,
       PRESEDINTE                                    GREFIER
            P.O.A                                                     G.M.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016