Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Racari

contestatie lege favorabila

(Sentinta penala nr. 1435/18.10.2013 din data de 11.06.2013 pronuntata de Judecatoria Racari)

Domeniu | Dosare Judecatoria Racari | Jurisprudenta Judecatoria Racari

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.02.2014 sub nr. 240/284/2014  condamnatul D. E. a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile cu referire la condamnare pronuntata prin sentinta penala nr. 170/11.06.2013 a Judecatoriei Racari in dosarul nr. 2259/284/2012 definitiva prin decizia penala nr. 1435/18.10.2013 a Curtii de Apel Ploiesti prin care a fost condamnat la 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei in baza art. 184 alin. 2 si alin. 4 Cod penal cu art. 71, 64 lit. a teza a II-a si b Cod penal, art. 74 lit. a si c si art. 76 lit. e Cod penal.
In motivare, a aratat ca, prin sentinta penala s-a retinut ca in urma accidentului auto partea vatamata D E a avut nevoie de 90-120 zile ingrijiri medicale, ca acest numar de zile specificat in certificatul medico-legal nr. 550/v/31.10.2011 eliberat de SML Dambovita este foarte evaziv si interpretabil in sensul ca, se poate interpreta ca se putea vindeca si dupa trecerea a 90 zile de ingrijiri medicale. Arata ca, exista principiul ca dubiul se interpreteaza in favoarea inculpatului, astfel ca se poate interpreta ca i-au fost necesare partii vatamate 90 zile de ingrijiri medicale, ori in aceasta situatie art. 196 alin. 1 Noul Cod penal incrimineaza numai fapta savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea uneia activitati ce consituie prin ea insasi infractiune, situatie in care nu se afla si fapta apare ca dezincriminata, solicitand apliacrea art. 4 NCP.
In drept, a invocat art. 595 NCPP si art. 4 NCP
Prin SP nr........ instan?a a respins contesta?ia considerand ca nu sunt indeplinite conditiile 595 NCPP si art. 4 NCP. Instan?a a re?inut ca fapta savarsita de inculpat sub legea veche este cea reglementata de art. 184 alin. 2 si alin. 4 Cod penal cu raportare la art. 182 alin. 1 - mai mult de 60 de zile de ingrijiri medicale. Vatamarea corporala din culpa - art. 184 vechiul cod penal are corespondent in incriminarea cu aceeasi denumire marginala - art. 196 NCP, noua reglementare facand trimitere la prevederile art. 193 alin. 2 NCP, respectiv la art. 194 alin. 1 NCP.
S-a mai re?inut ca pentru fapta din alin. 1 al art. 196 NCP , elemental material al laturii obiective se realizeaza in conditiile prevazute in art. 193 alin. 2 NCP - cel mult 90 zile de ingrijiri medicale, insa fapta consituie infractiune daca, in momentul savarsirii acesteia, faptuitorul se afla in una din cele trei imprejurari alternative: sub influenta bauturilor alcoolice,  sub influenta unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce consituie prin ea insasi infractiune. S-a constatat ca in speta de fata, instanta care l-a condamnat pe petent nu a retinut niciuna dintre imprejurarile expuse.
In aplicarea principiului " in dubio pro reo"- sub aspectul ca persoanei vatamate i-ar fi fost suficiente 90 zile de ingrijiri medicale, potrivit art. 4 alin. 2 NCPP, instanta a apreciat ca trebuie, in prealabil sa fi administrat intreg probatoriul in cauza.
In dosarul de fond atasat,  desi initial a solicitat proba cu expertiza medico-legala, ulterior inculpatul a  renuntat la administrarea ei, instanta retinand in baza certificatului medico-legal nr. 550/v/31.10.2011 eliberat de SML Dambovita ca partea vatamata a avut nevoie de 90-120 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare.
Prin urmare, s-a considerat ca instanta nu poate face noi aprecieri asupra probatoriului administrat in cauza initiala, fapta fiind cea retinuta in hotararea de condamnare, in acele conditii, astfel ca nu se poate aplica in aceasta cauza principiul enuntat.
Numarul de zile de ingriji medicale se determina prin probe stiintifice, astfel ca, instanta nu poate stabili un numar maxim de 90 zile de ingrijiri medicale, astfel cum solicita condamnatul, in conditiile in care, pe baza de proba stiintifica, instanta de fond a retinut un numar de 90-120 zile, practic peste 90 zile.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016