Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Raducaneni

Nechemarea in judecata a mostenitorilor cumparatorului decedat. Inadmisibilitate. In toate situatiile in care se solicita anularea sau modificarea unui act chemarea in judecata a tuturor partilor implicate in incheierea sau emiterea acestuia reprezi...

(Sentinta civila nr. 471 din data de 24.11.2008 pronuntata de Judecatoria Raducaneni)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Raducaneni | Jurisprudenta Judecatoria Raducaneni

      Prin cererea adresata instantei astfel cum a fost modificata, reclamantii C.C, C.C., K.P. si N.M au solicitat, in contradictoriu cu parata R.L., constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare autentificat avand ca obiect un imobil teren si contrsuctie, incheiat de autorul reclamantilor in calitate de vanzator si autorul paratei in calitate de cumparator.
      Instanta de fond a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de parata si a respins ca inadmisibila actiunea astfel cum a fost modificata.
      Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca actiunea are ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr,409/24.01.2008, contract incheiat intre defunctul M. I.( autorul reclamantilor) in calitate de vanzator, si M. P., in calitate de cumparator, ambii decedati la momentul formularii cererii de chemare in judecata, iar  de pe urma defunctului cumparator au ramas in calitate de mostenitori R. P., D. C. si M.D., in calitate de descendente de gradul I.
      A mai retinut instanta ca reclamantii au precizat ca inteleg sa se judece numai in contradictoriu cu parata R. L., fosta sotie a defunctului cumparator, sustinand ca mostenitorii acestuia nu justifica calitatea de parti in proces, intrucat la data de incheierii actului atacat defunctul era in viata, fiind casatorit cu parata R.L., bunul fiind proprietatea devalmasa a sotilor, copiii neavand dreptul la mostenire.
      Instanta a constatat ca in toate situatiile in care se solicita anularea sau modificarea unui act juridic  - asa cum in cauza civila dedusa judecatii se solicita constatarea nulitatii absolute a contract de vanzare cumparare- chemarea in judecata a tuturor partilor implicate in incheierea sau emiterea acestuia reprezinta o conditie necesara, constituind un caz de coparticipare procesuala obligatorie.
      Necesitatea chemarii in judecata a partilor (iar in cazul decesului acestuia, a mostenitorilor sai) care au incheiat actul juridic a carui anulare se solicita rezida in necesitatea asigurarii acestuia a tuturor garantiilor principiului dreptului la un proces echitabil.
      Instanta a avut in vedere si faptul ca actul atacat a intrat deja in circuitul civil, astfel incat in cazul in care se urmareste desfiintarea acestuia, este necesar ca toate partile implicate in incheierea lui (sau mostenitorii acestora) sa aiba posibilitatea de a-si face apararile necesare pentru a li se asigura astfel dreptul la un proces echitabil in fata unei instante, garantat de art. 6. alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
      Curtea EDO reaminteste astfel faptul ca dreptul la un proces echitabil trebuie interpretat in lumina preambulului Conventiei, care enunta preeminenta dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul din elementele fundamentale ale preeminentei dreptului este principiul securitatii raporturilor juridice (cauzele Androne, Brumarescu, Masinexportimport Industrial Group SA impotriva Romaniei ) , astfel incat, in conditiile in care actul juridic a carui nulitate absoluta se solicita a fi constatata a intrat in circuitul civil, pentru a asigura respectarea principiului enuntat, este necesar ca toti cei care au incheiat convetia sa fie incunostiintati de existenta unui litigiu prin care se urmareste desfiintarea actului. Aceeasi ratiune se gaseste si in chemarea in cauza a tuturor mostenitorilor partii decedate, pentru a le permite acestora sa isi faca apararile necesare, cu atat mai mult cu cat efectele desfiintarii conventiei se vor produce in patrimoniul lor, intrucat ei preiau drepturile si obligatiile autorului lor.
      Instanta nu a retinut sustinerea reclamantilor, prin aparator, potrivit careia mostenitorii defunctului cumparator nu au calitate procesuala pasiva, intrucat la data perfectarii actului atacat defunctul era in viata, bunul care a facut obiectul contractul de vanzare cumparare fiind proprietatea comuna a sotilor, intrucat calitatea procesuala pasiva se apreciaza in raport de momentul introducerii actiunii si nu in raport de momentul incheierii actului atacat, iar in masura in care una dintre partile contractante este decedata la data introducerii cererii de chemare in judecata, calitatea de parati se justifica in persoana mostenitorilor, acestia preluand pe cale transmisiunii succesorale drepturile si obligatiile autorului lor, si in patrimoniul lor urmeaza sa se produca efectele desfiintarii actului juridic atacat ( o eventuala repunere in situatia anterioara, o actiune in evictiune etc.).
      De asemenea, instanta a retinut ca unul din principiile care guverneaza intreg procesul civil este principiul disponibilitatii partilor asupra cadrului juridic al actiunii, reglementat de prevederile art 129 alin 6 Cpc. In aceste conditii, peste vointa partilor in litigiu nu se poate introduce in cauza - din oficiu - o persoana care nu a fost chemata in judecata, in conditiile prev de art 112 Cpc.
      Astfel, reclamantul este cel ce fixeaza cadrul procesul dedus judecatii, avand libera alegere in privinta persoanelor cu care intelege sa se judece in respectivul litigiu.
Pe cale de consecinta, introducerea in cauza a altor persoane din initiativa instantei sau citarea in continuare a unor persoane cu care reclamantul nu intelege sa se mai judece este nelegala si nici nu poate fi explicata in baza principiului rolului activ al judecatorului, deoarece acest principiu al rolului activ se refera la folosirea unor mijloace legale pentru aflarea adevarului - in limitele legii si numai in cadrul procesual stabilit prin vointa reclamantului.
      In consecinta, intrucat principiul disponibilitatii in procesul civil lasa la libera apreciere a reclamantului fixarea cadrului procesual si a limitelor cererii, inclusiv cu privire la persoanele cu care intelege sa-si discute obiectul procesului si, retinand ca in ce priveste actiunea formulata se impune existenta unei coparticipari procesuale pasive obligatorii, prin participarea in calitate de parati si a mostenitorilor defunctului care a avut calitatea de cumparator in contractul a carui nulitate absoluta se solicita a fi constatata, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii si a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanti.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013