Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

PENAL.Infractiuni comerciale

(Sentinta penala nr. 238 din data de 29.04.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Infractiuni | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat


     

     Pe rol fiind judecarea actiunii penale cu care a fost sesizata instanta prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria RS , privind pe inculpatul  A.V.  care a fost dedus judecatii pentru savarsirea infractiunilor de: 
     - stopaj la sursa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constand in aceea ca in calitate de administrator al SC in perioada 2004 - 2009 a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividende in suma totala de 70.052 lei dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat si retinut de la salariati dar nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 7.775 lei si
     - folosire cu rea credinta a creditelor societatii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal, constand in aceea ca in perioada respectiva a folosit in interes personal suma de 176.240 lei (din suma de 378.580 lei) in conditiile in care societatea inregistra datorii catre bugetul consolidat al statului.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns: inculpatul A.V.   personal si asistat de avocat ZC, lipsind  partea civila, partea responsabila civilmente   SC si  partea civila  SC .
S-a expus  referatul cauzei de catre grefier care  invedereaza instantei ca procedura este legal indeplinita, cauza a fost amanata fata de cererea inculpatului de a achita prejudiciul, dupa care :
Avocat ZC,  arata ca inculpatul nu a fost in masura a achita prejudiciul, nu are alte cereri de formulat, solicita cuvantul pe fond.
     Reprezentantul Parchetului nu are cereri de formulat, solicita cuvantul pe fond.
     Instanta, in temeiul art. 339 Cod procedura penala, constata terminata cercetarea judecatoreasca si in conformitate cu dispozitiile art. 340 Cod procedura penala acorda cuvantul pe dezbateri.
     Reprezentantul Parchetului arata ca  inculpatul a fost trimis in judecata pentru savirsirea infractiunilor  de stopaj la sursa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constand in aceea ca in calitate de administrator al SC in perioada 2004 - 2009 a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividende in suma totala de 70.052 lei dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat si retinut de la salariati dar nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 7.775 lei si folosire cu rea credinta a creditelor societatii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal, constand in aceea ca , in perioada respectiva a folosit in interes personal suma de 176.240 lei (din suma de 378.580 lei) in conditiile in care societatea inregistra datorii catre bugetul consolidat al statului.
     Arata ca faptele indeplinesc elementeloe constitutive ale infractiunilor descrise mai sus,  inculpatul se face vinovat de savarsirea acestor infractiuni.
     Solicita condamnarea inculpatului in baza textelor de lege aratate.
     Solicita a se constata ca in baza sentintei civile nr. 623/13 mai 2010 pronuntata de Tribunalul B Sectia comerciala si de contencios administrativ,  SC a fost lichidata si radiata de la Registrul Comertului.
     Solicita a se face aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. A Cod penal privind concursul de infractiuni.
     Solicita a fi confiscata de la inculpat suma de 176240 lei.
     Ca modalitate de executare a pedepsei apreciaza ca rolul educativ al acesteia poate fi atins si fara executare, urmand ca instanta sa faca aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal, respectiv suspendarea conditionata a executarii pedepsei.Solicita a se face aplicarea dispozitiilor art. 71-64 lit. a teza a-IIa si lit b Cod penal.
     Dupa ramanerea definitiva a hotararii, Solicita a se comunica un exemplar al acesteia la Registrul comertului.
     Fata de punctul de vedere exprimat de catre expertul parte ce nu se coroboreaza cu celelalte probe de la dosar, solicita respingerea acestui punct de vedere.
     Cu obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare catre stat.
     Avocat ZC pentru inculpat, in circumstantiere cu privire la fapta de stopaj la sursa arata ca, asa cum se arata in raportul de expertiza si raportul de inspectie fiscala, inculpatul nu a omis sa inregistreze operatiunile, conditii in care acesta nu a avut nici un moment intentia de a ascunde infractiunea. Totodata suma reprezentand contributii nevirate la buget este o suma relativ mica.
     Cu privire la suma de 70.052 lei arata ca inculpatul nu a putut efectua platile, neavand lichiditati, aspect confirmat si de expertiza dar si  datorita crizei economice.
     Solicita ca pedeapsa ce se va aplica pentru aceasta infractiunesa fie cobarata sub minimul special prevazut de lege si a se aplica dispozitiile art. 81 Cod penal.
     Cu privire la fapta de stopaj la sursa ce a fost retinuta in sarcina inculpatului arata ca nu exista nici o proba ca ar fi existat credite pe numele societatii, motiv pentru care solicita achitarea inculpatului pentru aceasta infractiune.
     In replica, reprezentantul parchetului, fata de concluziile aparatorului inculpatului cu privire la prima infractiune referitor la aspectul ca inculpatul nu ar fi avut intentia de a se sustrage sau ascunde infractiunea,  arata ca in realitate este vorba desptre infractiunea de stopaj la sursa adica inculpatul a inregistrat sumele dar nu le-a virat la bugetul statului.
     Cu privire la concluziile privind cea de a doua infractiune, folosirea cu cu rea credinta a creditelor societatii, infractiunea se refera la faptul ca inculpatul a folosit banii in scopuri personale si nu a putut justifica suma de 176.240 lei, situatie in care nu se poate afirma ca nu exista infractiune. Aceasta exista fiind indeplinite atat latura obiectiva cat si latura subiectiva.
     Avocat ZC invedereaza instantei ca inculpatul nu a avut intentia de savarsire a infractiunii.
     In replica reprezentantul parchetului arata ca prin afirmatia " a nu avea avea intentia" aparatorul inculpatului se contazice in concluzii.
     Inculpatul AV, avand ultimul cuvant, arata ca va achita suma de 7.775 lei. Lasa la aprecierea instantei pedeapsa ce i se va aplica.
     

INSTANTA
     Asupra procesului penal de fata,
     Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria RS nr.  1066/P/2009  ,s-a pus in  miscare actiunea penala si trimis in judecata  pe inculpatul  A.V.   care a fost dedus judecatii pentru savarsirea infractiunilor de: 
     - stopaj la sursa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constand in aceea ca in calitate de administrator al SC in perioada 2004 - 2009 a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividende in suma totala de 70.052 lei dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat si retinut de la salariati dar nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 7.775 lei  .
     - folosire cu rea credinta a creditelor societatii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal, constand in aceea ca in perioada respectiva a folosit in interes personal suma de 176.240 lei (din suma de 378.580 lei) in conditiile in care societatea inregistra datorii catre bugetul consolidat al statului.
     In rechizitoriu se arata ca  la data de l2.06.2009 ,  lucratorii di cadrul Biroului de Investigare a  Fraudelor din cadrul Politiei RS ,  s-au sesizat din  oficiu in legatura cu faptul ca admistratorul SC a efectuat lucrari de constructie la diverse  firme din jud. Prahova si Bucuresti   folosind  forta de munca la negru  iar veniturile realizate nu le-a  evidentiat in intregime in contabilitatea societatii   sustragandu.-se astfel de la plata   taxelor si impozitelor aferente  bugetului consolidat al statului  precum si alte nereguli  de natura financiar contabila.
      In  acest context DGFP B a dispus   efectuarea unui control    realizat in luna iunie 2009 ,  cuprinzind perioada   2004-2009.
     Arata ca urmare verificarilor  s-au constatat urmataorele.
      Inculpatul a infiintat societatea SC in anul 2004  avind ca obiect de activitate ,  constructii cladiri si lucrari de geniu .
     a).In anul fiscal   2004 societatea   a inregistrat un profit  net de l03.324 lei repartizat in intregime pentru plata dividentelor ce au fost  ridicate in lunile iunie  si septembrie 2005.
     Impozitul  pe dividente   evidentiat in contabilitate de 9832 lei a fost achitat   insa s-a constatat ca  datora in realitate  l0.332 lei ,  cu  500 lei   mai mult suma  neachitata.
     In anul  fiscal  2005  societatea a inregistrat un profit net de  3l.790 lei,  pentru are  se cuvinea un impozit pe  dividente  in suma de  5086 lei.
     Desi dividentele nu au fost ridicate in anul 2006 impozitul datorat a avut scadenta  3l.l2.2006 ,  dar nu a fost achitat.
     In  anul  fiscal 2006  societatea a avut un profit net  ion suma de  2l2.538 lei ,  repartizat in totalitate pentru plata  dividentelor  impozitul  evidentiat si  inregistrat in contabilitate  fiind de 34.005 lei.
     Dividentele  pentru acest an au fost ridicat in luna iunie 2007 ,  astfel  ca impozitul datorat  de  34.005 lei ,  nu a fost achitat.
     In anul  fiscal  2007 societatea a inregistrat  in evidenta contabila un impozit in suma de  36.l72 lei , in realitate organul de inspectie a apreciat ca   pentru acest an , societatea datoreaza un impozit  fiscal de  30.46l lei ( mai mic  cu 57ll lei  decat cel evidentiat de inculpat in realitate )  dar nu a achitat aceasta suma.
     In anul  fiscal 2008, societatea a inregistrat un profit net in suma de  273.230 lei ,  pentru care s-a apreciaz ca nu datoreaza  impozit pe  dividente deoarece  invinuitul  pana la   data inspectiei fiscale  nu a ridicat dividentele.
     A concluzionat  aratand  ca  societatea  administrata de invunuit datoreaza la bugetul de stat cu titlul de impozit pe dividente  suma totala de 70052 lei, plus majori de intirziere.
     b).  La capitolul  impozitul pe venituri  de natura  salariala  s-a constatat ca  invinuitul  a calculat si retinut   acest impozit  in cuantum de   3049 lei  , a achitat   ll7 lei , raminind  nevirata suma de  293l lei.
     c) La capitolul contributia  salariatilor  la bugetul asigurarilor sociale de stat ,s-a constatat ca  invinuitul A.V.  a calculat si retinut   aceasta contributie  de 5362 lei ,  a achitat in parte ,  raminind  de plata suma de 2945 lei.
     d). La capitolul contributia salariatilor  la fondul pentru asigurarile sociale de sanatate  societatea a calculat si retinut de la asigurati ,  suma de  3397 lei ,  dar nu a virat-o in integime la buget societatea datorind suma de  l734 lei.
     e). La capitolul contributia salariatilor  la bugetul  asigurarilor de somaj ,  societatea a calculat si retinut de la acestia  suma de  395 lei ,  raminind neachitata   suma de l65  lei.
     In total arata ca  societatea   datoreaza   bugetului consolidat  al statului suma de  7775 lei  la care se mai adauga si suma datorata   cu  titlul de  impozit pe dividente  de  70.052 lei ,  astfel ca rezulta  in mod  indubitabil ca societatea administrata de inculpat datoreaza  bugetului consolidat  al statului un total  77.827 lei.
     Se mai arata ca prin rezolutia din data de l8.08.2009,s-a confirmat   propunerea de incepere a umaririi penale impotriva invinuitului si pentru infractiunea  de folosire  a bunurilor societatii in alte scopuri  prevazuta de art. 272  din legea 3l/l990  pentru suma de  l76.240 lei.
     Cu privire la aceasta infractiune arata ca din continutul balantei de verificare rezulta ca  in contul  53ll - casa in lei- la data de 3l.03,.29009   societatea are un sold  scriptic de   378.580 lei .
     Potrivit registrului de casa  aferent lunii iulie  acesta urma sa aiba in cont efectiv  suma de l76240 lei.
     In legatura   cu aceasta suma de bani invinuitul a precizat    ca  in realitate nu are nici un ban  toate sumele  fiind   folosite in interesul societatii  dar nu a adus  nici o dovada in acest sens.
     Mai arata ca  in cauza nu  s-au luat masuri asiguratorii  si ca prin sentinta comerciala nr. 934  din l5.l0.2009 a Tribunalului  B sectia comerciala  s-a declansat  procedura insolventei societatii SC fiind   numit administrator  judiciar  AI.
     In fata instantei de judecata fiind interogat  inculpatul a declarat ca  nu a achitat la stat  obligatiile  pe care le avea societatea insa de acord sa le achite.
     Nu a stiut ca trebuia sa  achite impozit pe dividente.
     Cu privire la sumele  arate  in rechizitoriu care  reprezinta  prejudiciu  creat statului , arata ca  sunt  exagerate si ca solicita  o expertiza contabila pentru a se stabili cu exactitate ce datorii are societatea si pentru cat urmeaza sa  raspunda.
     Prin adresa de la fila 8 dosar  partea civila DGFP B s-a constituit  parte civila cu suma de 78.l06 lei ,reprezentind :70.052 lei , impozit pe dividente ,2945 lei contributii la asigurarile  sociale , l734 lei contributii asigurari sociale sanatate ,  l65 lei  contributii   asigurari de somaj , datorata de angajator ,279 lei  contributia  la asigurari somaj retinuta de la asigurati si  293l lei  impozit pe venit din salariu.
     Instanta  a admis cererea  inculpatului  privind  rezolvarea corecta a laturii  civile  si a dispus efctuarrea unei expertize  contabile de catre expert AG ce a fost depusa la filele  58-64 dosar.
     Tot la  cererea inculpatului  s-a admis si un expert  parte pentru efectuarea unei expertize contabile efectuata de expert Macovei Liviu  ce a fost depusa la filele  68-77 dosar.
     In raportul de expertiza  expertul AG concluzioneaza ca sumele retinuite in actul de sesizare al instantei  au fost corect  stabilite  in raportul de inspectie fiscala  al DGFP B.
     Expertul a analizat fiecare   operatiune contabila  si a raspuns  obiectivele  solicitate de inculpat in final  stabilind aceleasi sume  ca si  organul de inspectie  fiscala.
     Expertul parte ML a concluzionat ca impozitele si contributiile despre care se face  vorbire in raportul de inspectie fiscala in suma de 38.l66 lei  nu reprezinta sume neinregistrate in evidenta contabila  sau ascunse de la impozitare.Acestea sunt sume  ce se  regasesc inregistrate la datale   cind operatiunile  economice  s-au produs dar care nu au   fost prinse in totalitate in declaratiile prezentate la DGFP B.In cuprinsul raportului de inspectie  nu  se vorbeste de raspunderea admnistratorului in legatura cu  neinregistrarea  ascunderea   sau stopajul la sursa  ale acestor impozite  si contributii   ci doar  de nedeclararea lor.
     In privinta sumei de 368,580 lei ,  arata ca  are   provenienta   exclusiva din disponibilitatile   banesti ale   societatii  si putea  fi  justificata  daca organul de inspectie avea in vedere  dividentele  de plata  la data controlului  in  suma de  273.230 lei  cat si plafonul maxim  admis  de legea  3l/l990  pentru utilizarea de catre administrator  a unor sume de bani  apartinind  societatilor comerciale pe care le administreaza.
     La data de 7.l2,20l0  inculpatul prin aparator a precizat ca a achitat o parte din prejudiciu   astfel ca sa dispus ca partea civila  DGFP B sa precizeze care  ceste cuantumul actual al acestuia.
     Prin adresa  depusa la   fila l20  dosar ,   DGFP B precizeaza ca  suma  cu care se constituie parte civila  este cea aratata initial de  78l06 lei ,  iar cu adresa   de la fila l2l  dosar ,  precizeaza ca   inculpatul a achitat o suma de 700 lei dar  priveste alte  operatiuni si nu cele care fac   obiectul  diosarului de fata. La dosar  filele  l22-l24 s-a depus copia sentintei civile  nr. 623 /l3 mai 20l0 ,  a Tribunalului B sectia comerciala , din care rezulta ca societatea  SC este lichidata si radiata  din registrul comertului .
     De altfel anterior lichidatorul AI  prin cererea de la fila  29 dosar  a  facut cunoscut despre acesata situatie aratind ca  a fost descarcat  de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la societatea SC,  inculpatul fiind  totodata obligat  sa suporte pasivul debitoarei in suma de  286.573 lei.
     Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .
     Societatea comerciala   SC  a fost infiintata in anul 2004   avind ca administrator pe    inculpatul A.V.  si ca obiect de activitate constructii  , cladiri si lucrari de geniu.
     In luna iunie 2009 ,lucratorii de politie  din cadrul  Biroului de Investigare  a Fraudelor  din cadrul Politiei RS s.au sesizat din  oficiu cu privire la faptul ca administratorul societatii SC a efectuat lucrari de constructii  lsa diverse  firme din  Prahova si Bucuresti    folosind  forta de munca la  negru ,  si neevidientind veniturile realizate in contabilitatea  societatii   sustragindu-se astfel de la plata  taxelor si impozitelor  aferente bugetului consolidat al statului .
     Astfel s-a declansat un control  in luna iunie 2009 ,  care a vizat perioada activitatii societatii 2004-2009.
     S-a constatat ca inculpatul  in calitate de administrator al SC in  perioada 2004-2009 , a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividente  in suma totala de   70.052 lei ,  dar pe care  nu l-a achitat  si de  asemenea a calculat  , retinut de la salariati si nu a virat catre bugetul consolidat al statului  suma de  7775 lei  reprezentind  :  293l lei  impozit pe salarii ,  2945 lei contributia salariatilor  la bugetul asigurarilor   sociale de stat  , l734 lei  contributia  asigurarilor sociale si l65 lei  contributia salariatilor  la bugetul  asigurarilor de somaj.
     Totodata inculpatul a folosit cu rea credinta creditele societatii  folosind in interes personal suma de l76.240 lei.
     Cu inscrisurile atasate la dosarul Parchetului RS precum si cu expertiza efectuata in faza de judecata la cererea inculpatului s-a dovedit  situata de fapt  aratata in rechizitoriu concluziile din raportul e expertiza   executat de expert AG  ajungind la  aceleasi sume  stabilite de catre organul de inspectie fiscala.
     Cu privire la concluziie din raportul de  expertiza  efectuat de expertul parte ML acestea nu pot  fi primite  de instanta deoarece calculele pe care le-a facut   nu se coroboreaza cu celalalte probe  administrate la dosar.
     Cu privire la infractiunea prev. de ar. 272 din  legea  3l/l990 inculpatul a precizat   ca sumele de bani au fos folosite in interesul  societatii si nu in interes personal dar nici in faza de urmarire penala a si nici in fata instantei nu a adus   nici o proba in acest sens.
     In concluzie instanta retinind vinovatia inculpatului in comiterea infractiunilor pentru care a  fost dedus judecatii va   hotari astfel .
     In baza art. 6 din Legea 241/2005 cu art.  41 al. 2 Cod penal va dispune condamnarea   inculpatului pe AV, la 2 ani inchisoare.
     In baza art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 cu art. 41 al. 2 Cod penal  va condamna acelasi inculpat la 2 ani inchisoare.
     In baza art. 33-34 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani inchisoare.
     In baza art. 81 Cod penal se va   dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 ani.
     Se va aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit. b Cod penal.
     Se va  aplic art. 71 al. 5 Cod penal.
     Se va atrage atentia conform art. 359 Cod procedura penala.
     Cu privire la latura civila  a cauzei  instanta  vazind cererea de constituire   de parte civila  urmeaza  aobliga inculpatul  obliga inculpatul la 78106 lei catre DGFP B reprezentand: impozit pe dividente, contributii la asigurari sociale, sanatate, somaj si impozit pe venit din salarii.
     Cu inscrisul depus la dosar  respectiv  sentinta civila 623 din l3 mai 20l0 s-a facut dovada  ca societatea comerciala  SC a fiost lichidata si radiata din   Registrul Comertului astfel ca urmeaza a se constata   aceasta imprejurare  si pe cale de consecinta   va  dispune  confiscarea de la inculpatul  A.V.  a sumei de 176240 lei ce a fost folosita in interes personal.
     Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii se va comunica la Registrul comertului.
     In baza art. l9l cod pr.penala  obliga inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare catre stat.
      Pentru aceste motive
      In numele legii
             Hotaraste
     In baza art. 6 din Legea 241/2005 cu art.  41 al. 2 Cod penal condamna inculpatul A.V.  , la 2 ani inchisoare.
     In baza art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 cu art. 41 al. 2 Cod penal condamna acelasi inculpat la 2 ani inchisoare.
     In baza art. 33-34 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani inchisoare.
     In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 ani.
     Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit. b Cod penal.
     Aplic art. 71 al. 5 Cod penal.
     Atrage atentia conform art. 359 Cod procedura penala.
     Obliga inculpatul la 78106 lei catre DGFP B reprezentand: impozit pe dividende, contributii la asigurari sociale, sanatate, somaj si impozit pe venit din salarii.
     Constata ca SC, in baza sentinta civila nr. 623/15.05.2010 a Tribunalului B Sectia Comerciala a fost lichidata si radiata din Registru comertului si in consecinta dispune confiscarea de la inculpatul A.V.  a sumei de 176240 lei ce a fost folosita in interes personal.
     Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii se va comunica la Registrul comertului.
     Obliga inculpatul la 1000 lei cheltuilei judiciare catre stat.
     Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare si comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi .
     
     
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011