Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 2782 din data de 16.12.2013 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Instanta a respins contestatia la executare formulata de catre contestator.
In speta, instanta a retinut faptul ca, actul de executare contestat este reprezentat de somatia nr. _/_ emisa de catre intimata D R A O VT in dosarul nr. _/..( filele 14,16 dos.). Somatia a fost comunicata contestatorului la data de 05.08.2013 ( fila 23 dos.), iar contestatia la executare a fost depusa la data de 14.08.2013, asadar cu respectarea termenului de 15 zile de la comunicare prev. de art. 172, 173 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Contestatorul invoca , in primul rand, intervenirea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita prin neexercitarea acestuia in termenul de 5 ani prevazut de art. 131 alin. 1 si 2 din OG 92/2003 rep.
Sub acest aspect, instanta retine faptul ca dreptul la actiune pentru recuperarea sumelor cuprinse in titlul executoriu fiscal, reprezentat de Actul constatator nr_./__( fila 21 dos.), a inceput sa curga la data de 01.01.2002. In anul 2004 este emisa somatia de executare pentru recuperarea acestei creante (nr. ...- fila 72), in anul 2006 au fost emise adrese de infiintare a popririi ( fila 69), in anul 2008 sunt emise alte somatii de executare si adrese de infiintare a popririi ( 51-53 dos.)- toate aceste acte determinand intreruperea cursului prescriptiei conform art. 133 lit. c din OG 92/2003 rep.
In aceste conditii, a inceput sa curga un nou termen de 5 ani, incepand cu data de 01.01.2009 si , intrucat somatia ce face obiectul cauzei a fost emisa la data de 31.07.2013, instanta va respinge exceptia prescriptiei ca neintemeiata.
In alta ordine de idei, instanta retine ca , in legatura cu problema de drept referitoare la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea silita si a contestatiei impotriva unui titlul executoriu fiscal, prin Decizia nr. XIV din 05.02.2007 , pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie recurs in interesul legii , s-a decis ca , in aplicarea dispozitiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatia, atat impotriva executarii silite insesi, a unui act sau masuri de executare, a refuzului organelor de executare fiscala de a indeplini un act de executare in conditiile legii, cat si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ jurisdictional, daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.
 Instanta suprema a avut in vedere faptul ca daca pentru contestarea titlului de creanta fiscala nu s-a reglementat accesul la o instanta judecatoreasca, pe calea contestatiei la titlul executoriu fiscal, adresata instantei de executare, pot fi cerute nu numai lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului, ci se pot invoca si aparari de fond cu privire la insasi validitatea creantei fiscale.
 O atare interpretare da posibilitate subiectului procesual activ al contestatiei sa se bucure de o procedura contradictorie in dovedirea dreptului sau, de care nu ar fi putut beneficia anterior deoarece actul fiscal ce constituie titlu executoriu, fiind emis de un organ fara atributii jurisdictionale, nu are caracter jurisdictional.
 Ca urmare, posibilitatea contestarii titlului executoriu fiscal pe calea contestatiei la executare subzista numai in masura in care actul ce constituie titlu de creanta fiscala nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ-fiscal.
   Conform art. 41 din OG 92/2003 rep.  actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.
Datoriile vamale si alte drepturi cuvenite bugetului, inclusiv accesoriile acestora, se individualizeaza prin Act Constatator , care constituie titlul executoriu prin efectul legii ( art. 155 din HG 626/1997 - in vigoare la data emiterii actului) si, in aceste conditii, singura cale de atac este contestatia la executare propriu-zisa, care se solutioneaza de catre judecatorie in prima instanta.
In speta, a fost emis Actul Constatator nr. ../__ pentru plata taxelor vamale in cuantum de __. lei Rol , debit care a fost achitat cu o intarziere de 39 zile. Pentru intarzierea la plata au fost percepute majorari , dobanzi si penalitati de intarziere( filele 17-21 dos.).
Contestatorul critica stabilirea acestor accesorii , insa nu a contestat in termenul de 30 de zile de la comunicare, pe cale administrativ-jurisdictionala, deciziile de stabilire a  obligatiilor fiscale, care au regimul juridic al unor titluri de creanta fiscala. 
De asemenea, nu se mai pot invoca prin prezenta contestatie nici critici referitoare la continutul Actului Constatator, deoarece termenul de 15 zile prev. de art. 172 din OG 92/2003 rep este , cu mult, depasit.
Somatia a fost comunicata contestatorului prin posta la data de 05.08.2013 , iar din cuprinsul acesteia rezulta ca au fost anexate titlurile executorii in care se individualizeaza creanta( fila 15 dos.).
Nu se confirma nici aspectele referitoare la nulitatea somatiei pe considerentul ca aceasta a fost semnata de catre o persoana care nu are calitatea de executor fiscal. In cauza, actul de executare silita , fiind emis de catre autoritatea administrativa competenta, este semnat de catre directorul executiv , care poate angaja juridic institutia in raporturile cu tertii, inclusiv cu contribuabilii la bugetul de stat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013