Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Pretentii

(Sentinta civila nr. 2779 din data de 16.12.2012 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Raspundere civila delictuala | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Instanta a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta.
In speta, instanta a retinut faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 rep. despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
Aceste dispozitii se coroboreaza cu cele prevazute in Norma CSA nr. 5/2010 , in vigoare la data producerii evenimentului cauzator de prejudicii. Astfel, conform art. 47 la stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, tinandu-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA. Fata de continutul acestor prevederi cu caracter general , art. 62 din Norma stabileste , fara echivoc, faptul ca despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor existente pe piata la data producerii riscului asigurat, in limitele de despagubire stabilite potrivit art. 24 - respectiv cuantumul maxim de 500.000 de euro, echivalent in lei, pentru unul si acelasi accident.
 Instanta a retinut faptul ca la data de 28.08.2010 , in jurul orelor 11,00, intervenientul fortat T C N a condus autoutilitara cu nr. de inmatriculare __.  pe strada Principala din localitatea _ si , din cauza faptului ca nu a respectat semnificatia indicatorului de restrictie a greutatii, a provocat prabusirea podului metalic peste raul Barzava.
Podul metalic avariat se afla in patrimoniul Consiliului Local Valiug, iar conducatorul auto implicat in accident avea calitatea de salariat al __
 Vinovatia conducatorului auto rezulta din procesul verbal de contraventie seria __ , emis de catre Politia Mun. Resita la data de __ , precum si declaratia de recunoastere a faptei atasata la fila 52 dos.
In urma acestui accident , podul nu a mai putut fi utilizat, iar materialele din care a fost executat acest pod nu au mai putut fi recuperate si folosite.
In vederea refacerii podului, Primaria comunei Valiug a comandat o documentatie tehnica , iar pe baza acesteia , in cursul lunilor aprilie-mai 2011, se executa noul pod, pe amplasamentul vechiului pod.
Conform raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza , valoarea lucrarilor de executie a noului pod  este de 110.818,62 lei. Se impunea obtinerea acordurilor si avizelor stabilite prin certificatul de urbanism si obtinerea autorizatiei de construire, insa, in acceptiunea instantei, efectuarea lucrarilor in lipsa acestora nu atrage dupa sine pierderea dreptului la despagubire din partea partii vatamate ci doar alte masuri de sanctionare prevazute in legea speciala.
Avand in vedere raporturile de asigurare existente intre proprietarul autovehiculului implicat in accident si parata , a fost constituit dosarul de dauna nr. _., finalizat de catre asigurator prin emiterea rezolutiei de admitere in parte a cererii de plata a despagubirilor ( procesul-verbal nr. _.. - fila 6 dos.) , prin care parata a admis suma de 21.068 lei , cu mentiunea ca , in opinia asiguratorului, podul trebuia reparat pe vechiul amplasament si nu refacut conform devizului depus la dosarul de dauna.
Conform raportului suplimentar de expertiza intocmit de catre expert O Z cu restrictii de tonaj, si avea valoarea de inventar 0 ( zero). Valoarea podului avariat la data de 28.08.2010 , cand s-a produs accidentul rutier, este de 29.065 lei.
Cererea formulata de catre parata de chemare in garantie a numitului T C N si a SC C I SRL urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata, cu motivarea ca nu s-a facut dovada ca numitul T C N, in calitate de conducator al autovehiculului implicat in accident, ar fi actionat cu intentie , iar in aceste conditii prevederile art. 58 alin. 1 lit. a din Legea nr. 136/1995 nu sunt aplicabile
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raspundere civila delictuala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
Cerere de valoare redusa - Decizie nr. 501 din data de 21.06.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 851 din data de 18.10.2017
Pretentii. Contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului - Sentinta civila nr. 2031 din data de 12.11.2015
Prestare munca fara forme legale. Prejudiciul produs prestatorului in urma unui accident. Acordarea daunelor materiale si morale in baza raspunderii civile delictuale - Sentinta civila nr. 89 din data de 05.03.2015
Imbogatirea fara justa cauza. Existenta unui temei constitutional al raspunderii. - Sentinta civila nr. 141/S din data de 04.05.2009
Raspunderea statului este o raspundere directa, limitata doar la prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale si este reglementata de art.538-539 Cod procedura penala (art.504 – 507 din vechiul Cod de procedura penala).Raspund - Decizie nr. 779 din data de 24.09.2015
Inadmisibilitatea actiunii in raspundere civila delictuala exercitata de angajator ulterior anularii deciziei de imputare emisa functionarului public pentru recuperarea prejudiciului. - Decizie nr. 700 din data de 13.02.2015
Drept civil. Daune morale si materiale derivand din procesul penal intemeiate pe dispozitiile art. 998-999 Cod civil. Neindeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale. - Decizie nr. 101 din data de 23.10.2014
Raspunderea civila a functionarului public angajata in temeiul art. 84 alin. 1 lit. b din Legea nr.188/1999 „ ... pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit”.Calcularea termenului de 30 de zile pentru emiterea dispozitiei - Decizie nr. 11894 din data de 13.11.2013
Raspunderea patrimoniala asociata raspunderii penale este intotdeauna o raspundere civila delictuala, ori raspunderea intemeiata pe dispozitiile art. 28 din Legea nr.22/1969 este o raspundere materiala intemeiata pe raporturile de munca. In cadrul pr... - Decizie nr. 887 din data de 30.11.2010
actiune in raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 1920 din data de 08.03.2011
Raspundere civila delictuala art 1001 - Hotarare nr. 1589 din data de 05.07.2011
Atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere. Fapte savarsite de administratorul statutar dupa deschiderea procedurii insolventei - Decizie nr. 699 din data de 22.06.2010
LATURA CIVILA A PROCESULUI PENAL. CALITATEA IN CARE RASPUNDE CIVIL ASOCIATIA FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII. GARANT. ASIGURATOR - Decizie nr. 87 din data de 04.02.2010
SESIZAREA CURTII DE CONTURI PRIVIND APROBAREA SI EFECTUAREA UNOR PLATI NELEGALE DIN BUGETUL LOCAL. EXECUTAREA UNOR CLAUZE PREVAZUTE IN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA, PRIVIND PLATA CATRE SALARIATI A UNOR SUME PENTRU CARE NU EXISTA TEMEI LEGAL. - Decizie nr. 355 din data de 09.04.2009
ACTIUNE IN STABILIREA RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE - Sentinta civila nr. 134 din data de 22.01.2006
Pretentii civile. Raspunderea civila delictuala se intemeiaza pe ideea repararii unui prejudiciu, in timp ce raspunderea penala se intemeiaza pe ideea pedepsirii celui care a savarsit o fapta ilicita, apreciata de lege ca fiind infractiune. De aseme... - Sentinta civila nr. 2650/17.04.2008 din data de 21.09.2009
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
Raspundere civila delictuala - Hotarare nr. 1827 din data de 17.03.2010