Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Rosiori de Vede

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 2551 din data de 31.10.2012 pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Rosiori de Vede | Jurisprudenta Judecatoria Rosiori de Vede

Prin cererea introdusa inregistrata la aceasta instanta la nr. 3273/292 din 20 septembrie 2012, contestatoarea S.C. E T S.R.L., reprezentata prin administrator, in contradictoriu cu intimata AFP RV, a formulat contestatie impotriva somatiei nr. 8354/11.09.2012 si a titlului executoriu nr.8353/11.09.2012, emise de intimata si suspendarea executarii silite pana la ramanerea irevocabila a sentintei, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii formulate contestatoarea a aratat ca prin somatia mentionata a fost instiintata ca figureaza in evidentele fiscale cu suma de 5000 lei debit potrivit procesului verbal nr. 0345732/10.07.2012 emis de Garda Financiara, cu precizarea ca acesta nu constituie titlu executoriu intrucat s-a formulat plangere contraventionala la judecatorie. In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 167 - 170 din Codul de procedura fiscala.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare intrucat nu exista o culpa in sarcina organelor de executare, in motivare, aratand ca la data de 05.09.2012 a fost inregistrata adresa nr. 122464/27.08.2012 a Garzii Financiare, pentru preluarea in debit si executarea procesului verbal de contraventie prin care i s-a aplicat amenda de 5000 lei si, conformandu-se prevederilor O.G. nr. 92/2003 din Codul de procedura fiscala, a procedat la emiterea titlului executoriu si a somatiei in speta. Mai sustine ca debitoarea nu a facut dovada contestarii procesului verbal de contraventie prin informarea organului de executare.
Intampinarea a fost intemeiata pe disp. art. 115 Cod procedura civila iar in dovedire, a  depus un set de inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile de la dosar, instanta a retinut urmatoarele:
Contestatia a fost formulata in termenul legal, avand in vedere ca somatia a fost emisa la data de 11 septembrie 2012, comunicata la data de 14 septembrie 2012, iar inregistrarea cererii la instanta a fost facuta la data de 20 septembrie 2012.
Contestatoarea a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 5000 lei prin procesul verbal  seria H nr. 0345732/10.07.2012, intocmit de agentul constatator Garda Financiara S.
Plangerea impotriva procesului verbal mai sus mentionat, formulata de contestatoare, a fost inregistrata la Judecatoria U.  la nr. 2247/330/2012 iar potrivit certificatului nr. 2247/330/2012 din 25.10.2012 eliberat de aceasta, dosarul avand ca obiect plangere contraventionala are termen de judecata la data de 12 noiembrie 2012.
Intimata prin AFP RV a emis la data de 11 septembrie 2012 somatia nr. 8354 si titlul executoriu 8353 din aceeasi data, catre contestatoare privind obligatia de plata a debitului de 5000 lei in baza procesului verbal contestat.
Conform disp. art. 32 al. 3 din OG 2/2001, plangerea formulata impotriva procesului verbal de contraventie, suspenda executarea.
Astfel, somatia si titlul executoriu din data de 11 septembrie 2012 au fost prematur emise, avand in vedere ca in baza textului de lege aratat, executarea silita a fost suspendata de drept, o data cu formularea plangerii contraventionale, la data de 7 august 2012. Executarea silita va putea fi pornita numai dupa solutionarea plangerii, printr-o hotarare definitiva, in functie de solutia ce urmeaza a fi pronuntata.
Exista posibilitatea ca plangerea sa fie admisa, iar procesul verbal  anulat, neputand constitui titlu executoriu, in atare conditii.
Nu a putut fi retinuta apararea intimatei in sensul ca nu a fost informata cu privire la contestarea procesului verbal de catre debitoarea contestatoare, atata vreme cat suspendarea se produce in temeiul legii iar obligatia de informare revenea Garzii Financiare, care figureaza in calitate de intimat in judecarea plangerii contraventionale.
Ca urmare, in baza art. 399 si art. 404 Cod procedura civila, instanta a admis contestatia si  a dispus anularea tuturor formelor de executare silita. In consecinta, a dispus anularea executarii silite pornite in baza titlului executoriu nr. 8353/11.09.2012 si a respins cererea de suspendare a executarii ca ramasa fara obiect iar in baza art. 274 Cod procedura civila, intimata a fost obligata la plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecata, intrucat se afla  in culpa procesuala.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013