InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Infractiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 C.p.

(Sentinta penala nr. 872 din data de 30.11.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Loviri si alte vatamari | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1801/311/2009 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor PRL, EIR, TVM, BFL pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 C.p.
In continutul actului de sesizare s-a retinut ca in seara de 25.04.2009, in jurul orelor 23.00, pe strada Independentei din Slatina, inculpatii l-au lovit pe partea V. I. M. cu pumnii si picioarele, cauzandu-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de ingrijiri medicale.
In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati inculpatii P. R. L., E.I. R. si T. V. M. si partea vatamata V.I.M., care au declarat ca s-au impacat, instanta luand act de manifestarea de vointa a partilor.
In cursul cercetarii judecatoresti instanta a dispus citarea partii responsabile civilmente B M si T M, avand in vedere ca inculpatii B F L si T V M sunt minori.
A fost audiat inculpatul B F L, care a recunoscut savarsirea infractiunii pentru care a fost trimis in judecata, precizand ca in noaptea de 25.04.2008 intr-adevar a lovit cu picioarele pe partea vatamata, in timp ce era cu ceilalti inculpati, insa nu a fost de acord sa despagubeasca partea vatamata.
A fost audiata si partea vatamata V I M, care a relatat instantei incidentul caruia i-a cazut victima in seara de 25.04.2008, aratand ca se constituie parte civila cu suma de 1000 lei reprezentand daune morale.
   In cauza s-a constituit parte civila si Spitalul Judetean de Urgenta Slatina  cu suma de 51,302 reprezentand cheltuieli de spitalizare ocazionate cu internarea partii vatamate V I M.
   Din ansamblul probelor administrate in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

In seara de 25.04.2009, in jurul orelor 23.00, inculpatul B F L fiind impreuna cu ceilalti inculpati pe strada Independentei din municipiul Slatina l-a lovit pe partea vatamata V I M cu pumnii si picioarele, cauzandu-i traumatism facial, plaga contuza sprancenoasa, langa pupila hematom coroidian, edem retinian, care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de ingrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr. 502/C din 25.04.2008 emis de SJML Olt si internarea in Spitalul Judetean Slatina, sectia Oftalmologie in data de 25.04.2008.
In drept, fapta inculpatului B F L, care in ziua de 25.04.2008 l-a lovit pe partea vatamata VIM in zona capului, cauzandu-i leziuni traumatice ce au necesitat 8-9 zile ingrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 99 si urm. C.p., infractiune savarsita cu intentie directa si pentru care instanta a dispus condamnarea acestuia, avand in vedere dispoz. art. 345 alin. 2 C.p.p., prin sentinta penala nr. 872 pronuntata la data de 30.11.2009 in dosarul penal nr. 1801/311/2009.
La stabilirea acestei situatii de fapt si a vinovatiei inculpatului, instanta a  avut  in vedere  plangerile si declaratiile partii vatamate care se coroboreaza cu declaratiile martorilor, partial cu declaratia inculpatului, care a precizat ca a existat un incident intre el si partea vatamata, dar si cu concluziile certificatului medico-legal existent in cauza si din care rezulta fara putinta de tagada ca partea vatamata a fost victima unei agresiuni in ziua de 25.04.2008, cand a  fost  lovit cu  pumnul in ochi.
Instanta apreciaza ca scopul pedepsei si al legii penale poate fi atins in cauza prin aplicarea unei amenzi penale in raport de gravitatea faptei comise si imprejurarile in care a comis fapta, cu aplicarea disp. art. 99 si urm. C.pen.
Instanta a atras atentia inculpatului asupra dispoz. art. 63 ind. 1 C.p. privind inlocuirea amenzii penale, daca, cu rea credinta se vor sustrage de la plata acesteia.
In ceea ce priveste infractiunile de lovire retinute in sarcina inculpatilor PRL, EIR, TV M instanta in baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 lit. h C.p.p. a dispus incetarea procesului penal prin impacarea partilor.
In baza art.14, 346 C.p.p corob cu art.998-999 Cod civil si art.313 din Legea 95/2006 va admite in parte actiunea civila si va obliga pe inculpatul BFL solidar cu partea responsabila civilmente BM la plata sumei de 500 lei cu titlu de daune morale partea civila si la 51 lei  despagubiri civile catre partea civila Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, reprezentand cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea partii vatamate in aceasta unitate spitaliceasca, intrucat constata ca sunt indeplinite conditiile generale ale raspunderii civile delictuale, avand in vedere ca inculpatul se face vinovat de savarsirea unei fapte ilicite, cauzatoare de prejudicii materiale si morale. Instanta va retine ca in sarcina celorlalti trei inculpati nu poate fi angajata raspunderea civila delictuala pentru prejudiciul suferit de partea civila Spitalul Judetean Slatina, in conditiile in care partea vatamata s-a impacat cu inculpatii, iar impacarea partilor este o cauza care duce la stingerea totala si neconditionata a actiunii civile.
In baza art. 191 alin. 1 si art. 192 pct. 2 lit. b Cod procedura penala va obliga inculpatul BFL in solidar cu partea responsabila civilmente BM la plata sumei de 300 lei catre stat, cheltuieli judiciare avansate de stat in procesul penal, din care 200 lei onorariu avocat oficiu si pe partea vatamata VIM si inculpatii P, E si T la cate 150 lei cheltuieli judiciare statului.
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Loviri si alte vatamari

LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 3047 din data de 14.12.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 256 din data de 08.06.2017
LATURA CIVILA. MOD DE SOLUTIONARE IN CAZUL DECESULUI INCULPATULUI - Decizie nr. 40/A din data de 06.01.2004
Loviri sau alte violen?e. Amenin?are. Port fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica a cutitului. Necompeten?a materiala a inst - Decizie nr. 5 din data de 17.02.2014
Vatamare corporala din culpa. Reducerea in apel a cuantumului daunelor morale - Decizie nr. 3 din data de 10.02.2014
Infrac?iunea de lovire. Re?inerea circumstan?elor atenuante - Sentinta penala nr. 265 din data de 10.12.2013
Loviri ?i alte violen?e. Revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei - Sentinta penala nr. 192 din data de 31.12.2013
Loviri ?i alte violen?e. Reducerea in recurs a cuantumului daunelor morale - Decizie nr. 29 din data de 31.12.2013
Vatamare corporala din culpa. Reducerea cuantumului daunelor morale raportat la propor?ionalitatea cu prejudiciul de agrement suferit de victima - Decizie nr. 102 din data de 27.08.2012
Loviri ?i alte violen?e.Recunoa?terea vinova?iei in fa?a instan?ei de judecata, art.320 ind.1 c.pr. pen. Efecte. - Sentinta penala nr. 38 din data de 21.02.2012
Loviri ?i alte violen?e . Gre?ita aplicare a pedepsei sub minimul special prevazut de lege. Majorarea in recurs a pedepsei. - Decizie nr. 104 din data de 10.10.2012
Corecta incadrare ?i individualizare judiciara a infrac?iunii de lovire ?i alte violen?e - Decizie nr. 55 din data de 07.05.2012
Loviri sau alte violente. Latura penala - Corecta individualizare a sanctiunii amenzii, raportata la circumstantele reale ale faptei si la circumstantele personale ale inculpatului. Latura civila Neindeplinirea conditiei de pornire din oficiu a act... - Decizie nr. 99 din data de 18.04.2011
Vatamare corporala din culpa. Casarea sentintei instantei de fond in ceea ce priveste latura civila. Reducerea cuantumului daunelor morale. - Decizie nr. 83 din data de 21.03.2011
Loviri sau alte violente. Aplicarea efectului extensive al recursului cu privire la inculpatii care nu au declarat recurs. Reducerea cuantumului pedepselor si a termenelor de incercare. - Decizie nr. 111 din data de 11.05.2011
Loviri sau alte violente. Corecta cuantificare a daunelor morale. Neacordarea daunelor materiale (prejudiciu incert). - Decizie nr. 86 din data de 28.03.2011
Vatamare corporala. Neretinerea circumstantei agravante a savarsirii faptei de trei persoane impreuna. Majorarea, in recurs, a pedepselor aplicate inculpatilor. - Decizie nr. 87 din data de 28.03.2011