InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Loviri sau alte violente. Latura penala - Corecta individualizare a sanctiunii amenzii, raportata la circumstantele reale ale faptei si la circumstantele personale ale inculpatului. Latura civila Neindeplinirea conditiei de pornire din oficiu a act...

(Decizie nr. 99 din data de 18.04.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Loviri si alte vatamari | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta penala nr. 66/7.02.2011 a Judecatoriei Sibiu, a fost condamnat inculpatul S N, la o pedeapsa de 1.000 lei amenda penala pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.
S-au pus in vedere inculpatului dispozitiile art. 631 C.pen.
S-a constatat ca partea vatamata D N L,  nu s-a constituit parte civila in cauza.
In baza art. 14 si art. 346 al. 1 C.p.p. raportat la art. 998-999 C.civ. si art. 313 din Legea nr. 95/2006 a fost admisa actiunea civila formulata de partea civila Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si a fost obligat inculpatul la plata sumei de 95 lei la care se adauga dobanda legala de la data ramanerii definitiva a hotararii pana la data platii efective.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut, in fapt ca la data de 21.09.2009, in jurul orelor 10,50, partea vatamata D N L se afla in curtea Liceului Energetic , cand a fost agresata de inculpatul S N, leziunile corporale produse necesitand 2-3 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare, conform certificatului medico-legal din data de 21.09.2009.
Aceasta stare de fapt a rezultat din declaratia de recunoastere a inculpatului  care se coroboreaza cu plangerea si declaratia partii vatamate , cu concluziile certificatului medico-legal din 21.09.2009  si cu declaratiile martorilor S A si C E L  care nu au vazut insa momentul propriu zis al agresiunii, ci l-au observat pe inculpat cand a fugit de langa partea vatamata.
Retinand vinovatia inculpatului in savarsirea faptei, instanta de fond a aplicat acestuia o pedeapsa cu amenda de 1000 lei, retinand la individualizarea judiciara a pedepsei, gradul mediu de pericol social, numarul zilelor de ingrijiri medicale, urmarile care s-ar fi putut produce, dar si atitudinea sincera a inculpatului care a recunoscut si regretat fapta.
Impotriva acestei sentinte a formulat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu criticand sentinta atacata pentru nelegalitate si netemeinicie intrucat instanta de fond nu s-a pronuntat asupra actiunii civile, fiind incalcate dispozitiile art. 346, 17 C.p.p. intrucat partea vatamata era o persoana cu capacitate de exercitiu restransa la data savarsirii faptei, astfel ca actiunea civila trebuia pornita si exercitata din oficiu conform art. 17 C.p.p.
Examinand sentinta recurata, prin prisma motivelor de recurs formulate si din oficiu, sub toate aspectele, potrivit dispozitiilor art. 3856 pct. 3 C.p.p., tribunalul a constatat ca recursul formulat este nefondat si, in baza art. 38515 pct. 1 lit. b C.p.p. l-a  respins, pentru urmatoarele considerente:
Probatoriul administrat in cauza (plangerea penala, declaratia partii vatamate, certificatul medico-legal, declaratia martorului S.A  , C.E.L, declaratia inculpatului) confirma starea de fapt astfel cum a fost retinuta de instanta.
Sub aspectul individualizarii judiciare a pedepsei aplicate, tribunalul a constatat ca, date fiind circumstantele reale ale faptei si circumstantele personale ale inculpatului, sanctiunea amenzii de 1000 lei aplicata inculpatului de instanta de fond este corect individualizata.
In ceea ce priveste insa latura civila, tribunalul a constatat ca la momentul sesizarii instantei de fond cu rechizitoriul (2.12.2010) partea vatamata implinise 18 ani (la data de 18.11.2010) avand deci, deplina capacitate de exercitiu, putand formula constituire de parte civila, nefiind incidente in cauza, dispozitiile art. 17 C.p.p.
De altfel, instanta de fond la termenul de judecata din 10.01.2011  a constatat faptul ca partea vatamata a implinit 18 ani si a luat act de pozitia procesuala a partii vatamate de a nu se constitui parte civila in proces.
Pe cale de consecinta, tribunalul a apreciat ca recursul parchetului este nefondat si a fost respins.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Loviri si alte vatamari

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 3047 din data de 14.12.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 256 din data de 08.06.2017
LATURA CIVILA. MOD DE SOLUTIONARE IN CAZUL DECESULUI INCULPATULUI - Decizie nr. 40/A din data de 06.01.2004
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015