InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bacau

loviri si alte violente

(Hotarare nr. 256 din data de 08.06.2017 pronuntata de Judecatoria Bacau)

Domeniu Loviri si alte vatamari | Dosare Judecatoria Bacau | Jurisprudenta Judecatoria Bacau

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBAC:2017:002.000958
Dosar nr. 256/180/2016
“Operator 3106. Confiden?ial, date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile din Legea nr. 677/2001”INSTANTA
Deliberand

            Asupra cauzei de fa?a constata urmatoarele:
            Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau nr. 3114/P/2014 din data de 19.11.2015, inregistrat la Judecatoria Bacau sub nr. 256/180/2016, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului XX, fiul lui - ?i -, nascut la data de 16.10.1942 in Pa?cani, jud. Ia?i, domiciliat in -, com. -, jud. Bacau, CNP -, cu privire la savar?irea infrac?iunii de lovire sau alte violente, prev. de art. 193 al. 2 C.p., constand in aceea ca in data de 29.03.2014, in jurul orei 13 i-a aplicat lovituri repetate cu obiecte contondente (furca, foarfec) persoanei vatamate XX, cauzandu-i leziuni ce au necesitat  pentru vindecare un numar de 70-75 zile de ingrijiri medicale.
         In actul de sesizare a instan?ei s-a re?inut ca la data de 29.03.2014 persoana vatamata se afla in gradina din spatele locuin?ei sale din satul Siretu, care se invecineaza cu proprietatea inc. XX. Intre cei doi exista un conflict mai vechi, legat de delimitarea dintre proprieta?i, motiv pentru care ace?tia au inceput sa i?i adreseze expresii triviale. 
La un moment dat persoana vatamata l-a lovit pe XX cu o furca in zona capului, motiv pentru care inculpatul a venit catre ea ?i a lovit-o cu un foarfec de taiat via atat peste cap, cat ?i peste alte par?i ale corpului.  La un moment dat persoana vatamata a cazut la pamant, inculpatul continuand sa o loveasca atat cu foarfeca in zona capului, cat ?i cu furca pe care ?i-o insu?ise de la victima.
Declara?ia persoanei vatamate se coroboreaza cu depozi?iile martorilor XX,  XX, XX, XX. 
Astfel, martorul ocular XX precizeaza ca dupa ce persoana vatamata a cazut la pamant, tarandu-se catre locuin?a sa, inculpatul a revenit, facand afirma?ia ” ai inviat ”, dupa care a continuat sa ii aplice lovituri cu furca peste toate zonele corpului.
De altfel depozi?iile martorilor se coroboreaza cu concluziile medicilor legi?ti, care au constatat ca pe corpul victimei exista atat cicatrici de culoare roz de diverse dimensiuni, cat ?i echimoze cauzate de loviturile primite. 
Persoana vatamata XX a depus un certificat medico-legal, conform caruia leziunile suferite au necesitat pentru vindecare un numar de 50-55 zile de ingrijiri medicale. In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale care a constatat ca leziunile suferite de persoana vatamata XX necesita suplimentar un numar de 20 de zile de ingrijiri medicale, totalizand astfel un numar de 70-75 de zile de ingrijiri medicale in vederea vindecarii. Totodata medicii legi?ti au concluzionat ca leziunile nu au fost de natura a-i pune in primejdie via?a.
Cu ocazia audierii inculpatul a recunoscut comiterea faptei, precizand ca a existat o provocare din partea victimei care i-a aplicat o lovitura in cap cu coada furcii, cauzandu-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 7-9 zile de ingrijiri medicale. Cu privire la aceasta fapta inculpatul nu a dorit sa formuleze plangere penala, dispunandu-se clasarea cauzei sub aspectul savar?irii infractiunii de loviri sau alte violen?e, prev. de art. 193 al. 2 din C.pen., intrucat lipse?te plangerea prealabila..
          Prin incheierea judecatorului de camera preliminara nr. 255 din data de 15.03.2016 pronun?ata in dosarul nr. 256/180/2016/a1 a fost constatata legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si a fost dispusa inceperea judecatii fata de inculpat pentru infractiunea de care a fost acuzat.
          Fiind audiat in instan?a, inculpatul XX nu a recunoscut savar?irea faptei de care este acuzat a?a cum a fost re?inuta in actul de sesizare.
          Din analiza probelor administrate in cauza in cursul urmaririi penale ?i a cercetarii judecatore?ti, din declara?iile persoanei vatamate ?i a inculpatului, instan?a re?ine urmatoarea situa?ie de fapt:
           La data de 29.03.2014, in jurul orelor 13,00, persoana vatamata XX se afla in gradina din spatele locuin?ei sale din satul Siretu, comuna Sauce?ti, jude?ul Bacau, gradina  care se invecineaza cu proprietatea inculpatului XX. Intre cei doi exista un conflict mai vechi, legat de dreptul de proprietate asupra unei suprafe?e de teren. Starea conflictuala preexistenta intre par?i rezulta din recunoa?terea de catre acestea, precum ?i din inscrisurile existente la dosar, situa?ia lor facand obiectul altor doua dosare penale.
Inculpatul, aflat pe terenul sau in apropierea hotarului, a intrebat persoana vatamata de ce a luat semnul de hotar amplasat de un specialist topo-cadastral cu ocazia unei masuratori, iar persoana vatamata XX a inceput sa ii adrese cuvinte insultatoare ?i l-a lovit pe XX cu o furca in zona capului. Inculpatul s-a apropiat de persoana vatamata ?i a incercat sa o deposedeze de furca, ?inand cu o mana de furca, iar cu cealalta lovind-o pe persoana vatamata cu un foarfece de taiat via atat peste cap, cat ?i peste alte par?i ale corpului.  La un moment dat persoana vatamata a cazut la pamant, inculpatul continuand sa o loveasca peste picioare cu furca pe care ?i-o insu?ise de la persoana vatamata.
          Din inscrisurile medicale aflate la dosar rezulta ca leziunile cauzate de inculpat au necesitat 70-75 de zile de ingrijiri medicale, conform expertizei medico-legale efectuate in cauza. Persoana vatamata a fost internata, ca urmare a leziunilor suferite in urma loviturilor primite, in doua randuri la Spitalul Jude?ean de Urgen?e Bacau, Sec?ia Ortopedeie ?i Traumatologie, ini?ial, la data 29.03.2014 fiind transportata cu ambulan?a.
          In drept, fapta inculpatului XX, care in data de 29.03.2014, in jurul orei 13 i-a aplicat lovituri repetate cu obiecte contondente (furca, foarfece de vie) persoanei vatamate XX, cauzandu-i leziuni ce au necesitat  pentru vindecare un numar de 70-75 zile de ingrijiri medicale, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii  de lovire sau alte violente, prev. de art. 193 alin.(2) C.pen. Fapta a fost comisa cu vinova?ie , nejustificata ?i imputabila inculpatului.
          Inculpatului ii va fi aplicata o pedeapsa, la a carei individualizare judiciara  se va ?ine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevazute de art. 72 C.pen. urmarindu-se atingerea scopului pedepsei. Scopul pedepsei  consta in  prevenirea savarsirii de noi infractiuni. Func?iile pedepsei sunt mecanismele prin care pedeapsa actioneaza asupra condamnatului si asupra altor persoane in vederea realizarii scopului acesteia. Functiile pedepsei apar si ca scopuri imediate ale acesteia. Ele sunt: functia de constrangere (represiva), functia de reeducare, functia de exemplaritate si functia de eliminare. Realizarea scopului pedepsei depinde de aptitudinea ei functionala. Astfel, instan?a in prezenta cauza se va orienta spre aplicarea unei amenzi penale inculpatului, avand in vedere varsta inaintata a acestuia, faptul ca este pensionar ?i lipsa antecedentelor penale.
           Sub aspect civil, instan?a constata ca persoana vatamata XX s/a constituit parte civila cu suma de 20.000 lei despagubiri civile ?i 50.000 lei daune morale. Nu au fost propuse probe in sus?inerea laturii civile. Instan?a , constatand ca persoanei vatamate i-au fost cauzate prejudicii, atat materiale cat ?i morale, urmeaza sa admita in parte ac?iunea civila , in baza art.25 C.proc.pen., art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod civ. ?i va obliga inculpatul  la plata catre partea civila Murdzec Olga, a sumei de 7.000 lei cu titlu de despagubiri civile reprezentand daune materiale ?i a sumei de 5.000 lei cu titlul de daune morale, apreciind ca aceste sume sunt suficiente ?i indestulatoare. Va obliga inculpatul la plata despagubirilor catre unitatea medicala.
          Va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

             In baza art.193 alin.(2) C.pen., cu referire la art.396 alin.(1) si (2) C.proc.pen.  condamna pe inculpatul XX, cetatean roman, fiul lui - si - , nascut la -, in oras -, jud.-, cu domiciliul in sat -,comuna -, jud. Bacau, pensionar, fara antecedente penale, CNP -,  la  pedeapsa amenzii de 3000 lei, corespunzatoare a 300 zile -amenda si a 10 lei/ziua-amenda, conform art.61 alin.(2) si (4) lit.c) C. pen.
          Atrage atentia inculpatului XX asupra prevederilor art.63 C. pen. cu privire la neexecutarea cu rea-credinta, in tot sau in parte, a pedepsei amenzii de catre persoana condamnata, cu privire la faptul ca numarul zilelor-amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoarea.
       In baza art.25 C.proc.pen., art.397 C.proc.pen. rap. la art.1357 Cod. civ., admite in parte actiunea civila exercitata de  persoana vatamata XX , domiciliata in satul -, comuna -, jud. Bacau si obliga inculpatul XX  la plata catre partea civila XX, a sumei de 7.000 lei cu titlu de despagubiri civile reprezentand daune materiale ?i a sumei de 5.000 lei cu titlul de daune morale .
        In baza art.25 C.proc.pen., art.397 C.proc.pen. rap. la art.1357 Cod. civ., admite in actiunea civila exercitata de  partea civila Serviciul Jude?ean de Ambulan?a Bacau ?i obliga inculpatul XX la plata catre acesta a sumei de 55,80 lei daune materiale.
        In baza art.398, art.274 alin.(1) Cod proc.pen., obliga inculpatul  XX la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de 600 lei.
           Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.
 Pronuntata in sedinta publica  astazi  8 iunie 2017.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Loviri si alte vatamari

LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
ultraj - Sentinta penala nr. .... din data de 12.10.2018
distrugere - Sentinta penala nr. 738 din data de 30.03.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
tainuire - Sentinta penala nr. 1008 din data de 22.10.2018
santaj - Hotarare nr. 18541 din data de 13.04.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
talharie - Hotarare nr. 6711 din data de 09.05.2017
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
santaj - Hotarare nr. 12160 din data de 27.04.2017
fals in declaratii - Hotarare nr. 2197 din data de 01.03.2017
plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
amenintare si ultraj - Hotarare nr. 8606 din data de 08.06.2017
refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
talharie - Sentinta penala nr. 954 din data de 14.12.2017