InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Infractiunile prev.de art. 38 al.1 si 4 din Legea 319/2006 si art. 184 al.2 si 4 C.p cu aplic.art.33 lit.b C.p.

(Sentinta penala nr. 871 din data de 30.11.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Loviri si alte vatamari | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


             Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1536/311/2009, a fost trimis in judecata in stare de libertate inculpatul T. O. pentru savarsirea infractiunilor prev. de  art. 38 al.1 si 4 din Legea 319/2006 si prev. de art. 184 alin. 2 si 4 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. b C.p., retinandu-se in actul de sesizare ca in ziua de 18.03.2007 in timp ce efectua manevre de depanare a instalatiei pe toba granicului cu ajutorul telegramei, utilizand utilajul multifunctional pentru reparat sonde de titei si gaze tip AM10, montat pe un autosasiu Roman 13.250 DHAE, echipat cu accesorii, a accidentat-o pe partea vatamata G.F. aflat pe structura instalatiei, producandu-i traumatism cranio-cerebral acut mediu, coma gradul II, disjunctie pubiana, fractura bazin, care au necesitat 120 zile de ingrijiri medicale si scaderea capacitatii de munca (invaliditate gradul III), infirmitate fizica si infirmitate psihica.
             Cu ocazia cercetarii judecatoresti, instanta a procedat la audierea inculpatului T.O., care a apreciat ca nu este vinovat de producerea accidentului de munca si a precizat ca potrivit normelor de munca partea vatamata nu avea ce sa caute pe toba greabanului utilajului, nefiind de acord cu plata daunelor morale si materiale solicitate de acesta.
   A fost audiata partea vatamata G.F., care a relatat instantei modul in care a perceput accidentul de munca a carui victima a fost.
Au fost audiati martorii din acte SFG, MC, MD, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.
Tot pe parcursul cercetarii judecatoresti, partea civila Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti a comunicat instantei ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 9961,94 lei si a fost introdusa in cauza in calitate de parte responsabila civilmente SC PSV C SA Bucuresti prin lichidator judiciar, societate la care inculpatul isi desfasura activitatea de munca.
De asemenea, s-au solicitat relatii de la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu privire la SC P S SA Bucuresti, s-au solicitat relatii de la SC P.O. Pitesti in sensul daca a preluat activele SPC, avand in vedere ca in actul de sesizare al instantei organul de urmarire penala nu a facut demersuri pentru a stabili partea responsabila civilmente ce trebuia introdusa in cauza.
La solicitarea instantei, SC PSV C SA Bucuresti a comunicat relatii cu privire la veniturile de care a beneficiat partea vatamata in perioada iulie 2006 - noiembrie 2007 si veniturile pe care le-ar fi incasat daca ar fi desfasurat activitate in anul 2009.
Din ansamblul probelor administrate in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Inculpatul T.O. indeplinea functia de sondor sef la S.P.C. din cadrul SC PSV C SA Bucuresti si in aceasta calitate avea obligatia de a supraveghea si coordona utilajul folosit la reparatii. In ziua de 18.03.2007 impreuna cu mai multi colegi  au incercat sa repare o sonda si in timp ce efectua manevre de depanare a instalatiei pe toba granicului cu ajutorul telegramei, (manevra de strangere a cablurilor specifice pe cele doua tambururi ale utilajului multifunctional), utilizand utilajul multifunctional pentru reparat sonde de titei si gaze tip AM10, montat pe un autosasiu Roman 13.250 DHAE, echipat cu accesorii, a actionat in mod gresit manetele de manevrare a utilajului si astfel a accidentat-o pe partea vatamata G F aflat pe structura instalatiei, producandu-i traumatism cranio-cerebral acut mediu, coma gradul II, disjunctie pubiana, fractura bazin, care au necesitat 120 zile de ingrijiri medicale si scaderea capacitatii de munca (invaliditate gradul III), infirmitate fizica si infirmitate psihica.
In drept, faptele inculpatului T. O. intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de neglijenta in serviciu si vatamare corporala din culpa prev. de art. 184 alin. 2,4 C.p., infractiuni pentru care instanta va dispune condamnarea acestuia, avand in vedere dispoz. art. 345 alin. 2 C.p.p.
  Intrucat inculpatul a savarsit doua infractiuni in prezenta cauza inainte de a  fi condamnat definitiv pentru  vreuna  dintre  ele, instanta  va face  aplicarea dispoz. art. 33, 34 C.p.
Instanta retine ca accidentul de munca din ziua de 18.03.2007 soldat cu vatamarea sanatatii si a integritarii corporale a partii vatamate GF s-a produs din culpa exclusiva a inculpatului TO, care in timp ce efectua manevrele de strangere a cablurilor pe tambur a manevrat gresit manetele utilajului, fapt ce a condus la declansarea celui de-al doilea cablu de pe tamburul principal al utilajului multifunctional si la prinderea partii vatamate GF, persoana care era dirijata de inculpat in calitatea sa de sondor sef si careia sanatatea si integritatea corporala i-a fost vatamata grav in conditiile in care a fost prins intre acest cablu si peretii tamburului principal. De altfel, raportul de expertiza tehnica efectuat in cauza a concluzionat faptul ca a fost exclusa actionarea accidentala a comenzilor granicului (utilajului) sau pornirea inexplicabila a acestuia, asa cum a sustinut inculpatul, acest aspect fiind inlaturat si prin depozitia martorului SFG, care indeplinea functia de sondor sef ca si inculpatul si care a mentionat ca utilajul in cauza pe care il deservea si el nu poate efectua operatiuni in mod accidental, ci numai ca urmare a unor manevre gresite sau intentionate ale celui care il deserveste, facand precizarea ca manevrele la cele doua tambururi pe care se strange si de pe care se desprinde cablul sunt manevra distincte, separate, fiecare tambur pornind numai ca urmare a unor operatiuni efectuate de sondorul sef.
La stabilirea acestei situatii de fapt si a vinovatiei inculpatului, instanta a avut in vedere plangerea si declaratiile partii vatamate care se coroboreaza cu declaratiile martorilor audiati in cauza, declaratiile inculpatului, dosarul de cercetare a evenimentului intocmit de ITM Olt, fise de observatie clinica, raport de expertiza medico-legala intocmit de IML Craiova, raportul de expertiza tehnica, procesului verbal de cercetare la fata locului si plansa cu fotografii judiciare, fisa postului sondorului sef.
La individualizarea  pedepsei ce s-a aplicat inculpatului prin sentinta penala nr. 871 pronuntata la data de 30.11.2009 in dosarul penal nr. 1536/311/2009, instanta a tinut seama de dispozitiile  art. 52 si art. 72 C.p., de dispozitiile  partii generale a codului penal, de limitele de pedeapsa  fixate in partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de imprejurarile concrete in care a fost savarsita fapta, precum si de circumstantele personale ale inculpatului.
Instanta a retinut ca scopul preventiv-educativ si sanctionator al pedepsei si al legii penale poate fi atins in cauza prin aplicarea unei pedepse cu inchisoarea inculpatului in limitele prevazute de legea speciala.
In ceea ce priveste  modalitatea de executare a pedepsei, instanta a constatat ca sunt indeplinite conditiile art. 81 C.p. privind suspendarea conditionata a executarii pedepsei intrucat inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, nefiind cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine procesuala relativ sincera, astfel incat apreciaza ca scopul pedepsei si al legii penale se poate realiza si fara privarea de libertate, iar aceasta modalitate de executare va constitui un avertisment suficient si indestulator pentru ca inculpatul sa nu mai persevereze in savarsirea de noi infractiuni.
           Instanta in baza art. 359 C.p.p. a atras atentia inculpatului asupra dispoz. art. 83 C.p. privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei daca in termenul de incercare ce va fi stabilit in prezenta cauza va savarsi o noua infractiune.
Potrivit disp. art. 71 alin. 1 si 2  C.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev. de art. 64 C.p., iar condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a - c C.p. din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa or pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.
Astfel in baza art. 71 alin. 2 C.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b C.p. cu referire la art. 8 CEDO, cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei si cauza  Hirst contra Marii Britanii pe durata executarii pedepsei principale.
In ceea ce priveste latura civila a cauzei, instanta vazand probele administrate in cauza in baza art. 14, 346 C.p.p. coroborat cu art. 998, 999 C.civ., art. 313 din Legea 95/2006 a admis in parte actiunea civila, intrucat a constatat ca sunt indeplinite conditiile generale ale raspunderii civile delictuale in raport de fapta inculpatului si a obligat inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente SC PSV C SA B prin lichidator RVA I S SPRL B la plata urmatoarelor sume:
- 150.000 lei daune morale catre partea civila GF, intrucat acordarea acestei sume de bani este necesara pentru acoperirea prejudiciului moral suferit de partea vatamata ca urmare a accidentului de munca din ziua de 18.03.2007, accident in urma caruia partea vatamata a suferit leziuni grave la tot corpul (cap, hemitorace, bazin, aripa iliaca, disjunctie de bazin), ce au pus in primejdie viata acestuia si au fost totodata de natura sa conduca la diminuarea capacitatii de munca a partii vatamate, cauzandu-i infirmitate corespunzatoare gradului III de invaliditate.
- 9961,94 lei catre partea civila SCUB conform actelor de la dosar.
- 21.312 lei diferenta dintre pensia de invaliditate si veniturile pe care le-ar fi incasat de la data de 18.03.2007 - 30.11.2009 ( 1136 lei venit lunar net pe care l-ar fi incasat partea vatamata conform actelor de la dosar - 470 lei pensie de invaliditate x 32 luni)
- 666 lei prestatie periodica de la data de 01.12.2009 si pana la incetarea starii de nevoie a partii vatamate (1136 lei - 470 lei).
A respins actiunea civila cu privire la plata celorlalte despagubiri materiale solicitate ca nedovedita, avand in vedere ca sarcina probei revine partii vatamate, iar aceste sume pretinse nu au fost dovedite.
Instanta apreciaza ca in cauza calitatea de parte responsabila civilmente o are SC PSV C SA B prin lichidatorul judiciar, avand in vedere ca din actele de la dosar a rezultat ca la data accidentului si ulterior aceasta societatea avea dreptul de dispozitie asupra muncitorilor din cadrul SPC, unde s-a produs accidentul de munca din ziua de 18.03.2007 si desi aceasta societate invoca ca a fost preluata de SC P SA Bucuresti, actele existente nu dovedesc acest fapt.
Potrivit art.191 alin.1 si 3 C.p.p. va obliga pe inculpatul T O in solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.
Conform art 193 alin. 2 C.p.p .va  obliga pe inculpat la plata sumei de 2000 lei catre partea civila GF, suma reprezentand cheltuieli de judecata constand in onorariu avocat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Loviri si alte vatamari

LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 3047 din data de 14.12.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 256 din data de 08.06.2017
LATURA CIVILA. MOD DE SOLUTIONARE IN CAZUL DECESULUI INCULPATULUI - Decizie nr. 40/A din data de 06.01.2004
Loviri sau alte violen?e. Amenin?are. Port fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica a cutitului. Necompeten?a materiala a inst - Decizie nr. 5 din data de 17.02.2014
Vatamare corporala din culpa. Reducerea in apel a cuantumului daunelor morale - Decizie nr. 3 din data de 10.02.2014
Infrac?iunea de lovire. Re?inerea circumstan?elor atenuante - Sentinta penala nr. 265 din data de 10.12.2013
Loviri ?i alte violen?e. Revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei - Sentinta penala nr. 192 din data de 31.12.2013
Loviri ?i alte violen?e. Reducerea in recurs a cuantumului daunelor morale - Decizie nr. 29 din data de 31.12.2013
Vatamare corporala din culpa. Reducerea cuantumului daunelor morale raportat la propor?ionalitatea cu prejudiciul de agrement suferit de victima - Decizie nr. 102 din data de 27.08.2012
Loviri ?i alte violen?e.Recunoa?terea vinova?iei in fa?a instan?ei de judecata, art.320 ind.1 c.pr. pen. Efecte. - Sentinta penala nr. 38 din data de 21.02.2012
Loviri ?i alte violen?e . Gre?ita aplicare a pedepsei sub minimul special prevazut de lege. Majorarea in recurs a pedepsei. - Decizie nr. 104 din data de 10.10.2012
Corecta incadrare ?i individualizare judiciara a infrac?iunii de lovire ?i alte violen?e - Decizie nr. 55 din data de 07.05.2012
Loviri sau alte violente. Latura penala - Corecta individualizare a sanctiunii amenzii, raportata la circumstantele reale ale faptei si la circumstantele personale ale inculpatului. Latura civila Neindeplinirea conditiei de pornire din oficiu a act... - Decizie nr. 99 din data de 18.04.2011
Vatamare corporala din culpa. Casarea sentintei instantei de fond in ceea ce priveste latura civila. Reducerea cuantumului daunelor morale. - Decizie nr. 83 din data de 21.03.2011
Loviri sau alte violente. Aplicarea efectului extensive al recursului cu privire la inculpatii care nu au declarat recurs. Reducerea cuantumului pedepselor si a termenelor de incercare. - Decizie nr. 111 din data de 11.05.2011
Loviri sau alte violente. Corecta cuantificare a daunelor morale. Neacordarea daunelor materiale (prejudiciu incert). - Decizie nr. 86 din data de 28.03.2011
Vatamare corporala. Neretinerea circumstantei agravante a savarsirii faptei de trei persoane impreuna. Majorarea, in recurs, a pedepselor aplicate inculpatilor. - Decizie nr. 87 din data de 28.03.2011