InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 257 din data de 19.01.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

       Opozitie la executare

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin sentinta civila nr. 257/19.01.2010 pronuntata in cauza nr. 10472/311/2009 Judecatoria Slatina a respins opozitia la
executare formulata de contestatoarea SC G.M.E. SRL in contradictoriu cu intimata U.T.B., ca fiind  neintemeiata.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata  sub nr. 10472/311/2009 contestatoarea SC G.M.E. S.R.L. in contradictoriu cu intimata U.T.B. a
formulat opozitie la executare impotriva Somatiei Cambiale, Bilet la Ordin, seria BACX3AA nr. 0177635 in valoare de 23.000
lei, promovata de creditorul U.T.B., dosar de executare 1073/7/2009, dosar instanta, Judecatoria Slatina, nr 7016/311/2009,
Executor Bancar D.P.V., din cadrul U.T.B., pentru ca in urma analizarii lucrarilor dosarului prin hotararea ce se va
pronunta sa dispuna nulitatea titlului avand in vedere exceptiunile personale care deriva din raporturile juridice care
intervin intre partile semnatare ale Biletului la Ordin,  raporturi care constituie - raportul fundamental al Biletului la
Ordin abstract, art. 63 coroborat cu art.  19 din  Legea 58/1934 modif. si Pct. 328 din Normele-Cadru nr. 6/08.03.1994
Partea Cap VIII.
Exceptiile personale sunt exceptii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea Biletului la Ordin,
viciile de consintamant si care izvorasc din raporturi ulterioare creatiei Biletului la Ordin.
In motivarea contestatiei se arata ca prin "Somatia Cambiala" promovata de creditorul U.T.B., contestatoarea a fost
obligata  la  plata sumei de 23.000 lei , potrivit Titlului executor Bilet la Ordin seria BACX3AA nr. 0177635, emis de
opozanta la data de 07.11.2008, scadent la data de 26.01.2009.
Avand in vedere dispozitiile art. 63, raportat la art. 19 din Legea 58/1954, si Normele Cadru nr. 6/1994, pct 328,
contestatoarea intelege pe calea opozitiei la executare sa invedereze instantei ca intre cei doi semnatari ai B.O. recte -
emitent SC G.M.I.P.E. SRL si SC C. SRL, au existat relatii de cooperare de ordin comercial.
In sensul raportului fundamental, se arata ca intre parti s-au desfasurat mai multe operatiuni comerciale cu substitute
financiar, circulatia marfurilor fiind efectuata in baza contractului in forma simplificata (factura) urmata de plata
efectuata prin Ordin de plata imediat sau Bilet la Ordin, in conditiile in care durata de timp la care se efectua plata
depasea termenul de 15 sau 30 zile.
Toate aceste instrumente de plata erau emise asupra trasului U.T.B., cu acordul expres al emitentului.
Prin definitie, biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura doua persoane,
subscriitorul (emitentul) si beneficiarul. Biletul la ordin este emis si subscris (completat si semnat) de emitent care in
calitatea sa de debitor se obliga sa plateasca o suma de bani, la un anumit termen sau la prezentare, beneficiarului in
calitate de creditor al emitentului sau al orcarui posesor legitim al titlului.
Se mai arata ca la data creerii Biletului la Ordin a carui nulitate o solicita contestatoarea nu avea nici-un fel de datorii
catre SC CRISMAN SRL, situatia fiind de urmatoarea maniera.
Contestatoarea a eliberat mai multe bilete "IN ALB", printe care si biletul a carui nulitate o solicita, urmand sa ridice
mai multe materiale de constructii de la posesor, care dupa o anumita perioada de timp - functie de valoarea marfurilor
care se cumulau, acesta sa introduca B.O. la tras -U.T.B..
Aceasta operatiune se efectua numai cu acordul strict al subscrisului-emitent, la data cand exista in depozitul trasului
provizionul necesar acoperirii instrumentului.
Fara acordul subscrisului-emitent, - exceptie privitoare la viciul de consimtamant - SC C. SRL, a scontat Biletele la
Ordin, precum si B.O. a carui nulitate o solicita contestatoarea in favoarea sa.
Se precizeaza ca in acest caz exista un total viciu de consintamant - din partea emitentului, precum si din partea
trasului, care era obligat sa le solicite consintamantul dat fiind sumele de bani care nu sunt deloc de neglijat.
De asemenea precizeaza ca Biletul la Ordin nu a fost completat de emitent si contestatoarea a luat cunostinta de aceasta
operatiune de scontare, tarziu.
Cum Exceptiile Personale nu pot fi dovedite decat prin acte scrise, contestatoarea apreciaza ca dovada deplina a acestor
exceptii se face prin inscrisurile emanate de la tras - U.T.B., Extrase de cont, facturi si alte inscrisuri, precum si alte
probatorii in completare.
Opozitia Cambiala indeplineste conditiile de admisibilitate, prevazute de art. 63, raportat la art. 19 din Legea 58/1954,
si Normele Cadru nr. 6/1994, pct 328.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 19, 62 - 63 din Legea nr 58/1934, Normele-Cadru nr. 6/1994, art. 112 Cod Proc
civ.
In dovedirea  actiunii contestatoarea a  depus  in copii somatia cambiala,  biletul la ordin, adresa cu nr.9/06.01.2010
emisa de catre SC C. SRL si sold analitic precum si note de sedinta.
Intimata legal citata a formulat si a depus la dosar intampinare impotriva "opozitiei la somatia de executare" prin care
solicita respingerea acesteia ca netemeinica si nelegala.
Sistemul procedural al executarii biletului la ordin pune la dispozitia debitorului somat, potrivit art.61 din Legea
nr.58/1934, o cale de atac specifica numita opozitie (art.62 din Legea nr.58/1934), care nu trebuie confundata cu
contestatia la executare prev. de art.399 si urm. C.p.c.
Prin intentarea opozitiei, executarea biletului la ordin se transforma intr-o actiune cambiala in sensul ca deschide
contenciosul cambial, dand posibilitatea debitorului ca in apararea sa invoce exceptiile privind nulitatea titlului
(art.104 si art.105) si exceptiile intemeiate pe raporturile personale dintre posesorul titlului si debitorul actionat.
Avand in vedere ca biletul la ordin incorporeaza creanta in insusi titlul, de unde si denumirea de titlu de credit acordata
cambiei, biletului la ordin si cecului, intimata solicita ca, in raport cu petitul actiunii (anularea BO) se impune
aplicarea prev. art.2 alin.l indice 1 din Legea nr.146/1997 si sa dispuna in sarcina oponentului achitarea taxei judiciare
de timbru in suma de 1626 lei si a timbrului judiciar in suma de 5 lei.
In cazul in care oponentul nu se va conforma obligatiei de achitare a taxei de timbru si a timbrului judiciar, solicita
anularea actiunii, in temeiul art. 20 alin.3 din Legea nr.146/1997.
 Cu privire la nulitatea titlului din prezenta cauza, acesta indeplineste toate conditiile de forma prev. de art. 104
corob. cu art. 105 din Legea nr.58/1934 respectiv: 1) denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si
exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu; 2) promisiunea neconditionata de a plati o suma
determinata; 3) aratarea scadentei; 4) aratarea locului unde plata trebue facuta; 5) numele aceluia caruia sau la ordinul
caruia plata trebue facuta; 6) aratarea datei si a locului emiterii; 7) semnatura emitentului.
In aceste conditii este netemeinica si nelegala orice sustinere a oponentului privind nulitatea titlului reprezentat de BO
cu seria BACX3AA nr. 0177635 in suma de 25250,31 lei emis de catre oponent la data de 07.11.2008 in favoarea SC C. SRL cu
scadenta la 26.01.2009, fapt pentru care intimata solicita respingerea actiunii.
In ceea ce priveste exceptiile intemeiate pe raporturile personale dintre posesorul titlului si debitorul actionat arata ca
in conformitate cu prev. art.63 alin.2 din Legea nr.58/1934, dovedirea exceptiilor se face numai pe baza de inscrisuri care
sunt in sarcina oponentului, in conformitate cu prev. art.1169c.civ.
Se arata in acest context, ca cererea de chemare in judecata nu cuprinde astfel de dovezi, contrar prev. art.112 pct.5
c.pr.civ., fapt pentru care solicita respingerea actiunii ca nedovedita si, pe cale de consecinta, ca neintemeiata.
In continuare intimata arata ca oponentul, care are calitatea de debitor in acest raport juridic, intelege sa invoce in
apararea sa imprejurarea ca BO a fost emis in alb.
In acest context, prin aplicarea prev. art.106 raportat la art.12 din Legea nr.58/1934, intimata arata ca acest BO emis in
alb "are o existenta proprie din momentul remiterii, deoarece intentia emitentului a fost aceea de a crea un titlu apt"
(Radu Economu - Manual practic de drept cambial - ed. Lumina Lex, 1996, pag.51).
Proba completarii abuzive cade in sarcina debitorului, prin aplicarea dispozitiilor art.1169 c.civ., posesorul fiind
prezumat de buna credinta. Prin urmare, alte aparari in raport cu aceasta sustinere, vom face dupa prezentarea dovezilor de
catre oponenta care sa probeze alegatiile. BO in cauza a fost girat in favoarea Bancii.
Girul se caracterizeaza din punct de vedere juridic prin caracter formal (trebuie indeplinite imperativ conditiile
prevazute de lege), abstract (prin gir, titlul se desprinde de raportul cauzal, fundamental) si autonom (prin gir se
transmit drepturi originare, nu derivate).
Girul este o declaratie de vointa unilaterala care, pentru a se realiza, este necesar sa se faca si remiterea titlului.
Semnatura exprimata pe titlu, adica subscrierea autografa a girantului constituie elementul esential si indispensabil
pentru validitatea girului. Conditiile de fond ale girului sunt consimtamantul, obiectul si cauza si aceste conditii
trebuie analizate in raport cu persoana girantului, in speta SC C. SRL si nu in raport cu persoana emitentului, respectiv
SC M. G. P I. E. SRL.
Consimtamantul, obiectul si cauza in raport cu oponentul pot fi analizate numai in ceea ce priveste momentul emiterii
titlului catre SC C. SRL si nu in raport cu momentul efectuarii girului catre Banca.
Conform art.14 alin. l coroborat cu art.106 din Legea nr. 58/1934, girul trebuie sa fie neconditionat, orice conditie fiind
considerata nescrisa. Aceeasi regula se aplica si ordinului de plata dat de catre emitent beneficiarului art.104 pct.2 din
Legea nr.58/1934.
In acest context, este neintemeiata sustinerea oponentului precum ca girantul nu a avut consimtamantul emitentului pentru a
transmite titlul catre un alt beneficiar, fapt pentru care intimata solicita respingerea actiunii.
In ceea ce priveste sarcina probei, aceasta este in exclusivitate obligatia oponentului, conform art.1169 c.civ. si art.112
pct.5 c.p.c.
Avand in vedere cele doua tipuri de exceptii personale care se refera in exclusivitate la raportul juridic dintre oponentul
SC G.M. I. E. SRL si girantul SC C. SRL, precum si la momentul emiterii BO in cauza, intimata solicita respingerea
solicitarii oponentului de a obliga Banca sa depuna inscrisuri avand in vedere prev. art.113 din OUG nr.99/2006 coroborate
cu prev. art.173 pct.2 c.pr.civ.
Oponenta solicita inscrisuri emanate de la Banca, fara sa le mentioneze si fara a arata ce anume tinde a proba cu acestea,
extrase de cont fara sa mentioneze ale carui titular de cont, facturi care nu pot fi emise decat de catre partenerul sau de
afaceri, SC C. SRL.
In acest context, intimata solicita sa se retina in apararea sa, ca oponenta nu poate schimba sarcina probei, precum si ca
actiunea formulata este nedovedita si prin urmare solicita respingerea acesteia ca neintemeiata.
In drept, intimata a invocat dispoz. art.1169  c.civ.,  art.112,  art.115-118  si  art.173  c.pr.civ..  Legea  nr.58/1934. 
Legea nr.146/1997.
Analizand inscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta apreciaza ca este neintemeiata, pentru urmatoarele
considerente:
Potrivit dispoz. Legii  nr.58/1934, opozitia la executare cambiala este o cale de aparare pusa de legiuitor la indemana
debitorului, pentru a se apara pe calea exceptiilor impotriva pretentiilor creditorului cambial avand ca scop invalidarea
raportului cambial.
Prin calea opozitiei la plata, debitorul nu se poate plange contra executarii in sine, pentru motive ce tin de respectarea
conditiilor formale a insasi procedurii de executare, ceea ce se poate analiza pe calea contestatiei la executare.
In vederea executarii cambiale, art.1 din Legea nr.58/1934, impune investirea biletului la ordin, cu formula executorie.
Pe baza biletului la ordin, investit cu formula executorie creditorul poate proceda la executarea silita a debitorului.
Potrivit art.62 din Legea 50/1934, pe baza biletului la ordin, investit cu formula executorie, creditorul are obligatia sa
adreseze debitorului, o somatie de plata, care se notifica conform art. 90 C.p.civ, la domiciliul sau resedinta debitorului.
Potrivit aceluiasi articol, debitorul care a primit somatie de plata este in drept sa faca opozitie la executare in termen
de 5 zile de la primirea somatiei.
Ca atare, in speta, sustinerile contestatoarei potrivit careia titlul executoriu, nu cuprinde o creanta certa, lichida si
exigibila in sensul art. 379 C.p.civ.  si  mentiunii despre locul emiterii, sunt neintemeiate.
De asemenea, conform dispoz. art.63 din Legea nr. 58/1934 in procesele cambiale pornite exceptiile ce pot fi invocate sunt
cele privind nulitatea titlului potrivit dispoz.art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art.10.
Art.62 alin.2, precizeaza ca exceptiile procesuale trebuie sa fie de grabnica solutionare intotdeauna intemeiate pe o proba
scrisa, tocmai pentru a nu mai fi nevoie de administrarea altor probe, care ar conduce la tergiversarea judecarii cauzei.
Astfel, contestatoarea a invocat exceptii privind nulitatea titlului, cum ar fi cele formale si cele care privesc viciile
de consimtamant, raportul fundamental care a determinat crearea biletului la ordin precum si cele care izvorasc din
raporturile ulterioare creatiei biletului la ordin.
Ca o exceptie de la dreptul comun persoana impotriva careia s-a inceput executarea silita cambiale nu poate opune
posesorului biletului vreo exceptie intemeiata pe raportul sau personal cu beneficiarul sau cu posesorii anteriori ai
biletului dupa cum prevede art.19 din Legea 58/1934.
Ca atare, debitorul nu poate opune executarii silite imprejurarea efectuarii platii printr-o compensare a datoriei sale cu
o creanta a primului beneficiar al biletelor respectiv asa cum a invederat in speta contestatoarea prin inscrisul depus la
dosar in sensul ca biletele la ordin emise in alb ar fi trebuit sa fie completate de emitent pe masura livrarii marfii si
stabilirii sumelor de plata in functie de posibilitatile cumparatorului iar in caz contrar acele bilete nu puteau fi
recunoscute la plata fiind considerate un act nul.
Exceptia opusa executorii silite este lipsita de efect impotriva posesorului actual al biletelor astfel ca executarea
silita pornita de catre intimata impotriva emitentei biletului este legala.
Fata de aceste considerente instanta va dispune in consecinta respingerea opozitiei la executare ca fiind neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013