InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 5642 din data de 16.05.2011 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Contestatie la executare. Tert afectat in dreptul sau prin acte de executare asupra bunului

 Data publicare portal: 08.07.2011

Prin   cererea  inregistrata   la  data de  23.03.2010  pe  rolul  Judecatoriei  S sub nr. 2959/311/2010, reclamanta ME in contradictoriu cu intimatii PM, PF si MM a formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare silite facute de biroul executorului judecatoresc VC  , si prin hotararea ce se  va pronunta sa se dispuna anularea tuturor actelor de executare silita intocmite cu nerespectarea prevederilor legale si in consecinta reintegrarea sa in locuinta in care avea dreptul de abitatie pe tot restul vietii.
In  motivarea  actiunii s-a aratat ca  prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr  4197/3  mai 1993 impreuna cu sotul sau MC a intervenit vanzarea catre sotii PM si PF a casei situata in comuna C jud O, impreuna cu terenul aferent si  anexele gospodaresti existente,  cu dreptul de a locui in casa si a se folosi de anexele gospodaresti pe tot restul vietii.
Pretul total al vanzarii a fost stabilit la suma de 80.000 lei m, suma din care  s-a achitat numai suma de 40.000 lei urmand ca diferenta de 40.000 lei  sa primeasca  intretinere de la cumparatori sub toate aspectele pana la incetarea lor din viata. Ulterior datorita  unor greutati  financiare prin care au trecut sotii P, imobilul cumparat  a fost ipotecat si apoi vandut prin licitatie. Adjudecatorul a solicitat executorului  judecatoresc predarea imobilului.
A mai aratat ca desi nu exista o hotarare prin care sa se dispuna evacuarea sa din imobilul in care avea dreptul de abitatie pentru tot restul vietii, executorul judecatoresc a procedat la predarea imobilului catre noul proprietar la indepartarea bunurilor imobile apartinand sotilor Preda si la inlocuirea incuietorilor de la toate camerele  lasand-o fara nici un fel de adapost.
In  dovedirea plangerii a depus  in copie contractul de vanzare-cumparare.
Paratul MM a depus  intampinare prin care a  solicitat respingerea contestatiei ca tardiv formulata.
In motivare s-a aratat ca contestatia este tardiva  deoarece nu a fost formulata in termen de  15 zile de la efectuarea vanzarii la licitatie a imobilului si la intocmirea actului de adjudecare care a fost intocmit la data de 27-05-.2009 deci cu mult inainte  de introducerea  prezentei contestatii la executare. S-a solicitat cheltuieli de judecata.
Prin incheierea de sedinta din data de instanta a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocata de intimatul MM , respingand aceasta exceptie ca fiind neintemeiata.
Prin sentinta civila nr. 4148 din 31.08.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 2959/311/2010 a fost admisa contestatia la executare si s-a dispus anularea actelor de executare emise de executorul judecatoresc VC in dosarul de executare nr. 194/5624/311/2009.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel intimatul MM, iar Tribunalul O prin decizia civila nr. 235 din 04.11.2010 a admis apelul, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei S la data de 12.01.2011 sub nr. 262/311/2011.
La termenul de judecata din data de 15.04.2011 contestatoarea si-a precizat cererea de chemare in judecata aratand ca isi intemeiaza contestatie pe dispozitiile art. 401 alin. 2 cod procedura civila, intelegand sa conteste procesul verbal nr. 194/5624/2009 incheiat la data de 05.02.2010, de la acel moment contestatoarea fiind in strada.
In sedinta publica din data de 13.05.2011 contestatoarea a aratat ca procesul verbal contestat a fost incheiat la data de 05.02.2010, din eroare indicand in sedinta din 15.04.2011 ca data a incheierii acestuia data de 15.03.2010.
In sedinta publica din data de 13.05.2011 instanta a respins exceptia tardivitatii contestatiei invocata de intimatul MM ca neintemeiata, avand in vedere ca potrivit datei postei contestatia a fost formulata in termenul legal de 15 zile.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de vanzare cumparare nr. 4197/03.05.1993 contestatoarea ME si MC au vandut sotilor PM si PF imobilul compus din suprafata de 1000 mp teren loc casa cu casa de locuit compusa din trei camere si sala, magazie din paianta, grajd din barna, acoperit din carton in schimbul intretinerii ce le va fi acordata de cumparatori si rezervandu-si dreptul de a locui in casa si de a se folosi de anexele gospodaresti pe tot timpul vietii.
Prin adresa nr. 2877/18.06.2010 Biroul de Carte Funciar a inaintat la dosar certificatul de sarcini nr. 15909/11.06.2010 in care se mentioneaza faptul ca de la data de 03.05.1993 si pana in prezent pe numele numitilor PM si PF au fost gasite sarcini astfel:
- obligatie de intretinere transcrisa la pozitia nr. 4197/1993 in favoarea numitilor MC si ME, drept de habitatie viagera transcris la pozitia 4198/1993 in favoarea numitilor MC si ME, somatie de plata trascrisa la pozitia nr. 180/2008 pentru suma de 14420 lei in favoarea lui MM
La cererea creditorului MM executorul judecatoresc VC a pornit executarea silita a intimatilor PM si PF in baza titlului executoriu reprezentat de actul de adjudecare nr. 250/2007 din 27.05.2009 , asupra imobilului : suprafata de 4650 mp teren curti constructii, casa de locuit cu doua camere si sala, situata in C, sat C. Jud. O.
 Prin procesul verbal intocmit de executorul judecatoresc VC la data de 15.03.2010 in dosarul de executare nr. 194/5624/2009 a fost dispusa masura evacuarii persoanelor gasite in imobilul ce a facut obiectul executarii silite, situat in com. C, jud. O, proprietatea numitilor PM si PF , compus din doua camere si dependinte, scoaterea mobilierului din cele doua camere si dependinte si depozitarea acestora intr-o magazie considerata de proprietari bucatarie cu patru camere. Totodata intimatul MM a montat lacate pe cele doua camere si dependintele imobilului supus predarii.
Potrivit dispozitiilor art. art. 518 alin 1 cod procedura civila prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, dupa caz, un alt drept real care a facut obiectul urmaririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la aceasta data adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri, datoreaza dobanzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului.
Alin. 4 al art. 518 prevede ca Ipotecile si celelalte sarcini reale, precum si drepturile reale intabulate dupa notarea somatiei in cartea funciara se vor radia din oficiu, afara de acelea pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute de art. 509 alin. (4), toate notarile facute cu urmarirea silita, precum si interdictia de instrainare sau de grevare, daca exista, inclusiv promisiunea de a incheia un contract viitor, daca pana la intocmirea actului de adjudecare beneficiarul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul contractului care a facut obiectul acesteia.
Art. 519 alin (1) stabileste ca locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobil raman in fiinta sau, dupa caz, inceteaza, potrivit legii.
Avand in vedere aceste dispozitii legale instanta apreciaza ca prin procesul verbal incheiat de executorul judecatoresc la data de 05.03.2010 , prin care contestatoarea a fost scoasa din imobil, fiind astfel afectat dreptul sau de habitatie, drept anterior , transcris in cartea funciara, este lovit de nulitate, producand o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anularea sa .
Imprejurarea ca imobilul intimatilor PM si PF a fost vandut la licitatie publica nu este de natura sa conduca la concluzia ca prin actul de adjudecare insusi se produce o vatamare intereselor legale ale persoanei care beneficiaza de un drept de habitatie, in speta contestatoarei ME, insa evacuarea acesteia pe o alta cale decat cea a unui proces in care sa aiba posibilitatea de a-si arata apararile , este de natura sa conduca la anularea actului astfel incheiat - in cauza acesta fiind procesul verbal de evacuare din 05.03.2010.
Fata de aceste considerente , instanta va admite contestatia formulata de contestatoarea ME, astfel cum a fost precizata la data de 15.04.2011 si la data de 13.05.2011, va anula procesul verbal din data de 05.03.2010 emis de executorul judecatoresc VC in dosarul de executare nr. 194/5624/2009 si va dispune reintegrarea acesteia in imobilul casa de locuit, compusa din trei camere, sala si magazie din paianta, grajd din barna acoperit cu carton, situat in com. C, jud. O, individualizat in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 4173/03.05.1993 la Notariatul de Stat Jud. Olt.
Totodata va respinge cererea contestatoarei de acordare a cheltuielilor de judecata ca neintemeiata, avand in vedere ca la dosar nu exista inscrisuri cu privire la existenta unor astfel de cheltuieli.
Hotararea a fost atacata cu recurs care se afla in curs de solutionare.

Intocmit,
Florentina Stana  
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013