Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Inadmisibilitate instiintare de plata. Competenta materiala.

(Sentinta civila nr. 6410 din data de 04.06.2013 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Data publicare portal 18.02.2014

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 19.12.2012 sub nr. 12432/311/2012, contestatorul X in contradictoriu cu intimatii ANAF-D.G.F.P. Olt - Administratia Finantelor Publice Slatina si CASA DE ASIGURARI DE SANATATE OLT, a formulat contestatie impotriva titlului executoriu constand in decizia nr. 52779/06.12.2012 (primita la data de 13.12.2012) emisa de DGFP Olt - AFP Slatina, prin care este somat sa achite suma de 53.529 lei, reprezentand dobanzi si penalitati TVA 1479 lei, taxa pe valoarea adaugata 2783 lei, debit impozit CASS obligatii persoane fizice 26.352 lei si accesorii impozit CASS, obligatii persoane fizice 27.177 lei datorate bugetului de stat.
In motivarea cererii contestatorul a aratat ca sumele reprezentand accesorii si TVA datorate bugetului de stat sunt calculate avand in vedere un debit 0, mentionat in decizia de impunere, intrucat emitentul AFP Mun. Slatina a luat deja din contul sau suma de 10.376 lei, considerata impozit generat de vanzarea unor proprietati, activitate ce a fost considerata ca fiind permanenta cu scop lucrativ.
A invederat ca initial DGFP Olt a emis impotriva sa doua decizii de impunere, respectiv 983 si 984 din 28.02.2011, intocmite in baza raportului de inspectie fiscala nr. 982 din 28.02.2011, prin care s-a apreciat ca vanzarea catre el a unor bunuri imobile constituie activitate permanenta cu scop lucrativ pentru care trebuie sa plateasca impozitul si TVA mentionate in deciziile respective, in cuantum de 10.376 lei. In urma contestatiei, cele doua decizii si raportul de inspectie au fost anulate irevocabil prin sentinta nr. 1329/13.06.2012 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 2410/104/2011*, ramasa irevocabila prin decizia 11083/21.11.2012 a Curtii de Apel Craiova.
Inainte ca sentinta sa ramana irevocabila, intimata AFP Slatina a luat din contul sau suma de 10.376 lei si din acest motiv in decizia contestata in prezent apare la rubrica "impozit" debit 0.
Prin notificarea inregistrata la nr. 54033/13.12.2012 la intimata, contestatorul a comunicat solutia instantei si a solicitat ridicarea popririi si restituirea sumei luate de intimata din cont 10.376 lei.
A considerat contestatorul ca atata timp cat debitul principal a fost anulat irevocabil printr-o hotarare judecatoreasca, accesoriile acestui debit respectiv dobanda si penalitati TVA, precum si taxa pe valoare adaugata in cuantum de 4262 lei (1479+2783) nu pot fi incasate de intimata, neavand titlu si baza legala pentru aceasta.
Cat priveste impozitul mentionat la rubrica CASS din decizia contestata a invederat ca deciziile de impunere emise in perioada 2006-2010 contin sume calculate la veniturile sale din activitati independente, deciziile fiind emise de Casa de Asigurari de Sanatate Olt si a solicitat citarea acesteia in cauza in calitate de intimata parata.
A invederat contestatorul ca nu a desfasurat activitati independente ca activitati permanente cu scop lucrativ, iar impozitul solicitat cu titlu de CASS nu poate fi calculat; nu a avut niciodata contract de asigurare de sanatate.
In drept contestatia nu a fost motivata.
In sustinerea cererii la dosarul cauzei au fost depuse copie inscrisuri: adresa nr. 52779/06.12.2012 emisa de DGFP Olt - AFP Slatina, notificare, sentinta nr. 1329/13.06.2012 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 2410/104/2011* definitiva prin respingerea recursului, decizii de impunere nr. 842, 843, 844, 845, 846/21.03.2011 emise de Casa de Asigurari de Sanatate Olt.
Contestatia a fost legal timbrata.
Intimata Directia Generala a Finantelor Publice Olt a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata. A invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Slatina si a solicitat declinarea cauzei in favoarea Tribunalului Olt - Sectia contencios administrativ, exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa indeplinirii procedurii administrative prealabile conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 cod proced.civ.
In temeiul art. 242  alin. ultim Cod proc. civ., intimata a solicitat judecarea cauzei si in lipsa. A depus in copie inscrisuri (filele 25-59).
La termenul din 28.03.2013 intimata Casa de Asigurari de Sanatate Olt a depus intampinare, prin care a invocat exceptia netimbrarii, exceptia necompetentei materiale si exceptia inadmisibilitatii cererii pentru lipsa indeplinirii procedurii administrative prealabile, pe fond solicitand respingerea acesteia ca neintemeiata.
In drept s-au invocat dispoz. Cod proc.civ. si s-a solicitat judecarea in lipsa conform art. 242 C.proc.civ.
In cursul procedurii, pentru solutionarea cererii a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Analizand cererea formulata prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei si a dispozitiilor normative incidente in speta, Judecatoria retine urmatoarele considerente:
Cu privire la exceptia necompetentei materiale, instanta urmeaza a o respinge deoarece instiintarea de plata nu este un act administrativ fiscal care sa poata fi atacat la instanta de contencios administrativ.
Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.107 din 13 august 2012 se enumera actele administrative fiscale, printre acestea neregasindu-se si instiintarea de plata, aceasta enumerare fiind una limitativa si nu exemplificativa.
Conform acestui Ordin, art. 2 prevede aceste categorii de acte:
    1. Titlul executoriu;
    2. Somatie;
    3. Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii;
    4. Instiintare privind stingerea creantelor fiscale;
    5. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
    6. Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;
    7. Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti;
    8. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit;
    9. Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice;
    10. Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice;
    11. Decizie de impunere din oficiu;
    12. Instiintare de compensare;
    13. Instiintare de restituire;
    14. Document de restituire;
    15. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;
    16. Decizie privind restituirea sumelor reprezentand cheltuieli cu bursele private;
    17. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa;
    18. Notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    19. Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    20. Notificare privind nedepunerea in termen a declaratiilor de impozite, taxe si contributii;
    21. Notificare privind modul de completare a declaratiilor de impozite, taxe si contributii;
    22. Notificare privind nedepunerea in termen a declaratiilor de venit;
    23. Notificare privind modul de completare a declaratiilor de venit.
Pentru aceste motive, instanta va respinge exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Slatina invocata de intimati.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii, instanta urmeaza sa o admita avand in vedere faptul ca aceasta instiintare nu este un act administrativ fiscal, fiind doar o corespondenta administrativa prin care se aduce la cunostinta contribuabilului obligatia fiscala. Prin acest act nu s-au creat, modificat sau stins raporturi fiscale intre organul fiscal si contribuabil.
Instiintarea de plata reprezinta doar un act emis de organul fiscal in indeplinirea obligatiei sale de instiintare a contribuabilului in exercitarea rolului activ reglementat de art. 7 C.p.f., actul nefiind un titlu de creanta.
Pe calea contestatiei la executare, contestatorul avea posibilitatea sa atace deciziile accesorii care au fost emise de catre intimati la instanta de contencios administrativ.
Pentru aceste motive, instanta va respinge actiunea formulata ca inadmisibila. PENTRU ACESTE MOTIVE,
INSTANTA, IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE: Respinge exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Slatina invocata de intimati.
Admite exceptia inadmisibilitatii si respinge actiunea formulata de reclamantul X in contradictoriu cu paratii A.N.A.F. - D.G.F.P. OLT si C.A.S. OLT ca inadmisibila.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 04.06.2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013