Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Contest la executare

(Hotarare nr. 8061 din data de 09.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

R O M A N I A
J U D E C A T O R I A  S L A T I N A
C I V I L

Dosar civil nr. 2958/311/2014

SENTINTA NR. 8061
Sedinta publica din data de 09.09.2014
 Instanta constituita din:
PRESEDINTE: Ana-Maria LIXANDRU
GREFIER: Dana DOROBANTU   

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect "contestatie la executare", privind pe contestatorii X si Y in contradictoriu cu intimata Z.
Dezbaterile si sustinerile partilor asupra fondului cauzei au avut loc la termenul de judecata din data de 04.09.2014, fiind consemnate in cuprinsul incheierii de amanare a pronuntarii de la acel termen, parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea hotararii in data de astazi, pentru cand, in aceeasi compunere, a hotarat: 

J U D E C A T O R I A

Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 31.03.2014 sub nr. 2958/311/2014, contestatorii X si Y in contradictoriu cu intimatul Z, au solicitat anularea tuturor formelor de executare intocmite de Biroul Executorului Judecatoresc ... in dosarul de executare nr. 333/E/2014, respectiv a incheierii nr. 2356/06.03.2014 a Judecatoriei Slatina privind incuviintarea executarii silite, a incheierii executorului judecatoresc din 20.03.2014 din dosarul nr. 333/E/2014, precum si a formelor de executare intocmite de acesta, respectiv somatia adresata debitorilor contestatori din data de 20.03.2014, suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, contestatorii au aratat ca la data de 20.03.2014 au primit de la executorul judecatoresc somatia nr. 333/E/2014, prin care li se punea in vedere ca in termen de o zi sa achite suma de 20.126,11 lei reprezentand despagubiri stabilite prin titlul executoriu si 3.077,64 lei cheltuieli de executare din care onorariul executorului judecatoresc era in suma de 2.495,64 lei. A fost atasata incheierea executorului judecatoresc din dosarul de executare 333/E/2014, in care se arata ca intimata creditoare Z la data de 03.03.2014 a formulat cerere pentru inceperea executarii silite impotriva contestatorilor privind sentinta civila nr. 4370/02.05.2012 a Judecatoriei Slatina. Prin incheierea mentionata, executorul judecatoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 3.077,64 lei, urmand ca acestea sa fie suportate de contestatori. Totodata, le-a fost inaintata incheierea Judecatoriei Slatina nr. 2356/06.03.2014 pronuntata in dosarul nr. 1893/311/2014, prin care instanta a admis cererea formulata de executorul judecatoresc la solicitarea creditoarei Z si a incuviintat executarea sent. civ. 4370 pentru recuperarea creantei in cuantum de 20.126,11 lei reprezentand echivalentul in lei la cursul BNR a sumei de 5.097,76 Euro, din care se scade suma de 2.807,84 lei diferenta de sulta, precum si a cheltuielilor de executare.
Au mentionat ca prin sentinta civila nr. 4370/02.05.2012 a Judecatoriei Slatina ramasa irevocabila, in urma procesului de partaj dintre contestatori si cumnata, respectiv nora lor, creditoarea Z s-a stabilit sa plateasca contestatorii acesteia suma de 5.097 Euro cu titlu de sulta, din care urmeaza sa se scada suma de 2.807,84 lei, reprezentand diferenta de sulta.
La data de 24.01.2013 au virat in contul creditoarei Z echivalentul a 2000 Euro transformati in lei conform actelor atasate in copie, iar la data de 06.02.2013 in prezenta aparatoarei creditoarei si a martorei _ au predat creditoarei inca 2000 Euro conform procesului verbal atasat in copie.
Astfel, au achitat de buna voie creditoarei anterior inceperii executarii suma de 4000 euro care la cursul de atunci de 4,39 lei insemna suma de 17.560 lei. La acelasi curs si la aceeasi data suma la care au fost obligati prin sentinta judecatoreasca de 5.097,76 Euro insemna 20.126,11 lei. Din aceasta suma scazand suma de 2.807,84 lei conform hotararii, rezulta ca mai are sa-i dea creditoarei 17.318,27 lei. Intrucat au achitat creditoarei suma totala de 17.560 lei, rezulta ca i-au achitat in plus suma de 242 lei.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 711, 713, 714, 715, 716 NCPC.
In dovedirea contestatiei, contestatorii au aratat ca inteleg sa se foloseasca de proba cu inscrisurile sus mentionate.
In scop probator, contestatorii au anexat la dosar in copii certificate pentru conformitate cu originalul, urmatoarele inscrisuri: somatie din 20.03.2014, incheierea executorului judecatoresc nr. 333/E/2014 din 20.03.2014, incheierea Judecatoriei Slatina nr. 2356/06.03.2014 pronuntata in dosarul nr. 1893/311/2014, instiintare, buletin de schimb valutar, chitanta, recipisa de consemnare, proces verbal de predare-primire, sentinta civila nr. 4370/02.05.2012 a Judecatoriei Slatina pronuntata in dosarul nr. 7461/311/2010*.
Contestatia a fost legal timbrata.
Intimata Z legal citata, a depus intampinare la data de 08.05.2014, prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.
In fapt, prin sentinta civila nr. 4370/02.05.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7461/311/2010* reclamantii au fost obligati sa-i plateasca sulta suma de 5.097,76 Euro (in Lei la cursul BNR din ziua platii efective), iar ea sa le plateasca suma de 2.807,84 lei.
Din cei 5097,76 lei reclamantii i-au platit 4000 de euro pentru ca ei au fost obligati sa o despagubeasca in euro si nu in lei si a mai ramas sa-i achite diferenta de 1097,76 euro. Pentru ca nu i-au achitat, intimata a pus in executare sentinta pentru a face compensarea de rigoare, iar ei mai ramaneau sa-i achite diferenta de 497,76 euro deoarece la cursul BNR 2807,84 lei fac circa 600 euro. Deci scazand 600 euro din 1097,76 raman 497,76 euro pe care reclamantii ii mai au de restituit.
Reclamantii incearca sa acrediteze ideea ca de fapt nu mai au nicio datorie intrucat au convertit leul in euro, insa uita intentionat ca ei nu au fost obligati sa-i restituie lei la cursul euro, ci euro la cursul leului.
Prin urmare, fata de cele invocate, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata. In drept, a invocat dispoz. art. 208 cod proc.civ.
Contestatorii au depus raspuns la intampinare, prin care au solicitat admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.
La solicitarea instantei, Biroul Executorului Judecatoresc ...a inaintat in copie dosarul de executare nr. 333/E/2014.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
BEJ ...in dosarul nr. 333/E/2014 a declansat executarea silita impotriva contestatorilor la solicitarea intimatei-creditoare Z, in temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 4370/02.05.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7461/311/2010*, irevocabila, stabilindu-se in sarcina acestora obligatia ca cei doi contestatori X si Y sa achite catre intimata suma de 5.097,76 Euro (in lei la cursul BNR din ziua platii efective), cu titlu de diferenta cota de 2/3 din pasiv, iar intimata sa plateasca contestatorilor suma de 2.807,84 lei, cu titlu de sulta.
Prin incheierea nr. 2356/06.03.2014 s-a incuviintat executarea a titlului executoriu reprezentat de Sentinta civila nr. 4370 din data de 02.05.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7461/311/2010* si s-a autorizat creditoarea sa treaca la executarea silita in toate formele prevazute de lege, in vederea recuperarii creantei in cuantum de 20.126,11 lei, reprezentand echivalentul in lei la cursul BNR a 5097.76 Euro (din care se scade suma de 2.807,84 lei diferenta de sulta), precum si a cheltuielilor de executare constatate in titlul executoriu.
Analizand incheierea prin care s-a incuviintat executarea, intr-adevar, reiese ca s-a incuviintat suma de 5.097,76 Euro care reprezinta 20.126,11 lei, ceea ce inseamna ca 1 euro ar fi fost la acea data 3,94 lei. In realitate, verificand cursul BNR la data de 06.03.2014(cand sa incuviintat executarea silita), instanta constata ca acest curs euro a fost de 4,49 lei. Desi in incheierea de incuviintare apar doua sume - 5.097,76 Euro si 20.126,11 lei - instanta va interpreta aceasta incheiere conform titlului executoriu, adica conform sentintei civile nr. 4370/02.05.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7461/311/2010*, apreciind ca s-a dorit incuviintarea sumei de 5.097,76 Euro.
Realizand un calcul matematic, rezulta ca 4,49 * 5097,76 euro = 22.933,95 lei, adica aceasta este suma pe care contestatorii trebuiau sa o achite. Mai departe, compensand suma pe care o aveau contestatorii de primit de la intimata, rezulta chiar suma incuviintata - 20.126,11 lei (22.933,95 - 2.807,84).
Somatia executorului este corect intocmita, solicitand contestatorilor sa achite suma de 20.126,11 lei reprezentand debit + cheltuieli de executare.
Instanta apreciaza ca actelor de executare trebuie sa li se dea o interpretare conforma cu ceea ce s-a dorit a se executa. Adica, intimata are o creanta de 5097,76 euro pe care a pus-o in executare si aceasta este suma ce se doreste a se executa.
A interpreta altfel, ajungem la concluzia ca cei doi contestatori au achitat debitul, desi acestia au restituit doar suma de 17.318,27 lei. In realitate, ei au achitat doar suma de 4000 euro, asa cum rezulta din inscrisuri.
Singurul act pe care executorul l-a intocmit fara a avea un temei de drept este incheierea de indreptare, deoarece acesta nu poate indrepta o incheiere a instantei judecatoresti, ci aceasta se poate indrepta printr-o cerere indreptarea erorii materiale.
Instanta apreciaza insa ca executorul a intocmit corect somatia si infiintarea popririi, dand eficienta titlului executoriu, respectiv sentintei civile nr. 4370/02.05.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7461/311/2010* si dispozitivului incheierii 2356/06.03.2014.
Pentru aceste motive, instanta va respinge contestatia la executare formulata de contestatorii X si Y in contradictoriu cu intimata Z ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
INSTANTA, IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorii X, CNP 1640901284361, cu domiciliul in Craiova, str. Pandurilor, nr. 1A, bl. 4, sc.A, ap. 15, judetul Dolj si Y, CNP 1370330284369, cu domiciliul in comuna Valea Mare, judetul Olt, in contradictoriu cu intimata Z, cu domiciliul in Slatina, str. Prelungirea Tunari, nr. 5, bl. FB26, sc.B, ap. 14, judetul Olt, CNP 2701230282207, ca neintemeiata.
Ia act ca intimata a solicitat cheltuieli pe cale separata.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 09.09.2014.

P R E S E D I N T E,         G R E F I E R,
      Ana-Maria LIXANDRU                                       Dana  DOROBANTU
Red. A.M.L.
Tehnored.  A.M.L.
5 ex./2014

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013