Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

hot act aut

(Hotarare nr. 8225 din data de 12.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


ROMANIA
JUDECATORIA SLATINA
DOSAR NR. 1245/311/2014
         SENTINTA CIVILA NR   8225
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 12.09.2014
Instanta constituita din:
Presedinte: VASILICA STOINEA
Grefier: MARIANA PREDESCU

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect ,,hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare si actiune in constatare’’, formulata de reclamantul GRIGORIE DUMITRU, cu domiciliul in com. Strejesti, sat Colibasi, str. Corcodusului, nr. 18, jud. Olt, in contradictoriu cu paratele MIHAI TUDORA, cu domiciliul in Ramnicu Valcea, str. Aleea Primaverii, nr. 8, bl. A5, sc. B, ap. 3, jud. Valcea, MIHAI AURICA, cu domiciliul in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 7, bl. 13, sc. B, ap. 15, jud. Olt si MIHAI IOANA, cu domiciliul in Suceava, str. Universitatii, nr. 15, jud. Suceava.
La apelul nominal facut in sedinta publica  a raspuns reclamantul personal si asistat de avocat Neacsu Persida, parata Mihai Tudora reprezentata de mandatar cu procura speciala  Badescu Serban, lipsind ceilalti paratii.
A raspuns martorul Iancu Misu, incuviintat reclamantului.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
Instanta identifica  mandatarul Badescu Serban cu CNP 1330724384184, care invedereaza ca nu e de acord cu instrainarea terenului, precum si reclamantul cu CNP 1651022287746.
La interpelarea instantei mandatarul paratei MIHAI TUDORA invedereaza ca nu este de acord cu instrainarea suprafetei de 4700 mp.
Totodata, la interpelarea instantei, reclamantul a invederat ca nu a putut procura o declaratie autentificata data de parata MIHAI TUDORA din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu instrainarea suprafetei de 4700 mp, parata refuzand instrainarea respectivei suprafete.
Avocatul reclamantului depune la dosar listele cu intrebarile formulate in vederea administrarii interogatoriului paratilor si doua inscrisuri, intitulate "chitante".
Se procedeaza la audierea, sub prestare de juramant, a martorului prezent,  declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar.
 Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de solutionare si acorda cuvantul in dezbateri asupra fondului cauzei.
Avocatul reclamantului solicita instantei admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se constate intervenita vanzarea-cumpararea si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, fara cheltuieli de judecata.
Mandatarul paratei MIHAI TUDORA solicita respingerea cererii ca neintemeiata, parata refuzand instrainarea suprafetei de 4700 mp.
Instanta ramane in pronuntare.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 17.02.2014 sub nr. 1245/311/2014, reclamantul GRIGORIE DUMITRU, in contradictoriu cu paratele MIHAI TUDORA si MIHAI AURICA, a solicitat instantei sa constate ca, la data de 14.10.2004, defunctul MIHAI ILIE i-a vandut suprafata de 4700 mp teren extravilan arabil, situata in T 37, P 8, mentionata in titlul de proprietate nr. 53236/52/22.11.1995 si sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, totodata solicitand sa se constate calitatea dumnealui de proprietar al respectivei suprafete.
In motivarea cererii reclamantul arata ca, prin inscrisul sub semnatura privata intitulat ,,chitanta’’, emis la data de 14.10.2004, numitul MIHAI ILIE i-a vandut reclamantului, pretul de 2.000 RON fiind achitat integral la momentul incheierii antecontractului, partile convenind ca, in termen de 30 de zile, sa se prezinte la un birou notarial in vederea autentificarii contractului.
Reclamantul mai arata ca, desi i-a solicitat promitentului vanzator MIHAI ILIE sa se prezinte la biroul notarial in vederea autentificarii contractului, acesta a refuzat.
Reclamantul arata ca, ulterior, la data de 21.06.2007, defunctul MIHAI ILIE a decedat, motiv pentru care a notificat-o pe mostenitoarea acestuia, parata MIHAI AURICA, sa se prezinte la un birou notarial in vederea autentificarii contractului, aceasta refuzand.
Totodata, reclamantul arata ca, intrucat titlul de proprieate nr. 53236/52/22.11.1995 a fost emis atat pe numele defunctului MIHAI ILIE cat si pe numele paratei MIHAI TUDORA, a notificat-o pe aceasta din urma sa se prezinte la un birou notarial in vederea autentificarii contractului, aceasta refuzand.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 1668-1669 NCC.
In sustinerea cererii au fost atasate la dosar, in xerocopie, inscrisul sub semnatura privata intitulat ,,chitanta’’, certificatul de deces al defunctului MIHAI ILIE, sesizarea pentru dezbaterea procedurii succesorale nr. 240/22.09.2008, sentinta civila nr. 3873/29.06.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7739/311/2008, irevocabila prin respingerea recursului, titlul de proprietate nr. 53236/52/22.11.1995, certificatul de atestare fiscala nr. 4592/26.11.2013 si certificatul emis de OCPI OLT la data de 10.03.2014.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 82,75 RON.
La interpelarea instantei, prin precizarea scrisa depusa la data de 06.03.2014, reclamantul a solicitat conceptarea in calitate de parata a numitei MIHAI IOANA.
Desi legal citate, paratele nu au depus intampinari insa mandatarul BADESCU SERBAN a depus in sedinta publica din data de 06.06.2014 procura speciala autentificata sub nr. 668/07.07.2010 care certifica calitatea acestuia de mandatar al paratei MIHAI TUDORA.
La termenul de judecata din data de 06.06.2014 instanta a incuviintat reclamantului administrarea probei cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei, cu interogatoriul paratelor si testimoniala cu martorul IANCU MISU, audiat in sedinta publica din data de 12.09.2014.
La termenul de judecata din data de 12.09.2014, la interpelarea instantei mandatarul paratei MIHAI TUDORA a invederat ca nu este de acord cu instrainarea suprafetei de 4700 mp, la acelasi termen de judecata, la interpelarea instantei, reclamantul a invederat ca nu a putut procura o declaratie autentificata data de parata MIHAI TUDORA din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu instrainarea suprafetei de 4700 mp, parata refuzand instrainarea respectivei suprafete.
Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele :
Conform titlului de proprietate nr. 53236/52/22.11.1995, numitului MIHAI ILIE si paratei MIHAI TUDORA li s-a reconstituit dreptul de proprietate privind suprafata totala de 5,55 ha teren extravilan, din respectiva suprafata facand parte si suprafata de 4700 mp teren extravilan arabil, situata in T 37, P 8.
Conform inscrisului sub semnatura privata intitulat ,,chitanta’’, intocmit la data de 14.10.2004 (fila 9), numitul MIHAI ILIE i-a vandut reclamantului suprafata de 0,5 ha, situata in tarlaua ,,Dabuleanu Vale’’, nr. 37, cu suma de 2.000 RON, achitata integral in momentul incheierii antecontractului.
Instanta ar putea considera ca suprafata mentionata in antecontract este aceeasi cu cea mentionata in cererea introductiva, in conditiile in care in antecontract se mentioneaza nr. tarlalei in care se afla suprafata de 0,5 ha, respectiv T 37, ori suprafata de 4700 mp se afla chiar in T 37.
Conform certificatului de deces atasat la dosar, defunctul MIHAI ILIE a decedat la data de 21.06.2007.
Conform sesizarii pentru dezbaterea procedurii succesorale nr. 240/22.09.2008 (fila 38), mostenitorii defunctului MIHAI ILIE sunt parata MIHAI AURICA, in calitate de sotie supravietuitoare, parata MIHAI IOANA si numitul MIHAI TUDOR IOAN, ambii in calitate de descendenti de gradul I.
Mentiunile din sesizarea mai sus mentionata sunt inexacte, in realitate mostenitorii defunctului MIHAI ILIE fiind doar parata MIHAI AURICA, in calitate de sotie supravietuitoare si parata MIHAI IOANA, in calitate de descendent de gradul I, numitul MIHAI TUDOR IOAN fiind strain de mostenirea defunctului prin neacceptare, astfel cum rezulta din sentinta civila nr. 3873/29.06.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 7739/311/2008, irevocabila prin respingerea recursului (filele 28-37).
Instanta retine ca, desi titlul de proprietate nr. 53236/52/22.11.1995 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate privind suprafata totala de 5,55 ha teren extravilana fost emis pe numele numitului MIHAI ILIE si paratei MIHAI TUDORA, respectiva suprafata constituind astfel proprietatea indiviza a celor doi, prin inscrisul sub semnatura privata intitulat ,,chitanta’’ ,intocmit la data de 14.10.2004 (fila 9), numitul MIHAI ILIE, fara a solicita consimtamantul paratei MIHAI TUDORA, a instrainat reclamantului suprafata de 4700 mp teren extravilan arabil, situata in T 37, P 8.
In materia contractului de vanzare-cumparare, una din conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut este aceea ca vanzatorul sa aiba calitatea de proprietar exclusiv al lucrului vandut.
Intradevar, vanzarea-cumpararea fiind un contract translativ de proprietate, vanzatorul trebuie sa fie titularul dreptului ce se instraineaza.
Lipsa calitatii de proprietar al bunului il impiedica pe vanzator sa transmita dreptul de proprietate ce formeaza obiectul contractului caci nimeni nu poate transmite ceva ce nu are sau mai mult decat are, conform adagiului latin ,,nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet’’.
Numitul MIHAI ILIE ar fi putut instraina suprafata de 4700 mp numai cu consimtamantul paratei MIHAI TUDORA, in lipsa consimtamantului acestuia vanzarea putand fi considerata valabila doar daca, ulterior incheierii antecontractului, parata MIHAI TUDORA ar fi confirmat instrainarea, ipoteza in care antecontractul de vanzare-cumparare ar ramane valabil iar dreptul beneficiarului cumparator s-ar fi consolidat retroactiv.
Ori, la termenul de judecata din data de 12.09.2014, la interpelarea instantei mandatarul paratei MIHAI TUDORA a invederat ca nu este de acord cu instrainarea suprafetei de 4700 mp, la acelasi termen de judecata, la interpelarea instantei, reclamantul a invederat ca nu a putut procura o declaratie autentificata data de parata MIHAI TUDORA din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu instrainarea suprafetei de 4700 mp, parata refuzand instrainarea respectivei suprafete.
Intradevar, s-ar putea sustine ca, in ipoteza in care un bun apartine in coproprietate mai multor persoane iar unul din coproprietari, fara consimtamantul celorlalti, ar fi vandut respectivul bun, privit in materialitatea lui, soarta contractului va depinde de rezultatul partajului in sensul ca, daca la partaj bunul ar cade in lotul copartasului instrainator, contractul ar ramane valabil iar daca bunul ar cade in lotul vreunuia din ceilalti copartasi, acestia vor putea cere anularea contractului de vanzare cumparare datorita lipsei calitatii de proprietar exclusiv a vanzatorului, in ipoteza in care cumparatorul nu cunostea ca vanzatorul nu este proprietar exclusiv al bunului vandut sau constatarea nulitatii absolute a contractului pentru cauza ilicita, in ipoteza in care cumparatorul ar fi cunoscut lipsa calitatii de proprietar exclusiv a vanzatorului, in acest din urma caz vanzarea-cumpararea constituind o operatiune speculativa, avand caracter ilicit.
Ori, tocmai pentru a preintampina alte litigii avand ca obiect ,,anulare act’’ sau ,,nulitate act’’, instanta, constatand ca promitentul vanzator MIHAI ILIE nu avea, la momentul incheierii antecontractului, calitatea de proprietar exclusiv al suprafetei instrainate, va respinge cererea formulata de reclamant ca neintemeiata.
Intradevar, la fila 11 a dosarului exista procura speciala autentificata sub nr. 206/24.01.2002 prin care parata MIHAI TUDORA il imputerniceste pe numitul MIHAI ILIE sa instraineze unul din terenurile mentionate in titlul de proprietate nr. 53236/52/22.11.1995, insa imputernicirea priveste instrainarea suprafetei de 1700 mp situata in T 95, P 54, nicidecum a suprafetei de 4700 mp teren extravilan arabil, situata in T 37, P 8.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:Respinge cererea avand ca obiect ,,hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare’’, formulata de reclamantul MOLDOVEANU ION, cu domiciliul in com. Perieti, sat Mierlestii de Sus, str. Elena Bascoveanu, nr. 356, jud. Olt, in contradictoriu cu paratii GHIMIS MIHAI, cu domiciliul in Slatina, str. Draganesti, nr. 25, bl. G1, sc. A, et. 3, ap. 64, jud. Olt si GHIMIS MARIN, cu domiciliul in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, b. 15, sc. A, ap. 19, jud. Olt, ca neintemeiata.
Dispune obligarea reclamantului la plata in favoarea paratilor a cheltuielilor de judecata in cuantum de 600 RON, reprezentand onorariul avocatial.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 07.02.2014.

     PRESEDINTE,                                                         GREFIER,
VASILICA STOINEA               MARIANA PREDESCU

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013