Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Ordin de protectie respins

(Sentinta civila nr. 1094 din data de 05.02.2015 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Asistenta celor in primejdie (infractiuni privind) | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Data publicare portal: 05.03.2015 Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 12761/311/2014 reclamantul DFL a formulat cerere privind emiterea ordinului de protectie impotriva paratului DM, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna evacuarea temporara a paratului din locuinta, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate, obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de el, interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu reclamantul, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor  de judecata
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este fiul paratului si locuieste impreuna cu acesta si cu mama sa, D P, inca de la nastere, la adresa din Slatina.
Reclamantul mentioneaza faptul, ca in prezent, atat el si mama sa, cat si paratul, locuiesc in acelasi imobil, situat in Slatina, jud. Olt, intrucat, pe de o parte, datorita problemelor financiare, iar pe de alta parte datorita violentei verbale, fizice si psihologice a paratului nu a putut sa locuiasca in alt imobil.
Sustine reclamantul ca paratul reprezinta un real pericol pentru viata sa, avand in vedere actele si faptele de violenta (fizica, verbala, psihologica, economica) pe care le-a exercitat, in mod repetat, asupra sa, inca din copilarie. Afirma ca inca de la inceput, pe tot parcursul dezvoltarii sale, paratul l-a agresat verbal, psihic si fizic, mai ales pe fondul consumului in exces de alcool, aceste aspecte determinandu-l sa formuleze mai multe plangeri la Politie, precum si prezenta actiune.
Reclamantul mentioneaza faptul ca si dupa implinirea varstei de 18 ani, comportamentul paratului nu s-a schimbat, ci dimpotriva acesta a inceput tot mai des sa vina acasa in stare de ebrietate si chiar sa il ameninte cu moartea, cu faptul ca nu ii va mai da acceptul pentru a i se elibera cartea de identitate la imobilul mai sus mentionat si unde locuieste dintotdeauna (paratul fiind titularul dreptului de proprietate asupra acestui imobil), cunoscand foarte bine faptul ca nu are posibilitatea materiala de a se muta in alt imobil, il da afara din casa, fiind nevoit sa stea pe strazi pana cand paratul pleaca din imobil, il agreseaza fizic, verbal si psihologic, stare care continua si in prezent savarsind tot mai des, asupra sa, acte de violenta fizica, verbala si psihologica.
Reclamantul invedereaza faptul ca toate agresiuniile s-au petrecut in prezenta mamei sale, aceasta traind o stare de permanenta frica fata de parat, acesta agresandu-o si pe ea.
Ultima agresare fizica s-a consumat in luna iulie a anului 2014, cand, s-a adresat Politiei Slatina, asa cum rezulta din adresa Politiei Municipiului Slatina.
Reclamantul considera actele de violenta exercitate de parat, in mod repetat, cu atat mai grave cu cat acestea au avut loc inca din copilarie, acest comportament agresiv punandu-si amprenta asupra sanatati sale fizice si psihice.
Mai arata faptul ca traieste permanent o stare de teama pentru viata sa si a mamei sale amandoi avand si o stare de sanatate precara, asa cum rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap, Referatul medical eliberat de SJ U Slatina, precum si din Scrisoarea medicala eliberata pe numele mamei sale, de SJU Slatina, stare de sanatate precara aparuta din cauza agresiunilor verbale, psihologice si fizice a paratului, fiind nevoit de nenumarate ori sa fuga si sa se ascunda din calea acestuia.
Sustine reclamantul ca in conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 217/2003 modificat prin Legea 25/2012, violenta in familie reprezinta orice actiune intentionata manifestata fizic sau verbal, savarsita de catre un membru de familie, in speta, paratul, care este tatal sau, impotriva altui membru al aceleiasi familii, respectiv el si mama sa, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale sau psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte.
De asemenea, arata faptul ca, in prezent, paratul se poarta tot mai violent, fiind evident ca daca aceasta situatie se prelungeste, viata si sanatatea mea sunt puse in pericol.
In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr.217/2003.
In sustinere reclamantul a depus la dosar inscrisuri.
Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru conform art. 27 indice 2 alin. 2 din Legea nr. 217/2003.
Desi legal citat, intimatul nu a depus intampinare.
  In cursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei si proba testimoniala, sens in care a fost audiati martorii A G si I E, propusi de reclamant.
Prin s.c. nr 1094 din data de 05.02.2015 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 12761/311/2014 s-a respins ca neintemeiata cererea avand ca obiect ,,emitere ordin de protectie’’ formulata de reclamantul D F L in contradictoriu cu paratul D M.
 Suma de 400 lei, compusa din suma de 200 lei, ce reprezinta onorariul avocatului N M C, desemnat din oficiu pentru reclamantul D F L si suma de 200 lei, ce reprezinta onorariul avocatului B L N, desemnat din oficiu pentru paratul D M, se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei, catre Baroul de Avocati Olt.
A fost obligat reclamantul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Pentru a se pronunta astfel Judecatoria Slatina a retinut urmatoarele:
Coroborand depozitiile martorilor audiati in cauza, reclamantul locuieste in prezent in apartamentul parintilor sai, situat in Slatina, in timp ce paratul si mama reclamantului s-au mutat de peste  5 ani de zile in com. Stoenesti.
Martorii au precizat ca paratul este o persoana linistita, fara viciul alcoolului, iar martora I E L - vecina reclamantului, a subliniat faptul ca in apartamentul in care locuieste reclamantul este liniste.
Sunt incidente urmatoarele dispozitii legale:
In raport de situatia de fapt de mai sus, instanta retine ca potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 ,,in sensul prezentei legi, ,,violenta in familie’’ reprezinta orice actiune sau inactiune intentionata, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau verbal, savarsita de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate’’, violenta putand fi verbala, psihologica, fizica, sexuala, economica, sociala, spirituala, conform art. 2 indice 1 din acelasi act normativ.
Potrivit art. 2 indice 2 din acelasi act normativ ,,in sensul prezentei legi, prin membru de familie se intelege:
    a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;
    b) sotul/sotia si/sau fostul sot/fosta sotie;
    c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc;
    d) tutorele sau alta persoana care exercita in fapt sau in drept drepturile fata de persoana copilului;
    e) reprezentantul legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psihica, dizabilitate intelectuala sau handicap fizic, cu exceptia celor care indeplinesc aceste atributii in exercitarea sarcinilor profesionale’’.
Potrivit art. 26 alin. 1 din actul normativ mai sus mentionat : ,, Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri - obligatii sau interdictii:
    a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
    b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
    c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
    d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
    e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;
    f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
    g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
    h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora’’.
Raportat la declaratiile martorilor, coroborat cu inscrisurile de la dosar, referitoare la starea de sanatate a reclamantului, instanta constata ca nu este dovedit in speta ca paratul este o persoana violenta, care ar fi exercitat vreo actiune sau inactiune intentionata, manifestata fizic sau verbal  impotriva reclamantului, care sa ii provoace acestuia un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, emotionale ori psihologice.
Instanta retine ca Ordinul de protectie, dat fiind natura sa restrictiva de drepturi, nu poate fi luat doar in baza unor indicii, ci in baza unor probe solide de existenta a unor acte de violenta fizica, psihologica sau de alta natura,  insa, raportat la probatoriul administrat in cauza se constata ca paratul este o persoana linistita, ce nu a provocat niciodata scandal in familie.
In consecinta, instanta apreciaza ca reclamantul nu poate fi beneficiarul unui ordin de protectie prin restrictionarea libertatii de a circula a paratului, intre acestea trebuind a fi un just echilibru, iar restrictionarea unui drept  fundamental trebuie sa fie absolut necesara si judicios argumentata.
 Mai mult, in cauza, temerile reclamantului nu sunt suficiente pentru a dovedi pretinsa violenta verbala si fizica a paratului, care sa conduca la limitarea dreptului de a circula sau comunica.
Potrivit art. 26 alin. 1 din actul normativ mai sus mentionat ,,Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei", ori reclamantul nu a dovedit ca viata, integritatea fizica sau psihica, respectiv libertatea i-a fost pusa  in pericol prin acte de violenta, de orice natura, de catre parat.
Pentru considerentele de fapt si de drept aratate mai sus, instanta urmeaza a respinge cererea avand ca obiect ,,emitere ordin de protectie’’, formulata de reclamantul D F L, in contradictoriu cu paratul D M.
Suma de 400 lei, compusa din suma de 200 lei, ce reprezinta onorariul avocatului N M C, desemnat din oficiu pentru reclamantul D F L si suma de 200 lei, ce reprezinta onorariul avocatului B L N, desemnat din oficiu pentru paratul D M, se va avansa din fondurile M J, catre B de A Olt.
Retinand culpa procesuala a reclamantului, instanta il va obliga plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta celor in primejdie (infractiuni privind)

Solutionarea cauzelor avand ca obiect contestarea hotararii Comisiei de incadrare a copilului cu dizabilitati intr-un grad de handicap fara participarea procurorului. Sanctiune. Invocarea din oficiu a neregularitatii de catre instanta de recurs. - Hotarare nr. 114 din data de 19.02.2013
Luarea masurii internarii medicale - Sentinta penala nr. 126 din data de 12.07.2010
Luarea masurii internarii medicale - Sentinta penala nr. 126 din data de 12.07.2010
Internare medicala (art. 247 Cod procedura penala- art. 110 Cod penal) - Sentinta penala nr. 30 din data de 27.05.2014
Ordin de protectie respins - Sentinta civila nr. 1094 din data de 05.02.2015
Ordin de protectie cu limitarea folosintei bunului - Sentinta civila nr. 12556 din data de 15.12.2014
Ordin de protectie admis - Sentinta civila nr. 2424 din data de 10.03.2014
Hotarare care sa tina loc de act autentic inadmisibila - Sentinta civila nr. 12516 din data de 11.12.2014
Pretentii raspundere delictuala - Sentinta civila nr. 8476 din data de 19.09.2014
Constatare act autentic - Sentinta civila nr. 8474 din data de 19.09.2014
Somatie - Sentinta civila nr. 8211 din data de 12.09.2014
Validare poprire - Hotarare nr. 8486 din data de 19.09.2014
hot act aut - Hotarare nr. 8225 din data de 12.09.2014
Pretentii admisa in parte - Sentinta civila nr. 778 din data de 28.01.2014
Contest la executare - Hotarare nr. 8061 din data de 09.09.2014
Cerere reexaminare respinsa - Hotarare nr. 4839 din data de 08.09.2014
Divort cu gemeni - Hotarare nr. 2565 din data de 13.03.2014
Hotarare care tine loc de act de vanzare-cumparare. Bun succesoral. Lipsa calitate proprietar a promitentului vanzator - Hotarare nr. 2292 din data de 05.03.2014
Divort cu gemeni - Hotarare nr. 2565 din data de 13.03.2014
Hotarare care tine loc de act de vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 2292 din data de 05.03.2014