Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Hotarare care sa tina loc de act autentic inadmisibila

(Sentinta civila nr. 12516 din data de 11.12.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Data publicare portal: 05.03.2015

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 22.05.2014, sub nr. 2463/184/2014, reclamantul P I a chemat in judecata pe paratele T S, T M si T M, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se constate valabila conventia de vanzare-cumparare intervenita intre parti cu privire la suprafetele de 3200 mp, 1100 mp, 3400 mp, 700 mp teren arabil extravilan situat in comuna Plesoiu, sat Cocorasti, jud. Olt.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in fapt, la data de 20.04.2011 prin act sub semnatura privata a cumparat de la parate imobilul descris mai sus pentru care a achitat pretul de 1200 lei. A mentionat ca a intrat in posesia imobilelor inca pana in momentul incheierii antecontractului, dar pana in prezent nu a putut perfecta actele de vanzare-cumparare din culpa paratelor. Acestea nu s-au prezentat la notariat pentru a perfecta actele de vanzare-cumparare in forma autentica, desi stabilise ca in termen de 45 zile sa-si perfecteze actele.
In drept, cererea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 971 C.civ., art. 1295 C.civ., art. 111 C.p.c. si art. 5 al. 2 din Titlul X al L. 247/2005.
A evaluat obiectul cererii la suma de 1040 lei conform normelor notarilor publici.
In dovedirea cererii, reclamantul a aratat ca intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorii T P F si T I, indicand domiciliile pentru citare.
In scop probator, reclamantul a atasat cererii inscrisuri in copii (filele 5-16, 21-25).
Cererea a fost legal timbrata.
Paratele legal citate nu au formulat intampinare.
Prin sentinta civila nr. 1813/08.09.2014 pronuntata de Judecatoria Bals in dosarul nr. 2463/184/2014 s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Slatina.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 18.09.2014 sub nr. 2463/184/2014.
La termenul din 11.12.2014 instanta a pus in discutie exceptia inadmisibilitatii cererii avand in vedere disp. Lg. 17/2014.
Prin s.c. nr. 12516 din data de 11.12.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 2463/184/2014 s-a admis exceptia inadmisibilitatii cererii.
S-a respins cererea de chemare in judecata avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare formulata de reclamantul P I, in contradictoriu cu paratii T S, T M si T M, ca inadmisibila.
Pentru a se pronunta astfel Judecatoria Slatina a retinut urmatoarele:
In consecinta, avand in vedere ca in cauza de fata terenul care a facut obiectul promisiunii de vanzare-cumparare nu este inscris cartea funciara, exceptia urmeaza sa fie admisa cu consecinta respingerii cererii ca inadmisibila, sanctiunea inadmisibilitatii intervenind astfel ca o sanctiune de drept procedural aplicabila actiunilor declansate dupa intrarea legii in vigoare.
Prin urmare, avand in vedere ca in cauza de fata terenul care a facut obiectul promisiunii de vanzare-cumparare nu este inscris cartea funciara, exceptia urmeaza sa fie admisa cu consecinta respingerii cererii ca inadmisibila.
Sunt incidente urmatoarele dispozitii legale:
Conform dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014: "(1) In toate cazurile in care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare-cumparare, actiunea este admisibila numai daca antecontractul este incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei in materie, precum si daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 3, 4 si 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este inscris la rolul fiscal si in cartea funciara."
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011