InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit.

(Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Antecontracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra apelurilor de fata instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta a Judecatoriei Medias s-au respins exceptiile inadmisibilitatii actiunii principale, a prescriptiei dreptului la actiunea in rezolutiunea conventiei de vanzare-cumparare si a exceptiei prescriptiei dreptului de a cere nulitatea conventiei de vanzare-cumparare.
S-au respins actiunea civila formulata de reclamantul G. E. preluata prin cumpararea dreptului litigios de catre intervenientul C. M. C. in contradictoriu cu paratii: G. G., G. N., D. S. M., D. A. prin mandatar O. D., D. L., D. D. G., T. L., P. S., D. M., D. N. jr., D. A. L., D. G. M., D. V., D. F. M..
S-a respins cererea reconventionala formulata de paratul G. G.
S-a admis in parte cererea de interventie in interes propriu formulata de C. M. C. si s-a constatat ca intre intervenient si D. V., D. N., P. S., D. G. M., D. A. L., D. D. G., D. F. M., D. M., R. S. M. ns. D., D. A., T. L. s-au incheiat antecontracte de vanzare-cumparare autentificate pentru cota lor de proprietate din terenul inscris in titlul de proprietate nr. 2/6 si au fost obligati sa incheie acte apte de intabulare iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de act autentic.
S-a constatat ca intervenientului C. M. C. ii revine cota de 6/7 parti din 20.700 m.p. respectiv 17.742,85 m.p.
S-a dispus sistarea starii de indiviziune asupra terenurilor din titlul de proprietate 2/6 in natura conform variantei a IV din raportul de expertiza si au fost atribuite parcelele lui C. M.C. si G. G. si G. N.
S-a dispus intabularea in CF a drepturilor de proprietate.
S-au respins celelalte pretentii formulate de intervenient.
Au fost obligati P. S., D. V, D. N., D. F., D. D. G., D. A. L., D. G., T. L., D. A., D. M., R. S. si F. L. sa plateasca intervenientului C. M. suma de 2106 lei fiecare cheltuieli de judecata aferente capatului de cerere privind incheierea actului apt de intabulare.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca intre G. E. si G. G. s-a incheiat o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare pentru 2000 m.p. din terenul de 20.700 m.p. din titlul de proprietate nr. 2/6 din 13.12.2002, promisiune pe care G. E. nu a putut sa o respecte pentru ca nu a dezbatut succesiunea in vederea incheierii actului autentic.
Numai ca pentru a putea cerere ca promitentul vanzator sa-si respecte obligatia, promitentul cumparator avea si el obligatia de a plati pretul conform art. 5 Titlul X Lg.247/2005.
Nerespectandu-si el obligatia nu putea solicita sa-i transmita dreptul de proprietate astfel ca s-a respins actiunea reclamantului.
S-a respins cererea reconventionala deoarece din conventia incheiata nu rezulta ca reclamantul ar fi renuntat la dreptul sau de a cere obligarea paratului la incheierea conventiei , formularea „ ma oblig ca in caz de depasire a termenului sa restituit avansul” neconducand la o astfel de concluzie.
S-a respins constatarea nulitatii conventiei deoarece paratul nu a adus dovezi concludente care sa confirme ca la data la care acesta s-a incheiat ( actul ) nu ar fi avut discernamant si nu si-ar fi dat un consimtamant valabil.
Cererea de interventie a fost admisa fata de prevederile art.5 Titlul X din Lg.247/2005 paratii neopunandu-se iar in baza art.728 Cod civil , art.6735 – 6739 s-a sistat indiviziunea asupra terenurilor inscris in titlu de proprietate nr.2353/6 conform raportului de expertiza varianta a IV-a iar parcelele astfel dezmembrate au fost atribuite intervenientului C. M. si lui G. G. si G. N.
Impotriva sentintei au declarat in termen apel : G. N. A. fost Ga. Ni., G. G. , C. M. C.
1. Apelantul parat Ga. Ni. – G. N. A. a solicitat desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare deoarece judecarea cauzei s-a facut cu incalcarea dispozitiilor procedurale referitoare la citare art.85 C. pr. civ. el avand domiciliul in Canada si nu la adresa la care a fost citat la fondul cauzei.
Pe fondul cauzei, apelantul a aratat ca si el are calitate de mostenitor si avea dreptul la cota de 2/16 parti astfel ca nu trebuia sa se mentina starea de indiviziune impreuna cu fratele sau in urma partajului efectuat.
Ca atare, s-a solicitat ca in situatia rejudecarii sa se dispuna iesirea din indiviziune conform variantei a III-a .
In drept s-au invocat prevederile art. 6 CEDO, art.741 Cod civil.
2. Apelantul parat G. G. a solicitat schimbarea sentintei admiterea cererii reconventionale si rezolutiunea conventiei sau  modificarea modalitatii de imparteala.
Apelantul a invocat nelegalitatea sentintei in ce priveste respingerea cererii reconventionale deoarece instanta de fond a interpretat gresit conventia incheiata.
Astfel desi conventia stipula un termen pana la care paratul G. G. trebuia sa incheie actul autentic respectiv 30.11.2005 iar in caz de nerespectare sa restituie avansul primit si conventia sa fie desfiintata si desi a dat avansul de 10.000 lei lui M. pentru restituire lui G. E. acesta ia restituit partial avansul si a modificat fara acordul lui termenul instanta de fond a schimbat nelegal sensul actului incheiat intre parti.
S-a aratat de asemenea ca pretul nu a fost nici in prezent achitat astfel ca rezolutiunea este admisibila.
S-a criticat de asemenea ca imparteala facuta de instanta de fond ii incalca dreptul sau de proprietate.
Astfel nu s-a respectat posesia faptica si destinatia terenului si s-a produs o faramitare excesiva a imobilului ce nu permite exploatarea acestuia nici ca teren agricol dar nici ca teren de constructii.
Varianta imbratisata de instanta de fond conduce la parcele cu o latime de 4,19 si 4,16 m. incalcandu-se astfel prevederile art.673 indice 9 C. pr. civ. astfel ca s-a solicitat ca atribuirea sa se faca in portiunea de teren care sa respecte posesia existenta.
In drept s-au invocat prevederile art.296, 673 C. pr. civ. si 741 C. civil.
3. Apelantul intervenient C. M. C. a solicitat admiterea in totalitate a cererii principale cu obligarea la cheltuieli de judecata.
Intervenientul apelant a solicitat ca varianta de partaj sa fie a V-a din suplimentul la expertiza tehnica efectuata de expert B.
S-a invocat nelegalitatea sentintei deoarece el si-a indeplinit obligatiile contractuale de achitare a diferentei de pret iar G. G. nu si-a indeplinit obligatia de perfectare a actului autentic si de dezbatere a succesiunii. Instanta de fond se  contrazice atunci cand respinge actiunea principala ca nu s-a platit pretul.
Obligatia de plata a pretului era conditionata de rezolvarea succesiunii de catre Gaman Gheorghe iar neindeplinirea conditiei de catre acesta conduce la admiterea actiunii principale cu obligarea apelantului la diferenta de pret.
In drept s-au invocat prevederile art.296 C. pr. civ.
Apelantul C. M. prin intampinare a solicitat respingerea apelurilor declarate de G. G. si G. N.
G. N. nu a indicat nici un alt domiciliu decat cel existent la dosarul de fond, iar apelul intervenientului vizeaza actiunea principala pentru cota lui G. G. si nu a lui G. N.
In ce priveste apelul lui G. G. de fapt nu s-a solicitat iesirea din indiviziune a celor doi frati iar rezolutiunea conventiei nu este motivata de apelant instanta motivand pe larg respingerea cererii reconventionale.
Intimatul G. G. prin intampinare a solicitat respingerea apelului lui C. M. deoarece reclamantul C. C. urmare a dobandirii dreptului litigios de la G. E. nu si-a indeplinit obligatia de plata a diferentei de pret.
De asemenea s-a restituit 5000 lei din avans catre reclamant ceea ce are valoare juridica de rezolutiune .
Neincheierea actului autentic la termenul stabilit 30.11.2005 sau 1.03.2006, neplata pretului conduc la concluzia desfiintarii conventiei.
In apel, apelantul G. N. fost Ga. Ni. nu si-a achitat taxa judiciara de timbru aferenta caii de atac de 1235 lei si-a ales domiciliul procesual la O. D. in Medias, ( fila 76 dosar fond) si si-a retras apelul impotriva sentintei 1486/2010.
Instanta va anula ca netimbrat apelul declarat de G. N. fost Ga. Ni. deoarece prioritar retragerii ( renuntarii) la judecata este timbrajul cererii conform art.20 Lg.146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat iar conform art. 20 alin.3 neindeplinirea  obligatiei de plata pana la termenul stabilit se solutioneaza  cu anularea cererii.
In 9.11.2011 s-a incheiat antecontract de vanzare cumparare ( legalizat, fila 77 dosar apel) prin care G. N. se obliga sa vanda lui C. M. dreptul sau de proprietate asupra cotei ce o detine din bunurile din titlul de proprietate nr. 2/02 urmare a succesiunii dupa G. E., D. I. urmand ca transferul dreptului de proprietate sa opereze la data finalizarii dosarului 1699/257/2008 si intabularea dreptului pe numele lui G. N.
Pretul stabilit de parti a fost de 22.000 euro platit in doua transe din care 20.000 euro in 20 zile lucratoare de la semnarea actului si 2.000 euro in 3 zile lucratoare de la finalizarea procesului.
Predarea posesiei s-a facut la semnarea actului.
S-a depus oferta de plata facuta de C. M. lui G. G. ( fila 46 dosar apel) urmata de consemnatiunea sumei de 44.627,84 lei pentru terenul parcela 2493/3 obiect al antecontractului de vanzare-cumparare 2005 si parcela din titlul de proprietate 2353/6/2002.
S-a depus oferta de plata facuta de G. G. catre G. E. ( filele 83-85) urmata de consemnatiune pentru restituire avans de 5000 Ron  rezultata din conventia partilor incheiata in 2005.
S-a dispus efectuarea unui supliment la expertiza tehnica la solicitarea apelantului G. G.
Analizand apelurile in limita motivelor invocate si raportat la situatia faptica modificata in apel fata de cea retinuta la instanta de fond se va statua astfel:
Raportul juridic dedus judecatii vizeaza actiunea reclamantului G. E. in contradictoriu cu paratii: G. G; G. N. mostenitori ai defunctei G. E.; T. L., P. S., D. M., D. S., D. A., D. N. jr., D. L., D. A., D. D., D. G., D. V., D. F. mostenitori ai defunctului D. N. de stabilire a calitatii de mostenitori dupa G. E. si respectiv D. N., de constatare a masei succesorale a acestora de 1/8 fiecare din titlul de proprietate 2/6 din suprafata de 2 ha. Si 700 m.p. si a cotelor succesorale de atribuire a masei succesorale dupa G. E. si G. G. cu obligarea la sulta catre G. N., de obligare a lui G. G. sa predea act apt de intabulare pentru 2.000 m.p. iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de act autentic, de partajare a imobilului in litigiu si intabularea dreptului de proprietate pe numele reclamantului.
Paratul G. G. a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat rezolutiunea conventiei de vanzare-cumparare si restituirea catre reclamant a sumei de 5000 lei iar in subsidiar nulitatea conventiei deoarece reclamantul nu si-a indeplinit obligatia de plata a pretului sau pentru lipsa unui consimtamant valabil din cauza bolii conform art.969, 1020,1021 C. civil. In cauza a formulat cerere de interventie in interes propriu C. M. C. care a solicitat a se constata ca P. S., D. V., D. N., D. F. M., D. D., D. A., D. G., T. L., D. A., D. M., R. S., D. L. i-au transmis cu titlu de vanzare cotele lor de proprietate din terenul inscris in titlul de proprietate 2/6 si sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act apt de intabulare; partajarea imobilul si atribuirea intregului teren din titlul intervenientului cu obligatia platii sultei corespunzatoare si intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara cu cheltuieli de judecata conform art.1294 si urm. C. civil, 673 indice 9 C. pr. civ.
Ca atare, cauza priveste doua raporturi juridice ce au ca obiect principal prestatia tabulara in sensul ca paratii sa predea act apt de intabulare ( in forma autentica) pentru cotele lor de proprietate stabilite conform calitatii lor de succesori legali, partajarea imobilului si intabularea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului G. E. si a intervenientului C. M. C.
Aceste raporturi juridice sunt reglementate de prevederile art. 969, 1294 C.civil, art.5 titlul X Lg.247/2005, art.29 Lg.7/1996.
Reconventional G. G. a solicitat rezolutiunea conventiei de vanzare-cumparare pentru neindeplinirea obligatiei de plata a pretului de catre G. E. conform art. 1020, 1021 Cod civil sau nulitatea conventiei pentru lipsa discernamantului valabil exprimat.
Imobilul pentru care se judeca partile figureaza in titlul de proprietate nr.2/6 din 13.12.2002 ( fila 13 dosar fond) in suprafata de 2 ha. Si 700 m.p. si a fost emis in favoarea mostenitorilor : D. I., P. S., D. N., T. L., D. A., D. V., D. M. si G. E.
Reclamantul G. E. se prevaleaza de un antecontract de vanzare-cumparare incheiat cu G. G. ( fila 39 dosar fond) iar intervenientul C. M. C. de antecontracte incheiate cu paratii chemati prin cererea de interventie cu semnatura legalizata la notar filele 50-77 dosar fond.
In ce priveste antecontractele de vanzare-cumparare incheiate de intervenientul C. M. C. cu P. S., D. V., D. N., D. F., D. D. G., D. A., D. G., T. L., D. A., D. M., R. S., F. L., instanta de fond le-a validat conform art.1073 Cod civil potrivit cu care creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei ( respectiv obligatia de a incheia acte autentice) si art.1077 Cod civil care stipuleaza ca nefiind indeplinira obligatia de a face creditorul poate sa fie el autorizat a o aduce la indeplinire cu cheltuiala debitorului.
In mod legal s-a facut aplicarea prevederilor art.5 Titlul X Lg.247/2005 care stipuleaza ca in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, una din parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatia poate sesiza instanta competenta, care poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract.
Urmare a validarii antecontractelor de vanzare intervenientul a  dobandit cota de 6/7 parti din intreaga suprafata de 20.700 m.p. din titlul de proprietate 2353/6 respectiv 17.742, 85 m.p.
Aceste aspecte nu au fost contestate de parti in apel astfel ca instanta le va pastra ca legale.
Apelurile vizeaza antecontractul incheiat intre G. G. si G. E., promitentul vanzator G. G. invocand rezolutiunea conventiei pentru neplata pretului si modalitatea de partajare a imobilului.
Deoarece la fondul cauzei G. E. si-a cesionat dreptul lui litigios in prezentul dosar intervenientul C. M. C. ( fila 629 dosar fond) actiunea principala a fost preluata de catre acesta si intervenientul a dobandit si calitate de reclamant in contradictoriu cu G. G. urmare a cesiunii intervenite.
Actul de care se prevaleaza reclamantul G. E. si respectiv C. M. il constituie promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare din 8.06.2005 ( fila 639 dosar fond) sub forma inscrisului sub semnatura privata prin care G. G. ( promitent vanzator) se obliga sa-i vanda lui G. E. 2.000 m.p. teren din parcela 2/3 cu deschidere la fata catre drumul de acces str. B. din aproprierea celor doi stalpi de 110 kv.
Pretul imobilului s-a stabilit a fi 30.000 euro.
La data incheierii actului 8.06.2005 s-a stipulat ca s-a primit un avans de 100.000.000 lei iar G. G. s-a obligat sa faca derularea actelor de succesiune, punere in posesie si incheierea actului de vanzare in forma autentica pana la data de 30.09.2005.
S-a prevazut ca in cazul depasirii termenului sa se restituie avansul.
Actul sub semnatura privata este semnat de promitentul vanzator si de cumparator precum si de doi martori – M. I. si P. N.
Ulterior in 12.10.2005 se incheie o minuta intre G. E. si M. I. ( reprezentantul promitentului vanzator G. G.) prin care se prelungeste termenul de executare a conventiei in 01.03.2006 si mentioneaza primirea sumei de 5.000 Ron de catre G. E.
Actiunea reclamantului G. E. ( cumparator)reprezinta de fapt o actiune in prestatie tabulara prin care se solicita instantei obligarea paratului care a consimtit la stramutarea dreptului de proprietate sa predea inscrisul necesar ( in forma autentica) in vederea intabularii.
Astfel raportul juridic este reglementat de prevederile art.1073, 1077 Cod civil si art.29 Lg.7/1996.
In ce priveste actul ( inscrisul) pentru a fi valabil trebuie sa indeplineasca conditiile esentiale prevazute de art.948 Cod civil.
Instanta din examinarea inscrisului de care se prevaleaza partile constata ca obligatia  promitentului vanzator G. G. este afectata in realizare de termenul stipulat respectiv cel initial din 30.09.2005.
Termenul stipulat de parti este un termen suspensiv respectiv amana executarea obligatiei pana la implinirea lui. Termenul intarzie exercitarea dreptului subiectiv si executarea obligatiei.
Promitentul vanzator G. G. a solicitat rezolutiunea conventiei pentru neplata pretului aceasta conform art.1365 Cod civil „daca cumparatorul nu plateste pretul poate cere rezolutiunea vanzarii” in temeiul art.1020 C.civ.
Pentru ca in conventie nu s-a stipulat  un termen pentru plata pretului, cumparatorul poate plati valabil si astfel se poate evita rezolutiunea.
In general, se admite ca rezolutiunea poate fi evitata daca partea in culpa isi executa obligatiile chiar si in cursul procesului.
Din interpretarea conventiei partilor, interpretare care sa conduca la producerea de efecte juridice, rezulta ca promitentul vanzator nu si-a indeplinit obligatiile de perfectare a actului in forma autentica la termenul stipulat. Plata pretului desi nu a fost prevazut un termen pentru achitare, urma a se realiza la incheiere actului in forma autentica.
Vanzatorul care cere rezolutiunea pentru neplata pretului trebuie sa-si fi executat propriile obligatii ori in speta vanzatorul primitent G. G. nu si-a indeplinit propriile obligatii iar cumparatorul beneficiar G. E. si-a indeplinit obligatia de plata a pretului in cursul apelului prin oferta de plata urmata de consemnatiune ( fila 47 dosar apel).
Aceste constatari au fost desprinse de catre instanta de apel din depozitiile martorilor audiati la fondul cauzei – P. N. f. 575, S. M. f.490, M. I. f.427 – si care au relevat ca intre parti s-au incheiat de fapt doua conventii privitoare la acelasi imobil pentru care s-a achitat un avans de 100.000.000 lei vechi din care s-au restituit 50.000.000 lei cumparatorului pentru ca acesta sa se ocupe de dezbaterea succesiunii.
Ca tare, instanta va interpreta promisiunea de vanzare-cumparare incheiata intre parti in sensul producerii de efecte juridice in conditiile art.1073, 1077 Cod civil, art.5 alin.2 Titlul X Lg.247/2005 promitentul cumparator executandu-si obligatiile respectiv plata diferentei de pret in apel si promovarea actiunii in prestatie tabulara pentru obtinerea actului autentic.
In ce priveste cauza de nulitate absoluta lipsa unui consimtamant valabil exprimat din cauza epilepsiei de care sufera promitentul vanzator G. G. este de mentionat ca nu s-a facut nici o proba in ce priveste boala invocata sic are sa releve lipsa consimtamantului la incheierea actului.
Codul civil consacra sistemul vointei interne adica interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante iar consimtamantul sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice.
Nu au consimtamant necesar pentru incheierea de acte juridice civile acele persoane care datorita varstei (minorii) fie datorita starii mintale (cei pusi sub interdictie judecatoreasca) nu-si pot reprezenta exact consecintele juridice ale actului juridic pe car ar urma sa-l incheie.
Desi exista situatii in care chiar persoanele cu capacitate deplina de exercitiu sunt temporar lipsite de discernamant – betia, hipnoza - acestea trebuie dovedite ca fiind existente la momentul intocmirii actului.
In speta martorii audiati la fondul cauzei si prezentei la intocmirea actului nu au relevat existenta vreunei incapacitati naturale care sa conduca la lipsirea de efecte a actului juridic.
Ca atare, nu se poate retine lipsa de consimtamant ca motiv de nulitate absoluta a actului juridic invocata de apelantul G. G.
Pentru toate aceste considerente se va respinge motivul de apel declarat de paratul G. G.  vizand rezolutiunea promisiunii de vanzare-cumparare si se va admite capatul de cerere al actiunii principale a reclamantului G. E. preluat prin cumpararea dreptului litigios de catre intervenientul C. M. –C. admitandu-se apelul declarat de intervenientul C. M. C.
Se va obliga paratul G. G. sa incheie act apt de intabulare pentru imobilul teren de 2.000 m.p. din parcela nr.2/3 din titlul de proprietate nr.2/6/2002 iar in caz de refuz sentinta va tine loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Este de mentionat ca paratul a instrainat o suprafata mai mare decat ii revenea acestuia ca mostenitor ( ˝ din 1/7 20.700 m.p. : 7 = 2.957 m.p. : 2= 1.478 m.p.) insa instanta a validat conventia pentru o suprafata de 2.000 m.p. avand in vedere ca si celalalt mostenitor a lui G. E. a instrainat cota sa ideala de mostenire – Ga. Ni. – G. N. catre intervenientul C. M.
Paratul apelant Ga. Ni. – G. N. A.  si-a dat acordul de admiterea apelului intervenientului prin declaratie autentica 8 fila 76 dosar apel) si de admiterea actiunii in prestatie tabulara.
De asemenea paratul G. N. si-a instrainat cota sa ideala din dreptul de proprietate detinut asupra imobilelor terenuri din titlul de proprietate nr. 2/6 din 13.12.2002 catre apelantul intervenient C. M. prin antecontractul de vanzare-cumparare legalizat sub nr.4916/2010 ( filele 77,78 dosar apel).
Nu poate fi admisa actiunea in prestatie tabulara si fata de paratul Ga. Ni. ( G.  N.) deoarece reclamantul G. E. nu a solicitat acest fapt prin actiunea introductiva iar instanta nu se poate pronunta decat in limitele investirii sale si cu respectarea prevederilor art.294 C. pr. civ. care prevad ca in apel nu se pot face alte cereri noi fata de fondul cauzei.
Deoarece prin actiunea initiala s-a solicitat (petit 7) atribuirea intregii mase succesorale a defunctei G. E. catre paratul G. G. si Ga. Ni. se va admite acest capat de cerere astfel ca se va consolida si conventia de vanzare-cumparare iar in urma partajului judiciar lotul in suprafata totala de 2957 m.p. ( cota ce se cuvine lui G. E.) urmeaza a se atribui asa cum se va arata mai jos.
In ce priveste motivul de apel formulate de G. G. vizand modalitatea de partaj imbratisata de catre instanta de fond care iar incalca dreptul de proprietate prin faramitarea excesiva a imobilului parcelele atribuite avand o latime de 4,19 m si 4,16 m instanta de apel va statua astfel:
Din intreaga suprafata de 20.700 m.p. de teren, antecesoarea apelantului ar avea dreptul conform cotei ideale la o suprafata totala de 2957 m.p. Deoarece sunt doi mostenitori el si fratele sau Ga. Ni. ( G. N.) fiecare ar avea dreptul corespunzator cotelor ideale ˝ din 1/7 la 1478 m.p.
Imobilele din titlul de proprietate suspus partajului cuprind trei parcele nr.: 249/3 de 8.800 m.p.; 251/3 de 10.000 m.p.; 259/43 de 1900 m.p.
Apelantul G. G. avand dreptul la 1478 m.p. nu poate fi distribuita aceasta suprafata in toate cele trei parcele decat printr-o faramitare a suprafetelor.
Art.673 indice 9 C. pr. civ. statueaza ca la formarea si atribuirea loturilor instanta sa tina seama de marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia, de natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor .
Cert este ca apelantul intervenient C. are cota-parte cea mai mare, terenurile nu pot fi exploatate decat integral iar imparteala in natura conduce la o scadere importanta a valorii acestuia si-i modifica in mod pagubitor destinatia economica.
Singurii care a solicitat ca in urma partajului sa-i fie atribuit intregul imobil a fost intervenientul C. M., apelantul parat G. G. nesolicitand partajul in natura.
In apel s-a efectua un supliment al raportului de expertiza de catre expert B. C. care a propus doua variante de partaj in natura: varianta a I-a conform solicitarilor lui C. M. si varianta a II-a conform solicitarilor lui G. G.
La varianta de partajare a terenurilor instanta a tinut cont si de faptul ca apelantul parat Ga. Ni. actual G. N. –A. a vandut cota sa ideala de drept de proprietate prin antecontract autentic (nr.4916/9.11.2010 fila 77,78 dosar apel) apelantului intervenient C. M. C. si a fost de acord cu apelul acestuia sens in care apelantul C. a solicitat si admiterea actiunii si impotriva acestuia.
Ca atare se va valida si partaja imobilele in baza art.728 Cod civil si vointei apelantului Craciun cere detine majoritatea suprafetei de teren conform suplimentului de expertiza nr.2 varianta nr.2 si plansa anexa 3 de la filele 240, 312 din dosarul de apel.
Pentru toate aceste considerente in baza art.295, 296 C. pr. civ. coroborat cu art.1073, 1079, 728 C. civ., art.6735-6739 C. pr. civ. se va admite apelul declarat de intervenientul C. M. C. si se va schimba in parte sentinta civila 1486/2010 a Judecatoriei Medias .
In baza art.20 Lg.146/1997 se va anula ca netimbrat apelul declarat de G. N. A.
Se va respinge apelul declarat de paratul G. G.
In baza art.274 C. pr. civ. va fi obligat apelantul G. G. la cheltuieli de judecata in apel de 4580 lei ( reprezentand contravaloare expertiza tehnica, onorariu avocat si taxa judiciara de timbru) catre apelantul intervenient C. M. C.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017