InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii

(Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii

Exceptie de prematuritate.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 2.07.2002,  reclamanta B.L a solicitat in contradictoriu cu paratul  A.M, ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna perfectarea antecontractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.2710/2002 la BNP- I.A., avand ca obiect o casa de locuit precum si suprafata de 194 m.p., cu motivarea ca, desi a achitat paratului o parte din pret, respectiv suma de 14 milioane lei, convenindu-se ca perfectarea vanzarii sa aiba loc la data de 25.09.2002, cand ea urma sa intre in stapanirea de fapt si de drept asupra imobilului, paratul a vandut cu rea-credinta imobilul unei alte persoane.
In urma decesului paratului, a fost introdus in cauza mostenitorul legal al acestuia, Acozmei Puiu Mihai, reprezentat in proces de mama sa, Dumea Elena, concubina paratului, care a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prematuritatii actiunii, motivat de faptul ca aceasta a fost promovata pe data de 2.07.2002, iar termenul pentru perfectarea antecontractului a fost stabilit la data de 25.09.2002.
Analizand exceptia de prematuritate a cererii, ridicata prin intampinare, instanta a avut in vedere  ca pentru a putea fi valorificat pe cale de actiune, dreptul trebuie sa respecte anumite cerinte si anume sa fie recunoscut si ocrotit de lege, sa fie exercitat cu buna-credinta si potrivit scopului pentru care a fost recunoscut si sa fie actual, adica sa nu fie supus unui termen sau unei conditii suspensive, conditia ca dreptul sa fie actual, referindu-se la situatiile in care se cere realizarea dreptului nu si atunci cand se formuleaza o actiune in constatate.
In urma punerii in discutie a calificarii juridice a actiunii si a temeiului de drept, instanta a retinut ca actiunea reclamantei-parate este o actiune in realizare si nu in constatare, cum a precizat initial aceasta, temeiul de drept constituindu-l disp.art.1073-1077 C.civil.
Asa fiind, conditia ca dreptul sa fie actual, trebuie sa fie indeplinita in cauza de fata. Cu toate acestea, desi dreptul trebuie sa indeplineasca toate cerintele de admisibilitate la momentul sesizarii instantei, daca pana la invocarea exceptiei termenul sau conditia s-au implinit, exceptia nu mai poate fi admisa, instanta apreciind ca ar fi excesiv de formal ca actiunea sa fie respinsa intr-un moment in care dreptul devenise actual, numai pentru ca la data sesizarii instantei aceasta cerinta nu fusese respectata.
Asa fiind, in sentinta civila nr.199/2004 , instanta a respins exceptia de prematuritate a cererii, iar in ceea ce priveste fondul pretentiei dedusa judecatii, instanta a avut in vedere ca, pentru a se putea pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare, in baza antecontractului existent, trebuie indeplinite anumite cerinte esentiale  intre care si aceea ca antecontractul sa aiba indeplinite conditiile generale de valabilitate a actelor  juridice, prevazute de art.948 Cod civil.
Retinand, din probatoriul administrat in cauza, ca violentele la care a fost supus paratul, l-au determinat sa incheie antecontractul de v.c., care nu indeplineste, astfel conditiile prev.de art.948 C.civil, instanta a respins ca neintemeiata si cererea reclamantei-parate de a se perfecta vanzarea cumpararea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017