InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

EXECUTARE ANTECONTRACT

(Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Antecontracte | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul BrasovSENTINTA CIVILA NR. 1303/C

Sedinta publica din data de 30.06.2009


      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra litigiului comercial intervenit intre reclamantii C.V.P., C.V.,  C. R. in contradictoriu cu parata SC M. & K. C. SRL , avand ca obiect obligatia de a face.
      La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
      Procedura este  legal indeplinita.
      Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de  17.06.2009 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar pentru a da posibilitatea partilor sa formuleze concluzii scrise, a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 24.06.2009 iar apoi, avand in vedere lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 30.06.2009.
      
      
      
       T R I B U N A L U L ,        Constata ca prin actiunea civila inregistrata sub numarul de mai sus reclamantii C. V. P.,  C. V. si C. R. au chemat in judecata parata S.C. M. & K. C. SRL solicitand obligarea acesteia sa le predea imobilul apartament nr. 13 situat in cladirea PERLA 12 compus din 2 camere, bucatarie, grup sanitar, hol, boxa, in suprafata de 69 mp. situat in ansamblul de locuinte A. din Brasov, str. spicului FN ce face obiectul antecontractului de  construire si vanzare - cumparare  nr. 87/28.11.2006, la cheie, in perfecta stare de functionare, cu finisajele si reparatiile facute, precum si cu toate bransamentele la apartament si la intreg blocul terminate si sa incheie contractul de vanzare-cumparare in conditiile prevazute in antecontract.
        Potrivit precizarii ulterioare au solicitat  obligarea paratei sa incheie contractul de vanzare-cumparare  ca urmare a  achitarii integrale a pretului prin plata efectiva a sumei de 28 110 Eu si constatarii interventiei  compensatiei legale intre sumele datorate  de reclamanti cu titlu de rest de pret si sumele datorate  de parata  S.C. M. & C. C. S.R.L. cu titlu de penalitati, conform antecontractului de construire si vanzare cumparare imobil nr.87/28.11.2006.   
          In motivarea cererii se arata ca cu toate ca reclamantii si-au indeplinit obligatiile de plata a primelor 2 rate din pret conform antecontractului de  construire si vanzare - cumparare  nr. 87/28.11.2006 parata nu si-a respectat obligatiile contractuale intrucat conform procesului-verbal de receptie nr.319/22 10 2008 , imobilul a fost predat la data de 22.10.2008, cu o intarziere  de 250 zile.
Parata a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata sustinand ca reclamantii au solicitat amanarea semnarii actului de predare-primire a apartamentului deoarece nu dispun de banii necesari achitarii integrale a pretului.
     Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:  
     Intre reclamanti  si parata S.C. M. & C. C.  S.R.L. s-a incheiat la data de 28.11.2006 un antecontract  de construire si vanzare cumparare potrivit caruia parata avea obligatia de a construi si preda imobilul pana la data de 31.12.2007 ( art. IV alin.1 din contract) iar reclamantii  aveau obligatia de a achita in rate pretul convenit de parti,( ultima rata la receptia finala a imobilului numai daca a  fost finalizata constructia si s-a semnat procesul verbal de predare primire)  in cuantum de 55.980,00 Euro (art. III  alin.1 din contract).
Conform procesului-verbal de receptie, imobilul a fost predat la data de 22.10.2008, cu o intarziere  de 250 zile.
         Urmeaza a fi inlaturate sustinerile paratei privind nesemnarea procesului verbal de receptie din culpa reclamantilor ,apartamentul nefiind locuibil , si ca urmare nu putea fi predat.  
       Conform antecontractului, prestatorul vanzator va fi obligat sa plateasca beneficiarului cumparator penalitati de 0,2% din valoarea imobilului pentru fiecare zi de intarziere de la termenele stabilite, pana la finalizarea/receptia imobilului. In consecinta, in lipsa oricarei cauze exoneratoare de raspundere, prestatorul vanzator datora la data  receptiei imobilului suma de 27 990  Euro.
In cauza sunt indeplinite conditiile pentru compensarea  legala dintre suma reprezentand penalitatile de  intarziere si diferenta dintre valoarea  contractului si sumele platite in temeiul contractului. Astfel,  obligatiile sunt reciproce, au ca obiect sume de bani iar creantele reciproce sunt certe, lichide si exigibile. Creanta este certa ,existenta sa rezultand din cuprinsul antecontractului ,de asemenea, are un caracter lichid, fiind determinabila prin insusi actul de creanta si, in acelasi timp  exigibila conform cap 4 6 din contract. In consecinta, in baza art. 1444 Cod civil in speta opereaza compensatia de drept intre penalitatile de intarziere (27 990  Euro) si diferenta de pret ramasa neachitata.
Din probele administrate  rezulta ca sumele achitate(28.110 Eu) si  valoarea penalitatilor deduse acopera in totalitate  valoarea contractului.
         In urma constatarii interventiei compensatiei legale, va fi admisa actiunea reclamantei in baza prevederilorart.969,970,1073 cod civil, parata urmand a fi obligata la incheierea unui contract de vanzare-cumparare in forma autentica pentru imobilul in speta sub sanctiunea platii de daune cominatorii.
         In baza art. 274 Cod procedura civila, partea cazuta  in pretentii  va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
      HOTARASTE :

      Admite actiunea formulata si precizata  de reclamantii C. V. P. cu domiciliul ales la av.B. S.in Municipiul B. str.M.E. nr.3, jud. B., C. V. si C. R. ambii cu domiciliul   in Municipiul B., str. S., nr.40, bl.19, sc.A, ap.7, jud. B. impotriva paratei S.C. M. & C. C.  S.R.L. si in consecinta:
       Constata interventia  compensatiei legale intre sumele datorate   de reclamanti cu titlu de rest de pret si sumele datorate  de parata  S.C. M. & C. C. S.R.L. cu titlu de penalitati, conform antecontractului de construire si vanzare cumparare imobil nr.87/28.11.2006.   
     Obliga parata S.C. M. & C.  C.  S.R.L.  la incheierea unui  contract de vanzare cumparare in forma autentica cu reclamantii pentru imobilul obiect al antecontractului susmentionat situat in B.,str.A. nr. 12 -apartament nr.13 din cladirea Perla 12 ca urmare a achitarii integrale a pretului prin plata efectiva a sumei de 28 110 Eu si compensare cu penalitati de 27 990 Eu. sub sanctiunea platii de daune cominatorii de 100 lei pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei.
       Obliga parata S.C. M. & C. C. S.R.L. sa plateasca reclamantilor suma de 219,80  lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
          Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
  Pronuntata in sedinta publica, astazi, 30. 06 . 2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Contestatie la tabelul preliminar de creante - Sentinta civila nr. 105/sind din data de 24.01.2012
Tabelului preliminar rectificativ al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 856/sind din data de 10.04.2012
Creditori-debitori - Sentinta civila nr. 40/CC din data de 21.02.2012
Creante - Sentinta civila nr. 384/SIND din data de 21.02.2012
Tabel creante - Sentinta civila nr. 855/sind din data de 10.04.2012