InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Antecontracte

(Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Antecontracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Antecontract de vanzare cumparare. Obligare incheiere contract de vanzare - cumparare in forma autentica,  iar in caz de refuz Sentinta sa tina loc de act authentic.
Prin sentina civila nr. 1884/2009 a JUDECATORIEI MEDIAS  s-a admis actiunea civila formulata de reclamantii C. C. V. si C. C. V. in contradictoriu cu paratul S. I. M., s-a constatat  ca reclamantul  cumparator a incheiat cu paratul vanzator promitent un antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect  imobilul situate in Medias inscris in CF X. Medias nr. top 1. si a fost   obligat paratul sa incheie contract  autentic de vanzare cumparare pentru imobilul sus aratat,  iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de act autentic.
S-a dispus intabularea in cf a dreptului de proprietate  al reclamantilor cu titlu de bun comun.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca C. C. si C. C. V.  a incheiat cu paratul S. I. un antecontract de vanzare cumparare pentru imobilul situat in Medias si au achitat pretul primind posesia acestuia insa paratul refuza sa incheie  act autentic.
Ca atare s-a facut aplicarea prevederilor art. 1073, 1077 c. civil si art. 5 Lg. nr. 247/2005 si s-a admis actiunea reclamantilor.
Impotriva sentintei a declarat in termen recurs S. I. care a solicitat admiterea acestuia  casarea  sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare deoarece aceasta a fost pronuntata cu  incalcarea prev. art. 304 pct. 5, 9 ; 95 al. 2 si 3 C. Pr. Civ   in sensul ca intregul proces s-a desfasurat  in lipsa sa  nefiind citat in mod regulat de la adresa sa de resedinta din Spania.
In mod nelegal el a fost citat prin publicitate si prin afisare  la usa instantei astfel ca i s-a incalcat dreptul la aparare  precum si principiul contradictorialitatii.
In drept s-au invocat prevederile art. 304 pct 5 si 9; 95  si 105 c.pr. civ.
Intimatii C. C.   si C. C. V. prin intampinare au solicitat respingerea recursului  deoarece ei au facut dovada ultimului domiciliu cunoscut al recurentului respectiv Medias str. si ei si-au indeplinit obligatiile contractuale  au achitat  pretul si au preluat posesia pe cand recurentul nu  s-a prezentat la notar sa incheie actul in forma autentica.
In drept s-au invocat prev. art. 308,312 c.pr. civ.
Analizand recursul in limita motivelor invocate instanta l-a gasit nefondat pentru urmatoarele considerente :
Situatia faptica dedusa judecatii vizeaza solicitarea reclamantilor intimati  C. C.   si C. C. V. de obligare a recurentului parat S. I.  sa incheie contract de vanzare cumparare in forma autentic avand ca obiect imobilul situat in Medias iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de act autentic.
Intimatii au achitat pretul imobilului, au preluat posesia si au notificat paratul recurent S. I. sa se prezinte la notar  pentru a-si respecta obligatia contractuala de incheiere  a actului autentic.
Ca atare,   instanta de fond in mod legal a facut aplicarea prevederilor art. 1073, 1077 C.civil si art 5 din Lg. nr. 247/2005 si a admis actiunea reclamantilor cumparatori C. C.   si C. C. V.
De altfel, recurentul S. I. nu a contestat incheierea actului  si nerespectarea clauzelor contractuale de catre intimatii cumparatori, ci a invocat strict aspecte de ordin procedural pe care instanta de fond le-ar fi incalcat.
Desi a declarat in recurs ca are resedinta in Spania  in actele de identitate  apare cu domiciliul  in Medias str. asa cum rezulta din declaratia data de M. M. fila 8 doasar de recurs, iar procedura de citare s-a facut cu respectarea  prev. art. 95 c.pr. civ prin afisare la usa instantei  fara a avea loc  o vatamare a recurentului  asa cum prevede art. 105 c.pr. civ
Fata de  aceste considerente s-a respins recursul declarat de recurentul S.  I. in baza art. 312 c.pr. civ  a fost obligat acesta la cheltuieli de judecata de 2285 lei  catre intimatii  C. C.   si C. C. V.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017