InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

(Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Promisiune bilaterala de vanzare cumparare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic  de vanzare cumparare.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti reclamantii C. D. B. si C. D. A. au solicitat ca, in contradictoriu cu parata J. I. sa se pronunte o hotarare prin care sa se constate intervenita vanzarea imobilului situat in Bucuresti, sector 3.
In motivarea cererii reclamantii au aratat ca prin precontractul de vanzare cumparare nr. 07/12.03.2003 s-au obligat sa cumpere, iar parata s-a obligat sa vanda imobilul, urmand ca transferul dreptului de proprietate sa se realizeze dupa momentul recunoasterii dreptului de proprietate al paratei prin emiterea dispozitiei in baza Legii 10/2001, parata asumandu-si si  obligatia de a incheia contractul de vanzare cumparare in termen de 30 de zile de la emiterea procesului verbal de punere in posesie. La data de 9.06.2004 s-a emis dispozitia nr. 3098 prin care s-a dispus restituirea in natura catre parata a apartamentului in litigiu, iar la data de 22.07.2004 aceasta a fost pusa in posesie conform procesului verbal nr. 15.695/2004. Desi a fost notificata sa se prezinte la notariat pentru perfectarea actului in forma autentica, parata a refuzat sa semneze actul, iar la data de 12.10.2004 i-a notificat ca isi retrage promisiunea facuta prin precontractul incheiat anterior, aratand ca este gata sa restituie dublul arvunei, respectiv suma de 6.000 EURO. Reclamantii au aratat ca nu sunt de acord cu solicitarea paratei,  ci doresc realizarea intocmai a obligatiilor asumate prin precontract, motiv pentru care au formulat prezenta cerere.
In drept au invocat prev. art. 1295, 1298, 969C.civ., art. 111 C.pr.civ.
La primul termen de judecata reclamantii si-au modificat cererea, solicitand pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru imobilul in litigiu.
Prin s.c.  1316/15.02.2005, instanta a retinut ca intre reclamantii parati, in calitate de promitenti cumparatori, si parata reclamanta, in calitate de promitent vanzator, a intervenit o promisiune de vanzare cumparare prin care parata reclamanta s-a obligat sa vanda reclamantilor parati imobilul situat in Bucuresti, sector 3, pretul la care s-a promis si acceptat vanzarea fiind de 11.000 EURO, din care 3.000 EURO s-au achitat la data semnarii, iar restul de 8.000 EURO urmand sa se achite in interval de 1 an de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului. Parata reclamanta s-a obligat sa transmita dreptul  de proprietate la momentul recunoasterii acestui drept prin emiterea dispozitiei de catre primar in baza Legii 10/2001. Prin aceeasi conventie partile au stabilit ca incheierea actului in forma autentica se va efectua in termen de 30 de zile de la data eliberarii procesului verbal de punere in posesie, iar in situatia in care promitentul vanzator se va razgandi asupra vanzarii,  promitentii cumparatori pot cere aplicarea art. 1298 C.civ., sau se pot adresa instantei solicitand pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare. Dupa emiterea dispozitiei de restituire in natura a imobilului si punerea in posesie, parata reclamanta a refuzat sa incheie actul in forma autentica, ba mai mult, i-a notificat pe reclamantii parati ca isi retrage promisiunea de vanzare, fiind gata sa restituie suma de 6.000 EURO (reprezentand  dublul arvunei).
In drept, instanta a retinut ca, potrivit art 1073 C.civ., daca lucrul vandut se mai gaseste in patrimoniul vanzatorului (cum este cazul in speta, deoarece prin promisiunea de vanzare cumparare incheiata intre parti nu a operat transferul dreptului de proprietate), beneficiarul cumparator (creditor al obligatiei de a face) este indreptatit sa obtina executarea intocmai a obligatiei asumate de catre debitorul sau, iar daca obligatia de a face nu este adusa la indeplinire de catre debitor, poate fi autorizat, potrivit art. 1077 C.civ., sa o aduca el la indeplinire pe seama debitorului. In acest cadru juridic instanta are posibilitatea ca, prin suplinirea consimtamantului debitorului obligatiei de a face izvorata din antecontract, sa pronunte o hotarare care care sa tina loc de act autentic si care va avea caracter constitutiv de drepturi, operand transferul proprietatii de la data cand ramane definitiva. O astfel de cerere  este una personala, incearcandu-se valorificarea unui drept de creanta, iar in caz de neexecutare a obligatiei de a face de catre debitor, titularul dreptului de creanta poate solicita instantei sa suplinesca acordul acestuia prin pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.
Pentru aceste considerente instanta a admis cererea astfel cum a fost modificata.

1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 1569 din data de 10.02.2016
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 9417 din data de 17.06.2016
Pretentii - Sentinta civila nr. 1596 din data de 10.02.2016
Drept de retentie - Sentinta civila nr. 6915 din data de 10.05.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 2597 din data de 26.02.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1698 din data de 12.02.2016
Reprezentativitate sindicat - Sentinta civila nr. 35/S din data de 21.10.2016
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 15101 din data de 16.11.2016
Cerere valoare redusa - Sentinta civila nr. 1772 din data de 12.02.2016
Actiune in declararea simulatiei - Sentinta civila nr. 3422 din data de 10.03.2016
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 620 din data de 21.01.2016
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 14661 din data de 08.11.2016
Pretentii - Sentinta civila nr. 8759 din data de 08.06.2016
Evacuare - Sentinta civila nr. 5978 din data de 22.04.2016