InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Medias

Obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010 pronuntata de Judecatoria Medias)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Medias | Jurisprudenta Judecatoria Medias


Judecatoria Medias
Sentinta civila nr.270/16.02.2010
Domeniu asociat - antecontract


Asupra cauzei civile de fata :
Reclamantul M. N. a chemat in judecata pe paratul U. B.-W. solicitand instantei sa il oblige pe parat sa se prezinte la notar pentru a incheia contractul de vanzare-cumparare pentru terenul ce face obiectul titlului de proprietate numarul 290/34 din 9 februarie 1994, terenuri situate pe raza satului R. .
In sustinerea cererii reclamantul arata ca la data de 12 octombrie 2005 a cumparat de la parat  terenul ce face obiectul titlului de proprietate numarul 290/34 din 9 februarie 1994, terenuri situate pe raza satului R. in suprafata de 3 ha si 8900 m.p. pentru care  a achitat suma de 2000 lei . Paratul s-a obligat sa se prezinte la notar in termen de 7 luni dar nu s-a prezentat.
Paratul nu s-a prezentat la judecata .
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
La data de 12 octombrie 2005 reclamantul a incheiat cu paratul un contract de vanzare-cumparare pentru terenurile agricole situate pe raza satului R., tarlaua 60, numere topografice 1705/1,1703,1704 inscrise in titlul de proprietate numarul 290/1994 .
Partile au preconstituit un inscris pe care l-au semnat.f.7. Inscrisul a fost semnat si de martorii M. si S. audiati de instanta f.33, 34-dosar. Incepand cu aceasta data reclamantul a intrat in posesia terenului .
Terenul vandut figureaza in titlul de proprietate numarul 290/1994 in proprietatea mamei paratului U. S. care a decedat la data de 6 iulie 2001. Defuncta a avut mai multi copii.
Promisiunea sinalagmatica este un antecontract  prin care ambele parti, numite promitent-vanzator si promitent-cumparator, se obliga (obligatii de a face) ca in viitor sa incheie contractul de vanzare-cumparare in conditiile stabilite si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege. In speta, partile au convenit ca in viitor, intr-un anumit termen, sa se prezinte la un birou notarial pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra unui terenului ce face obiectul titlului de proprietate numarul 290/34 din 9 februarie 1994 .
Prin antecontractul astfel convenit nu se transmite dreptul de proprietate. De aceea, in cazul incalcarii obligatiei de a face asumate, oricare dintre parti poate cere instantei ca in baza art. 1073 si art. 1077 C.civ. (conform principiului executarii in natura a obligatiilor si a repararii in natura a prejudiciului) sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare si care va avea caracter constitutiv de drepturi, operand transferul proprietatii de la data cand ramane definitiva  .
Se stie ca una dintre regulile aplicabile indiviziunii este aceea a unanimitatii. Daca, cu incalcarea acestei reguli, unul dintre coindivizari vinde bunul/un bun in materialitatea lui (iar nu doar cota-parte din drept, asupra careia poate sa dispuna  , caz in care locul sau va fi luat de cumparator), potrivit parerii dominante in doctrina si jurisprudenta, vanzarea este recunoscuta valabila, dar nu ca un act juridic pur si simplu, ci afectat de conditia rezolutorie ca la partaj bunul sa cada in lotul altui coindivizar decat vanzatorul  .
Ori terenul din litigiu nu era proprietatea paratului vanzator, la data vanzarii si nici nu s-a indeplinit aceasta conditie astfel ca actiunea nu este admisibila .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare – cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Ucidere din culpa. Daune morale - Sentinta penala nr. 5 din data de 07.01.2016
Anulare notare „imobil aflat sub incidenta art. 3 al. 1 din Lg. 17/2014” - Sentinta civila nr. 36 din data de 13.01.2016
Anulare proces verbal contraventie prevazute de art. 54 al. 1 si art. 79 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 - Sentinta civila nr. 24 din data de 08.01.2016
Loviri sau alte violente - Sentinta penala nr. 3 din data de 07.01.2016
Instituire tutela. Punere sub interdictie - Sentinta civila nr. 171 din data de 02.02.2016
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016
Anulare acte de executare, pentru ca a intervenit prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Sentinta civila nr. 55 din data de 14.01.2016
Furt comis de inculpati majori cu minori - Sentinta civila nr. 83 din data de 07.05.2015
Restituirea pretului actualizat ( Legea 10/2001); calitatea procesuala pasiva - Sentinta civila nr. 2035 din data de 30.12.2014