InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Medias

(Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009 pronuntata de Judecatoria Medias)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Medias | Jurisprudenta Judecatoria MediasJudecatoria Medias
Sentinta civil nr.1884/16.10.2009
Domeniu asociat -  Antecontract -prestatie tabulara Constata ca , prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante la data de 6.08.2009 , reclamantii C. C. V.si C. C.–V. , domiciliati in M. , str. N. I. , nr.- , jud. S. , au solicitat , in contradictoriu cu paratul S. I. M. S. , cu ultimul domiciliu cunoscut in M. , str. N. I. , nr.- , jud. S. , ca prin hotararea ce se va pronunta : sa se constate ca la data de 25.07.2001, in calitate de cumparator promitent , a incheiat cu paratul , in calitate de vanzator promitent , un antecontract de vanzare-cumparare privind imobilul situat administrativ in M. , str. N. I. , nr.- , jud. S. , inscris in CF nr.- Medias , nr. topografic - ; sa se dispuna obligarea paratului sa incheie cu reclamantii un contract autentic de vanzare-cumparare privind imobilul identificat mai sus , iar , in caz de refuz al paratului , hotararea sa tina loc de contract autentic de vanzare – cumparare ; sa se dispuna intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului identificat mai sus , cu titlu de bun comun dobandit in timpul casatoriei .
In motivarea actiunii se invedereaza ca paratul refuza incheierea contractului autentic de vanzare cumparare a imobilului , cu toate ca si-a asumat aceasta obligatie prin antecontract, in conditiile in care pretul s-a platit si imobilul s-a predat la momentul incheierii antecontractului .
In drept sunt invocate prevederile art. 942-1206 C.civ. , ale art. 5 alin. 2 din legea 247/2005 .
Paratul nu s-a infatisat in instanta si nu si-a exprimat pozitia procesuala in cauza .
Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta a retinut urmatoarele :
La data de 25.07.2001 reclamantul , in calitate de cumparator promitent , a incheiat cu paratul , in calitate de vanzator promitent , un antecontract de vanzare-cumparare privind imobilul situat administrativ in M. , str. N. I. , nr.- , jud. S. , inscris in CF nr. - Medias , nr. topografic - .
Imobilul a fost dobandit de parat  la data de 23.07.1999 in baza prevederilor art. 9 alin.1 din Legea 112/1995 , in calitatea sa de titular al contractului de locatiune asupra acestuia .
Fiind dobandit in temeiul dispozitiilor legale mentionate mai sus , partile contractante nu au putut proceda la incheierea contractului autentic de instrainare , fiind tinuti de interdictia de instrainare instituita de art.9 alin. ultim din L.112/1995 , potrivit caruia „    Apartamentele dobandite in conditiile alin.1 nu pot fi instrainate 10 ani de la data cumpararii”.
Pretul convenit de parti s-a platit cu ocazia incheierii antecontractului , iar reclamantii au intrat in posesia imobilului , astfel cum reiese din continutul acestuia.
Reclamantii i-au notificat paratului ca pana la data de 23.07.2009 sa comunice o data la care partile sa se intalneasca in vederea perfectarii contractului , data fiind incheierea perioadei de interdictie impusa de lege ,  insa acesta nu a raspuns invitatiei reclamantilor si nu si-a executat obligatia asumata prin antecontract .
Data fiind imprejurarea ca partile si-au executat clauzele anticipatorii ale conventiei incheiate – plata pretului si predarea in fapt a imobilului – instanta este indreptatita sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare , in virtutea principiului executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a prejudiciilor , prevazut de art.1073 si a dispozitiilor art.1077 C.civ. , si in acord cu prevederile ale art. 5 alin. 2 din legea 247/2005 .
Pentru considerentele expuse , instanta retine ca actiunea este intemeiata , astfel ca aceasta va fi admisa , astfel cum a fost formulata .
In baza art. 274 C.proc.civ. , paratul , in sarcina caruia se retine o culpa procesuala exclusiva , va fi obligat sa plateasca reclamantilor cheltuieli de judecata in cuantum de 4.076 lei .


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare – cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Ucidere din culpa. Daune morale - Sentinta penala nr. 5 din data de 07.01.2016
Anulare notare „imobil aflat sub incidenta art. 3 al. 1 din Lg. 17/2014” - Sentinta civila nr. 36 din data de 13.01.2016
Anulare proces verbal contraventie prevazute de art. 54 al. 1 si art. 79 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 - Sentinta civila nr. 24 din data de 08.01.2016
Loviri sau alte violente - Sentinta penala nr. 3 din data de 07.01.2016
Instituire tutela. Punere sub interdictie - Sentinta civila nr. 171 din data de 02.02.2016
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016
Anulare acte de executare, pentru ca a intervenit prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Sentinta civila nr. 55 din data de 14.01.2016
Furt comis de inculpati majori cu minori - Sentinta civila nr. 83 din data de 07.05.2015
Restituirea pretului actualizat ( Legea 10/2001); calitatea procesuala pasiva - Sentinta civila nr. 2035 din data de 30.12.2014