InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Medias

Obligatia de a face-Radiere autoturism

(Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010 pronuntata de Judecatoria Medias)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Medias | Jurisprudenta Judecatoria Medias


Judecatoria Medias
Sentinta civila nr.101/22.01.2010
Domeniu asociat - antecontracte

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Medias sub numarul de dosar civil de fata, urmare a desesizarii Judecatoriei Avrig prin declinarea competentei, reclamantul C. I. A. a chemat in judecata pe paratul S.C.,
solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna radierea de pe numele sau a autovehiculului pe care l-a instrainat paratului.
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca a instrainat paratului un autovehicul , pe care acesta din urma  nu l-a inmatriculat pe numele sau , si din acest motiv tot reclamantul este cel care trebuie sa achite impozitul si chiar unele amenzi de circulatie , pentru fapte de care nu reclamantul se face vinovat .
Actiunea nu s-a motivat in drept si s-a timbrat cu 0,3 lei timbru judiciar si 10 lei taxa judiciara.
Desi legal citat, paratul nu s-a prezentat la judecarea cauzei si nu si-a formulat nici o aparare.
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta constata cele ce urmeaza.
Potrivit inscrisurilor atasate filele 4-5 dosar reclamantul a instrainat paratului , la data de 22 iunie 2009, autovehiculul marca „OPEL”, de tipul Omega – B - Caravan, inmatriculat sub nr.- si avand numarul de identificare -.
Se apreciaza ca vanzarea-cumpararea este valida , inscrisul constatator al operatiunii indeplinind cerintele formale legale si vanzatorul fiind proprietarul bunului astfel cum rezulta din cartea de identitate auto depusa la dosarul cauzei.
In conformitate cu prevederile art. 17 aliniatul 2 din O.U.G. nr. 195/2002 : „
    (2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii.”,
Iar potrivit prevederilor art. 24 si 25 din Ordinul nr. 1501/2006, emis de M.A.I. ” Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie in termen de 30 de zile de la data: d) trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane”…  Radierea se face pe baza depunerii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare si a placutelor cu numar de inmatriculare ori de inregistrare, dupa caz, a cartii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993), a fisei de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscala, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (1)-(4).”
In speta reclamantul nu se mai afla in posesia tuturor documentelor necesare pentru a realiza radierea, o parte dintre  acestea fiind remise paratului cu ocazia instrainarii bunului.
In ceea  ce il priveste pe parat, fara indoiala, acesta cunoaste faptul ca a fost actionat in judecata , deoarece la data de 29 octombrie 2009 – cand cauza se mai afla inca pe rolul Judecatoriei Avrig – a cerut declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Medias. Cu toate acestea, nu s-a prezenta la judecarea cauzei, nu si-a formulat nici o aparare dar nici nu a contestat pretentiile reclamantului. Instanta va interpreta aceasta atitudine drept o recunoastere tacita a pretentiilor reclamantului.
Chiar daca reclamantul-vanzator nu a dat dovada de toate diligentele necesare atunci cand a incheiat conventia de vanzare-cumparare a autoturismului din litigiu, data la care a avut posesia documentelor  si a masinii, situatia autovehiculului nu poate sa ramana neclarificata la nesfarsit pentru ca in acest caz s-ar putea produce consecinte nedorite.
Potrivit prevederilor art. 1295 din Codul civil : „  Vinderea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi numarat.” Cu toate acestea, in cazul instrainarii unui autoturism ce este supus inmatricularii finalizarea operatiunii de vanzare-cumparare are loc doar in momentul in care vanzatorul este complet descarcat de bunul respectiv, si acest fapt echivaleaza cu radierea autoturismului de pe numele sau.
In raport de aceste constatari , apreciind ca reclamantul este indreptatit sa dobandeasca indeplinirea exacta a obligatiei si ca paratul este culpabil de nerealizarea acestui fapt, vazand si prevederile art. 1073 Cod civil  instanta va obliga pe parat sa faca demersurile necesare pentru finalizarea//prin radiere// a vanzarii autoturismului din litigiu.
In caz de refuz, prezenta hotarare va servi la formalitatile de radiere auto.
Reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata, asa incat instanta nu va aloca nici o suma de bani cu acest titlu.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare – cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Ucidere din culpa. Daune morale - Sentinta penala nr. 5 din data de 07.01.2016
Anulare notare „imobil aflat sub incidenta art. 3 al. 1 din Lg. 17/2014” - Sentinta civila nr. 36 din data de 13.01.2016
Anulare proces verbal contraventie prevazute de art. 54 al. 1 si art. 79 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 - Sentinta civila nr. 24 din data de 08.01.2016
Loviri sau alte violente - Sentinta penala nr. 3 din data de 07.01.2016
Instituire tutela. Punere sub interdictie - Sentinta civila nr. 171 din data de 02.02.2016
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016
Anulare acte de executare, pentru ca a intervenit prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Sentinta civila nr. 55 din data de 14.01.2016
Furt comis de inculpati majori cu minori - Sentinta civila nr. 83 din data de 07.05.2015
Restituirea pretului actualizat ( Legea 10/2001); calitatea procesuala pasiva - Sentinta civila nr. 2035 din data de 30.12.2014