Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 366/2014 din data de 25.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila Nr. 366
Sedinta publica de la 25 Februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE N.M.P.
Grefier A.P.            

               Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de contestatorul T.M., domiciliat in comuna C, sat. U.J., judetul G., in contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.cu sediul in T.C., str. T., nr. 47, judetul G., P.D. domiciliat in comuna C, sat. U.S., judetul G. si  Casa Judeteana de Pensii G., cu sediul in T-J.,  str. R., bl. 14, judetul G., avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns contestatorul asistat de av.   si intimatul P.D.asistat de av. D.M., lipsa fiind restul partilor.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, care invedereaza instantei ca procedura de citare este legal indeplinita.
Instanta  acorda partilor cuvantul pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a tertului poprit Casa Judeteana de Pensii G., invocata de contestator.
Av B.M. pentru contestator solicita admiterea exceptiei asa cum a fost invocata si motivata la termenul anterior, apreciind ca tertul poprit nu are calitate procesuala pasiva in prezenta cauza. Mai arata ca partea pe care o asista a inteles sa conteste titlul executoriu emis de B.E.J. T.E.C., si nu intelege sa se judece in contradictoriu cu tertul poprit Casa Judeteana de Pensii G..
Av. D.M., pentru intimatul P.D.,solicita respingerea exceptiei invocate, Casa Judeteana de Pensii G. avand calitatea de tert poprit in aceasta cauza, fiind vorba despre o executare silita prin poprire.
Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat sau exceptii de invocat, instanta constata terminata cercetarea procesului si acorda partilor cuvantul pe fondul cauzei.
Av B.M. pentru contestator solicita admiterea contestatiei la executare asa cum a fost precizata ,si anularea tuturor formelor de executare, cu cheltuieli de judecata.
Mai arata ca partea pe care o asista a inteles sa conteste titlul executoriu emis de B.E.J. T.E.C., intrucat ambele parti isi datoreaza reciproc sume de bani reprezentate de cheltuieli de judecata, iar contestatorul  a solicitat anterior compensarea acestor sume de bani. Mai arata ca pe rolul instantei de judecata exista la rejudecare dosarul 312/317/2013*,  intimatul P.D. neaducand  la cunostinta executorului judecatoresc acest fapt.
Av. D.M.  ,pentru intimatul P.D.,solicita respingerea contestatiei formulate si precizate, cu cheltuieli de judecata,  precizeaza ca a inteles sa conteste calculul acelor cheltuieli precum si compensarea efectuata,  dosarul 312/317/2013* aflandu-se in  rejudecare, intrucat compensarea cheltuielilor de judecata despre care contestatorul face vorbire nu s-a facut.
Solicita, de asemenea, aplicarea unei amenzi judiciare, contestatorului, in cuantumul maxim prevazut de lege intrucat contestatia a fost formulata cu rea credinta.  Depune la dosar  doua  chitante onorariu de avocat.
               Instanta declara dezbaterile inchise si retine cauza spre solutionare. INSTANTA Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.11.2013, sub nr. _./317/2013, contestatorul T.M., a formulat contestatie la executare impotriva infiintarii popririi  ,tert poprit fiind Casa Judeteana de Pensii G. ,contestandu-se si interdictia de a i se plati 1/3 din pensie, pana la concurenta sumei de 519,50 lei, masura dispusa de  Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.in dosarul de executare nr. 170/E/2013 din 17.10.2013.
In motivarea cererii contestatorul a aratat ca  prin procesul-verbal de executare incheiat la data de 19.12.2012 de catre Biroul Executorului Judecatoresc D.G., in dosarul de executare nr. 117/E/2012 , au fost analizate cheltuielile rezultate din decizia Curtii de Apel C. nr. 8524/2012 ,dispunandu-se compensarea sumei de 519,50 lei, urmand ca acesta sa mai achite doar suma de 108,5 lei, argumente fata de care considera ca masura infiintarii popririi de catre Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.in dosarul de executare nr. 170/E/2013 din 17.10.2013, nu are temei legal astfel incat a solicitat admiterea contestatiei si anularea actelor de executare.
In drept, au fost invocate dispozitiilor art.711- 719 Cod pr.civ.
In dovedirea  actiuni  a solicitat incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
Prin rezolutia din data de 18.11.2013 i s-au comunicat contestatorului T.M., lipsurile cererii de chemare in judecata.
Prin serviciul registratura din cadrul instantei, la data de 02.12.2013, contestatorul a depus nota privind complinirea lipsurilor cererii de chemare in judecata, mentionandu-se  ca a inteles sa cheme in judecata in calitate de intimati  Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.si creditorul P.D..
Referitor la obiectul  cererii arata  ca solicita anularea  adresei de infiintare a popririi pentru suma de 519,50 lei  intrucat  anterior s-a dispus compensarea acestor sume .
          Contestatorul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: procesul-verbal incheiat la data de  15.12.2012 de B.E.J.D.G. in dosarul de executare  nr. 117/E/2012, adresa de infiintare a popririi nr. 170/E/2013 , emisa de intimatul B.E.J. T.E.C., catre Casa Judeteana de Pensii G., filele 2-5 dintr-o decizie pronuntata de  Curtea de Apel C. la data de 12.09.2012.
Prin rezolutia din 03.12.2013 s-a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata, completarea si actele doveditoare, catre intimati.
La data de 17 dec. 2013, intimatul P.D.a formulat intampinare la actiunea reclamantului prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca nefondata urmand sa dispuna obligarea acestuia  la plata cheltuielilor de judecata, considerand ca adresa de infiintarea popririi  emisa de BEJ T.E.C.catre tertul poprit  Casa Judeteana de Pensii G. , este legala si temeinica,intrucat procesul-verbal de compensare invocat de contestator a fost incheiat fara acordul creditorului .
Sustine intimatul creditor ca au fost emise mai multe somatii  de catre Biroul Executorului Judecatoresc D.G., iar urmare a somatiilor emise initial pentru suma de 3874 lei, intimatul a achitat suma de 700 lei. Pana in prezent intimatul nu stie cuantumul exact al cheltuielilor intrucat Biroul Executorului Judecatoresc D.G. a emis acte de executare pentru diverse debite.
La data de 20.09.2013, intimatul  s-a adresat Biroului Executorului Judecatoresc T.E.C., solicitand  executarea silita a cheltuielilor stabilite prin decizia pronuntata in dosarul nr. 4545/317/2010 ,la aceste sume adaugandu-se cheltuieli de executare in cuantum de 770 lei.
Nu a fost invocat temeiul de drept.
Au fost atasate chitantele nr.15/22.04.2013 si nr. 40/20.09.2013.
Intampinarea formulata a fost comunicata contestatorului, nefiind formulat raspuns la intampinare , drept pentru care  s-a procedat la fixarea primului termen de judecata, in data de  05.02.2014 pentru cand s-a dispus citarea partilor, iar intimatul BEJ T.E.C., cu mentiunea de a depune in copie conforma cu originalul dosarul de executare silita nr. 170/E/2013 si a preciza suma totala ce a fost poprita pana in prezent in acest dosar de executare.
La data de 20.01.2014, prin serviciul registratura din cadrul instantei contestatorul T.M.a depus la dosar modificare la actiune, in sensul ca a inteles sa se judece cu Casa Judeteana de Pensii G. pentru sistarea executarii incepute impotriva sa de catre B.E.J.T.E.C.in dosarul de executare nr. 170/E/2013 solicitand a se avea in vedere sentinta civila nr. 2914 din 06.12.2013 pronuntata in dosarul nr. 312/317/2013 in care se face vorbire de faptul ca deja s-au compensat cheltuielile facandu-se astfel aplicarea dispozitiilor art. 1143 si art. 1144 Cod Civil.
Au fost atasate urmatoarele inscrisuri: sentinta civila nr. 2914 /06.12.2013 pronuntata de Judecatoria T.C. in dosarul nr. 312/317/2013*; doua cupoane de pensie.
La data de 22.02.2014 ,Biroul Executorului Judecatoresc T. E. C. a inaintat ,in copie conforma cu originalul ,dosarul de executarea  silita nr.170/E/2013 , dosar ce cuprinde urmatoarele :  cererea de executare silita formulata de intimatul P.D.la data de 20.09.2013; decizia nr. 8524/12.09.2013 pronuntata de Curtea de Apel C. in dosarul nr. 4545/317/2010, dovezi de comunicare , chitantele nr. 40/20.09.2013, nr.73/20.09.2013 , imputernicire avocatiala ,incheierea din data de 20.09.2013  prin care s-a dispus deschiderea dosarului executional nr. 170/E/2013 ,incheierea nr. 406 din 27.09.2013 pronuntata de Judecatoria T.C. in dosarul nr. 3539/317/2013, incheierea din data de 17.10.2013 privind stabilirea cheltuielilor de executare ,dovezi de comunicare acte de executare silita, copie contestatie la executare si adresa nr. 127327/20.11.2013.
Intimatul Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.  a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.
In sedinta publica din data de 05.02.2014 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  Biroului Executorului Judecatoresc T.E.C., pentru considerentele mentionate in incheierea de sedinta de la acea data.
             La data de 19.02.2014 s-a depus la dosar,  intimatul tert poprit tertul Casa Judeteana de Pensii G.,a solicitat respingerea  ca neintemeiata a contestatiei la executare formulate in contradictoriu  , aratand ca B.E.J. T.E.C., prin adresa de infiintare a popririi din data de 17.10.2013 privind dosarul de executare silita nr. 170/E/2013 inregistrat la Casa Judeteana de Pensii sub nr. 36805/30.10.2013, a dispus infiintarea popririi asupra drepturilor de pensie cuvenite debitorului T.M., ca aceasta institutie s-a conformat adresei de infiintare a popririi, fapt pentru care a procedat la retinerea a 1/3 din pensia contestatorului T.M. incepand cu luna decembrie 2013.
             Astfel, in lunile decembrie 2013 si ianuarie 2014 a fost retinuta si virata in contul indicat de executorul judecatoresc suma de 516 lei, solicitand instantei sa retina ca aceasta institutie, in calitate de tert poprit si-a indeplinit obligatiile prevazute de art. 780 si urmatoarele din Codul de pr.civ.,  la care au fost atasate, in copie formele de executare silita inaintate de BEJ T.E.C..
             In dovedirea apararilor formulate ,intimatul tert poprit a depus la dosar urmatoarele inscrisuri:evidenta sumelor retinute din veniturile debitorului , adresa de infiintare a popririi  , decizia nr. 8524/12.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel C. in dosarul nr. 4545/317/2010,incheierea nr. 406/27.09.2013 pronuntata de Judecatoria Tg. C. in dosarul nr. 3593/317/2013,incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare.
             In sedinta publica din data de 19.02.2014, contestatorul a depus la dosar nota de sedinta prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a tertului poprit Casa Judeteana de Pensii G. , raportat la obiectul cauzei in sensul contestarii actelor de executare silita emise de Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.pentru suma totala de 1289 ,50 lei.
   A fost atasata copia sentintei civile nr. 2914/06.12.2013 pronuntata de Judecatoria Tg. Carbunesti in dosarul nr. 312/317/2013*.
La data de 25 februarie 2014, avocat D.M. pentru intimatul P.D., a depus la dosar inscrisuri reprezentand cheltuieli de judecata (respectiv onorariu de avocat si bilete de transport).
   Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.480/16.02.2012 pronuntata de Judecatoria T-C.in dosarul nr.4545/317/2010 a fost admis in parte capatul de cerere in revendicare din actiunea formulata de reclamantul T.M., domiciliat in comuna C, sat U.J., judetul G., in contradictoriu cu paratul P.D., domiciliat in comuna C, sat U.J., judetul G., a fost obligat paratul P.D. sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantului T.M., terenul din tarlaua intravilan nr.3, parcela 104, curti-constructii, in suprafata de 4,8 mp cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati: N- P.D.pe o lungime de 9,5 m; E- P.D.pe o latime de 0,75 m; S- T.M.pe o lungime de 9,5 m; V- P.D.pe o latime de 0,25 m, terenul fiind situat pe teritoriul satului U.J., comuna C, judetul G., fiind respins capatul de cerere pentru obligatie de a face. A fost admisa in parte cererea reconventionala, obligat reclamantul T.M.sa modifice acoperisul bucatariei, astfel incat picatura streasinii acesteia sa cada pe terenul sau si au fost compensate cheltuielile de judecata efectuate de parti.
Prin decizia civila  nr.218/07.05.2012  pronuntata de Tribunalul G., a fost respins ca nefundat apelul declarat de apelantul parat P.D., a fost admis apelul formulat de reclamantul T.M.impotriva acestei sentinte, a fost schimbata in parte sentinta in sensul ca a fost admis si capatul de actiune privind obligarea paratului sa permita reclamantului sa construiasca un gard pe lungime de 9,5 m, pe latura de nord a terenului pentru care s-a admis actiunea in revendicare, a fost respinsa in totalitate cererea reconventionala si obligat paratul sa plateasca reclamantului 628 lei cheltuieli de judecata, fiind mentinute dispozitiile sentintei privind revendicarea si obligat apelantul parat sa plateasca apelantului reclamant 304 lei cheltuieli de judecata in apel.
Prin decizia nr.8524/12.09.2012 ,pronuntata de Curtea de Apel C.  a fost admis recursul declarat de paratul P.D., modificata in parte decizia nr. 218/07.05.2012 , fiind admise ambele apeluri. A fost schimbata sentinta si referitor la capatul de cerere in revendicare. A fost obligat paratul sa lase reclamantului in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 4,05 mp teren, invecinat la est cu P.D.pe o latime de 0,50 m; la nord cu P.D.pe o lungime de 9 m; la vest cu P.D.pe o latime de 0,4 m; la sud T.M.pe o lungime de 9 m(conform schitei anexa la raportul de expertiza de la fila nr.104 dosar fond, varianta B propusa de expert). S-a mentinut decizia cu privire la solutionarea cererii reconventionale, a cheltuielilor de judecata de la fond si a cererii privind obligatia de a face, cu precizarea ca lungimea gardului pentru care s-a admis cererea este de 9 m. Au fost compensate cheltuielile de judecata in apel si obligat intimatul reclamant la 519,5 lei cheltuieli de judecata in recurs, catre recurentul parat.
La data de 20.09.2013 ,  intimatul creditor P.D.a solicitat executarea silita a  titlului executoriu reprezentat de  decizia civila nr. 8524/12.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel C. , formandu-se dosarul de executare silita nr. 170/E/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc T.E.C..
Prin incheierea nr. 406/27.09.2013 a fost  incuviintata executarea silita a dispozitiilor di titlul executoriu reprezentat de  decizia civila nr. 8524/12.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel C.  in dosarul nr. 4545/317/2010 .
Prin incheierea  emisa in dosarul de executare nr. 170/E/2013 la data de  17.10.2013 au fost stabilite cheltuieli de executare in cuantum de  770 lei, din care suma de 500 lei reprezinta onorariu aparator achitat in faza de executare silita.
La aceeasi data  fost emisa adresa de infiintare a popririi pentru suma totala de 1289,50 lei  , din care 519,50 lei  stabilit conform deciziei civile  nr.8524/2012 ,iar suma de 770 lei cheltuieli de executare , adresa fiind inaintata tertului poprit Casa Judeteana de Pensii G.. 
La data de 30.10.2013 , contestatorului i-au fost comunicat urmatoarele acte de executare silita intocmite in dosarul nr. 170/E/2013 :adresa de infiintare a popririi , titlul executoriu , incheiere de incuviintare executare silita  si incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare.
Impotriva actelor de executare , in termenul de 15 zile prevazut de art.714 Cod de procedura civila, intimatul a formulat contestatie la executare.
Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana intimatului si cel care ar fi obligat in raportul juridic dedus judecatii
Avand in vedere faptul ca prin cererea dedusa judecatii, astfel cum a fost modificata ulterior, se solicita  anularea tuturor actelor de executare silita , inclusiv a adresei de infiintare a popririi, procedura de desfiintare a popririi fiind o procedura contencioasa ,partile  sunt cele din procesul de validare , astfel ca prin raportare si la dispozitiile art. 789  Cod de procedura civila, se apreciaza ca intimatul tert poprit are calitate procesuala pasiva, urmand a fi respinsa ca neintemeiata exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului tert poprit Casa Judeteana de Pensii G. , exceptie invocata de contestator .
Referitor la fondul cauzei, instanta retine ca prin cererea formulata, contestatorul a invocat stingerea  obligatiei de plata prin compensatie legala.
Din inscrisurile depuse la dosar rezulta  ca ,la randul sau ,contestatorul din prezenta  cauza a solicitat executarea silita a deciziilor nr.218/07.05.2012 si 8524/12.09.2012, s-a format dosarul de executare nr.117/E/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc D. G..
In acest dosar de executare a fost intocmit procesul-verbal din data de 15.12.2012 ,prin care ,in temeiul dispozitiilor art. 1143 si 1144 Cod civil  au fost compensate cheltuielile de judecata in cuantum de 628 lei  la care a fost obligat paratul P.D. prin decizia civila nr. 218/2012 , cu cheltuielile de judecata in cuantum de 519,50 lei, la care a fost obligat T.M. prin decizia civila nr. 8524/2012 ,urmand ca  P.D. sa mai achite doar diferenta de 108,50 lei.
In conformitate cu dispozitiile art. 118 din Legea nr. 71/2011"obligatiile extracontractuale nascute inainte de intrarea in vigoare a noului cod civil sunt supuse modurilor de stingere prevazute de acesta".
Potrivit dispozitiilor art. 1143 din Vechiul cod civil din 1864, aplicabile in speta ,cand doua persoane sunt datoare una alteia se opereaza intre dansele o compensatie care stinge amandoua datoriile in felul si cazurile exprese stabilite mai jos.
Conform prevederilor art. 1144 din Vechiul cod civil din 1864, compensatia opereaza de drept, in puterea legii, si chiar cand debitorii n-ar sti nimic despre aceasta; cele doua datorii se stinge reciproc in momentul cand ele se gasesc existand deodata si pana la concurenta cotitatilor lor respective.
         Pentru a opera compensatia legala,trebuie indeplinite urmatoarele conditii:reciprocitatea obligatiilor, creantele sa aiba ca obiect bunuri fungibile si sa fie certe, lichide si exigibile (art.1145 Cod civil).
         In speta sunt indeplinite  conditiile compensatiei legale ,creantele  existand intre contestator si intimatul creditor , fiecare dintre acestia fiind creditor si debitor in acelasi timp , unul fata de celalalt , ambele creante au ca obiect bunuri fungibile, respectiv sume de bani ,  ambele creante fiind certe  , existenta lor fiind stabilita prin titlurile executorii reprezentate de hotararile judecatoresti mentionate anterior , sunt  lichide cuantumul acestora fiind determinat cu exactitate , creantele fiind de asemenea exigibile, niciuna dintre obligatii nefiind afectata de termen.
              Fiind indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art.1144-1145 Cod civil , compensatia se produce de drept ,in puterea legii, chiar si in cazul in care debitorii obligatiilor nu ar sti despre aceasta .
           In consecinta, in mod corect , prin procesul-verbal din data de 15.12.2012 incheiat in dosarul de executare nr.117/E/2012, executorul judecatoresc a  compensat cheltuielile de judecata din deciziile nr.218/2012 si 8524/2012,pentru suma de 519,50 lei , compensatia legala a obligatilor reciproce nefiind conditionata de consimtamantul intimatului creditor , un astfel de acord fiind necesar doar in cazul compensatiei conventionale.
            Compensatia legala  stinge obligatiile reciproce  ,intocmai ca si plata, pana la concurenta celei mai mici.
           Potrivit art.622 Cod procedura civila , obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bai, pot fi executate silit , insa la data  formularii cererii de executare silita de catre intimatul creditor P.D.,obligatia de a plata a sumei de 519,50 lei reprezentand cheltuieli de  judecata stabilite prin decizia civila nr. 8524/2012 , era stinsa prin compensatie legala.
           Intrucat  obligatia de plata a sumei de 519,50 lei mentionata anterior , a fost stinsa prin compensatie inainte de formularea cererii de executare silita  , actele de executare silita contestate in prezenta cauza au fost indeplinite cu nerespectarea dispozitiilor legale  ce reglementeaza executarea silita , o astfel de executare neputand fi realizata decat in situatia in care ar exista o creanta certa, lichida si exigibila  , conditii neindeplinite in speta.
          Intimatul creditor a solicitat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de decizia civila nr. 8524/2012 , desi avea cunostinta de stingerea obligatiei de plata stabilite prin acest titlu executoriu ,astfel ca nu exista niciun temei pentru ca intimatul creditor sa solicite si cheltuielile de executare de la debitorul contestator, culpa pornirii executarii silite si, deci, a avansarii cheltuielilor de executare, fiind a creditorului.
Fata de aceste considerente, in temeiul art. 719 C.pr.civ., instanta va admite in parte contestatia la executare si  va anula  in  intregime  actele  de  executare silita efectuate in dosarul nr.170/E/2013 al Biroului executorului judecatoresc T.E.C..
 Intrucat in sedinta publica din data de 05.02.2014 a fost  admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului BEJ T.E.C. , urmeaza a fi respinsa contestatia la executare formulata in contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.,ca fiind promovata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesuala pasiva.
          Pe cale de consecinta ,vazand si dispozitiile art.  453 Cod de procedura civila ,raportat si la dispozitiile art. 45  din OUG 80/2013 ,urmeaza a fi  obligat intimatul creditor P.D.sa plateasca contestatorului suma de 500 lei  cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu aparator conform chitantei de la dosar. PENTRU ACESTE MOTIVE,
         IN NUMELE LEGII
HOTARASTE Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului tert poprit Casa Judeteana de Pensii G. , exceptie invocata de contestator.
Admite in parte contestatia la executare formulata de contestatorul T.M., CNP __.., domiciliat in comuna C, sat. U.J., judetul G., in contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.cu sediul in T.C., str. T., nr. 47, judetul G., P.D.domiciliat in comuna C, sat. U.S., judetul G. si  Casa Judeteana de Pensii G., cu sediul in T-J.,  Str. R., bl. 14, judetul G.,astfel cum a fost modificata ulterior.
          Anuleaza executarea silita efectuata in dosarul nr.170/E/2013 al Biroului executorului judecatoresc T.E.C..
         Respinge contestatia la executare formulata in contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc T.E.C.,ca fiind promovata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesuala pasiva.
         Obliga intimatul P.D.la plata catre contestator a sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
         Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
         Pronuntata in sedinta publica azi 25.02.2014.
  
Presedinte,
N.M.P.
Grefier,
A.P.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013