Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - contestatie la executare

(Hotarare nr. 3602 din data de 30.06.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.02.2008 sub nr. de dosar 1606/320/2008, petentul MD a solicitat in contradictoriu cu intimata Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. 11/08.02.2008 emisa de intimata, a procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr. 1959/12.02.2008 emis de aceeasi, radierea din CF a mentiunilor privind instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului din CF nr. 1634/N Cristesti, numere top 497/1/3/D/1/1/A/1/1/6/81/6 si respectiv 497/1/3/D/1/1/A/1/1/6/81/7, cu cheltuieli de judecata.
      In motivarea in fapt a cererii, petentul a aratat ca prin adoptarea de catre intimata a masurilor mai sus aratate s-au incalcate prevederile art. 139 al. 2 din OG nr. 92/2003, intrucat nu s-a facut in nici un mod dovada indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru instituirea sechestrului, fiind in speta vorba de masuri abuzive ale intimatei.
      In drept au fost invocate prevederile art. 480 si 481 Cod Civil, art. 129 al. 2 din OG nr. 92/2003, prevederile Codului de procedura fiscala.
      In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar, in copie: decizia de instituire a masurilor asiguratorii din data de 08.02.2008 (f. 3), proces-verbal de sechestru asigurator din data de 12.02.2008 (f. 4).
      Intimata a formulat intampinare (f. 13 si urm.), prin care a solicitat respingerea actiunii petentului MD ca neintemeiata. In motivarea intampinarii s-a sustinut faptul ca pe numele reclamantului a fost emis un act administrativ fiscal cu nr. 312/2003, act care a fost achitat in timpul executarii silite, in data de 05.02.2008.
      S-a mai aratat ca reclamantul a continuat sa figureze ca debitor al intimatei in ceea ce priveste majorarile de intarziere datorate in baza art. 119 din OG nr. 92/2003 (datorita achitarii dupa scadenta a debitului principal), sume pentru care a fost emisa decizia nr. 549/11.02.2008.
      Desi petentul a formulat contestatie impotriva deciziei sus-mentionate, aceasta nu este de natura sa suspende de drept executarea actului administrativ fiscal.
      In drept, intimata a invocat prevederile art. 115-118, art. 137 al. 1 si art. 401 al. 1 lit. c Cod proced. civila, OG nr. 92/2003.
      A fost acvirata la dosul cauzei copia dosarului de executare intocmit de intimata pe numele petentului MD.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin decizia nr. 549/11.02.2008 a intimatei, s-a stabilit in sarcina petentului MD obligatia de plata a sumei de 3660 lei reprezentand majorari si penalitati datorate pentru achitarea cu intarziere a sumelor ce au facut obiectul actului administrativ fiscal cu nr. 312/2003 al intimatei, achitat de petent in timpul executarii silite, la data de 05.02.2008.
      In baza deciziei nr. 11 din data de 08.02.2008 a intimatei, in baza art. 129 al. 2 din OG nr. 92/2003, pentru aceeasi suma de 3660 lei stabilita in sarcina petentului s-a luat masura de instituire a sechestrului asigurator asupra terenului intravilan in suprafata de 2040 mp situat in Cristesti str. Viilor nr. 811, jud. Mures, proprietatea comuna a intimatului MD si a sotiei Man Olga.
      In motivarea intimatei privind decizia de instituire a acestei masuri asiguratorii s-a mentionat faptul ca "debitorul nu doreste sa plateasca dobanzile si penalitatile calculate pana la data platii debitului de baza si exista pericolul instrainarii bunurilor imobile detinute de dl. MD".
       Analizand prevederile legale avute in vedere de intimata la luarea acestor masuri impotriva petentului MD, instanta constata ca legea, respectiv art. 129 al. 2 din OG nr. 92/2003 prevede ca
   "(1) Masurile asiguratorii prevazute in prezentul capitol se dispun si se duc la indeplinire, prin procedura administrativa, de organele fiscale competente.
    (2) Se dispun masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea."
     Pentru luarea acestei masuri ce afecteaza grav dreptul de proprietate al persoanelor, in modalitatea atributului sau de dispozitie, instanta considera ca este necesar ca intimata sa aiba in vedere -in momentul dispunerii unei asemenea masuri- probe certe privind, pe de o parte intentia debitorului de a nu achita sumele la care a fost obligat prin actul administrativ fiscal, iar pe de alta parte existenta pericolului instrainarii de catre debitor a bunurilor imobile detinute.
      La lamuririle solicitate in acest sens de instanta, intimata a raspuns prin notele de sedinta depuse la fila 30 din dosar, aratand ca debitorul-petent MD, dupa achitarea debitului principal,  "a sunat la DRAOV Brasov- Compartimentul executari silite- aducand la cunostinta coordonatorului biroului executari silite, dnei Vulcan Monica si inspectorului Ionescu Dan faptul ca nu mai plateste majorarile de intarziere datorate si instraineaza imobilul", drept pentru care au fost luate de intimata masurile contestate in cadrul prezentei cauze.
     Instanta apreciaza ca simpla invocare a unei convorbiri telefonice dintre contestator si salariati ai intimatei nu constituie o proba certa in sensul conditiilor cerute de lege pentru instituirea masurii sechestrului asigurator. Intimata formuleaza simple sustineri nedovedite, in conditiile in care din textul legal sus-mentionat reiese cu necesitate existenta unor indicii clare privind "pericolul ca acesta (debitorul) sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea."
       Fata de considerentele expuse anterior, instanta va admite  cererea formulata de petentul MD in contradictoriu cu intimata Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov  si pe cale de consecinta va dispune anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. 11/08.02.2008, ca si a procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobil nr. 1959/12.02.2008 emise de intimata.
       Va dispune radierea din cartea funciara a mentiunilor privind instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului intabulat in CF nr. 1634/N Cristesti, numere top 497/1/3/D/1/1/A/1/1/6/81/6 si respectiv 497/1/3/D/1/1/A/1/1/6/81/7.
       In baza art. 274 cod proced. civila, intimata fiind in culpa procesuala, obliga intimata la plata catre contestator (petent) a sumei de 194,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar depuse la dosar (f. 10).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013