InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - contestatie la executare

(Hotarare nr. 3663 din data de 12.05.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.1311/320/2009 din 16.02.2009, si precizata ulterior, contestatorul KC, a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimatii VM si Biroul Ececutorului Judecatoresc Giunca Maria Cristina, ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna anularea actelor de executare silita efectuate in cadrul dosarului executional nr. 43/E/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc Giunca Maria Cristina, si suspendarea executarii silite.
In motivarea cererii, contestatorul a aratat ca, in cauza s-a procedat la declansarea executarii silite, cu incalcarea disp. art. 374 Cod procedura civila, in sensul ca, Deciziile nr. 122/21.04.2008 a Tribunalului Mures, si nr. 1597/R/21.11.2008 a Curtii de Apel Tg.Mures, prin care s-au solutionat caile de atac impotriva  Sentintei civile nr. 4591/10.11.2006 a  Judecatoriei Tg. Mures, nu au fost investite cu formula executorie.
De asemenea, contestatorul a mai aratat ca, executorul judecatoresc a trecut la executare silita, fara respectarea termenului de 10 zile stabilit prin somatie, astfel ca, procesul verbal incheiat la data de 20.02.2009, este lovit de nulitate absoluta, si ca, in mod nejustificat, a recurs la prezenta organelor de politie, in conditiile in care, nu a fost impiedicat in desfasurarea activitatii sale.
Intimata nu a depus intampinare, si nici nu s-a prezentat in fata instantei, pentru a formula aparari.
A fost administrata proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar: somatia din 03.02.2009 emisa in Dos. executional 43/E/2009, procesul verbal din 02.02.2009 intocmit in doar nr. 43/E/2009, Sentinta civila nr. 4591/10.11.2006 a Judecatoriei Tg.Mures, Deciziile civile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mures, si nr. 1597/R/21.11.2008 a Curtii de Apel Tg.Mures, copie dupa actiunea civila ce formeaza obiectul dosarului nr. 382/320/2009 al Judecatoriei Tg.Mures, adeverinta eliberata de Scoala generala Gruisor.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La termenul de judecata din data de 05.05.2009, instanta a invocat din oficiu si a pus in discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ Giunca Maria Cristina.
Cu privire la aceasta exceptie, instanta retine ca potrivit art. 399 alin.1 Cod procedura civila,  contestatia la executare se poate face indreptata impotriva executarii silite,  precum si impotriva oricarui act de executare, de catre cei interesati sau vatamati prin executare.
De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prev. de art. 281 1 Cod procedura civila, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care, organul de executare refuza sa inceapa executarea silita, ori sa indeplineasca un act de executare, in conditiile prevazute de lege.
Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insesi, sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.
Partile raportului juridic executional, sunt asadar, creditorul urmaritor si debitorul urmarit,  acestia fiind subiectele ce pot avea calitate procesuala in cadrul contestatiei la executare - mijlocul procedural prin care instanta de executare hotaraste cu privire la legalitatea executarii silite insesi, precum si a actelor de executare efectuate.
Mai pot avea calitate procesuala pasiva tertii care invoca un drept, asupra bunurilor urmarite, precum si executorul judecatoresc, dar numai in situatia in care se contesta refuzul de a incepe, ori de a efectua executarea silita, in conditiile prevazute de lege.
Executorul judecatoresc care efectueaza actele de executare, nu are calitate procesuala pasiva, in cadrul contestatiei la executare, prin care debitorul pune in discutie legalitatea actelor de executare silita, ori a executarii silite insesi, intrucat in cadrul contestatiei la executare nu sunt puse in discutie drepturi si obligatii proprii, ale organului de executare, care este strain, de continutul raportului juridic executional.
Hotararea pronuntata prin care s-ar dispune anularea ori indreptarea actelor de executare silita, este opozabila executorului judecatoresc in temeiul legii, nefiind necesar ca acesta sa figureze in proces, ori sa formuleze aparari proprii.
Fata de cele aratate, in temeiul art. 137 si art. 399 Cod procedura civila, urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, si va respinge actiunea impotriva acestui intimat ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.
Pe fondul cauzei, instanta retine ca, prin Sentinta civila nr. 4591/10.11.2006, a Judecatoriei Tg.Mures, definitiva si irevocabila prin Deciziile civile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mures, si nr. 1597/R/21.11.2008 a fost admisa actiunea formulata de reclamanta Meszaros Melinda, in contradictoriu cu paratul Kereszturi Csaba, si in consecinta, i-au fost incredintati spre crestere si educare minorii Kereszturi Csaba, nascut la 287.05.2001 si Kereszturi Monika, nascuta la data de 31.05.2002, iar paratul a fost obligat la plata in favoarea minorilor, a unei pensii de intretinere in suma de 55 lei lunar, cu incepere de la data de 01.11.2006, in cazul minorei Kereszturi Monika, si cu data preluarii efective a minorului Kereszturi Csaba, de catre mama sa.
In baza titlului executoriu, reprezentat de Sentinta civila nr. 4591/10.11.2006, a Judecatoriei Tg.Mures, definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, BEJ Giunca Cristina Maria, a initiat la cererea creditorului Veltan (Meszaros), executarea silita, impotriva contestatorului, fiind emisa somatia din 03.02.2009, in dosar executional 43/E/2009.
Examinand, primul motiv de nelegalitate invocat de catre contestator, respectiv acela ca, executarea silita este nelegala, intrucat a fost pornita fara ca, Deciziile civile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mures, si nr. 1597/R/21.11.2008 a Curtii de Apel Tg.Mures, sa fie investite cu formula executorie, instanta apreciaza, ca acesta este neintemeiat.
Astfel, potrivit art. 376 Cod procedura civila, se investesc cu formula executorie hotararile care au ramas definitive, sau au devenit irevocabile.
In cauza, hotararea primei instante, Sentinta civila nr. 4591/10.11.2006 a Judecatoriei Tg.Mures, ce reprezinta titlu executoriu, in baza caruia a fost initiata procedura de executare silita, impotriva debitorului, nu a fost modificata de instantele de control judiciar, in ceea ce priveste incredintarea minorului Kereszturi Csaba, intimatei, astfel ca investirea cu formula executorie, s-a realizat corect, in raport cu aceasta hotarare.
Intr-adevar, in caile de atac, hotararea primei instante a fost modificata, in parte, succesiv prin Decizia nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mures si Decizia nr. 1597/R/21.11.2008, a Curtii de Apel Tg.Mures, in privinta pensiei de intretinere stabilita in sarcina contestatorului, insa aceasta imprejurare nu este de natura, sa atraga nulitatea executarii silite pentru lipsa investirii cu formula executorie a acestora, in conditiile in care, potrivit art. 278 alin.1 pct.3 Cod procedura civila, hotararile primei instante sunt executorii de drept, cand au ca obiect sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere pentru copii.
Fata de cele aratate, instanta apreciaza ca Deciziile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mures si Decizia nr. 1597/R/21.11.2008 a Curtii de Apel Tg.Mures, nu trebuiau investite cu formula executorie - fiind executorii de drept.
In aceste conditii, singura hotarare care trebuia si de altfel a si fost, investite cu formula executorie, este Sentinta civila nr. 4591/10.11.2006 a Judecatoriei Tg.Mures, astfel ca executarea silita s-a realizat cu respectarea dispozitiilor art. 374 alin.1 Cod procedura civila.
In ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de nelegalitate invocat de catre contestator, instanta retine ca, intr-adevar in cauza, executorul judecatoresc, nu a respectat termenul de 10 zile aratat in somatie, in conditiile in care, somatia din data de 03.02.2009, a fost comunicata contestatorului Kereszturi Csaba, la data de 09.02.2009, iar actele de executare silita, prin care a fost preluat minorul, Kereszturi Csaba, s-au realizat la data de 20.02.2009, inainte cu o zi de implinire a termenului, asa cum reiese din procesul verbal intocmit cu acea ocazie.
Aceasta conduita a executorului judecatoresc, nu este de natura sa atraga nulitatea actului de executare, in conditiile in care, sanctiunea care intervine in cazul nerespectarii termenului indicat in somatie, este nulitatea virtuala, care pentru a deveni incidenta, este necesar, sa se faca dovada unei vatamari.
In cauza, contestatorul, nu a facut dovada unei astfel de vatamari, din actele dosarului, nereiesind ca acesta, a intentionat sa execute de buna voie obligatia de predare a minorului Kereszturi Csaba, mamei sale, anterior expirarii acestui termen.
O astfel de conduita a contestatorului,  ar fi putut rezulta din pregatirea bagajelor minorului, pregatirea psihologica a acestuia, si nu in ultimul rand din comunicarea executorului judecatoresc, sau creditoarei, a intentiei sale de a executa de buna voie obligatia, pentru a se evita interventia fortei de constrangere a statului, si traumatizarea minorului, ca urmare a acestui fapt.
Prezenta organelor de politie, cu ocazia executarii silite, din data de 20.02.2009, nu reprezinta un motiv de nulitate, a actului de executare silita, in conditiile in care art. 373 2  alin. 1 Cod procedura civila, consacra facultatea executorului judecatoresc de a cere concursul organelor de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, la efectuarea actelor de executare, in situatia in care, apreciaza ca este necesar.
Cat priveste actele de executare propriu-zisa, respectiv somatia din 02.02.2009, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din 03.02.,2009,  precum si procesul verbal din 20.02.2009, instanta apreciaza ca, acestea cuprind toate mentiunile prevazute de  art. 387, art. 388 Cod procedura civila.
Fata de cele aratate anterior, instanta apreciaza ca, contestatia la executare formulata de contestatorul Kereszturi Csaba, este neintemeiata, motiv pentru care o va respinge.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013